❈ ŤUKNI 2023 ❈

15.05.2023
E-book Rastúce kvety 2023 bol vydaný.

K dispozícii je tu
 

Mk | IR


VÝSLEDKY MK 

 

I. AJ
1. miesto: Korčeková Jessica, SK
2. miesto: Maslowska Zofia, PL
3. miesto:

 • Marini Antonia, IT
 • Vokhmyakova Elena, KZ


II. AJ

1. miesto: Santos P. Gabriel, ES
2. miesto: Baňacká Lara, SK
3. miesto: 

 • Gianni Lisa, IT
 • Kowalski Wiktor, PL


III. AJ

1. miesto: Jovanovič Nikola, RS
2. miesto: Blanco A. Marina, ES
3. miesto:

 • Baroux Jean, FR
 • Blaňárová Tatiana, SK


II. RJ

1. miesto: Williams Tina, NZ 

2. miesto: Vysoká Aneta, SK
3. miesto: Reed Lorena, CA
 

III. RJ

1. miesto: Śintál Matúš, SK
2. miesto: Wells Ron, CA
3. miesto: Nowakowska Linda, PL

 

III. ŠJ

1. miesto: Mona Conlin, CA
2. miesto: Mičič Radana, RS
3. miesto: 

 • Pelegrin Marko, SK
 • Wilson Luc, NZ


Blahoželáme k umiestneniam! Budeme vás kontaktovať.

 

📝📝📝

Od 1. do 15. mája sa koná medzinárodné kolo ŤUKNI 2023. MK sa koná v kategóriách, v ktorých získali prvé miesto autori minimálne z dvoch krajín.
Tento ročník sú to nasledujjúce kategórie: I. AJ, II. AJ, III. AJ, II. RJ, III. RJ, III. ŠJ

Predpokladaný termín výsledkov je cca 15. máj. 
 

VÝSLEDKY FK


30. 3.: Včera a dnes sme rozposlali diplomy a vecné odmeny za 1. m.

28. 3.: Výsledky sú kompletné. Blahoželáme všetkým autorom k umiestneniam! Píšte aj naďalej, hlavne pre samotnú pasiu z písania a o tom, čo je blízke vám.

26. 3.: Máme tu prvé výsledky. Postupne dopĺňame ďalšie.
 


Usporiadanie výsledkov:
SLJ > AJ > NJ > RJ > ŠJ > FJ

 

I. SLJ

1. miesto: Boršovská Kristína - ZŠ, Hroncova 23, Košice

2. miesto: 

 • Ágh Sofia - ZŠ, Jilemnického 11, Dunajská Streda
 • Kővér Mia - International School, Košice

II. SLJ
1. miesto: Šteinová Viktória - International School, Košice

2. miesto:

 • Babjaková Sára - ZŠ, Komenského 1, Michalovce
 • Bubeník Tomáš - ZŠ s MŠ, Kočovce
 • Štelbacká Ella - ZŠ, Hroncova 23, Košice

3. miesto:

 • Cichá Barbora - ZŠ, Komenského 1, Michalovce
 • Gunárová Lesia Ellen - Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom

III. SLJ
1. miesto:

 • Kováčová Vanesa - Spojená škola - HA, Slančíkovej 2, Nitra
 • Michaličková Sára - Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom

2. miesto:

 • Chromiaková Lea - Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany
 • Najvirtová Bronislava - Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
 • Pavlechová Veronika - Spojená škola sv. Jozefa, Nové Mesto nad Váhom

3. miesto: 

 • Kováčová Adela - Gymnázium, Šrobárová 1, Košice
 • Václavek Peter Ondrej - Spojená škola sv. Jozefa, Nové Mesto nad Váhom
4. miesto:
 • Sopúchová Eva - Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín
 • Vojtková Lorena - Gymnázium, Šrobárova 1, Košice  


