ZASLANIE eDIPLOMOV


O zaslanie e-verzie  neprevzatého  diplomu alebo duplikátu e-diplomu môžete požiadať krátkym formulárom nižšie.

E-diplom je možné zaslať v termíne 7 - 21 dní od potvrdenia prijatia žiadosti.

Poplatky za zaslanie eDiplomu:
》pri diplome nie staršom ako dva roky (t. j. ak žiadate napr. v roku 2022, tak ide o diplom za ročníky 2021 a 2022): 6€/1 ediplom
》 ak žiadate o eDiplom starší ako 2 roky: 15€/1 ediplom
 

ŽIADOSŤ O ZASLANIE eDIPLOMU