KVET 2022: Semifinále 

31.01.2022
VÝSLEDKY SEMIFINÁLE

Rozpoali sme postupujúcim info ku kraj. finále. Pozrite si poštu, je potrebné reagovať.


28. 3.: Prvé výsledky v NJ, RJ, FJ, MJ, UJ, SFF, BA I. AJ 


Výsledky sú zoradené abecedne podľa jazykov a každý jazyk podľa krajov.

Uvedení sú súťažiaci postupujúci na krajské finálové kolá a to v abecednom poradí. Na semifinále sa miesta neudeľujú (viď Pravidlá). Blahoželáme k postupu!

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

ANGLIČTINA
 

❈ BA KRAJ


I. AJ P-P PT

 • Bublová Tamara - ZŠ, Karloveská 61, Bratislava
 • Košík Samuel Filip - ZŠ, Karloveská 61, Bratislava


II. AJ P-P PT

 • Karolína Derdáková - ŠpMNDaG, Bratislava
 • Kováčik Jakub Mark - ZŠ, Karloveská 61, Bratislava
 • Mikulka Nikolas - ZŠ Záhorská Ves


II. AJ P-P VT

 • Hrádková Sofia - ŠpMNDaG, Bratislava
 • Kašlík Lara - ŠpMNDaG, Bratislava
 • Mesková Lucia - ŠpMNDaG, Bratislava


III. AJ P-P PT+ 

 • Hywel Alex - SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Bratislava


❈ BB KRAJ

 

I. AJ P-P PT

 • Germánus Matej - ZŠ, J. A. Komenského, Revúca
 • Homoly Tobias - ZŠ, J. A. Komenského, Revúca
 • Matúšková Dominika - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec

I. AJ P-P PT+

 • Rončáková Sofia - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec


II. AJ P-P PT

 • Holešová Hanka - ZŠ J. A. Komenského, Revúca
 • Nociarová Margaréta - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec
 • Sedláčková Helena Sophie - ZŠ Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
 • Strhársky Marek - ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca
 • Valovičová Viktória - zŠ, Hrnčiarska 1, Zvolen

II. AJ P-P VT

 • Juchová Anabel - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec


II. AJ DRÁMA PT

 • Ambition - ZŠ s MŠ, Jelšava
 • Stop Bullying - ZŠ, Hrnčiarska 1, Zvolen


KE KRAJ


I. AJ P-P PT

 • Horváthová Dominika - SSŠ,  Starozagorská 8, Košice
 • Gegaj Rita - SSŠ, Starozagorská 8, Košice
 • Hoppanovä Tatiana - ZŠ Staničná 13, Košice
 • Klčová Dorota - ZŠ, Okružná 17, Michalovce
 • Rychtarčíková Sofia - ZŠ, Nám. L. Novomeského 2, Košice

I. AJ P-P VT

 • Vranec Marek - ZŠ, Staničná 13, Košice

I. AJ P-P PT+

 • Bednarčíková Zoja - ZŠ, Hroncova 23, Košice
 • Francis Naia Juin - ZŠ, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou 
 • Janošová Sofia - CZŠ sv. Michala, Michalovce

I. AJ DRAMA VT

 • Healthy food, Healthy food - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce
 • The Wizard of Oz - SZŠ Didacticus, Košice


II. AJ P-P PT
 • Csatlósovâ Lilien -  Gymnázium  Kráľovský Chlmec
 • Gegaj Leon - SSŠ, Starozagorská 8, Košice
 • Ivanová Sára - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice
 • Ondriášová Lucia - Gymnázium Kráľovský Chlmec
 • Pastír Šimon - ZŠ, Okružná 17, Michalovce
 • Satová Margaréta - SZŠ Didacticus, Košice
 • Savovová Ivana -  ZŠ, Okružná 17, Michalovce

II. AJ P-P PT+ 

 • Francis Nyssa Mae - ZŠ, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou 
 • Rusnáková Barbora - Ev. gymnázium J. A. Komenského, Košice
II. AJ P-P VT
 • Hamadejová Tamara - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce
 • Mansour Mariam -  CZŠ sv. Michala, Michalovce