I. AJ

1. miesto: Korčeková Jessica - ZŠ, Jilemnického 11, Dunajská Streda

2. miesto: Basandová Simona - Súkr. spojená škola, Starozagorská 8, Košice
3. miesto: Bodnár Bruno - ZŠ, Hroncova 23, Košice

II. AJ

1. miesto: Baňacká Lara - ZŠ, Staničná 13, Košice

2. miesto: Szabóvá Viktória - ZŠ s MŠ V. Mitúcha, Horné Sŕnie

3. miesto:

 • Galajdová Marianna - ZŠ, Komenského 2, Svit
 • Holbusová Hana - Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
 • Jakubčinová Barbora - ZŠ, Sídlisko II. 1336, Vranov nad Topľou
 • Medlenová Sofia - ŠPMNDaG, Teplická 7, Bratislava
 • Németh Oliver - ZŠ, Karloveská 61, Bratislava

4. miesto: 

 • Dvouletý Radim - Súkr. spojená škola, Starozagorská 8 Košice
 • Fedorová Nela - Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
 • Hubková Viktória - ZŠ, Karloveská 61, Bratislava

II. AJ +BiL
1. mieato: Szabados Lukáš - Evanjelické gymnázium J. A Komenského, Košice

2. miesto: Vilmošová Laura - Evanjelické gymnázium J. A Komenského, Košice

III. AJ  

1. miesto: Blaňárová Tatiana - ŠPMNDaG, Teplická 7, Bratislava

2. miesto:  

 • Harmatová Katarína - Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín
 • Kislan Matej - Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné
 • Paliarová Natália - Gymnázium, Kysucké Nové Mesto

3. miesto:  

 • Hyža Rastislav - Spojená škola sv. Jozefa, Nové Mesto nad Váhom
 • Jančová Patrícia - ŠPMNDaG, Teplická 7, Bratislava
 • Kollárová Zoja - Gymnázium, Nové Zámky

4. miesto: 

 • Kačírová Kristína - Gymnázium, Liptovský Hrádok
 • Kniežová Sofia - Gymnázium, Šrobárova 1, Košic
 • Sládečková Yvonna - Spojená škola - HA, Slančíkovej 2, Nitra

III. AJ +BIL

1. miesto: Šályová Zuzana - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice

2. miesto: 

 • Martončíková Natália - Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košice
 • Valalská Alexandra - Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné

3. miesto:

 • Baleková Martina - Gymnázium J. B. Magina, Vrbové
 • Krivičková Stella - Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany
 • Mlynáriková Zoja - Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany
 • Turčaník Michal - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice


II. NJ

1. mieesto: Donoval Adam Daniel - ŠPMNDaG, Teplická 7, Bratislava
2. miesto: Bady Martin - ZŠ s MŠ Š. Ďurovčíka, Palín
3. miesto: Hromada Marek - ŠPMNDaG, Teplická 7, Bratislava

II. NJ +BIL

1. miesto: Dražen Derek Hoppe - ŠPMNDaG, Teplická 7, Bratislava

III. NJ

1. miesto: Václavek Peter Ondrej - Spojená škola sv. Jozefa, Nové Mesto nad Váhom
2. miesto: 

 • Suránová Dorota - ŠPMNDaG, Teplická 7, Bratislava
 • Zvěřinová Sára - Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom 

3. miesto: Kotulič Timur - ŠPMNDaG, Teplická 7, Bratislava


II. RJ

1. miesto: Vysoká Aneta - ZŠ, Sídlisko II, Vranov nad Topľou

III. RJ

1. miesto: Šintál Matúš - Gymnázium, Párovská 1, Nitra
2. miesto: Sisol Matúš - Gymnázium, Šrobárova 1, Košice

III. RJ +BIL

1. miesto: Blahovec Marek - Gymnázium J. B. Magina, Vrbové

2. miesto:

 • Sotoňáková Barbora - Gymnázium J. B. Magina, Vrbové
 • Šeparnev Fedor - ŠPMNDaG, Teplická 7, Bratislava

III. ŠJ

1. miesto: Pelegrin Marko - ŠPMNDaG, Teplická 7, Bratislava
2. miesto: Dlhoš Damián - ŠPMNDaG, Teplická 7, Bratislava
3. miesto: Michalík Samuel - ŠPMNDaG, Teplická 7, Bratislava


III. FJ

2. miesto: Kuffová Anastázia - Gymnázium, Šrobárova 1, Košice


Blahoželáme všetkým ku umiestneniam!

