❈ KVET 2023:  semifinale ❈

28.03.2023

VÝSLEDKY SEMIFINÁLE
 

5. 4.: 3.- 5. 4. sme rozposlali pozvánky postupujúcim na kraj. finále, všetky kraje.

28. 3.: Uverejňujeme prvé výsledky ~ 
výsledky postupne dopĺňame. 


Usporiadanie výsledkov je podľa jazykov AJ > NJ > RJ > ŠJ > FJ > TJ > SFF > INSLOGERO Postupujúci súťažiaci sú uvedení v abecednom poradí podľa priezviska / názvu scénky.
 Uvedení sú len súťažiaci postupujúci na krajské finâle.❈ ANGLIČTINA ❈


I. AJ P-P PT

 • Bublová Tamara - ZŠ, Karloveská 61, Bratislava
 • Čicmancová Diana - ZŠ, Opatovce nad Nitrou
 • Gajdošová Alžbeta - ZŠ, Janigova 2, Košice
 • Gegaj Anamária - ZŠ, Nám. L. Novomeského 2, Košice
 • Gegaj Rita - SSŠ,  Starozagorská 8, Košice
 • Hönsch Samko - ZŠ, Okružná 17,  Michalovce
 • Horváthová Dominika - SSŠ,  Starozagorská 8, Košice
 • Chen Perla - ZŠ, Kubranská 80, Trenčín
 • Korčeková Jessica - ZŠ Jilemnického ul. 204/11, Dunajská Streda
 • Kožuchová Petra - ZŠ J. A. Komenského, Revúca
 • Kučerka Juraj - ZŠ s MŠ, A. Felcána 4, Hlohovec
 • Luptáková Hviezdoslavova Natália - ZŠ Narnia, Banská Bystrica
 • Marková Nataša - ZŠ s MŠ, A. Felcána 4, Hlohovec
 • Micik Ondrej - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou
 • Nemčovský Matúš - ZŠ, Karloveská 61, Bratislava
 • Palkovičová Amelia - ZŠ, Levická 903, Vráble
 • Pellová Sofia - ZŠ s MŠ, Pečovská Nová Ves
 • Striešková Laura - ZŠ, Levická 903, Vráble
 • Tkáčiková Tatiana - ZŠ, Levočská 6, Stará Ľubovňa
 • Vicanová Linda - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce
 • Vu Bao Ly Nguyen - ZŠ, G. Bethlena 41, Nové Zámky


I. AJ P-P PT +

 • Arpáš Nola Nikoleta - ZŠ, Benkova 34, Nitra
 • Bednarčíková Zoja - ZŠ, Hroncova 23, Košice
 • Benček Armando Junior - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce
 • Francis Naia Juin - ZŠ, Československej armády 15. Moldava nad Bodvou
 • Rončáková Sofia - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec
 • Treacy Ellie - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce


I. AJ P-P VT
 • Hudaček Alex -  Cirkevná spojená škola, Snina
 • Štrbová Nina - ZŠ, Benkova 34, Nitra
 • Valach Peter - CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, Michalovce


II. AJ P-P PT
 • Bahledová Ema - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec
 • Blahová Barbora - ZŠ, Karloveská 61, Bratislava
 • Cichá Barbora - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce
 • Červený Lukáš - Katolícka spojená škola, Nové Zámky
 • Duričková Nela - ZŠ, Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto
 • Dušková Bianka - ZŠ, Mierová 1, Strážske
 • Galliková Ružena - Spojená škola, Školská 5, Lendak
 • Gereová Klaudia - ZŠ, Pionierov 1, Rožňava
 • Hricová Amy - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou
 • Kolesárová Tamara - ZŠ, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
 • Košík Samuel Filip - ZŠ, Karloveská 61, Bratislava
 • Kráľová Lucia - Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza
 • Křížová Nela - ZŠ s MŠ, A. Felcána 4, Hlohovec
 • Kudroč Juraj - ZŠ SNP, Ostredková 14, Bratislava
 • Kuglová Veronika - Gymnázium, Alejová 1, Košice
 • Lenghartová Kristína - ZŠ s MŠ, A. Felcána 4, Hlohovec
 • Mikulášová Daniela - Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín
 • Mikulka Nikolss - ZŠ, Záhorská Ves
 • Mitriková Noemi - ZŠ, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou 
 • Nociarová Margaréta - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec
 • Nogová Alžbeta - ZŠ Nade Hejnej 4, Martin
 • Pánisová Emma - ZŠ, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
 • Pogran Patrik - ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa
 • Poláková Zoja - SZŠ Didacticus, Palackého 14, Košice
 • Széplakyová Tereza - ZŠ G. Bethlena 41,
  Nové Zámky
 • Srnová Simona - Spojená škola, Nitrianske Pravno
 • Strhársky Marek - ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca
 • Sučanská Katarína - Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec
 • Šipöcz Tobiáš - ZŠ Narnia, Banská Bystrica
 • Valovičová Viktória - ZŠ, Hrnčiarska 2119/1, Zvolen
 • Vavrovičová Nina - ZŠ, Levická 903, Vráble
 • Vojčíková Olívia - ZŠ Ul. 17. novembra 31, Sabinov
 • Vrecková Seline - ZŠ, Školská 492/15, Nitrianske Rudno


