❈ Prihlásenie na Kvet ❈

 

PRIHLASOVANIE NA KVET 2019 MOVIE BOLO UKONČENÉ 25. novembra. 

::::::::::::::

Potvrdzujeme prednostne prihlášky zaslané podľa postupu prihlasovania a inštrukcií. 

Momentálne je stav taký, že potvrdenia o prijatí prihlášok sa posielajú od 1 do 5 dní v závislosti od kraja.

Potvrdenia Vám teda budú chodiť aj v priebehu víkendu a budúceho týždňa.

Spracované budú len prihlášky zaslané do 25. novembra do 24:00 hod..  Ďakujeme za pochopenie. 

. . . . . . . . .

V šk. roku 2018/19 sa bude konať verzia Kvet Movie (pravidlá a info tu). Verzia Kvet Klasik sa bude konať v ďalšom roku.

:::::::::::::::::PREČÍTAJTE SI POSTUP PRIHLÁSENIA NA KVET 2020


1) Oboznámte sa s pravidlami pre Kvet 2020 tu.

Ak Vám pravidlá plne vyhovujú, pokračujte bodom 2). 

Ak Vám pravidlá nevyhovujú, na súťaž sa prosím neprihlasujte.

2) Inštruktážny seminár

 • a) Ak ste absolvovali seminár / webinár v jeseni 2017 / 2018, tak seminár nie je pre Vás povinný. Dobrovoľne na osvieženie informácií môžete absolvovať webinár za 1 EUR pre členov a 2 EUR pre nečlenov.
 • b) Ak sa prihlasujete po prvýkrát, alebo ste neabsolvovali seminár / webinár v jeseni 2017 / 2018, je pre Vás seminár povinný. Platí Vám následne pre všetky ďalšie ročníky súťaže.
 • Prihlasiť sa na seminár / webinár môžete tu

3) Prihlasovanie na ročník 2020 je aktívne od 10. 11. do 25. 11. 2019. 

Ak mâte absolvovaný seminár / webinár a vyhovujú vám Pravidlá súťaže, môžete od 10. novembra 2019 poslať prihlášku - viď inštrukcie a prihláška nižšie.

AKO VYPLNIŤ A ODOSLAŤ PRIHLÁŠKU NA KVET 2020

 1. Vyžiadajte si doklad ku úhrade vložného na súťaž. Výšku vložného a formulár žiadosti nájdete po prebehnutí semináru členovia tu - nečlenovia tu. Po úhrade vložného vám príde link, na ktorom si stiahnete prihlášku na súťaž. Členovia majú prístup ku prihláške vopred od septembra v sekcii pre členov
 2. Pri vyplňovaní prihlášky prosím používajte diakritiku. Údaje sa preberajú na certifikáty a diplomy.
 3. Prihlášku si stiahnite do pc. Vyplňte ju. Po vyplnení si ju uložte v nezmenenom formáte = Word a pošlite ako prílohu e-mailom. 
 4. Pre každú finálnu kategóriu (napr. I. AJ P-P PT; II. NJ D VT) je potrebné vyplniť samostatnú prihlášku v samostatnom súbore = v jednom súbore môžeí byť prihláška len do jednej finálnej kategórie súťaže s max. 3 súťažiacimi (limit je 3 súťažiaci na 1 finálnu kategóriu za školu). VS na prihlášku sa nachádza na doklade ku vložnému na súťaž.
 5. Kompletne vyplnenú a skontrolovanú prihlášku(y) odošlite JEDNÝM e-mailom na príslušnú krajskú adresu (viď nižšie) a na jazykove @ gmail.com = do políčka "komu" v e-maili uveďte napr. jazykovebb @ gmail.com, jazykove @ gmail.com.  Ako predmet e-mailu uveďte skratku kraja+KVET 2020; vzor: ZA KVET 2020, NR KVET 2020, PO KVET 2020. Ak neuvediete predmet e-mailu podľa inštrukcií, Váš e-mail spadne do priečinku odložené a koordinátor Vašu prihlášku nespracuje. 
Skratky a adresy krajov uvedené abecedne:
 • Bratislavský: BA KVET 2020  jazykoveba @ gmail.com
 • Banskobystrický: BB KVET 2020 jazykovebb @ gmail.com
 • Košický: KE KVET 2020  jazykoveke @ gmail.com
 • Nitriansky: NR KVET 2020  jazykovenr @ gmail.com
 • Prešovský: PO KVET 2020  jazykovepo @ gmail.com
 • Trenčiansky: TN KVET 2020  jazykovetn @ gmail.com
 • Trnavský: TT KVET 2020  jazykovett @ gmail.com
 • Žilinský: ZA KVET 2020  jazykoveza @ gmail.com

5. Po doručení prihlášky Vám príde potvrdzujúci e-mail o prijatí - trvá to 2 až 3 dni, pri zaslaní na poslednú chvíľu pred uzávierkou 5 až 8 dní.

ČLENOVIA posielajú len elektronickú verziu prihlášky = po potvrdení prijatia prihlášky je prihlasovanie ukončené.

NEČLENOVIA po prijatí potvrdenia o doručení elektronickej prihlášky musia zaslať 1x tlačenú verziu opečiatkovanú a podpísanú vedením školy na adresu IALF, Pošt. priečinok E50, 94901 Nitra, heslo "KVET 2020".