POSTUP  ZASLANIA  PRÍSPEVKOV

Inštrukcie ako zaslať nahrávku

Vysvetlivky: / (lomítko) znamená alebo; súťažný príspevok = nahrávka

1) Súťažné príspevky pre semiinále príslušného ročníka je potrebné zaslať v termíne 26. február - 10. marec 2024 vrátane výlučne vo formáte:

 • you tube linku; vimeo linku
 • alebo môžete príspevok nahrať na stránku školy a poslať link na ňu
 • Po kliknutí na link sa musí hneď zobraziť samotné video. 

2) Nahrávku nazvite v nasledovnom tvare: FINÁLNA KATEGÓRIA NÁZOV PRÍSPEVKU

VZOR:

III. AJ P-P PT RAVEN
II. NJ MD VT ICH
II. FJ DRAMA PT CHOUX


2) Predpísané parametre príspevku

2. a) Prednes (t. j. P-P PT, P-P VT), stand-up (SUP) a monodráma (MD) musia byť nahraté vcelku od úvodu až po záver, akoby súťažiaci stál naživo pred porotou, to znamená bez strihov.
Pri kategórii dráma nie je porebné nahrávať prípravu scény a príspevok môže byť strihaný len v častiach, kde sa mení scéna/kulisy alebo pri zoom scénke.

2 b) V popise videa alebo v titulke videa uveďte:

 • finálnu kategóriu
 • priezvisko a meno súťažiaceho alebo názov súboru/scénky


VZOR:

II. TJ P-P PT Tvorivý Adam
I. AJ DRAMA VT Happy and Sad Kid

 

3) Zaslanie nahrávky

3. a) v predmete e-mailu uveďte: skratku kraja + JKK + PRÍSLUŠNÝ ROČNÍK SÚŤAŽE (2021, 2023, 2026 ...)

VZOR PRE ROČNÍK 2024:
BA JKK 2024; BB JKK 2024; KE JKK 2024; NR JKK 2024; PO JKK 2024; TN JKK 2024; TT JKK 2024;
 
ZA JKK 2024

3. b) v tele e-mailu uveďte: finálnu kategóriu, priezvisko a meno súťažiaceho alebo názov scénky a počet hercov, vek súťažiaceho/súťažiacich, názov príspevku, trvanie príspevku, koľko rokov celkovo sa súťažiaci učí/učia daný jazyk a koľko hodín týždenne, meno pripravujúceho pedagóga, názov školy, tel., e-mail pedagóga a pri dráme menoslov hercov, link nahrávky.

VZOR:

II. AJ P-P PT

Tvorivý Adam, 15r.

Raven ,- 3 min.

6 rokov - 3 hod./ týž.

Mgr. Nataša Motivujúca, Kreatívna, Mesto
090x 111 222, natasam @ email.sk 
https://www.youtube.sk/1 


I. ŠJ DRAMA VT
Mañana, 5 hercov, 9 min. 
8-10r.

2 roky - 2 hod./týž.

Mgr. Nataša Motivujúca, Kreatívna, Mesto
090x 111 222, natasam @ email.sk 
Menoslov hercov: 
Bystrý Matej, Veselá Laura, Múdra Elena, Zábavný Ivan, Šikovná Ľudmila
https://www.skola.sk/kvet 


Súťažný príspevok / príspevky odošlite jedným rovnakým e-mailom na 2 adresy:

❗medzeru pred a za @ je potrebné pri posielaní vymazať:

BA, NR, TT kraj: 

 • jazykove1 (zavináč) gmail.com
  zapad @ jazykovevzdelavanie.sk

BB, TN, ZA kraj:

 • jazykove1 (zavináč) gmail.com
  janka
  @ jazykovevzdelavanie.sk

KE a PO kraj: 

 •  jazykove1 (zavináč) gmail.com
 • vychod @ jazykovevzdelavanie.sk 


Nahrávku môže poslať aj súťažiaci, v tom prípade je potrebné ku adresátom pridať aj e-mailovú adresu pedagóga / rodiča, ktorý súťažiaceho prihlásil.

O doručení príspevku/ov musíte obdržať spätné potvrdenie. Odporúčame skontrolovať si vśetky priečinky pošty.
 

ĎALŠÍ KROK

Po ukončení prijímania súťažných príspevkov tieto budú hodnotiť poroty a určia súťažiacich postupujúcich na krajské finâle. 

Výsledky budú uverejnené na ročníkovej stránke v oznamoch v časti Priebeh.