Pozerajte si poštu :)


📝📝📝

VÝSLEDKY PK
 

2.- 4. 3.: rozposlali sme infomaily o certifikátoch, e-knižkách a s výzvou pre postupujúcich

 

Postupujúcim blahoželáme a všetkým autorom ďakujeme za účasť v PK. Tvorte a píšte aj naďalej!


26. 2.: Začíname uverejňovať výsledky PK = autorov postupujúcich do FK. Autori v kategóriách sú uvedení v abecednom poradí. 

I. SLJ

 • Ágh Sofia - ZŠ, Jilemnického 11, Dunajská Streda
 • Boršovská Kristína - ZŠ, Hroncova 23, Košice
 • Kővér Mia - International School, Košice

II. SLJ 

 • Babjaková Sára - ZŠ, Komenského 1, Michalovce
 • Bubeník Tomáš - ZŠ s MŠ, Kočovce
 • Cichá Barbora - ZŠ, Komenského 1, Michalovce  
 • Gunárová Lesia Ellen - Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
 • Šteinová Viktória - International School, Košice
 • Štelbacká Ella - ZŠ, Hroncova 23, Košice

III. SLJ 

 • Chromiaková Lea - Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany
 • Kováčová Adela - Gymnázium, Šrobárová 1, Košice 
 • Kováčová Vanesa - Spojená škola - HA, Slančíkovej 2, Nitra
 • Michaličková Sára - Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom 
 • Najvirtová Bronislava - Gymnázium, Šrobárova 1, Košice 
 • Pavlechová Veronika - Spojená škola sv. Jozefa, Nové Mesto nad Váhom
 • Sopúchová Eva - Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín
 • Václavek Peter Ondrej - Spojená škola sv. Jozefa, Nové Mesto nad Váhom
 • Vojtková Lorena - Gymnázium, Šrobárova 1, Košice  


I. AJ

 • Basandová Simona - Súkr. spojená škola, Starozagorská 8, Košice
 • Bodnár Bruno - ZŠ, Hroncova 23, Košice
 • Korčeková Jessica - ZŠ, Jilemnického 11, Dunajská Streda

II. AJ

 • Baňacká Lara - ZŠ, Staničná 13, Košice
 • Dvouletý Radim - Súkr. spojená škola, Starozagorská 8  Košice
 • Fedorová Nela - Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
 • Galajdová Marianna - ZŠ, Komenského 2, Svit
 • Holbusová Hana - Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom
 • Hubková Viktória - ZŠ, Karloveská 61, Bratislava
 • Jakubčinová Barbora - ZŠ, Sídlisko II. 1336, Vranov nad Topľou
 • Medlenová Sofia -  ŠPMNDaG, Teplická 7, Bratislava
 • Németh Oliver - ZŠ, Karloveská 61, Bratislava
 • Szabóvá Viktória - ZŠ s MŠ V. Mitúcha, Horné Sŕnie 

II. AJ +BIL

 • Szabados Lukáš - Evanjelické gymnázium J. A  Komenského, Košice
 • Vilmošová Laura - Evanjelické gymnázium J. A Komenského, Košice

III. AJ

 • Blaňárová Tatiana - ŠPMNDaG, Teplická 7, Bratislava
 • Harmatová Katarína - Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín
 • Hyža Rastislav - Spojená škola sv. Jozefa, Nové Mesto nad Váhom
 • Jančová Patrícia - ŠPMNDaG, Teplická 7, Bratislava
 • Kačírová Kristína - Gymnázium, Liptovský Hrádok 
 • Kislan Matej - Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné
 • Kniežová Sofia - Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
 • Kollárová Zoja - Gymnázium, Nové Zámky
 • Paliarová Natália - Gymnázium, Kysucké Nové Mesto
 • Sládečková Yvonna - Spojená škola - HA, Slančíkovej 2, Nitra

