🌼 KVET 2021 🌼

PRIEBEH

Ďakujeme všetkým súťažiacim, pedagógom, pomáhajúcim rodičom za účasť na ročníku 2021. 

Rovnako ďakujeme všetkým porotcom a partnerom za spoluprácu.

Článoček Pohľad späť onedlho tu.

🌼🌼🌼

Diplomy za SR finále boli rozoslané:

 • KE: 16. 6.
 • BB, TN, ZA: 16. a 17. 6.
 • BA, NR, TT: 16. a 17. 6.
 • PO: 17. 6.

🌼🌼🌼

15. 6.: Dnes boli poslané balíčky za 1. miesta v ŤUKNI.

📝📝📝

15. 6.: Ďalšie  výsledky SR finále

🌼🌼🌼

14. 6.: Prvé výsledky: II. AJ P-P, ČIJ, SFF, UJ, NJ, I. a III. RJ+

🌼🌼🌼

5. 6.: Prijímanie súťažných príspevkov pre SR finále je ukončené. Podklady na hodnotenie boli dodané porotám.

Výsledky od 15 6.

🌼🌼🌼

3. 6.: Výsledky Kráľovského kvetu sú uverejnené tu.

👑👑👑

2. 6.: Dnes sme rozposlali diplomy všetkým finalistom ŤUKNI.

📝📝📝

Výsledky ŤUKNI sú uverejnené tu.

📝📝📝

Pozvánky na SR finále boli rozoslané pre všetky kraje.

🌼🌼🌼

9./10. 5.: Rozposlali sme diplomy za Krajské finále (KF) - BA kraj

🌼🌼🌼

6./7. 5.: Rozposlali sme diplomy za Krajské finále (KF) - NR kraj

🌼🌼🌼

6. 5.: Dnes boli rozposlané diplomy za Krajské finále (KF) - KE kraj

🌼🌼🌼 

5. 5.: Dnes boli rozposlané diplomy za Krajské finále (KF) - TT, PO kraj.

🌼🌼🌼 

4. 5.: Dnes boli rozposlané diplomy za Krajské finále (KF) - TN, ZA kraj.

🌼🌼🌼 

3. 5.: Dnes boli rozposlané diplomy za Krajské finále (KF) -  BB kraj. 

🌼🌼🌼 

Výsledky KF: KE-PO  BB-TN-ZA  BA-NR-TT

🌼🌼🌼 

2. 5.: Dnes sme rozposlali diplomy za PK ŤUKNI všetkým autorom poviedok.

📝📝📝

30. 4.: Výsledky KF v III. kat. v NR kraji BA-NR-TT

29. 4.: Prvé výsledky krajských finále (KF) - v AJ v BB a TN BB-TN-ZA

🌼🌼🌼 

25. 4.: Prijímanie nahrávok pre KF kvetu je ukončené. Poroty obdržali hodnotiace hárky, prvé výsledky očakávame v priebehu týždňa. 

🌼🌼🌼 

17.-21. 4. sme všetkým autorom poviedok ŤUKNI rozposlali spätnú väzbu od porôt. Niektorí autori postupujúci na SR  finále majú výzvu.

📝📝📝

15. 4.: Výsledky Postupového kola ŤUKNIuverejnené tu. 

📝📝📝

9. 4. sme priceznám a princom poslali pozvanie na Finálové kolo Kráľovského kvetu.

👑👑👑

Princezny a princovia postupujúci na Finalové kolo Kráľovského kvetu sú uverejnení tu

👑👑👑

Prijímanie poviedok ŤUKNI a príspevkov na PK Kráľovského kvetu je ukončené.

👑 📝

29. 3. - 1. 4. sme rozposlali pozvania na KF súťažiacim, ktorí postúpili.

🌼🌼🌼

27. a 28. 3. sme rozposlali súťaziacim, ktorí sa zúčastnili semifinále info ohľadne výsledkov a certifikátov.

🌼🌼🌼

Pár slov od porôt ku semifinále tu.

🌼🌼🌼

25. 3.: Výsledky semifinále: BA-NR-TT KE-PO BB-TN-ZA

22. 3.: Pridali sme ďalšie výsledky aj v KE-PO

16. 3.: Ďalšie výsledky BA-NR-TT

🌼🌼🌼

15. 3.: Prvé výsledky z AJ BB-TN-ZA 

🌼🌼🌼

13. 3.: Prijímanie príspevkov pre KVET je ukončené. 

Príspevky pre Kráľovský a ŤUKNI prijímame do 31. marca vrátane.

🌼🌼🌼

Semifinále a PK - prijímame súťažné príspevky:

 • KVET do 12. marca
 • ŤUKNI do 31. marca

 • KRÁĽOVSKÝ do 31. marca

Tešíme sa na vaše prednesy, predstavenia a poviedky!

