❈ Jazykový kvet 2020 ❈

PRIEBEH

Ďakujeme všetkým súťažiacim a pedagógom za účasť, porotcom, kordinátorom, partnerom a darcom odmien za spoluprácu.

* * *

Odmeny 

 • KE kraj: odmeny je možné si prevziať u nového ambasádora počas pracovných dní od 21. 9.; 18. 9. všetci obdržíte mail s kontaktom - rozoslané
 • PO kraj: zmena, odmeny je možné si prevziať počas pracovných dní  v CVČ od 21. 9. - rozposlali sme e-mailové avízo 18. 9.

Vybavené

 • TT kraj - 13. 7. účastníci tiež máte poštu; aktualizácia - tí, kt. si neprevzali odmeny v lete si ich môžu prevziať v CVČ Kalokagatia podľa inštrukcií z e-mailu zaslaného 17. 9. 

 • 14. 7. sme rozposlali info k odmenám účastníkom z BB a PO kraja

 • BB kraj vybavený

 • 13. 7. sme rozposlali info k odmenám účastníkom z KE kraja

 • BA kraj: odo dnes (8. 7.) si môžu účastníci v BA kraji, ktorým prišli na ich e-mail inštrukcie, vyzdvihnúť odmeny v Triple Five Coffee; odmeny od BSK žiaľ zostali uzatvorené na univerzite a nemáme k nim prístup

 • TN, ZA kraj sú vybavené

 • NR kraj: 6. 7. sme rozposlali info účastníkom z NR kraja, pozrite si poštu

* * *

Rozosielanie diplomov SR finále:

 • TN, ZA, NR: 22. a 23. 6.
 • TT: 24. 6.
 • PO: 24. a 25. 6.
 • BA, BB, KE: 25. 6.

* * *

Výsledky SR finále postupne ako prichádzajú uverejňujeme tu.

* * *

Obrázky z celoslov. kola tu

* * *

Výsledky ŤUKNI - SR finále sú uverejnené tu

* * *

15. 5.: Pozvánky odišli všetkým celoslovenským finalistom.

12. 5. sme začali rozposielať e-pozvánky na celoslovenské finále. Posielame ich aj s pár slovami pre konkrétneho súťažiaceho, preto to bude trvať do konca týždňa.

Riaďte sa prosím inštrukciami, ktoré prídu priamo Vám.

* * *

Celoslovenským finalistom sme 6. mája rozposlali e-mail s informáciou ku SR kolu, na ktorý potrebujeme reakciu. Skontrolujte si prosím poštu.

* * *

Diplomy za krajské finále boli rozoslané nasledovne:

 • BB, TN, ZA: 28. 4.
 • TT: 30. 4. 

 • PO: 29. 4., 4. 5. a 6. 5.  

 • NR: 1. 5. a 3. 5.

 • BA: 8. 5.

 • KE: 8. a 9. 5.

* * *

Prijímanie nahrávok na výzvu je ukončené.

* * *

Semifinálové príspevky už neprijímame. 

Avizované výzvy sme rozoslali 15. 4.. Kategórie, v ktorých sme nikomu neposlali výzvy už máme vyhodnotené a postupne ich začíname uverejňovať:

* * *

Rozposlali sme inštrukcie pre krajských finalistov:

 • BA, TT, NR: 6. 4.
 • BB, TN, ZA: 6. 4.

 • PO: 6. 4.;  KE: 9. 4.

* * *

Krajské finále sa nebudú konať prezenčne, budú alternatívnou formou, ku ktorej budeme rozosielať onedlho inštrukcie. Riaďte sa prosím inštrukciami, ktoré prídu Vám (kvôli formám akými prebehlo semifinále).

* * *

Pripomienka VT: súťažiaci vo VT môžu poslať svoje príspevky do 21. apríla podľa inštrukcií tu 

* * *

Postupne uverejňujeme výsledky semifinále pre KE; BB, TN, ZA 

a výsledky ŤUKNI, ktoré nájdete pod výsledkami semifinále v príslušnom kraji

* * *

Zopár semifinálových obrázkov tu

* * *

Predbežné info ku krajským finále -  uvidíme ako nám Vyššia moc dovolí...:  BA, NR, TT; PO a KE; BB, TN, ZA  

* * *

TERMÍNY


SEMINÁR: prihlasovanie uzatvorené; realizácia október 2019 v NR a KE - zrealizované 

PRIHLASOVANIE NA SÚŤAŽ: ukončené

 • 1. - 25. 11. 2019

ZASLANIE PRÍSPEVKOV DO INSLOGERO A ŤUKNI: ukončené

 • do 3. 3. 2020 vrátane

SEMIFINÁLE 2020 - zrealizované

 • BA: 4. marec, PdF UK, Račianska 59  
 • TT: 5. marec, CVČ Kalokagatia, V jame 3 

 • NR: 6. marec, KC Zobor,Svätourbanská 31

 • PO: 9. marec, CVČ ABC, Októbrová 30

 • KE: 10. marec, dištančná "korona" forma

 • ZA: 11. marec, dištančná "korona" forma

 • TN: 12. marec, dištančná "korona" forma

 • BB: 13. marec, dištančná "korona" forma

KRAJSKÉ FINÁLE 2020 - zrealizované

dištančná "korona" forma

 • BA: 17. apríl 
 • BB: 17. apríl 

 • KE: 21. apríl

 • NR: 24. apríl

 • PO: 20. apríl

 • TN: 23. apríl

 • TT: 16. apríl 
 • ZA: 22. apríl

ZASLANIE VT: do 21. apríla 2020 ukončené

SR FINÁLE: 5.-15. jún, "korona forma" zrealizované

ORGANIZÁTOR A SPOLUORGANIZÁTORI


HLAVNÍ PARTNERI

HLAVNÝ PARTNER PRE ROJ P-P, MD a SUP
HLAVNÝ PARTNER PRE ROJ P-P, MD a SUP

AMBASÁDORI A SPOLUPARTNERI

DARCOVIA CIEN

PARTNERI - POROTY

Inštitút rusistiky PU * Inštitút romanistiky PU * Inštitút germanistiky PU * Katedra nemeckého jazyka a literatúry PdF UK * Katedra anglického jazyka a liter. PdF UK * Inštitút anglistiky a amer. PU * Katedra rusistiky FF UCM * FEM SPU * HA Žilina * Helen Doron Nitra * CJP FF UPJŠ * Helen Doron Prešov * SOŠOaS Trenčín * Katedra romanistiky FF UMB * Katedra nemeckého jazyka a lit. PF TU * SSOŠ Košice * Katedra germanistiky UPJŠ * SHM * Katedra francúzskeho jazyka a lit. UCM * Konfuciov inštitút pri UK

MEDIA PARTNERI

Výsledky sú uverejnené v poradí od I. po III., od P&P, MD, SUP po Drámu v jednotlivých jazykoch SLJ & SFF > AJ > RJ > ŠJ > FJ > TJ > NJ > INSLOGERO UJ

Ďakujeme vśetkým záujemcom za prihlásenie sa na ročník 2024. Prijali sme prihlášky pre všetky jazyky AJ, RJ, NJ, ŠJ, FJ, TJ, SFF a v kategórii INSLOGERO pre UJ a MJ.