ZASLANIE DIPLOMOV

Výnimočne za ročník 2020 Vám pošleme aj ceny. Zvážte si, či sa Vám to oplatí, alebo či nie je lacnejšie prevziať si cenu u ambasádora v kraj. meste.

Poplatok za zaslanie vám uvedieme po prijatí žiadosti  individuálne podľa toho, čo sa bude posielať 


O zaslanie neprevzatých diplomov z celoslovenského kola alebo duplikátu diplomu môžete požiadať krátkym formulárom nižšie.

Duplikáty diplomov je možné zaslať maximálne do 15. júla nasledujúceho roku, t. j. za ročník 2017 do 15. júla 2018 za ročník 2018 do 15. júla 2019, atď.. 

Pri starších ročníkoch je možné zaslať ePotvrdenie o účasti na príslušnom celoslovenskom kole. 

Poplatok za zaslanie diplomu je 3€ + poštovné. 

Poplatok za zaslanie ePotvrdenia je 3€.  

ŽIADOSŤ O ZASLANIE DIPLOMOV a ceny