POSTUP  ZASLANIA  PRÍSPEVKOV

Inštrukcie ako zaslať nahrávku

Vysvetlivky: / (lomítko) znamená alebo; súťažný príspevok = nahrávka

1) Súťažné príspevky pre semiinále príslušného ročníka je potrebné zaslať v termíne 1. - 10. marec vrátane výlučne vo formáte:

  • you tube linku
  • alebo môžete príspevok nahrať na stránku školy a poslať link na ňu

2) Nahrávku nazvite v nasledovnom tvare: FINÁLNA KATEGÓRIA NÁZOV PRÍSPEVKU
 
VZOR:

III. AJ P-P PT RAVEN

II. NJ MD VT ICH

III. FJ DRAMA PT CHOUX


2) Predpísané parametre príspevku

2. a) Prednes (t. j. P-P PT, P-P VT), stand-up (SUP) a monodráma (MD) musia byť nahraté vcelku od úvodu až po záver, akoby súťažiaci stál naživo pred porotou, to znamená bez strihov.
Pri kategórii dráma nie je porebné nahrávať prípravu scény a príspevok môže byť strihaný len v častiach, kde sa mení scéna/kulisy alebo pri zoom scénke.

2 b) V popise videa alebo v titulke videa uveďte:

  • finálnu kategóriu
  • priezvisko a meno súťažiaceho alebo názov súboru/scénky

VZOR:

II. TJ P-P PT Tvorivý Adam
I. AJ DRAMA VT Happy and Sad Kid
 

3) Zaslanie nahrávky

3. a) v predmete e-mailu uveďte: skratku kraja + JKK + PRÍSLUŠNÝ ROČNÍK SÚŤAŽE (2021, 2023, 2026 ...)

VZOR PRE ROČNÍK 2023:
BA JKK 2023; BB JKK 2023; KE JKK 2023; NR JKK 2023; PO JKK 2023; TN JKK 2023; TT JKK 2023; ZA JKK 2023

3. b) v tele e-mailu uveďte: finálnu kategóriu, priezvisko a meno súťažiaceho alebo názov scénky a počet hercov, vek súťažiaceho/súťažiacich, názov príspevku, koľko rokov sa súťažiaci učí/učia daný jazyk a koľko hodín týždenne, meno pripravujúceho pedagóga, názov školy, tel., e-mail pedagóga a pri dráme menoslov hercov, link nahrávky.

VZOR:

II. AJ P-P PT

Tvorivý Adam, 15r.

Raven

6 rokov - 3 hod./ týž.

Mgr. Nataša Motivujúca, Kreatívna, Mesto
090x 111 222, natasam @ email.sk 
https://www.youtube.sk/1 


I. ŠJ DRAMA VT
Mañana, 5 hercov 
8-10r.

2 roky - 2 hod./týž.

Mgr. Nataša Motivujúca, Kreatívna, Mesto
090x 111 222, natasam @ email.sk 
Menoslov hercov: 
Bystrý Matej, Veselá Laura, Múdra Elena, Zábavný Ivan, Šikovná Ľudmila
https://www.skola.sk/kvet 


Súťažný príspevok / príspevky odošlite jedným rovnakým e-mailom na 2 adresy:

jazykove1 (zavináč) gmail.com
a príslušnú oblastnú adresu -❗medzeru pred a za @ je potrebné pri posielaní vymazať:

BA, NR, TT kraj: 

  • zapad @ jazykovevzdelavanie.sk

BB, TN, ZA kraj:

  • janka @ jazykovevzdelavanie.sk

KE a PO kraj: 

  •  vychod @ jazykovevzdelavanie.sk 


Nahrávku môže poslať aj súťažiaci, v tom prípade je potrebné ku adresátom pridať aj e-mailovú adresu pedagóga / rodiča, ktorý súťažiaceho prihlásil.

Doručenie príspevku/ov je  potvrdzované ručne v priebehu 2- 5 pracovných dní. 
 

ĎALŠÍ KROK

Po ukončení prijímania súťažných príspevkov tieto budú hodnotiť poroty a určia súťažiacich postupujúcich na krajské finâle. 

Výsledky budú uverejnené na ročníkovej stránke v oznamoch v časti Priebeh.

1. 2.: Prijímanie poviedok je ukončené. Všelijaké zaujímavé názvy...- sme zvedaví. Sme na rade :). Ideme na čítanie.
Prosím nerušiť!