❈ Jazykový kvet 2020 ❈

PRIEBEH


V šk. roku 2019/20 sa bude konať 10. ročník Kvetu - verzia Klasik. 

🌞🌞🌞

Prebieha prihlasovanie na seminár ku súťaži pre pripravujúcich pedagógov.

🌞🌞🌞

TERMÍNY


SEMINÁR: prihlasovanie jún až 19. september; realizácia október 2019 v NR a KE - bližšie info tu

PRIHLASOVANIE: 1. - 25. 11. 2019

SEMIFINÁLE 2020 

  • BA: 4. marec 
  • TT: 5. marec 

  • NR: 6. marec

  • PO: 9. marec

  • KE: 10. marec

  • ZA: 11. marec

  • TN: 12. marec

  • BB: 13. marec

KRAJSKÉ FINÁLE 2020

  • 16. - 24. apríl

ZASLANIE VT: do 21. apríla 2020

SR FINÁLE: máj/jún 2020


Záštiy, Reg. MŠVVaŠ, Medzin. jaz. akreditácia