❈ Kvet 2024: krajské finále ❈

26.03.2024

VÝSLEDKY KF KVET KLASIK 2024

Výsledky sú uverejnené v poradí od I. po III., od P&P, MD, SUP po Drámu v jednotlivých jazykoch SLJ & SFF > AJ > RJ > ŠJ > FJ > TJ > NJ > INSLOGERO UJ

Všetkým krajským finalistom blahoželáme k umiestneniu a na víťazov na 1. miestach sa tešíme na SR finále.
 

3, 2, 1 ...

🌼🌼🌼 

Krajské finálové kolá Jazykového kvetu Klasik sa konajú prezenčne v jednotlivých krajských mestách na základe pozvánok.

Krajských finále sa zúčastňujú súťažiaci, ktorí postúpili zo semifinále.

Poroty udeľujú miesta od 1. do 4.. Súťažiaci na prvých miestach postupujú na celoslovenské finále.

Termíny KF:

 • PO kraj, Prešov: 15. apríl

 • KE kraj, Košice: 16. apríl

 • ZA kraj, Žilina: 17. apríl

 • TN kraj, Trenčín: 18. apríl 

 • BB kraj, B. Bystrica: 19. apríl

 • NR kraj, Nitra: 23. apríl

 • BA kraj, Bratislava: 24. apríl

 • TT kraj, Trnava: 25. apríl

   

Každý kraj má svoj orienantačný harmonogram, preto je potrebné, aby sa krajskí finalisti riadili inštrukciami pre ich kraj. Inšktrukcie a vstupné údaje do sekcie pre KF nájdete v pozvánke na KF - termíny rozposlania viď nižšie 👇.

Výsledky a diplomy sa vyhlasujú a odovzdávajú priamo na krajskom finále. 
Diplomy je potrebné si prevziať na KF, príp. poveriť ich prevzatím konkrétnu osobu.

 》》 VSTUP PRE ÚČASTNÍKOV KF - údaje pre prihlásenie máte v pozvánke - neteeba sa registrovať na stránke

Pozvánky na KF boli rozposlané:

 • BB, ZA, TN: 30. 3.
 • BA, TT, PO: 2. 4.
 • NR a KE. 4. 4. 

Organizátor, spolupartneri & partneri

KRU FF PU ~ Gymnázium J. B. Magina, Vrbové ~ Gymnázium Párovská, Nitra ~ Gymnázium Billíková, Bratislava ~ SSOŠ Bukovecká, Košice ~ HA Žilina

Výsledky sú uverejnené v poradí od I. po III., od P&P, MD, SUP po Drámu v jednotlivých jazykoch SLJ & SFF > AJ > RJ > ŠJ > FJ > TJ > NJ > INSLOGERO UJ