III. AJ +BIL

 • Baleková Martina - Gymnázium J. B. Magina, Vrbové
 • Krivičková Stella - Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany
 • Martončíková Natália - Evanjelické gymnázium J. A Komenského, Košice
 • Mlynáriková Zoja -  Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany
 • Šályová Zuzana - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice
 • Turčaník Michal - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice
 • Valalská Alexandra - Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné


II. NJ 

 • Bady Martin - ZŠ s MŠ Š. Ďurovčíka, Palín
 • Donoval Adam Daniel - ŠPMNDaG, Teplická 7, Bratislava
 • Hromada Marek - ŠPMNDaG, Teplická 7, Bratislava

II. NJ +BIL

 • Dražen Derek Hoppe - ŠPMNDaG, Teplická 7, Bratislava

III. NJ 

 • Kotulič Timur - ŠPMNDaG, Teplická 7, Bratislava
 • Suránová Dorota - ŠPMNDaG, Teplická 7, Bratislava
 • Václavek Peter Ondrej - Spojená škola sv. Jozefa, Nové Mesto nad Váhom
 • Zvěřinová Sára - Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom


II. RJ 

1. miesto: Vysoká Aneta - ZŠ, Sídlisko II, Vranov nad Topľou

III. RJ

1. miesto: Šintál Matúš - Gymnázium, Párovská 1, Nitra
2. miesto: Sisol Matúš - Gymnázium, Šrobárova 1, Košice 

III. RJ +BIL

 • Blahovec Marek - Gymnázium J. B. Magina, Vrbové
 • Sotoňáková Barbora - Gymnázium J. B. Magina, Vrbové
 • Šeparnev Fedor - ŠPMNDaG, Teplická 7, Bratislava


III. ŠJ

 • Dlhoš Damián - ŠPMNDaG, Teplická 7, Bratislava
 • Michalík Samuel - ŠPMNDaG, Teplická 7, Bratislava
 • Pelegrin Marko - ŠPMNDaG, Teplická 7, Bratislava


III. FJ 

 • Kuffová Anastázia - Gymnázium, Šrobárova 1, Košice

1. 2.: Prijímanie poviedok je ukončené. Všelijaké zaujímavé názvy...- sme zvedaví. Sme na rade :). Ideme na čítanie.
Prosím nerušiť!

Poviedky do PK je potrebné zaslať v termíne 24. - 31. 1. podľa týchto inštrukcií.

📝📝📝

Pozvánky na webinárik ku ŤUKNI sme rozposlali 21. - 26. 10.

📝📝📝

Jazykový kvet ŤUKNI 2023 je otvorený pre nasledujúce kategórie:

Vekové kategórie

 • I. zodpovedá 1. st. ZŠ
 • II. zodpovedá 2. st. ZŠ a príslušných ročníkov osemroč. škôl
 • III. zodpovedá SŠ a príslušným ročníkom osemroč. škôl

Jazykové kategórie

V každej vekovej kategórii je možné zapojiť sa s poviedkou v: slovenčine, angličtine, ruštine, španielčine, srbčine,  franncúzštine, taliančine

ŤUKNI má postupový charakter a realizuje sa v 3 kolách:

 1. Postupové kolo (PK)
 2. Finálové kolo (FK / SR finále)
 3. Medzinárodné kolo (MK / IR)

Pravidlá pre ročník 2023 nájdete tu.

Výsledky sú uverejnené v poradí od I. po III., od P&P, MD, SUP po Drámu v jednotlivých jazykoch SLJ & SFF > AJ > RJ > ŠJ > FJ > TJ > NJ > INSLOGERO UJ