❈ Jazykový kvet 2020 ❈

PRIEBEH

Informácie ku semifinále:

* * *

Pár informácií na základe spracovaných prihlášok tu. 

* * *

Na základe prihlášok je:

 • najpočetnejšou kategóriou II. AJ P-P
 • účasť podľa jazykov v poradí AJ - NJ - RJ - ŠJ - FJ - TJ - SFF - INSLOGERO

* * *

Prihlasovanie bolo ukončené 25. 11..

* * *

Prebieha prihlasovanie na súťaž.  Prihlásiť sa.

* * *

Školské kolo si môžete zaevidovať tu.

* * *

Absolventom semináru v KE boli rozoslané členské linky 27. 10..

* * *

Absolventom semináru v NR boli rozoslané členské linky 23. 10.

* * * 

Prihlasovanie na Kvet: 1. - 25. 11.

🌞🌞🌞

E.pozvánky na seminár boli rozoslané nasledovne:

 • prvá várka NR aj KE: 28. 9. 
 • NR, KE, KE II.: 1. - 8. 10.

🌞🌞🌞

V šk. roku 2019/20 sa bude konať 10. ročník Kvetu - verzia Klasik. 

🌞🌞🌞

Prebieha prihlasovanie na seminár ku súťaži pre pripravujúcich pedagógov.

🌞🌞🌞

TERMÍNY


SEMINÁR: prihlasovanie uzatvorené; realizácia október 2019 v NR a KE - už PREBEHLI 

PRIHLASOVANIE NA SÚŤAŽ: UŽ PREBEHLO

 • 1. - 25. 11. 2019

ZASLANIE PRÍSPEVKOV DO INSLOGERO A ŤUKNI: 

 • do 3. 3. 2020

SEMIFINÁLE 2020 

 • BA: 4. marec 
 • TT: 5. marec 

 • NR: 6. marec

 • PO: 9. marec

 • KE: 10. marec

 • ZA: 11. marec

 • TN: 12. marec

 • BB: 13. marec

KRAJSKÉ FINÁLE 2020 - verejné

 • BA, BB: 17. apríl
 • KE: 21. apríl

 • NR: 24. apríl

 • PO: 20. apríl

 • TN: 23. apríl

 • TT: 16. apríl
 • ZA: 22. apríl

ZASLANIE VT: do 21. apríla 2020

SR FINÁLE verejné: máj/jún 2020


ORGANIZÁTOR A SPOLUORGANIZÁTORI


HLAVNÍ PARTNERI

HLAVNÝ PARTNER PRE ROJ P-P, MD a SUP
HLAVNÝ PARTNER PRE ROJ P-P, MD a SUP

AMBASÁDORI A SPOLUPARTNERI

DARCOVIA CIEN

PARTNERI - POROTY

Katedra rusistiky
Katedra rusistiky

KATEDRY, INŠTITÚTY, ŠKOLY 

Inštitút rusistiky PU * Inštitút romanistiky PU * Inštitút germanistiky PU * Katedra anglistiky a amer. FF UMB * Katedra nemeckého jazyka a literatúry. PdF UK * Katedra anglického jazyka a liter. PdF UK * Inštitút anglistiky a amer. PU * Katedra rusistiky FF UCM * FEM SPU * Helen Doron Nitra *  JŠ  English is Easy, Trenčín * FF UPJŠ * Helen Doron Prešov *   *  *

MEDIA PARTNERI