🌼🌼🌼

E-pozvánky na KVET semifinále, ŤUKNI a Kráľovský kvet boli rozposlané:

 • BB, TN, ZA: 15. 01
 • BA, NR, TT: 15. 01.
 • KE, PO: 15. 01.

🌼🌼🌼

Informácie ku semifinálovým a Postupovým kolám: KVET, ŤUKNI, Kárľovský


🌼🌼🌼

Pozor, pozor 🙂!

Katarínka už nakúka spoza rohu, 25-teho o polnoci zamkne prihlasovanie.

🌼🌼🌼

Prihlasovanie na súťaž je otvorené tu

🌼🌼🌼

Otážky z webinárov sme uverejnili v tomto článku.

🌼🌼🌼

21. 10.: Webináre sú dostupné. Info mate v e-pozvánkach.

🌼🌼🌼

6. 10. sme začali rozposielať pozvánky na webinár/e. 

🌼🌼🌼

Prebieha prihlasovanie na webinár tu - ukončené

🌼🌼🌼

Postup prihlasovania na KVET tu

🌼🌼🌼

Pravidlá pre KVET ročník 2021 sú tu a pre Kráľovský tu

🌼🌼🌼

🌼 TERMÍNY 

WEBINÁR 

 • prihlasovanie do 19. 10. 2020 UKONČENÉ
 • realizácia: 21. - 28. 10.  2020 zrealizovaný

PRIHLASOVANIE 

na súťaž je UKONČENÉ

 • do 25. 11. 2020

R E A L I Z Á C I A

SEMIFINÁLE - dištančné, zrealizované

 • všetky kraje od 3. do 12. marca

ZASLANIE PRÍSPEVKOV VT: do 21. apríla ukončené

KRAJSKÉ FINÁLE (KF) - dištančné, zrealizované

 • 17. - 23. apríl


SR FINÁLE

 • dištančné, zrealizované

 • 25. - 4. 6.

📝 TERMÍNY ŤUKNI 2021

WEBINÁR ŤUKNI 

 • prihlasovanie do 19. 10. 2020
 • realizácia: 21. - 28. 10. 2020 zrealizovaný

PRIHLASOVANIE: 

 • do 25. 11. 2020 UKONČENÉ

KRAJSKÉ POSTUPOVÉ KOLÁ - prijímanie poviedok ukončené; kolo ukončené

 • zaslanie príspevkov podľa inštrukcií: do 31. marca 2021
 • výsledky cca od 15. 4. 2021

SR FINÁLE (FINÁLOVÉ KOLO) zrealizované

 • realizácia 10. 5. - 30. 5. 2021
 • výsledky začiatkom júna


👑 TERMÍNY KRÁĽOVSKÝ 2021

WEBINÁR - totožný s KVET 2021 

 • prihlasovanie do 19. 10. 2020
 • realizácia: 21. - 28. 10. 2020 zrealizovaný

PRIHLASOVANIE:

 • do 25. 11. 2020 UKONČENÉ

KRAJSKÉ POSTUPOVÉ KOLÁ - zrealizované

 • zaslanie nahrávok podľa inštrukcií: do 31. marca 2021
 • výsledky cca 30. 4. 2021

SR FINÁLE (FINÁLOVÉ KOLO) zrealizované 

 • zaslanie nahrávok 25.-30. 05. 2021
 • výsledky do 15. júna

ORGANIZÁTORI A SPOLUORGANIZÁTORI

AMBASÁDORI A SPOLUPARTNERI

Katedra rusistiky
Katedra rusistiky
Helen Doron Prešov
Helen Doron Prešov

Inštitút rusistiky PU * Inštitút romanistiky PU * Inštitút germanistiky PU * Inštitút anglistiky a amer. PU * Katedra rusistiky FF UCM * FEM SPU * CJP FF UPJŠ * Katedra romanistiky FF UMB * Katedra anglistiky a amer. FF UMB * Katedra francúzskeho jazyka a lit. UCM * Zhastyk * Konfuciov inštitút pri UK

DARCOVIA ODMIEN

MEDIA PARTNERI: 

Výsledky sú uverejnené v poradí od I. po III., od P&P, MD, SUP po Drámu v jednotlivých jazykoch SLJ & SFF > AJ > RJ > ŠJ > FJ > TJ > NJ > INSLOGERO UJ

Ďakujeme vśetkým záujemcom za prihlásenie sa na ročník 2024. Prijali sme prihlášky pre všetky jazyky AJ, RJ, NJ, ŠJ, FJ, TJ, SFF a v kategórii INSLOGERO pre UJ a MJ.