Otázky a odpovede z webináru

Otázka: Vyučujem jazyk na dvoch školách. Môžem prihlásiť žiakov z oboch škôl na osobitných prihláškach?

Áno. Absolvovanie semináru/webináru i členstvo je viazané na učiteľa, nie na školu.

Otázka: Je v dráme povolený aj rozprávač/i, ktorí prepájajú jednotlivé scény alebo skracujú a posúvajú dej príbehu?

Áno, rozprávač je povolený.

Otázka: Môže pedagóg doprevádzať dramatizáciu žiakov hrou na hudobný nástroj, alebo využívať radšej nahrávky?

Možné sú obe varianty, t. j. živý hudobný doprovod alebo aj hudobná nahrávka.

Otázka: V kategórii P-P súťažime aj v poézii aj próze, alebo len jeden žáner jeden súťažiaci, prosím?

Vo vetve P-P si môže súťažiaci vybrať buď poéziu alebo prózu, nie oba žánre.


Otázka: Je určený aj maximálny počet detí v dráme, alebo odporúčaný počet?

Odporúčaný počet je do 15 detí.
V prípade vyššieho počtu bude potrebné dať vložné za súbor 2x, t. j. do počtu detí 15, je vložne ako minulý ročník. Od 16 - 30 detí je to "2 ks" vo formulári. 

Otázka: Aká je výška vložného do súťaže na 1 žiaka pre Kvet 2018 a aká je výška vkladu do Rezervného fondu? Ďakujem.

Tam sme nič nemenili, t. j. 2,50 pre členov IALF a 3,50 pre ostatných.
Vložne pokryje spracovanie prihlášok, vyhotovenie a tlač podkladov a výstupov na semifinále, vystavenie dokladu. Rezervný fond 1,00. Pokiaľ nezvniknú škody a nebude potrebné ho použiť, na ďalší ročník ma škola, resp. ten, kto to uhradil, uchovaný kredit a vklad do Rezervného fondu opakovane neuhrádza.
Príklad: Tento ročník má 2 súťažicich, uhradí 2 eurá, škody nevzniknú, na ďalší ročník má tiež 2 súťažiacich, tak vklad do RF neuhrádza. Ak má 3 súťažiacich, uhradí len vklad do RF za 1 súťažiaceho. 

Otázka: Ako ovplyvnia špecifické informácie o počte hodín CJ v týždni hodnotenie?

Keďže jazyky sa neučia všade rovnako, tak ako slovenčina, je tento údaj nápomocný pri hodnotení úrovne jazyka súťažiaceho vzhľadom ku súťažnému príspevku, tak ako to bolo spomenuté v hodnotiacich kritériách. Rovnako tento údaj slúži ako pomôcka v prípade rozhodovania sa poroty, ak sú hodnotenia poroty pri iných kritériách rovnaké/podobné u viacerých súťažiacich.

Otázka: Môžem prihlásiť aj žiačku zo Srbska do kategórie INSLOGERO s dielom v srbštine? Momentálne sa ju neučí. Bola by bilinguárna,

Áno, je to možné.
Do Poznámky na prihláške potom uveďte špecifikáciu, kto je rodený hovorca, či otec alebo mama, resp. ako dlho bola v kontakte so srbčinou pred príchodom na SVK.

Otázka: Čo v prípade, že v momente podania prihlášky žiak má ešte len pracovný názov svojho príspevku?

V takom prípade je potrebné do prihlášky uviesť pracovný názov príspevku a finálny názov uvediete do Poznámky v registračnom harku - pri registrácii na semifinálovom kole súťaže.