II. AJ SUP VT

bez postupu

II. AJ MD PT

bez postupu


II. AJ DRAMA PT

 • Androcles and the Lion - - CZŠ sv. Michala, Michalovce
 • The Super Secret Surprise Casserole - CZŠ sv. Michala, Michalovce
II. AJ DRÁMA VT 
 • Elizabeth de Bathory - ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou 


III. AJ P-P PT

 • Bodnárová Alexandra - Gymnázium, Kráľovský Chlmec
 • Marinčáková Viktória - Gymnázium P. Horova, Michalovce
 • Rosolová Barbora - Gymnázium P. Horova, Michalovce
 • Urbán Anna - Gymnázium, Kráľovský Chlmec

III. AJ P-P PT+

 • Barlová Kristína - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice
 • Berecká Margaréta - Ev. gymnázium J.A.Komenského, Košice
 • Varcholová Ivana - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice

III. AJ P-P VT

 • Dremmel Peter - Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce

III. AJ P-P VT+

 •  Baranová Emma - Ev. gymnázium J. A. Komenského, Košice


III. AJ MD PT

 • Pándy Žofia Rebeka - Gymnázium, Kráľovský Chlmec
 • Pataky Kolett - Gymnázium, Kráľovský Chlmec
 • Pásztorová Chantal - Gymnázium, Kráľovský Chlmec
 

❈ NR KRAJ


  I. AJ P-P PT
 • Kobesová Lívia - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce
 • Palkovičová Amélia - ZŠ, Levická 903, Vráble
 • Striešková Laura - ZŠ, Levická 903, Vráble

I. AJ P-P PT+

 • Benček Armando Junior - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce
 • Sviatková Zara - ZŠ, Benkova 34 Nitra
 • Treacy Mia - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce

I. AJ P-P VT

 • Gergeľová Mária Anna - ZŠ, Benkova 34, Nitra
 • Kincelová Diana Sarah - ZŠ, Benkova 34, Nitra
 • Poljakova Ema - ZŠ, Benkova 34, Nitra


I. AJ MD VT

 • Kucmanová Viktória - ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky

I. AJ DRÁMA PT 

 • Johnny Little Pea - Katolícka spojená škola, Nové Zámky

I. AJ DRÁMA VT

 • Cats - ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky

 
II. AJ P-P PT

 • Ferencová Viktória - ZŠ, Sľažany
 • Pogran Patrik - ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa
 • Štefková Laura - ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky
 • Tinesová Ema - Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalanského, Nitra
 • Qaisiya Yusef - ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky
 • Zborilová Martina - ZŠ, Benkova 34, Nitra

II. AJ P-P PT+ 

 • Treacy Mia - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce

II. AJ P-P VT

 • Damborská Beatrice - ZŠ, Benkova 34, Nitra
 • Roháčová Ema - ZŠ, Benkova 34, Nitra


II. AJ MD PT

  • Kunová Linda - ZŠ, Sľažany

  II. AJ MD VT

  • Svoboda Anna Sophia - ZŠ Móra Jókaiho s VJM, Komárno


II. AJ DRÁMA PT

 • The Gift of Pearls - ZŠ, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou

II. AJ DRÁMA VT

 • Friendship is Better Than Fame - ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky
 • I was - ZUŠ, Nové Zámky
 • Know Me Before You Judge Me - ZŠ, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
 • Oh! My! Me! - Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky

 

III. AJ P-P PT 

 • Baráthová Petra - Gymnázium, Párovská 1, Nitra
 • Labovská Natália - Gymnázium, Golianova 68, Nitra

III. AJ P-P PT+

 • Drábeková Ema - Gymnázium, Golianova 68, Nitra
 • Polakovičová Simona - Gymnázium, Golianova 68, Nitra
 • Rigóová Alica - Gymnázium, Golianova 68, Nitra
 • Střelcová Ema - Gymnázium, Golianova 68, Nitra

