❈ Vitajte mile kvietky :) 
❈ Welcome dear flowers :) 

Bavia ťa jazyky? Prihlás sa na Jazykový kvet a staň sa jazykovou 1!

"Jazykový kvet" je jazykovo-umelecká akreditovaná súťaž pre deti a mládež vo veku od 4 do 19 rokov v prednese, dramatizácii, poviedkovej tvorbe, hrách a veršoch v rôznych jazykoch. Súťaž sa realizuje od roku 2011 postupovým systémom formou jednotlivých kôl.

MŠVVaŠ: 2017/13972:2-10B0 | IALFAC140901-LP-169 | Záštity | All Rights Reserved

V školskom roku 2023/24 sa v KVETE KLASIK otvárajú nasledujúce vetvy a kategórie:

Vetvy: