❈ Prihlásenie na Kvet ❈


POSTUP PRIHLÁSENIA NA KVET 2020


1) Oboznámte sa s pravidlami pre Kvet 2020 tu.

Ak Vám pravidlá plne vyhovujú, pokračujte bodom 2). 

Ak Vám pravidlá nevyhovujú, na súťaž sa prosím neprihlasujte.

2) Inštruktážny seminár

 • a) Ak ste už absolvovali seminár / webinár v jeseni 2017, 2018, tak seminár je pre Vás dobrovoľný, nepovinný, pokračujte bodom 3).
 • b) Ak sa prihlasujete po prvýkrát, alebo ste neabsolvovali seminár / webinár v jeseni 2017, 2018, je pre Vás seminár povinný. Platí Vám následne pre všetky ďalšie ročníky súťaže.
 • Prihlasiť sa na seminár / webinár môžete tu

3) Prihlasovanie na ročník 2020 je aktívne od 1. 11. do 25. 11. 2019. 

 1. Vyžiadajte si doklad ku úhrade vložného na súťaž tu. Po úhrade vložného vám príde link na prihlášku. 
 2. Prihlášku vyplňte. Pre každú finálnu kategóriu (napr. I. AJ P-P PT; II. NJ D VT; III. ŠPJ MD VT) je potrebné vyplniť samostatnú prihlášku = v jednej prihláške môžu byť max. 3 súťažiaci pre rovnakú finálnu kategóriu. VS na prihlášku sa nachádza na doklade ku vložnému na súťaž.
 3. Kompletne vyplnenú a skontrolovanú prihlášku(y) odošlite. Po odoslaní Vám príde potvrdenie o doručení vrátane znenia prihlášky a ďalšie kroky /  inštrukcie (= čo nasleduje).
 4. ČLENOVIA posielajú len elektronickú verziu prihlášky = po potvrdení zaradenia prihlášky na súťaž krajským koordinátorom je prihlasovanie ukončené. 

  NEČLENOVIA musia ešte po prijatí e-mailu o zaradení na súťaž poslať 1x vytlačenú prihlášku potvrdenú a podpísanú vedením školy. Poštovú prihlášku je potrebné zaslať na adresu: IALF, heslo "Jazykový kvet", Pošt. priečinok E50, 949  01 Nitra. 

Skratky a adresy krajov uvedené abecedne:
 • Bratislavský: BA KVET 2020  jazykoveba @ gmail.com
 • Banskobystrický: BB KVET 2020 jazykovebb @ gmail.com
 • Košický: KE KVET 2020  jazykoveke @ gmail.com
 • Nitriansky: NR KVET 2020  jazykovenr @ gmail.com
 • Prešovský: PO KVET 2020  jazykovepo @ gmail.com
 • Trenčiansky: TN KVET 2020  jazykovetn @ gmail.com
 • Trnavský: TT KVET 2020  jazykovett @ gmail.com
 • Žilinský: ZA KVET 2020  jazykoveza @ gmail.com

Zošit Jazykový kvet pre jazyčnice a jazyčníkov objednaj si tu