❈ ŤUKNI 2023 ❈

01.02.2023
1. 2.: Prijímanie poviedok je ukončené. Všelijaké zaujímavé názvy...- sme zvedaví. Sme na rade :). Ideme na čítanie.
Prosím nerušiť!

Poviedky do PK je potrebné zaslať v termíne 24. - 31. 1. podľa týchto inštrukcií.

📝📝📝

Pozvánky na webinárik ku ŤUKNI sme rozposlali 21. - 26. 10.

📝📝📝

Jazykový kvet ŤUKNI 2023 je otvorený pre nasledujúce kategórie:

Vekové kategórie

  • I. zodpovedá 1. st. ZŠ
  • II. zodpovedá 2. st. ZŠ a príslušných ročníkov osemroč. škôl
  • III. zodpovedá SŠ a príslušným ročníkom osemroč. škôl

Jazykové kategórie

V každej vekovej kategórii je možné zapojiť sa s poviedkou v: slovenčine, angličtine, ruštine, španielčine, srbčine,  franncúzštine, taliančine

ŤUKNI má postupový charakter a realizuje sa v 3 kolách:

  1. Postupové kolo (PK)
  2. Finálové kolo (FK / SR finále)
  3. Medzinárodné kolo (MK / IR)

Pravidlá pre ročník 2023 nájdete tu.

1. 2.: Prijímanie poviedok je ukončené. Všelijaké zaujímavé názvy...- sme zvedaví. Sme na rade :). Ideme na čítanie.
Prosím nerušiť!