🌼 KVET 2021 🌼

PRIEBEH

Prebieha prihlasovanie na webinár tu.

🌼🌼🌼

Postup prihlasovania na KVET tu

🌼🌼🌼

Pravidlá pre ročník 2021 sú tu

🌼🌼🌼

TERMÍNY

WEBINÁR 

PRIHLASOVANIE NA KVET 2021

 • do 25. 11. 2020

R E A L I Z Á  C I A

SEMIFINÁLE

 • PO: 2. marec

 • KE: 3. marec 

 • ZA: 4. marec

 • TN: 5. marec

 • BB: 9. marec

 • NR: 10. marec

 • TT: 11. marec

 • BA: 12. marec

ZASLANIE PRÍSPEVKOV VT: do 21. apríla

KRAJSKÉ FINÁLE

 • PO: 12. apríl

 • KE: 13. apríl

 • ZA: 14. apríl

 • TN: 15. apríl

 • BB: 16. apríl

 • NR: 21. apríl

 • TT: 22. apríl

 • BA: 23. apríl

SR FINÁLE

 • 4./11. jún 2021, Nitra 


TERMÍNY ŤUKNI 2021

WEBINÁR ŤUKNI 

PRIHLASOVANIE: 

 • do 25. 11. 2020

KRAJSKÉ POSTUPOVÉ KOLÁ 

 • zaslanie príspevkov podľa inštrukcií: do 31. marca 2021
 • výsledky cca 30. 4. 2021

SR FINÁLE (FINÁLOVÉ KOLO)

 • realizácia 10. 5. - 30. 5. 2021
 • výsledky začiatkom júna


ORGANIZÁTORI A SPOLUORGANIZÁTORI

AMBASÁDORI A SPOLUPARTNERI

Inštitút rusistiky PU * Inštitút romanistiky PU * Inštitút germanistiky PU * Katedra nemeckého jazyka a literatúry PdF UK * Katedra anglického jazyka a liter. PdF UK * Inštitút anglistiky a amer. PU * Katedra rusistiky FF UCM * FEM SPU * HA Žilina * Helen Doron Nitra * CJP FF UPJŠ * Helen Doron Prešov * SOŠOaS Trenčín * Katedra romanistiky FF UMB * Katedra nemeckého jazyka a lit. PF TU * SSOŠ Košice * Katedra germanistiky UPJŠ * SHM * Katedra francúzskeho jazyka a lit. UCM * Konfuciov inštitút pri UK

MEDIA PARTNERI

Ďalší ročník Jazykového kvetu 2021 prináša zopár zmien vyplývajúcich zo všeobecnej situácie a tu si ich v krátkosti zhrnieme.

KVET - ŤUKNI

19.09.2020

Pred pár dňami sme vydali e-book s víťaznými poviedkami v ŤUKNI 2020.

17. 6.: Chcela by som poďakovať všetkým účastníkom Kvetu 2020 za to, že prijali výzvu, ktorú nám do cesty vhodila "korona", o to bol tento ročník náročnejší a presne pre také skvelé decká (veď viete v akom význame tento familiárny výraz myslím), pedagógov i rodičov sa snažíme súťaž realizovať.