🌼 KVET 2021 🌼

PRIEBEH

E-pozvánky na KVET semifinále, ŤUKNI a Kráľovský kvet boli rozposlané:

 • BB, TN, ZA: 15. 01
 • BA, NR, TT: 15. 01.
 • KE, PO: 15. 01.

🌼🌼🌼

Informácie ku semifinálovým a Postupovým kolám: KVET, ŤUKNI, Kárľovský


🌼🌼🌼

Prihlášky súťažiacich, ktorí majú VS ešte prijímané aj 26. 11..

🌼🌼🌼

Pozor, pozor 🙂!

Katarínka už nakúka spoza rohu, 25-teho o polnoci zamkne prihlasovanie.

🌼🌼🌼

Prihlasovanie na súťaž je otvorené tu

🌼🌼🌼

Otážky z webinárov sme uverejnili v tomto článku.

🌼🌼🌼

21. 10.: Webináre sú dostupné. Info mate v e-pozvánkach.

🌼🌼🌼

6. 10. sme začali rozposielať pozvánky na webinár/e. 

🌼🌼🌼

Prebieha prihlasovanie na webinár tu - ukončené

🌼🌼🌼

Postup prihlasovania na KVET tu

🌼🌼🌼

Pravidlá pre KVET ročník 2021 sú tu a pre Kráľovský tu

🌼🌼🌼

TERMÍNY

WEBINÁR 

 • prihlasovanie do 19. 10. 2020 UKONČENÉ
 • realizácia: 21. - 28. 10.  2020 zrealizovaný

PRIHLASOVANIE 

na súťaž je UKONČENÉ

 • do 25. 11. 2020

R E A L I Z Á C I A

SEMIFINÁLE - dištančné

 • všetky kraje od 3. do 12. marca

ZASLANIE PRÍSPEVKOV VT: do 21. apríla

KRAJSKÉ FINÁLE

 • PO: 12. apríl

 • KE: 13. apríl

 • ZA: 14. apríl

 • TN: 15. apríl

 • BB: 16. apríl

 • NR: 21. apríl

 • TT: 22. apríl

 • BA: 23. apríl

SR FINÁLE

 • 4. jún 2021, Nitra 


TERMÍNY ŤUKNI 2021

WEBINÁR ŤUKNI 

 • prihlasovanie do 19. 10. 2020
 • realizácia: 21. - 28. 10. 2020 zrealizovaný

PRIHLASOVANIE: 

 • do 25. 11. 2020 UKONČENÉ

KRAJSKÉ POSTUPOVÉ KOLÁ 

 • zaslanie príspevkov podľa inštrukcií: do 31. marca 2021
 • výsledky cca 30. 4. 2021

SR FINÁLE (FINÁLOVÉ KOLO)

 • realizácia 10. 5. - 30. 5. 2021
 • výsledky začiatkom júna


TERMÍNY KRÁĽOVSKÝ 2021

WEBINÁR - totožný s KVET 2021 

 • prihlasovanie do 19. 10. 2020
 • realizácia: 21. - 28. 10. 2020 zrealizovaný

PRIHLASOVANIE:

 • do 25. 11. 2020 UKONČENÉ

KRAJSKÉ POSTUPOVÉ KOLÁi

 • zaslanie nahrávok podľa inštrukcií: do 31. marca 2021
 • výsledky cca 30. 4. 2021

SR FINÁLE (FINÁLOVÉ KOLO)

 • zaslanie nahrávok do 30. 05. 2021
 • výsledky do 15. júna

ORGANIZÁTORI A SPOLUORGANIZÁTORI

AMBASÁDORI A SPOLUPARTNERI

Katedra rusistiky
Katedra rusistiky
Helen Doron Prešov
Helen Doron Prešov

DARCOVIA ODMIEN

Helen Doron Prešov
Helen Doron Prešov

Inštitút rusistiky PU * Inštitút romanistiky PU * Inštitút germanistiky PU * Katedra nemeckého jazyka a literatúry PdF UK * Katedra anglického jazyka a liter. PdF UK * Inštitút anglistiky a amer. PU * Katedra rusistiky FF UCM * FEM SPU * HA Žilina * CJP FF UPJŠ * SOŠOaS Trenčín * Katedra romanistiky FF UMB * SSOŠ Košice * Katedra anglistiky a amer. FF UMB * Katedra francúzskeho jazyka a lit. UCM * Konfuciov inštitút pri UK

MEDIA PARTNERI: 

V týchto dňoch sa realizuje webinár ku Kvetu a účastníci majú možnosť klásť otázky. Možno budú na osvieženie památe alebo ozrejmenie si užitočné aj pre ostatných.

Ďalší ročník Jazykového kvetu 2021 prináša zopár zmien vyplývajúcich zo všeobecnej situácie a tu si ich v krátkosti zhrnieme.

KVET - ŤUKNI

19.09.2020

Pred pár dňami sme vydali e-book s víťaznými poviedkami v ŤUKNI 2020.