❈ Prihlásenie na Kvet ❈


POSTUP PRIHLÁSENIA NA KVET 2020


PRIHLASOVANIE JE UKONČENÉ.


1) Oboznámte sa s pravidlami pre Kvet 2020 tu.

Ak Vám pravidlá plne vyhovujú, pokračujte bodom 2). 

Ak Vám pravidlá nevyhovujú, na súťaž sa prosím neprihlasujte.

2) Inštruktážny seminár: Semináre už PREBEHLI. 

3) Prihlasovanie na ročník 2020 je ukončené

  1. Prečítajte si prosím všetky 4 body a vyžiadajte si doklad ku úhrade vložného tlačítkom na konci. Po prijatí vložného vám príde link na prihlášku. 

  2. Prihlášku vyplňte. 
  3. Kompletne vyplnenú a skontrolovanú prihlášku(y) odošlite. Po odoslaní Vám príde potvrdenie o jej doručení vrátane znenia prihlášky a ďalšie kroky (= čo nasleduje).
  4. ČLENOVIA posielajú len elektronickú verziu prihlášky = po potvrdení doručenia prihlášky je prihlasovanie ukončené. 

    NEČLENOVIA posielajú elektronickú prihlášku a po prijatí e-mailu o jej doručení musia ešte poslať 1x vytlačenú prihlášku potvrdenú a podpísanú vedením školy. Poštovú prihlášku je potrebné zaslať do 25. 11. (pečiatka na obálke) na adresu: IALF, heslo "Jazykový kvet", Pošt. priečinok E50, 949  01 Nitra. 

Formulár už nie je k dispozícii.