❈ Jazykový kvet 2019 Movie ❈

PRIEBEH

Ďakujeme všetkým partnerom, porotcom, koordinátorom za spoluprácu.

* * * * * *

Výsledky celoslovenského finále sú uverejnené tu. Súťažiacim blahoželáme k umiestneniam.

* * * * * *

Celoslovenským finalistom želáme šťastnú cestu na kolo a tešíme sa na stretnutie!

* * * * * *

Dňa 27. 5. sa uzatvárajú podklady-zoznamy ku celoslov. kolu Dodatočné potvrdenia nie sú už z technicko-organizačných dôvodov možné.

* * * * * *

Certifikáty o účasti pre pedagógov - nečlenov boli rozoslané z krajského mailu jazykovebb:

 • 18. - 20. 5.: kraje BB, BA, NR, TT, TN
 • 22. 5.: kraje ZA, KE

 • 7. 6.: PO kraj

Ako je uvedené nižšie pedagógovia - členovia ich môžu už dávno obratom získať cez členskú sekciu  

 * * * * * *

E-pozvánky na celoslovenské kolo boli rozoslané: 9. - 10. 5.

Účasť na kole je potrebné potvrdiť do 25. 5. podľa inštrukcií v pozvánke.

* * * * * *

Prijímanie príspevkov VT je uzatvorené a odoslané na spracovanie.

* * * * * *

Výsledky kraj. finále: PO a KEZA, TN, BBBA, TT, NR

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a gratulujeme k umiestneniam.

* * * * * *

Pripomienka: príspevky VT je potrebné poslať do 21. apríla - inštrukcie tu

* * * * * *

Straty a nálezy

Nitra: dievčenské tričko s dlhým rukávom, kontaktujte jazykove (at) gmail.com

Prešov: kľúče si môže majiteľ vyzdvihnúť v CVČ u p. riaditeľky

Trnava: dáždnik čaká na majiteľa v CVČ

* * * * * *

Orientačné harmonogramy a info pre krajské finálové kolá uverejňujeme tu:  BA-TT-NR, PO-KE, ZA-TN-BB

E-pozvánky na krajské finále boli rozoslané nasledovne:

BA, BB, TT, ZA, NR kraj: 22. 3.

PO kraj: 23. 3.

KE kraj: 24. 3.

TN kraj: 26. 3. 

* * * * * *

Postupne uverejňujeme výsledky PK: BA, NR, TTBB, TN, ZA, KE, PO

Postupujúcim súťažiacim gratulujeme! Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

Nepostupujúci súťažiaci - ich pedagógovia, ktorí sú členmi si môžu už teraz vyžiadať  e-certifikát o účasti v sekcii pre členov tu. Vstupné údaje do sekcie boli členom zaslané v januári.

* * * * * *

Prijímanie nahrávok pre PK je ukončené. Začína hodnotenie porotami.

* * * * * *

Uzávierka prijímania nahrávok pre PK je dnes = 1. marca o 23:59 hod..

* * * * * *

Postupové kolo prebieha. Do 1. marca prijímame súťažné príspevky.

* * * * * *

Semifinále - Postupové kolo Kvetu 2019 sa blíži. Súťažné príspevky-nahrávky sa budú prijímať v období od 15. februára do 1. marca 2019. Viac v článočku tu.

* * * * * *

Poradie jazykov podľa prihlášok:

 • AJ - NJ - RJ - TJ+ŠJ - FJ - SFF+INSLOGERO 

Poradie krajov podľa prihlášok: 

 • KE - PO - NR - ZA - TT - BB - BA - TN 

* * * * * *

Všetky doručené prihlášky pre všetky kraje boli potvrdené. Skontrolujte si potvrdenia v e-mailovej pošte.

* * * * * *

Prihlasovanie je ukončené.

* * * * * *

Aktuálny stav potvrdzovania prijatia prihlášok: prednostne sú potvrdzované a prijímané prihlášky zaslané podľa postupu prihlasovania a dodržaných inštrukcií. Potvrdzovanie trvá 1 - 5 dní v závislosti od kraja a potvrdenia budeme posielať aj cez víkend a v priebehu budúceho týždňa. Spracované budú len prihlášky zaslané do nedele 25. 11. do 24:00 hod.. Ďakujeme za pochopenie.

* * * * * *

Prihlasovanie na Kvet 2019 prebieha do 25. novembra.

* * * * * *

Pozvánky na webinár boli rozoslané 27. 10. 2018.

* * * * * *

E-pozvánky na seminár boli rozoslané 28. 9. 2018.

* * * * * *

Prihlasovanie na Kvet 2019 prebieha, info tu.

Prihlasovanie na seminár prebieha - info a prihláška tu.

* * * * * *

V šk. roku 2018/19 sa bude konať Kvet vo verzii Movie. Pravidlá tu.

Vo verzii Klasik sa bude Kvet konať v ďalšom roku.

TERMÍNY

PRIHLASOVANIE - ukončené

 1. Na inštr. seminár info tu
 2. Na súťaž: do 25. 11. 2018, info 

EVIDENCIA ŠKOL. KÔL (nepovinné): júl - 1. 11. 2018, info a evidencia tu - ukončené

SEMINÁR: 19. 10. 2018, Nitra PREBEHOL

WEBINÁR: od 25. 10. 2018 PREBEHOL

PRIEBEH ROČNÍKA

 • zaslanie súť. príspevkov do Postupovėho kola (PK): 15. 2. - 1. 3. 2019 PREBEHLO
 • výsledky PK: cca 20. 3. 2019 PREBEHLO
 • Krajské finále: apríl 2019 PREBEHLO

BA: 5. 4. - PdF UK, Bratislava

BB: 12. 4. - ŠVK, Banská Bystrica 

KE: 9. 4. - Dom techniky, Košice

NR: 12. 4. - KC Zobor, Nitra

PO: 8. 4. - CVČ ABC, Prešov

TN: 12. 4. -  VKMR, Trenčín 

TT: 11. 4. - CVČ Kalokagatia, Trnava 

ZA: 10. 4. - Krajská knižnica Žilina

 • rozoslanie e-pozvánok na celoslovenské finále: apríl/zač. mája 
 • celoslovenské finále: 14. 6. 2019

VLASTNÁ TVORBA

 • zzaslanie príspevkov po účasti v PK do 21. 4. 2019, pokyny tu  UZATVORENÉ


Organizátori, spoluorganizátori a ambasádori (miesta)

Záštity

Partneri - porota

Inštitút germanistiky FF PU

Inštitút romanistiky FF PU

Inštitút rusistiky FF PU

Štátna pedagogická univerzita v Kostanay

Katedra germanistiky UPJŠ

Inštitút anglistiky a amerikanistiky FF PU

Katedra nemeckého jazyka a literatúry PF UK

Katedra anglistiky a amerikanistiky UPJŠ

Katedra romanistiky FF UMB

Katedra rusistiky FF UCM

KLIŠ PF UKF

KAJL PF UK

KRJL PF UK

KAA FF UMB

KRO FF UKF

KGE FF UMBPartneri - ceny

Web a media partner

*****