  II. AJ P-P PT +
 • Beck Veronika Zara - Ev. gymnázium J. A. Komenského, Košice
 • Bielková Nela - SZŠ BESST, Trnava
 • Francis Nyssa Mae - ZŠ, Československej armády 15. Moldava nad Bodvou
 • Mandžák Jozef - CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, Michalovce
 • Sviatková Zara - ZŠ sv. Marka, Nitra
 • Treacy Mia - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce


II. AJ P-P VT

 • Damborská Beatrice - ZŠ, Benkova 34, Nitra
 • Gergeľová Mária Anna - ZŠ, Benkova 34, Nitra
 • Hodulová Barbora - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec
 • Kalamenova Kristina - Cool School, Senica
 • Mansour Mariam - CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, Michalovce
 • Vranec Marek - ZŠ, Staničná 13, Košice
 • Zgurišová Barbora - Gymnázium V. Mihálika, Sereď
 • Zvalová Adela - ZŠ, Benkova 34, Nitra


III. AJ P-P PT

 • Bujalková Sofia - ŠMNDaG, Bratislava
 • Fazekasová Edina - Gymnázium, Kráľovský Chlmec
 • Golejová Alica - Gymnázium, Dubnica nad Váhom
 • Hlaváčiková Ružena - Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza
 • Hrádková Sofia - ŠMNDaG, Bratislava
 • Hrková Gabriela - Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
 • Jadroň Patrik - SOŠPaS, Námestovo 
 • Janíčková Adriana - Gymnázium, Kysucké Nové Mesto
 • Kánová Vanesa - Gymnázium Jána Chalupku, Brezno
 • Kupcová Nela - Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
 • Kuzmová Simona - Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
 • Labovská Natália - Gymnázium, Golianova 68, Nitra
 • Melicherčíková Natália - Evan. gymnázium, Skuteckého 5, Banská Bystrica
 • Mokrá Simona - Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza
 • Rafaelisová Sofia - Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
 • Sládečková Yvonna - Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
 • Turčániová Aneta - Gymnázium, Kysucké Nové Mesto
 • Vyzváryová Mária - Spojená škola sv. Jozefa, Nové Mesto nad Váhom


III. AJ P-P PT +
 • Bodnar Júlia - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice
 • Ciglánová Katarína - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice
 • Huršanová Sofia - Gymnázium, Golianova 68, Nitra
 • Komorovská Simona - Obchodná akadémia M. Hodžu, Trenčín
 • Pelechová Ema - Obchodná akadémia M. Hodžu, Trenčín
 • Polakovičová Simona - Gymnázium, Golianova 68, Nitra
 • Štefánková Eliška - Obchodná akadémia M. Hodžu, Trenčín
 • Timková Katarína - Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce
 • Tomčíková Nelly - Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany


III. AJ P-P VT

 • Ďuricová Kristína - Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza
 • Kowalská Terézia - Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné
 • Mesková Lucia - ŠMNDaG, Bratislava
 • Mrázová Tamara - Gymnázium, Nové Zámky
 • Trudičová Dominika - ŠMNDaG, Bratislava
 • Zámečníková Terézia - Obchodná akadémia M. Hodžu, Trenčín


III. AJ P-P VT + 

 • Balický Max - Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné
 • Borbášová Borbála - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice
 • Čurillová Laura - Ev. gymnázium J. A. Komenského, Košice 
 • Drábeková Ema - Gymnázium, Golianova 68, Nitra
 • Kiš Matej - Obchodná akadémia M. Hodžu, Trenčín
 • Sovičová Natália - Gymnázium, Golianova 68, Nitra
 • Tarnóciová Sára - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice


