Úhrada vložného na Jazykový kvet 


  1. Vpíšte variabilný symbol (VS) z dokladu na vložné.
  2. Kliknite na "Pay now".

  3. Vpíšte sumu k úhrade z dokladu. Počet kusov ponechajte "1". Ďalej pokračujte podľa pokynov.

Vpíšte VS z dokladu