POSTUP ZASLANIA POVIEDOK ŤUKNI


Prihlasovanie na KVET ŤUKNI: do 19. októbra 2021 

Prijímanie poviedok do PK: 24  - 31. január 2022 vrátane


Inštrukcie ako zaslať poviedku do ŤUKNI


1) Poviedky je nutné zaslať výlučne vo formáte WORD (koncovka .doc(x)) alebo PDF ako prílohu k e--mailu, nie ako linku, či odkaz na online dokument.

  • Word / Pdf súbor nazvite v nasledovnom tvare: KATEGÓRIA MENO AUTORA POVIEDKY (súťažiaceho) NÁZOV POVIEDKY 

vzor: II SLJ TUK Adam Tvorivý Možno

III AJ TUK Laura Bystra My Hope


2) Predpísané parametre poviedky


2. a) nad textom poviedky:

  • uvedená súťažná kategória (napr. II. SLJ ŤUK VT; III. AJ ŤUK VT)
  • uvedené meno autora (napr. Adam Tvorivý; Laura Bystrá)

  • uvedený názov príspevku (napr. Možno; My Hope)

  • uvedený názov školy (napr. ZŠ Kreatívna, Kvetná ul. 1, Mesto)


2. b) typ písma: Times New Roman; veľkosť písma: 12 bodov; riadkovanie: 1,5 boda


2. c) rozsah poviedky: max. 5 NS (normostrana = 1800 znakov)


Príspevky zaslané v inom formáte ako je vyššie uvedený, nebudú zaradené do hodnotenia.


3) Zaslanie poviedky


3. a) v predmete e-mailu uveďte: skratku kraja + TUKNI 2022

Vzor: BA TUKNI 2022; BB TUKNI 2022; KE TUKNI 2022; NR TUKNI 2022; PO TUKNI 2022; TN TUKNI 2022; TT TUKNI 2022; ZA TUKNI 2022


3. b) v tele e-mailu uveďte: súťažnú kategóriu, meno autora poviedky, názov poviedky, koľko rokov sa autor poviedky učí daný jazyk a koľko hodín týždenne, meno pedagóga a názov školy  TIP: skopírujte si vzor zo stránky do mailu a prepíšte ho s uvedením vašich údajov.

Vzor: 

II. SLJ ŤUK VT

Adam Tvorivý, Možno 

6 rokov - 3 hod./ týž.

Mgr. Nataša Motivujúca, Kreatívna, Mesto


Poviedku(y) odošlite jedným rovnakým mailom na 2 adresy: 

jazykove (zavináč) gmail.com 

+ príslušný region. e-mail t. j.

~ Zapad (BA, TT, NR kraj): simon (zavináč) jazykovevzdelavanie.sk 

~ Stred (BB, TN, ZA kraj): janka (zavináč) jazykovevzdelavanie.sk

~ Východ (KE, PO kraj): milena (zavináč) jazykovevzdelavanie.sk


Poviedku môže poslať aj súťažiaci, v tom prípade je potrebné ku adresátom pridať aj e-mailovú adresu pedagóga / rodiča, ktorý súťažiaceho prihlásil.   


Prijatie poviedky zaslanej v predpísanom tvare a formáte je potvrdzované spätným e-mailom v priebehu do cca 5 - 7 pracovných dní.


ĎALŠÍ KROK

Poviedky budú hodnotiť poroty a určia tie, ktoré postúpia na celoslovenské Finálové kolo (FK / SR finále). Na FK poroty udelia poviedkam miesta 1. až 4..  

Výsledky Postupového kola (PK) budú uverejnené na ročníkovej stránke v oznamoch v časti Priebeh.

Všetci súťažiaci Postupového kola získavajú e-Certifikíát a e-publikáciu.

V školskom roku 2021/22 sa budú konať nasledujúce vetvy Jazykového kvetu:

S príchodom leta sa Jazykový kvet zmenil z púčikov na rozkvitnutú lúku, či záhradu a čaká nás už len letný oddych a toto malé obzretie sa za onlajnovým ročníkom.