POSTUP ZASLANIA POVIEDOK ŤUKNI


Prihlasovanie do KVET ŤUKNI: do 25. 11. 2020 tu

Uzávierka prijímania poviedok: 31. marca 2021 vrátane


Inštrukcie ako zaslať poviedku do ŤUKNI


1) Poviedky je nutné zaslať výlučne vo formáte WORD (koncovka .doc) alebo PDF ako prílohu k e--mailu, nie ako linku, či odkaz na online dokument.

  • Word / Pdf súbor nazvite v nasledovnom tvare: KATEGÓRIA MENO ŽIAKA NÁZOV PRÍSPEVKU

vzor: II SLJ TUK Adam Tvorivý Preco je dolezite vediet si zaviazat snurky

III AJ TUK Laura Bystra My Meadow of Dreams

2) Predpísané parametre poviedky

a/ nad textom poviedky:

  • uvedená súťažná kategória (napr. II. SLJ ŤUK VT; III. AJ ŤUK VT)
  • uvedené meno autora (napr. Adam Tvorivý; Laura Bystrá)

  • uvedený názov školy (napr. ZŠ Kreatívna, Kvetná ul. 1, Mesto)

  • uvedený názov príspevku (napr. Prečo je dôležité vedieť si zaviazať šnúrky; My Meadow od Dreams)

b/ typ písma: Times New Roman; veľkosť písma: 12 bodov; riadkovanie: 1,5 boda

c/ rozsah poviedky: max. 5 NS (normostrana = 1800 znakov)

Príspevky zaslané v inom formáte ako je vyššie uvedený, nebudú zaradené do hodnotenia.

3) Zaslanie poviedky

  • v predmete e-mailu (= komu / to) uveďte: skratku kraja + TUKNI

vzor: BA TUKNI; BB TUKNI; KE TUKNI; NR TUKNI; PO TUKNI; TN TUKNI; TT TUKNI; ZA TUKNI

  • v tele e-mailu uveďte: súťažnú kategóriu, meno autora, meno pedagóga a názov školy (skopírujte si vzor zo stránky do mailu a prepíšte ho s uvedením vašich údajov)

vzor: II. SLJ ŤUK VT, Adam Tvorivý, Mgr. Nataša Motivujúca, ZŠ Kreatívna, Mesto

  • Poviedky odošlite na adresu: jazykove (zavináč) gmail.com; prijatie príspevku zaslaného v predpísanom tvare a formáte je potvrdzované spätným e-mailom v priebehu do cca 6 dní.