ZASLANIE DIPLOMOV

O zaslanie neprevzatých diplomov z celosl. kola alebo duplikátu diplomu môžete požiadať krátkym formulárom nižšie.

Zaslanie je za poplatok 3€ + poštovné. 

Výšku poštovného oznámime každému individuálne podľa toho, čo sa bude posielať, napr. len diplom, diplom a knižka, diplom a šálka, atď..

Vyžiadané zásielky sa odosielajú doporučenou poštou nasledujúci deň po prijatí poplatku - najneskôr je možné zásielku odoslať 15. júla. 


ŽIADOSŤ O ZASLANIE DIPLOMOV