❈ Jazykový kvet 2020 ❈

PRIEBEH

Rozposlali sme inštrukcie pre krajských finalistov:

 • BA, TT, NR: 6. 4.
 • BB, TN, ZA: 6. 4.

 • PO: 6. 4.;  KE:

* * *

Krajské finále sa nebudú konať prezenčne, budú alternatívnou formou, ku ktorej budeme rozosielať onedlho inštrukcie. Riaďte sa prosím inštrukciami, ktoré prídu Vám (kvôli formám akými prebehlo semifinále).

* * *

Pripomienka VT: súťažiaci vo VT môžu poslať svoje príspevky do 21. apríla podľa inštrukcií tu 

* * *

Postupne uverejňujeme výsledky semifinále pre KE; BB, TN, ZA 

a výsledky ŤUKNI, ktoré nájdete pod výsledkami semifinále v príslušnom kraji

* * *

Zopár semifinálových obrázkov tu

* * *

Predbežné info ku krajským finále -  uvidíme ako nám Vyššia moc dovolí...:  BA, NR, TT; PO a KE; BB, TN, ZA  

* * *

TERMÍNY


SEMINÁR: prihlasovanie uzatvorené; realizácia október 2019 v NR a KE - už PREBEHLI 

PRIHLASOVANIE NA SÚŤAŽ: UŽ PREBEHLO

 • 1. - 25. 11. 2019

ZASLANIE PRÍSPEVKOV DO INSLOGERO A ŤUKNI: UKONČENÉ

 • do 3. 3. 2020 vrátane

SEMIFINÁLE 2020 - PREBEHLO

 • BA: 4. marec, PdF UK, Račianska 59  
 • TT: 5. marec, CVČ Kalokagatia, V jame 3 

 • NR: 6. marec, KC Zobor,Svätourbanská 31

 • PO: 9. marec, CVČ ABC, Októbrová 30

 • KE: 10. marec, dištančná "korona" forma

 • ZA: 11. marec, dištančná "korona" forma

 • TN: 12. marec, dištančná "korona" forma

 • BB: 13. marec, dištančná "korona" forma

KRAJSKÉ FINÁLE 2020

dištančná "korona" forma

 • BA: 17. apríl 
 • BB: 17. apríl 

 • KE: 21. apríl

 • NR: 24. apríl

 • PO: 20. apríl

 • TN: 23. apríl

 • TT: 16. apríl 
 • ZA: 22. apríl

ZASLANIE VT: do 21. apríla 2020

SR FINÁLE verejné: 5. jún, FEM SPU, Nitra

ORGANIZÁTOR A SPOLUORGANIZÁTORI


HLAVNÍ PARTNERI

HLAVNÝ PARTNER PRE ROJ P-P, MD a SUP
HLAVNÝ PARTNER PRE ROJ P-P, MD a SUP

AMBASÁDORI A SPOLUPARTNERI

DARCOVIA CIEN

PARTNERI - POROTY

Inštitút rusistiky PU * Inštitút romanistiky PU * Inštitút germanistiky PU * Katedra anglistiky a amer. FF UMB * Katedra nemeckého jazyka a literatúry PdF UK * Katedra anglického jazyka a liter. PdF UK * Inštitút anglistiky a amer. PU * Katedra rusistiky FF UCM * FEM SPU * HA Žilina * Helen Doron Nitra * FF UPJŠ * Helen Doron Prešov * SOŠOaS Trenčín * Katedra romanistiky FF UMB * Katedra nemeckého jazyka a lit. PF TU * SSOŠ Košice * Katedra germanistiky UPJŠ * SHM * Katedra francúzskeho jazyka a lit. UCM*  *

MEDIA PARTNERI