❈ Prihlásenie na Kvet ❈


POSTUP PRIHLÁSENIA NA KVET KLASIK 2022


OTVORENÉ
 

Lomítko "/" znamená "alebo":

1) Oboznámte sa s pravidlami pre KVET KLASIK 2022 tu / KVET ŤUKNI / KVET TRANZISTOR / KVET LUPIENOK (otvorí sa v novom okne).

Ak Vám pravidlá plne vyhovujú, pokračujte bodom 2). 

Ak Vám pravidlá nevyhovujú, na súťaž sa prosím neprihlasujte.

2) Absolvujte inštruktážny seminár,/webinár ak sa prihlasujete na KVET KLASIK po prvýkrát, alebo ste neabsolvovali seminár/webinár v jeseni 2017, 18, 19, 20. Ak ste už seminár/webinár absolvovali, nie je pre vás inštruktážny seminár/webinár povinný.

  • Informácie a prihlášku na seminár/webinár nájdete tu - otvorené.

3) Po absolvovaní semináru/webináru, alebo ak už ho máte absolvovaný z predošlého obdobia, sa môžete prihlásiť na súťaž tu. 

Vložné na súťaž

nezmenené

  • ČLEN: 4€ / 1 súťažiaci v P-P | MD | SUP 
  • NEČLEN: 5€ / 1 súťažiaci v P-P | MD | SUP 

Mini drámy:

  • ČLEN: 6€ / jeden 2-5 členný súbor
  • NEČLEN: 8€ / jeden 2-5 členný súbor

V prípade neúčasti sa vložné nevracia. Náhradník je možný.

Na vložné môžete použiť Tvorivé prasiatko.

Uzávierka prihlasovania na súťaž: 25. november 2021

Postup zaslania prihlášky na súťaž je ZMENENÝ !!!

V prihláške sa uvádza vekovo-jazyková kategória/kategórie a počet súťažiacich, ktorí sa danej kategórie súťaže zúčastnia.

Menoslov,, údaje o súťažiacich a súťažných príspevkoch sa posielajú po prijatí e-pozvánky na prvé kolo (semifinále) spolu s nahrávkou súťažného príspevku.

Kto môže prihlásiť súťažiaceho na súťaž?

  • pedagóg školy, ktorý má absolvovaný seminár / webinár 
  • rodič, ktorý má absolvovaný seminár / webinár 
  • plnoletý súťažiaci, ktorý sa už niekedy súťaže zúčastnil sa môže prihlásiť sám