※ KVET 2020: ŤUKNI ※

07.02.2020

POSTUP ZASLANIA POVIEDOK


Uzávierka prijímania poviedok:  3. marca vrátane

1) Poviedky je nutné zaslať výlučne vo formáte WORD (koncovka .doc) alebo PDF ako prílohu k e--mailu, nie ako link, či odkaz na online dokument. 

  • Word / Pdf súbor nazvite v nasledovnom tvare: KATEGÓRIA MENO ŽIAKA NÁZOV PRÍSPEVKU

vzor: II SLJ TUK Adam Tvorivý Preco je dolezite vediet si zaviazat snurky

III AJ TUK Laura Bystra My Meadow of Dreams


2) Predpísané parametre poviedky 

a/ nad textom poviedky:  

  • uvedená súťažná kategória (napr. II. SLJ ŤUK VT; III. AJ ŤUK VT)
  • uvedené meno autora (napr. Adam Tvorivý; Laura Bystrá)

  • uvedený názov školy (napr. ZŠ Kreatívna, Kvetná ul. 1, Mesto)

  • uvedený názov príspevku (napr. Prečo je dôležité vedieť si zaviazať šnúrky; My Meadow od Dreams)

b/ typ písma: Times New Roman; veľkosť písma: 12 bodov; riadkovanie: 1,5 boda

c/ rozsah poviedky: max. 10 NS (normostrana = 1800 znakov)


Príspevky zaslané v inom formáte ako je vyššie uvedený, nebudú zaradené do hodnotenia. 

3) Zaslanie poviedky

  • v predmete e-mailu (= komu / to) uveďte: skratku kraja + TUKNI 

 vzor: BA TUKNI; BB TUKNI; KE TUKNI; NR TUKNI; PO TUKNI; TN TUKNI; TT TUKNI; ZA TUKNI

  • v tele e-mailu uveďte: súťažnú kategóriu, meno autora, meno pedagóga a názov školy (skopírujte si vzor zo stránky do mailu a prepíšte ho s uvedením vašich údajov)  

vzor: II. SLJ ŤUK VT, Adam Tvorivý, Mgr. Nataša Motivujúca, ZŠ Kreatívna, Mesto 

  • poviedky odošlite na adresu: jazykove (zavináč) gmail.com; prijatie príspevku zaslaného v predpísanom tvare a formáte je potvrdzované spätným e-mailom v priebehu do cca 5 dní.


ĎALŠÍ KROK


Po prijatí poviedok tieto budú hodnotené porotami v rámci semifinálového kola. V tomto kole poroty určia poviedky, ktoré postúpia do krajského finále. V každom kraji môžu postúpiť max. 3 poviedky / finálna kategória (napr. II AJ ŤUK VT; III. AJ ŤUK VT; II. SLJ ŤUK VT...).

Výsledky semifinále ŤUKNI budú uverejnené na tejto stránke v sekciách (článkoch) o semifinálových kolách Kvetu. Odkaz bude uverejnený aj v časti Priebeh na ročníkovej stránke.

Výsledky sú uverejnené v poradí od I. po III., od P&P, MD, SUP po Drámu v jednotlivých jazykoch SLJ & SFF > AJ > RJ > ŠJ > FJ > TJ > NJ > INSLOGERO UJ

Ďakujeme vśetkým záujemcom za prihlásenie sa na ročník 2024. Prijali sme prihlášky pre všetky jazyky AJ, RJ, NJ, ŠJ, FJ, TJ, SFF a v kategórii INSLOGERO pre UJ a MJ.