❈ Prihlásenie na Kvet ❈


POSTUP PRIHLÁSENIA NA KVET KLASIK 2023


OTVORENÉ
 

Lomítko "/" znamená "alebo":

1) Oboznámte sa s pravidlami pre KVET KLASIK 2023 tu.

Ak Vám pravidlá vyhovujú, pokračujte bodom 2). 

Ak Vám pravidlá nevyhovujú, na súťaž sa prosím neprihlasujte.

2) Ak sa chcete so svojimi žiakmi / študentami prihlásiť na KVET KLASIK po prvýkrát, je potrebné, aby ste ako pripravujúci pedagóg absolvovali seminár Kvet Klasik. Seminár je povinný jednorazovo.

  • Informácie a prihlášku na seminár Kvet Klasik nájdete tu. Semináre sú už obsadené.


Uvedený seminár nie je podmienkou pre prihlásenie sa na ŤUKNI, Tranzistor, Lupienok a Filmarikovia.

3) Po absolvovaní semináru, alebo ak už ho máte absolvovaný z predošlého obdobia, sa môžete prihlásiť na KVET KLASIK tu. 
 

Uzávierka prihlasovania:
  • na ŤUKNI, TRANZISTOR, LUPIENOK, FILMARIKOVIA: 19. október 2022
  • na KVET KLASIK: 25. november 2022