POSTUP ZASLANIA POVIEDOK ŤUKNI


Prihlasovanie do KVET ŤUKNI: do 25. 11. 2020 ukončené

Uzávierka prijímania poviedok: 31. marca 2021 vrátane


Inštrukcie ako zaslať poviedku do ŤUKNI


1) Poviedky je nutné zaslať výlučne vo formáte WORD (koncovka .doc) alebo PDF ako prílohu k e--mailu, nie ako linku, či odkaz na online dokument.

  • Word / Pdf súbor nazvite v nasledovnom tvare: KATEGÓRIA MENO AUTORA POVIEDKY (súťažiaceho) NÁZOV POVIEDKY 

vzor: II SLJ TUK Adam Tvorivý Preco je dolezite vediet si zaviazat snurky

III AJ TUK Laura Bystra My Meadow of Dreams

2) Predpísané parametre poviedky

a/ nad textom poviedky:

  • uvedená súťažná kategória (napr. II. SLJ ŤUK VT; III. AJ ŤUK VT)
  • uvedené meno autora (napr. Adam Tvorivý; Laura Bystrá)

  • uvedený názov príspevku (napr. Prečo je dôležité vedieť si zaviazať šnúrky; My Meadow od Dreams)

  • uvedený názov školy (napr. ZŠ Kreatívna, Kvetná ul. 1, Mesto)

b/ typ písma: Times New Roman; veľkosť písma: 12 bodov; riadkovanie: 1,5 boda

c/ rozsah poviedky: max. 5 NS (normostrana = 1800 znakov)

Príspevky zaslané v inom formáte ako je vyššie uvedený, nebudú zaradené do hodnotenia.

3) Zaslanie poviedky

  • v predmete e-mailu uveďte: skratku kraja + TUKNI 2021

vzor: BA TUKNI 2021; BB TUKNI 2021; KE TUKNI 2021; NR TUKNI 2021; PO TUKNI 2021; TN TUKNI 2021; TT TUKNI 2021; ZA TUKNI 2021

  • v tele e-mailu uveďte: súťažnú kategóriu, meno autora poviedky, názov poviedky, meno pedagóga a názov školy (skopírujte si vzor zo stránky do mailu a prepíšte ho s uvedením vašich údajov)

vzor: II. SLJ ŤUK VT, Adam Tvorivý, Prečo je dôležité vedieť si zaviazať šnúrky; Mgr. Nataša Motivujúca, ZŠ Kreatívna, Mesto

  • Poviedky odošlite jedným rovnakým mailom na adresy: jazykove (zavináč) gmail.com + príslušný krajský e-mail t. j. BA - jazykoveba (at) gmail.com; BB - jazykovebb (at) gmail.com; KE - jazykoveke (at) gmail.com; NR - jazykovenr (at) gmail.com; PO - jazykovepo (at) gmail.com; TN - jazykovetn (at) gmail.com; TT - jazykovett (at) gmail.com; ZA - jazykoveza (at) gmail.com

Poviedku môže poslať aj súťažiaci, v tom prípade je potrebné ku adresátom pridať aj e-mailovú adresu pedagóga / rodiča, ktorý súťažiaceho prihlásil.   

  • Prijatie poviedky zaslanej v predpísanom tvare a formáte je potvrdzované spätným e-mailom v priebehu do cca 5 pracovných dní.


ĎALŠÍ KROK

Poviedky budú hodnotiť poroty a udelia im miesta 1. až 4.. Poviedky autorov na prvých miestach postupujú na celoslovenské finále.  

Výsledky Postupového kola budú uverejnené na tejto stránke. Odkaz bude uverejnený v oznamoch v časti Priebeh na ročníkovej stránke.

Všetci súťažiaci Postupového kola získavajú e-Certifikíát a e-publikáciu.