III. AJ P-P VT

 • Čavčíková Anna -  Gymnázium, Golianova 68, Nitra
 • Mrázová Tamara - Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky


❈ PO KRAJ

 

I. AJ P-P PT

 • Fedorová Natália - ZŠ s MŠ, Sedliská 93
 • Halická Lucia - ZŠ, Dargovských hrdinov, Humenné
 • Micík Ondrej - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou
 • Murínová Lenka Emma - ZŠ, Komenského 13, Lipany

I. AJ P-P VT

 • Hudaček Alex -  Cirkevná spojená škola, Snina


I. AJ DRÁMA PT

 • The Frog Prince - ZŠ s MŠ, Sedliská 93

 

II. AJ P-P PT 

 • Hrickaninová Viktória - Gymnázium, Komenského 13, Lipany
 • Illéšová Anita - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou
 • Ježíková Zina - ZŠ s MŠ, Francisciho 21, Poprad
 • Korekáčová Kristína - ZŠ, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
 • Lazoriková Lenka - ZŠ, Raslavice
 • Mitríková Noemi -  ZŠ, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
 • Novická Natália - ZŠ, Ul. 17. novembra 31, Sabinov


II. AJ MD PT
bez postupu


II. AJ DRÁMA PT

 • Sherlock Holmes - Spojená škola, Školská 5, Lendak
 • Cinderella - ZŠ s MŠ, Dostojevského, Poprad

 
III. AJ P-P VT

bez postupu

III. AJ P-P PT+

 • Dubjelová Miriam - Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Štúrova 3, Stará Ľubovňa


III. AJ MD VT

 • Mochñák Adam - Gymnázium, Komenského 13, Lipany


❈ TN KRAJ


I. AJ P-P PT

 • Baťová Petra - ZŠ, Opatovce nad Nitrou
 • Grmanová Michaela - ZŠ, Opatovce nad Nitrou
 • Ledecká Lilly - ZŠ, Opatovce nad Nitrou


II. AJ P-P PT

 • Kelbelová Sofia - ZŠ, Pribinova 9, Nováky
 • Pánisová Emma - ZŠ, Školská 15, Nitrianske Rudno
 • Trojanová Vladimíra - ZŠ, Pribinova 9, Nováky


II. AJ DRÁMA PT

 • The New James Bond Film - Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom


III. AJ P-P PT

 • Káčerová Emma - Gymnázium, Dubnica nad Váhom
 • Krajči E. Stella - Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza

III. AJ P-P PT+

 • Pelechová Ema - Obchodná akadémia M. Hodžu, Trenčín


III. AJ MD PT

 • Hlaváčová Eliška - Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom

 

❈ TT KRAJ


I. AJ P-P PT

 • Korčeková Jessica -  ZŠ, Jilemnického 11, Dunajská Streda
 • Szemes Sofia - ZŠ, Jilemnického 11, Dunajská Streda


II. AJ P-P PT

 • Sučanská Katarína - ZŠ s MŠ, A. Felcána 4, Hlohovec

II. AJ MD VT 

 • Takáčová Ema - Gymnázium Vojtecha Mihálika, Sereď


III. AJ DRÁMA PT

 • bez postupu 


❈ ZA KRAJ


II. AJ P-P PT

 • Bónová Emma - ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka, Dolný Hričov
 • Padychová Vivien - ZŠ, Nábrežná 17, Kysucké Nové Mesto
 • Poláčková Ester - ZŠ, Nade Hejnej 4, Martin
 • Turčaniová Aneta - ZŠ, Nábrežná 17, Kysucké Nové Mesto


III. AJ P-P PT

 • Máca Matúš - Gymnázium, Kysucké Nové Mesto
 • Patrik Jadroň - - SOŠPaS, Hattalova 33, Námestovo
 • Slaničanová Veronika - SOŠPaS, Hattalova 33, Námestovo