III. AJ SUP VT

 • Sabadošová Emma - Gymnázium P. Horova, Michalovce


II. AJ MD PT
 • Husťáková Terézia - CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, Michalovce
 • Hosťovecký Tadeáš - ZŠ, Sľažany


II. AJ MD VT
 • Haliková Rebeka - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad


I. AJ DRÁMA PT

 • Are You New Here? - ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky
 • Hocus - The Dinocroc - ZŠ, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
 • Puss in Boots - ZŠ, Záhorácka 95, Malacky
 • Sleeping Beauty - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad
 • The Jealous Camel - ZŠ J. A. Komenského, Revúca
 • The Little Prince - ZŠ, Staničná 13, Košice
 • The Rainbow - SSŠ, Starozagorská 8, Košice
 • The Wise Maiden - ZŠ s MŠ, Sedliská 93
 • The Wizard of Oz - ZŠ, Staničná 13, Košice
 • Theatre Flow - ZŠ sv. Marka, Nitra


I. AJ DRÁMA VT

 • All For One One For All - ZŠ, T. J. Moussona, Michalovce
 • Giant Sea Eye - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce
 • The Mouse - ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky


II. AJ DRÁMA PT 

 • A Christmas Carol - Spojená škola, Školská 535/5, Lendak
 • At the Doctor´s - Gymnázium, Dubnica nad Váhom
 • How Joey Speaks French - ZŠ, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
 • Impact of Social Media - ZŠ s MŠ, Jelšava
 • Murder at Haynes Manor - ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky
 • Part: AVA - ZŠ Nade Hejnej 4, Martin
 • Save the Earth - ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky
 • The Best Friends Forever - CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, Michalovce
 • The Breakfast Police - ZŠ, Hrnčiarska 1  Zvolen
 • The Camel Story - ZŠ P. Horova, Michalovce


II. AJ DRÁMA PT + BIL
 • Irish Twins - ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou
   

II. AJ DRÁMA VT

 • Ageless Talent - ZŠ, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
 • A Memento - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce
 • As easy as ABC - ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky
 • Fight For Life - Cool School, Senica
 • Little Red Riding Hood - ZUŠ, Nové Zâmky
 • Loli's Story - ZŠ, Pionierov 1, Rožňava 
 • Stork - ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou


III. AJ DRÁMA PT

 • The Hungry Coat - Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany

III. AJ DRÁMA VT

 • Mourinho´s Story - Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
 • Murderers Anonymous - Gymnázium, Nové Zâmky
 • The Three Pigs Syndrome - Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, Banská Bystrica

❈ NEMČINA ❈


I. NJ P-P PT

 • Grossová Anabela - Spojená škola - Grundschule mit Kindergarten, Nitrianske Pravno
 • Hriceňáková Zuzana - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad
 • Ivinová Sofia - Spojená škola - Grundschule mit Kindergarten, Nitrianske Pravno
 • Lábajová Juliána - ZŠ, Nám. L. Novomeského 2, Košice
 • Spodniak Samuel - ZŠ, L. Novomeského Rúbanisko II 3079, Lučenec
 • Stašová Nina - ZŠ, T. J. Moussona, Michalovce

II. NJ P-P PT 

 • Bieliková Bianka - Spojená škola - Grundschule mit Kindergarten, Nitrianske Pravno
 • Brenková Tamara - ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky
 • Denkerová Leyla Agnes - Gymnázium, Párovská 1, Nitra
 • Donová Chiara - ZŠ s MŠ, Jelšava
 • Ivinová Dominika - Spojená škola - Grundschule mit Kindergarten, Nitrianske Pravno
 • Jurášek Hugo - ŠMNDaG, Bratislava
 • Kobová Nina - ZŚ, T. J. Moussona, Michalovce
 • Korbaš Sean Marc - ZŠ, Bernolákovo
 • Mastiľaková Sofia - ZŚ, T. J. Moussona, Michalovce
 • Oravec Kamil - ZŠ, Haličská cesra 9, Lučenec
 • Puchalová Anna Amalia - ZŠ, Staničná 13, Košice
 • Račková Daniela - Gymnázium, Golianova 68, Nitra
 • Soľavová Alexandra - - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad
 • Šimek Marek Samuel - Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín
 • Ulická Emma - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec
 • Vaľková Soňa - Gymnázium, Sobrance
 • Zaťovič Marko - ZŠ, Pribinova ul. 123/9, Nováky

