❈ Kvet 2024: krajské finále ❈

26.03.2024

3, 2, 1 ...
🌼🌼🌼 

Krajské finálové kolá Jazykového kvetu Klasik sa konajú prezenčne v jednotlivých krajských mestách na základe pozvánok.

Krajských finále sa zúčastňujú súťažiaci, ktorí postúpili zo semifinále.

Poroty udeľujú miesta od 1. do 4.. Súťažiaci na prvých miestach postupujú na celoslovenské finále.

Termíny KF:

 • PO kraj, Prešov: 15. apríl

 • KE kraj, Košice: 16. apríl

 • ZA kraj, Žilina: 17. apríl

 • TN kraj, Trenčín: 18. apríl 

 • BB kraj, B. Bystrica: 19. apríl

 • NR kraj, Nitra: 23. apríl

 • BA kraj, Bratislava: 24. apríl

 • TT kraj, Trnava: 25. apríl

   

Každý kraj má svoj orienantačný harmonogram, preto je potrebné, aby sa krajskí finalisti riadili inštrukciami pre ich kraj. Inšktrukcie a vstupné údaje do sekcie pre KF nájdete v pozvánke na KF - termíny rozposlania viď nižšie 👇.

Výsledky a diplomy sa vyhlasujú a odovzdávajú priamo na krajskom finále. 
Diplomy je potrebné si prevziať na KF, príp. poveriť ich prevzatím konkrétnu osobu.

 》》 VSTUP PRE ÚČASTNÍKOV KF - údaje pre prihlásenie máte v pozvánke - neteeba sa registrovať na stránke

Pozvánky na KF boli rozposlané:

 • BB, ZA, TN: 30. 3.
 • BA, TT, PO: 2. 4.
 • NR a KE. 4. 4. 

KRU FF PU ~ Gymnázium J. B. Magina, Vrbové ~ Gymnázium Párovská, Nitra ~ Gymnázium Billíková, Bratislava ~ SSOŠ Bukovecká, Košice ~ HA Žilina

Ďakujeme vśetkým záujemcom za prihlásenie sa na ročník 2024. Prijali sme prihlášky pre všetky jazyky AJ, RJ, NJ, ŠJ, FJ, TJ, SFF a v kategórii INSLOGERO pre UJ a MJ.