ZASLANIE DIPLOMOV


O zaslanie neprevzatých diplomov z celoslovenského kola alebo duplikátu e-diplomu môžete požiadať krátkym formulárom nižšie.

Diplomy z prezenčného SR finále je možné zaslať maximálne do 15. júla nasledujúceho roku, t. j. za ročník 2017 do 15. júla 2018 za ročník 2018 do 15. júla 2019, atď.. 

Pri online forme finále a starších ročníkoch je možné zaslať eDiplom. 

Poplatok za zaslanie diplomu je 6€ + poštovné. 

Poplatok za zaslanie eDiplomu je 6€.  

Žiadosti sú vybavené do 2-7 dní.

ŽIADOSŤ O ZASLANIE DIPLOMOV/eDIPLOMOV