❈ KVET 2023 

PRIEBEH
 

11. 3.: Prijímanie súť. príspevkov do Kvetu Klasik je ukončené.

🌼🌼🌼

Výsledky PK ŤUKNI nájdete tu

📝📝📝

 10. 2.: Dnes sme rozposlali pozvánky na semifinále Kvetu Klasik.

🌼🌼🌼 

1. 2.: Prijímanie poviedok do ŤUKNI je ukončené. Výsledky PK budú tu.
📝📝📝 

Poviedky do PK ŤUKNI je potrebné poslať v termíne 24. - 31. 1.
📝📝📝 

Podľa prihlášok na Klasik-a to vyzerá na pestrú jazykovú lúku: SLJ, AJ, RJ, NJ, FJ, ŠJ, UJ, VJ, PL

Tešíme sa na prednesy a vystúpenia! 

🌼🌼🌼

Uzávierka prihlasovania na Kvet Klasik sa "plíži", je už budúci piatok 25-teho novembra. 

🌼🌼🌼 

🌼🌼🌼
Ďaľšie pozvánky na webinárik ku ŤUKNI sme rozposlali 25. a 26. 10.

📝📝📝 

24. 10.: Dnes sme rozposlali ďalšiu časť pozvánok na webinárik ku ŤUKNI.

📝📝📝

21. 10.: Dnes sme rozposlali prvú časť pozvánok na webinárik ku ŤUKNI.

📝📝📝

Uzávierka pre ŤUKNI, Lupienok, Tranzistor a Filmárikovia klopká na dvere. Je 19. októbra, vrátane.

📝🌱📻🎬 

29. 9.: Dnes sme rozposlali pozvánky na seminár v Košiciach. Pozrite si poštu.

27. 9.: Dnes sme rozposlali pozvánky na seminár v Nitre. Pozrite si poštu.

🌼🌼🌼 

🌼 Prihlasovanie na seminár pre pedagógov, ktorí sa so svojimi žiakmi/študentami chcú po prvýkrát zúćastniť Kvetu Klasik (prednes&dráma) je otvorené - termíny a prihláška tu. UKONČENÉ

📝 Prihlasovanie na ŤUKNI poviedky 2023 je otvorené, pravidlá a prihláśka tu. UKONČENÉ

🌱 Prihlasovanie na KVET~Lupienok 2023 je otvorené tu. UKONČENÉ

📻 Prihlasovanie na KVET~Tranzistor 2023 je otvorené tu. UKONČENÉ

🎬 Prihlasovanie na KVET~Filmárikovia je tu. UKONČENÉ

TERMÍNY
 

📝 KVET ŤUKNI 2023

Prihlasovanie: do 19. októbra 2022 UKONČENÉ

Miniwebinár ŤUKNI: 22.- 30. október 2022 ZREALIZOVANÝ

Zaslanie poviedok do PK: 24. - 31. 1. 2023 UKONČENÉ

Realizácia PK: február 2023 ZREALIZOVANÉ

Realizácia FK: marec 2023
Realizácia MK: 1. - 15. 5. 2023

🌼 KVET KLASIK 2023

Prihlasovanie na seminár do 19. 9. 2022 vrátane, UKONČENÉ

Uzávierka prihlášok na súťaž KVET KLASIK: 25. 11. 2022 vrátane UKONČENÉ

Krajské semifinále: dištančné, 1. - 10. marec 2023

Zaslanie textov príspevkov v kat. VT: do 21. 4. 2023 vrátane

Krajské finále: prezenčné v krajských mestách

  • BB: 21. 4.
  • BA: 26. 4.
  • KE: 18. 4.
  • NR: 28. 4.
  • PO: 17. 4.
  • TN: 20. 4. 
  • TT: 27. 4.
  • ZA: 19. 4.

SR finále: prezenčné, 9./16. jún 2023

Alternatíva B: viď Pravidlá bod III.

📻 KVET TRANZISTOR 2023 - info tu

🌱 KVET LUPIENOK 2023 - info tu

🎬 KVET FILMARIKOVIA 2023 - info tu

Organizátori & Ambasádori

Partneri

IG PU ~ IRO PU ~ IRU PU ~ GPH, Michalovce ~ SSOŠ BUKOVECKÁ, Košice ~ HA, Žilina ~ SOŠOaS, Trenčín

.

11. 3.: Prijímanie súť. príspevkov je ukončené a už sú v rukách porôt na hodnotenie.
10. 2.: Dnes sme rozposlali pozvánky na semifinále.
🌼🌼🌼