III. AJ DRAMA PT 

 • The Imaginary Invalid - Gymnázium, Liptovský Hrádok


FRANCÚZŠTINA


❈ BB KRAJ
 

II. FJ P-P PT

 • Hanzlíková Nina - ZŠ, Vajanského 2844/47, Lučenec


❈ NR KRAJ


II. FJ P-P PT+

 • Demet Alice - ZŠ, Levická 903, Vráble

II. FJ DRÁMA VT

 • Que suis je - ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky
   

INSLOGERO


II. ČIJ P-P PT

 • Basanda Oliver -  SSŠ Starozagorská 8, Košice

III. MJ P-P PT+

 • Kováčová Elisabeth - Gymnázium P. Horova, Michalovce

I. PL P-P PT

 • Maskalova Antonia - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce

I. UJ P-P PT 

 • Kirnag Adam - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce

II. UJ P-P VT

 • Kirnagová Janka - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce

III. UJ P-P PT

 • Oleksandra Mysiv - Gymnázium Pavla Horova, Michalovce

I. VJ P-P PT

 • Tran Quynh Chi - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce

II. VJ P-P PT

 • Nguyen Tam Anh - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce
   

NEMČINA


❈ BA KRAJ


I. NJ P-P PT

 • Alexíková Natália - ZŠ, Karloveská 61, Bratislava


II. NJ P-P PT

 • Kapičáková Petra - ŠpMNDaG, Bratislava
 • Kapolková Alžbeta - ŠpMNDaG, Bratislava
 • Molnárová Dorota - ŠpMNDaG, Bratislava

II. NJ P-P VT

 • Juráni Pandora  - ŠpMNDaG, Bratislava

II. NJ P-P PT+

 • Dražen Derek Hoppe - ŠpMNDaG, Bratislava


III. NJ P-P PT

 • Ágh Max - ŠpMNDaG, Bratislava 
 • Anetta Martin - ŠpMNDaG, Bratislava
 • Bujalková Nina - ŠpMNDaG, Bratislava

III. NJ P-P VT

 • Drnáková Emília - ŠpMNDaG, Bratislava
 • Kiliánová Emma - ŠpMNDaG, Bratislava
 • Kozárová Ivanka - ŠpMNDaG, Bratislava


❈ BB KRAJ


II. NJ P-P PT

 • Balážová Alexandra - ZŠ Vajanského 47, Lučenec
 • Martišová Michaela - ZŠ  Vajanského 47, Lučenec
 • Oravec Kamil - ZŠ, Haličská cesta 7, Lučenec

 

II. NJ DRÁMA PT

 • Mein Kopf war ganz woanders - Katol. gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica

 

❈ KE KRAJ


I. NJ P-P PT

 • Mastiľaková Sofia - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce


II. NJ P-P PT

 • Antesová Nina - SZŠ Didacticus, Košice
 • Čeklovská Nina - ZŠ, J. Švermu 6, Michalovce 
 • Kobová Nina - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce
 • Merganičová Štefánia - Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance


III. NJ P-P PT

 • Handra Patrik - Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
 • Kokoš Radovan - Gymnázium Pavla Horova, Michalovce
 • Kovaľ Samuel -  Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance


III. NJ DRÁMA PT

bez postupu 
 

❈ NR KRAJ


II. NJ P-P PT

 • Billová Beáta - ZŠ, Zbehy 661 
 • Denkerová Leyla Agnes - Gymnázium Párovská 1, Nitra
 • Račková Daniela - Gymnázium, Golianova 68, Nitra
 • Rosinská Annemarrie - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce

II. NJ MD VT

 • Juríková Nina - ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky

II. NJ DRÁMA PT

 • Was ist denn heute in der Klasse los? - ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky

II. NJ ĎRÁMA VT

 • Die Bande und ich - ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky


III. NJ P-P PT

 • Lovászová Michaela - Spojená škola-Hotelová akadémia, Slančíkovej 2, Nitra
 • Baráthová Petra - Gymnázium Párovská 1, Nitra


