Priebeh Kvet 2020 

Súťažiacim z KE, ZA, TN a BB kraja sme rozposlali dňa 11. 3. inštrukcie k možnosti náhradnej formy účasti na semifinále.

* * *

DÔLEŽITÉ

Aktualizácia 9. 3. 14:20: prezenčné kolá v ZA, TN, BB sú zrušené. Dnes a zajtra budeme rozposielať ďaĺšie informácie.

~~~

Aktualizácia 8. 3. 22:45:

Rozposlali sme usmernenie účastníkom v ZA kraji.

~~~

Aktualizácia 8. 3. 21:48:

Rozposlali sme usmernenie účastníkom v TN kraji.

~~~

Aktualizácia, 8. 3. 20:15: účastníkom Košického kraja bolo rozposlané usmernenie - Kolo sa nebude konať prezenčne kvôli zákazom Mesta Košice, o kt. rozhodlo v sobotu večer a platia od 9. 3..

~~~

Dnes 8. 3. sme rozposlali účastníkom semifinále v termínoch od 9. 3. do 13. 3. inštrukcie ku kolu. Žiadame o ich dôsledné dodržanie.

Akékoľvek ďalšie informácie budeme aktualizovať na tomto mieste.

* * *

Výsledky semifinále:

Najbližšia uzávierka: 3, marec pre prijímanie:

 • príspevkov do INSLOGERO - pripomeňme si inštrukcie
 • a poviedok do ŤUKNI - inštrukcie ako poslať poviedku nájdete tu.

* * *

E-pozvánky na semifinále boli rozposlané:

 • BA, BB, NR, PO, TN, TT, ZA: 31. 1.
 • KE: 12. 2.

* * *

Informácie ku semifinále:

 • BA, TT, NR kraj
 • BB, TN, ZA kraj
 • KE a PO kraj

* * *

Pár informácií na základe spracovaných prihlášok tu.

* * *

Na základe prihlášok je:

 • najpočetnejšou kategóriou II. AJ P-P
 • účasť podľa jazykov v poradí AJ - NJ - RJ - ŠJ - FJ - TJ - SFF - INSLOGERO

* * *

Prihlasovanie bolo ukončené 25. 11..

* * *

Prebieha prihlasovanie na súťaž. Prihlásiť sa.

* * *

Školské kolo si môžete zaevidovať tu.

* * *

Absolventom semináru v KE boli rozoslané členské linky 27. 10..

* * *

Absolventom semináru v NR boli rozoslané členské linky 23. 10.

* * *

Prihlasovanie na Kvet: 1. - 25. 11.

🌞🌞🌞

E.pozvánky na seminár boli rozoslané nasledovne:

 • prvá várka NR aj KE: 28. 9.
 • NR, KE, KE II.: 1. - 8. 10.

🌞🌞🌞

V šk. roku 2019/20 sa bude konať 10. ročník Kvetu - verzia Klasik.

🌞🌞🌞

Prebieha prihlasovanie na seminár ku súťaži pre pripravujúcich pedagógov.

🌞🌞🌞