POSTUP ZASLANIA POVIEDOK ŤUKNI


Prihlasovanie do KVET ŤUKNI: 15. jún - 19. október 2021 

Uzávierka prijímania poviedok: 31. január 2022 vrátane


Inštrukcie ako zaslať poviedku do ŤUKNI


1) Poviedky je nutné zaslať výlučne vo formáte WORD (koncovka .doc) alebo PDF ako prílohu k e--mailu, nie ako linku, či odkaz na online dokument.

  • Word / Pdf súbor nazvite v nasledovnom tvare: KATEGÓRIA MENO AUTORA POVIEDKY (súťažiaceho) NÁZOV POVIEDKY 

vzor: II SLJ TUK Adam Tvorivý Preco je dolezite vediet si zaviazat snurky

III AJ TUK Laura Bystra My Meadow of Dreams

2) Predpísané parametre poviedky

a/ nad textom poviedky:

  • uvedená súťažná kategória (napr. II. SLJ ŤUK VT; III. AJ ŤUK VT)
  • uvedené meno autora (napr. Adam Tvorivý; Laura Bystrá)

  • uvedený názov príspevku (napr. Prečo je dôležité vedieť si zaviazať šnúrky; My Meadow od Dreams)

  • uvedený názov školy (napr. ZŠ Kreatívna, Kvetná ul. 1, Mesto)

b/ typ písma: Times New Roman; veľkosť písma: 12 bodov; riadkovanie: 1,5 boda

c/ rozsah poviedky: max. 5 NS (normostrana = 1800 znakov)

Príspevky zaslané v inom formáte ako je vyššie uvedený, nebudú zaradené do hodnotenia.

3) Zaslanie poviedky

  • v predmete e-mailu uveďte: skratku kraja + TUKNI 2022

vzor: BA TUKNI 2022; BB TUKNI 2022; KE TUKNI 2022; NR TUKNI 2022; PO TUKNI 2022; TN TUKNI 2022; TT TUKNI 2022; ZA TUKNI 2022

  • v tele e-mailu uveďte: súťažnú kategóriu, meno autora poviedky, názov poviedky, meno pedagóga a názov školy (skopírujte si vzor zo stránky do mailu a prepíšte ho s uvedením vašich údajov)

vzor: II. SLJ ŤUK VT, Adam Tvorivý, Prečo je dôležité vedieť si zaviazať šnúrky; Mgr. Nataša Motivujúca, ZŠ Kreatívna, Mesto

  • Poviedky odošlite jedným rovnakým mailom na 2 adresy: jazykove (zavináč) gmail.com + príslušný krajský e-mail t. j. BA - jazykoveba (at) gmail.com; BB - jazykovebb (at) gmail.com; KE - jazykoveke (at) gmail.com; NR - jazykovenr (at) gmail.com; PO - jazykovepo (at) gmail.com; TN - jazykovetn (at) gmail.com; TT - jazykovett (at) gmail.com; ZA - jazykoveza (at) gmail.com

Poviedku môže poslať aj súťažiaci, v tom prípade je potrebné ku adresátom pridať aj e-mailovú adresu pedagóga / rodiča, ktorý súťažiaceho prihlásil.   

  • Prijatie poviedky zaslanej v predpísanom tvare a formáte je potvrdzované spätným e-mailom v priebehu do cca 5 pracovných dní.


ĎALŠÍ KROK

Poviedky budú hodnotiť poroty a udelia im miesta 1. až 4.. Poviedky autorov na prvých miestach postupujú na celoslovenské finále (skratka FK alebo SR finále).  

Výsledky Postupového kola (PK) budú uverejnené na tejto stránke. Odkaz bude uverejnený v oznamoch v časti Priebeh na ročníkovej stránke.

Všetci súťažiaci Postupového kola získavajú e-Certifikíát a e-publikáciu.

V školskom roku 2021/22 sa budú konať nasledujúce vetvy Jazykového kvetu:

S príchodom leta sa Jazykový kvet zmenil z púčikov na rozkvitnutú lúku, či záhradu a čaká nás už len letný oddych a toto malé obzretie sa za onlajnovým ročníkom.