❈ PO KRAJ

 

I. NJ P-P PT
 • Hriceňáková Zuzana - ZŠ s MŠ, Dostojevského, Poprad

I. NJ P-P VT

 • Hriceňák Rastislav - ZŠ s MŠ, Dostojevského, Poprad

I. NJ DRÁMA VT

 • Mascha und der Bär - ZŠ s MŠ, Dostojevského, Poprad


II. NJ P-P PT

 • Jambrich Martin - ZŠ s MŠ, Dostojevského, Poprad
 • Mlynárová Šarlota - ZŠ s MŠ, Dostojevského, Poprad
 • Soľavová Alexandra - ZŠ s MŠ, Dostojevského, Poprad

II. NJ P-P PT+

 • Novák Sebastián - SZŠ DSA, Mukačevská 1, Prešov

II. NJ MD PT

 • Malatinová Laura - ZŠ s MŠ, Dostojevského, Poprad
 • Šimšajová Zuzana - ZŠ s MŠ, Dostojevského, Poprad
II. NJ MD VT
 • Michalidesová Martina - ZŠ s MŠ, Dostojevského, Poprad


III. NJ P-P PT

 • Durkošová Ivana - Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
 • Olejárová Dominika - Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
 • Ragančíková Diana - Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou

 

❈ TN KRAJ


I. NJ P-P PT

 • Grossová Anabela - Spojená škola, Nitrianske Pravno
 • Ivinová Sofia - Spojená škola, Nitrianske Pravno
 • Vidová Carly - Spojená škola, Nitrianske Pravno

II. NJ P-P PT

 • Bieliková Bianka - Spojená škola, Nitrianske Pravno
 • Ivinová Dominika - Spojená škola, Nitrianske Pravno
 • Richterová Karin - Spojená škola, Nitrianske Pravno


❈ ZA KRAJ


II. NJ P-P PT

 • Šimek Marek Samuel - Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín
 • Várošová Júlia - ZŠ, Nábrežná 17, Kysucké Nové Mesto

III. NJ P-P PT 
 • Lanková Michaela - Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, Žilina

RUŠTINA


❈ BA KRAJ


III. RJ P-P PT

 • Kovár Denis - ŠpMNDaG, Bratislava

III. RJ P-P VT

 • Aneta Martin - ŠpMNDaG, Bratislava

III. RJ P-P PT+

 • Gamolya Artem - ŠpMNDaG, Bratislava
 • Šeparnev Fedor - ŠpMNDaG, Bratislava

 

❈ BB KRAJ


II. RJ P-P PT

 • Kamenská Viktória - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec


❈ KE KRAJ


I. RJ P-P PT

 • Bérešová Stefany - ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou
 • Méheš Oman Adnan - ZŠ, J. Švermu 6, Michalovce
 • Vargová Vanessa - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

I. RJ P-P PT+

 • Semková Katarína - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce
 • Shvets Emiliia - ZŠ. Nám. L. Novomeského 2, Košice

I. RJ P-P VT

 • Vasilenko Auróra - ZŠ, Belehradská 21, Košice

 

II. RJ P-P PT

 • Kenderešová Patrícia - ZŠ, J. Švermu 6, Michalovce
 • Kholodenko Ksenia - Gymnázium, Kráľovský Chlmec
 • Pavlovičová Adela - ZŠ, Družicová 4, Košice

II. RJ P-P PT+

 • Medvegyeva Darija - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

II. RJ STAND UP VT

 • Petrilová Charlotte - ZŠ, Belehradská 21, Košice

 

III. RJ P-P PT

 • Gaálová Olívia - Gymnázium, Alejová 1, Košice 
 • Kholodenko Kateryna - Gymnázium, Kráľovský Chlmec
 • Psotová Petra - Gymnázium, Alejová 1, Košice
 • Rusinková Tatiana - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice

III. RJ P-P PT+

 • Kopa Nelia - SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce
 • Mendel Yana - SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce
 • Savko Anna - SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce
   

