Jazykovy kvet 2024

04.07.2023

V školskom roku 2023/24 sa v KVETE KLASIK otvárajú nasledujúce vetvy a kategórie:
 
Vetvy:

  • individuálni súťažiaci: prednes poézie&prózy, monodráma, stand up
  • súbory: dráma

Jazykové kategórie: 

  • angličtina~AJ, ruština~RJ, španielčina~ŠJ, nemčina-NJ, francúzština~FJ, taliančina~TJ, slovenčina~SLJ (VT), Slovak for Foreigners~SFF, INSLOGERO - predbežne UJ, SRJ - pre iný jazyk nás vopred kontaktujte ešte pred zaslaním prihlášky

Typy tvorby:

  • prevzatá tvorba (PT): všetky vetvy okrem Stand-upu; jazyky: AJ, RJ, NJ  ŠJ, FJ, TJ, SFF, INSLOGERO
  • vlastná tvorba (VT): všetky vetvy; jazyky: AJ, RJ, ŠJ, FJ, NJ, TJ, SLJ, INSLOGERO


Termín pre prihlasovanie sa na seminár pre prvoúčastníkov: do 19. septembra 2023, info tu OBSADENÝ

Termín pre prihlasovanie sa na Kvet Klasik: 15. až 25. november 2023 vrátane
 

V školskom roku 2023/24 sa v KVETE KLASIK otvárajú nasledujúce vetvy a kategórie:

Vetvy: