❈ Prihlásenie na Kvet ❈


POSTUP PRIHLÁSENIA NA KVET 2022


OTVORENÉ
 

Lomítko "/" znamená "alebo":

1) Oboznámte sa s pravidlami pre KVET KLASIK 2022 tu / KVET ŤUKNI / KVET TRANZISTOR / KVET LUPIENOK (otvorí sa v novom okne).

Ak Vám pravidlá plne vyhovujú, pokračujte bodom 2). 

Ak Vám pravidlá nevyhovujú, na súťaž sa prosím neprihlasujte.

2) Absolvujte inštruktážny seminár,/webinár ak sa prihlasujete na KVET KLASIK po prvýkrát, alebo ste neabsolvovali seminár/webinár v jeseni 2017, 18, 19, 20. Ak ste už seminár/webinár absolvovali, nie je pre vás inštruktážny seminár/webinár povinný.

  • Informácie a prihlášku s uzávierkou 19.. 9. na seminár/webinár nájdete tu - UKONČENÉ

Na ŤUKNI, Tranzistor a Lupienok sa môžete prihlásiť bez webináru.

3) Po absolvovaní semináru/webináru, alebo ak už ho máte absolvovaný z predošlého obdobia, sa môžete prihlásiť na KVET KLASIK tu. 

Uzávierka prihlasovania:
  • na ŤUKNI, TRANZISTOR, LUPIENOK: 19. október 2021
  • na KVET KLASIK: 25. november 2021

Postup zaslania prihlášky na KVET KLASIK a ŤUKNI je ZMENENÝ !!!

V prihláške sa uvádza finálna kategória/kategórie a počet súťažiacich, ktorí sa danej kategórie súťaže zúčastnia.

Menoslov, údaje o súťažiacich a súťažných príspevkoch sa posielajú po prijatí e-pozvánky na prvé kolo (semifinále) spolu s nahrávkou súťažného príspevku.

📝 KVET ŤUKNI     

📻 KVET TRANZISTOR    

🌱 KVET LUPIENOK

Obchodík KVETDarčeky pre členov