III. RJ P-P VT

 • Kuštan Alexander - SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce 

 

❈ NR KRAJ


I. RJ P-P  PT+

 • Bahcivanji Milla - ZŠ, Levická 903, Vráble


II. RJ P-P PT

 • Madaraszová Sabina - ZŠ, G. Bethlena 41, Nové Zámky
 • Ružíková Miriam - ZŠ, G. Bethlena 41, Nové Zámky

II. RJ P-P PT+

 • Balta Eugen - ZŠ, Levická 903, Vráble
 • Farkaš Oliver - ZŠ, G. Bethlena 41, Nové Zámky 
 • Novosád Maxim - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce


III. RJ P-P PT+

 • Balta Paula - Gymnázium, Vráble
 • Polyáková Natália - Gymnázium, Vráble

III. RJ P-P VT+

 •  Balta Paula - Gymnázium, Vráble


❈ PO KRAJ


I. RJ P-P PT

 • Bokšajová Sárah - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou

 

II. RJ P-P PT

 • Illéš Aurel - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou
 • Jakubčin Juraj - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou
 • Neuwirthová Adela - ZŠ s MŠ, Francisciho 21, Poprad


❈ ZA KRAJ

 

II. RJ P-P PT

 • Galvánek Ivan - ZŠ, Nábrežná 17, Kysucké Nové Mesto
   

SFF


III. SFF P-P PT

 • Balta Paula - Gymnázium, Vráble

 

ŠPANIELČINA


❈ BA KRAJ


II. ŠJ P-P PT

 • Petrovičová Lucia - ŠpMNDaG, Bratislava
 • Vážna Nina - ŠpMNDaG, Bratislava


III. ŠJ P-P PT

 • Daren Olaf Ludvig - ŠpMNDaG, Bratislava


❈ KE KRAJ


II. ŠJ P-P PT

 • bez postupu


❈ NR KRAJ


III. ŠJ P-P PT

 • Polakovičová Simona - Gymnázium, Golianova 68, Nitra
 • Vavro Šimon - Gymnázium, Golianova 68, Nitra

 

TALIANČINA


❈ BA KRAJ


III. TJ P-P PT

 • Mrázová Lucia - SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Bratislava


❈ BB KRAJ


III. TJ DRÁMA PT

 • Il piccolo principe sulla terra - Katol. gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica

 

❈ KE KRAJ


II. TJ P-P PT+

 • Pagano Federica - ZŠ, Okružná 17  Michalovce

 

Na semifinále sme prijali príspevky v AJ, NJ, RJ, ŠJ, FJ, TJ, UJ, ČIJ, PLJ, BEJ, MJ, VJ, SFF.

🌼🌼🌼

16. 3.: Prijímanie príspevkov pre Kvet Klasik je ukončené.

Pokračujeme ešte v potvrdzovaní už doručených príspevkov z pon-ut.

🌼🌼🌼

28. 2.: Od zajtra začína prijímanie súťažných príspevkov pre KVET Klasik

🌼🌼🌼

11. 2.: Dnes sme rozposlali pozvánky na semifinále, pozrite si poštu.

🌼🌼🌼  

Forma semifinále: Semifinálové kolá budú prebiehať dištančnou formou ako bolo avizované v Pravidlách pre ročník 2022.

Termíny:

 • prijímanie nahrávok: 1. - 15. marec
 • predpokladané výsledky: 31. 3.

Inštrukcie ku zaslaniu nahrávok nájdete tu.

Výsledky sú uverejnené v poradí od I. po III., od P&P, MD, SUP po Drámu v jednotlivých jazykoch SLJ & SFF > AJ > RJ > ŠJ > FJ > TJ > NJ > INSLOGERO UJ

Ďakujeme vśetkým záujemcom za prihlásenie sa na ročník 2024. Prijali sme prihlášky pre všetky jazyky AJ, RJ, NJ, ŠJ, FJ, TJ, SFF a v kategórii INSLOGERO pre UJ a MJ.