II. NJ P-P PT +

 • Dražen Derek Hoppe - ŠMNDaG, Bratislava
 • Choma Gustáv - Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec

II. NJ P-P VT
 • Donoval Adam Daniel - ŠMNDaG, Bratislava
 • Hriceňák Rastislav - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad
 • Komar Daria - ŠMNDaG, Bratislava
   

III. NJ P-P PT

 • Briškárová Kristína - Gymnázium L. Stöckela, Bardejov
 • Handra Patrik - Gymnázium, Sobrance
 • Kajanová Karolína - Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín
 • Kotulič Timur - ŠMNDaG, Bratislava
 • Leško Miroslav - Gymnázium C. Daxnera, Vranov nad Topľou
 • Lovászová Michaela - Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
 • Piatková Alexandra - Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
 • Polák Milan - ŠMNDaG, Bratislava
 • Povalová Alexandra - Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín
 • Ragančíková Diana - Gymnázium C. Daxnera, Vranov nad Topľou
 • Skurčáková Viktória - SOŠPaS, Hattalova 968/33, Námestovo
 • Šolcová Daniela - Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
 • Vyzváryová Mária - Spojená škola sv. Jozefa, Nové Mesto nad Váhom 


III. NJ P-P VT

 • Spitzkopfová Alexandra - Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín
   

II. NJ MONODRÁMA PT

 • Biskupová Viktória - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad
 • Račková Daniela - Gymnázium, Golianova 68, Nitra
II. NJ MONODRÁMA VT
 • Juríková Nina - ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky
 • Michalidesová Martina - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad

I. NJ DRÁMA VT

 • Wer bin ich? - ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky

II. NJ DRÁMA PT

 • Die Party des Jahrhunderts - ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky
 • Rotkäppchen - ZŠ s MŠ, Jelšava

II. NJ DRÁMA VT

 • Die Neue - ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky
 • Vom Hündchen und Kätzchen wie sie den Boden wischten - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad

III. NJ DRÁMA VT

 • Umweltschutz - Gymnázium, Párovská 1, Nitra

 

❈ RUŠTINA ❈


I. RJ P-P PT

 • Bérešová Stefany - ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou
 • Illéš Andrej - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou
 • Méheš Omar Adnan - ZŠ, J. Švermu 6, Michalovce
 • Nováková Karolína - SSŠ, Starozagorská 8, Košice

I. RJ P-P PT +

 • Bahcivanji Milla - ZŠ, Levická 903, Vráble
 • Balta Daria - ZŠ, Levická 903, Vráble
 • Shvets Emilia - ZŠ, Nám. L. Novomeského 2, Košice


I. RJ P-P VT

 • Vasilenko Auróra - ZŠ, Belehradská 21, Košice


II. RJ P-P PT

 • Barutík Pavol - ZŠ, Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto
 • Bielik Filip - ŠMNDaG, Bratislava
 • Bokšajová Sárah - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou
 • Ďurica Peter - Gymnázium, Alejová 1, Košice
 • Haňová Jana - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou
 • Chmelo Tomáš - ZŠ, G. Bethlena 41, Nové Zámky
 • Illéš Aurel - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou
 • Kaličiaková Eva - ZŠ, Vajanského 2844/47, Lučenec
 • Kenderešová Patrícia - ZŠ, J. Švermu 6, Michalovce
 • Kirnag Adam - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce
 • Nemčický Filip - ZŠ, Vajanského 2844/47, Lučenec
 • Šoganičová Júlia - Gymnázium, Alejová 1, Košice


II. RJ P-P PT +

 • Balta Eugeniu - ZŠ, Levická 903, Vráble
 • Lapshun Taisiia - ZŠ, G. Bethlena 41, Nové Zámky
 • Medvegyeva Darija - ZŠ, T. J. Moussona, Michalovce


II. RJ P-P VT

 • Kamenská Viktória - ZŠ, Vajanského 2844/47, Lučenec


III. RJ P-P PT

 • Bánovský Ladislav - Gymnázium, Golianova 68, Nitra
 • Gaálová Olívia -Gymnázium, Alejová 1, Košice
 • Kánová Vanesa (2) - Jána Chalupku, Brezno
 • Knižková Eliška - Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
 • Pecho Samuel - Gymnázium, Golianova 68, Nitra
 • Psotová Petra - Gymnázium, Alejová 1, Košice
 • Schovanec Adam - Gymnázium, Golianova 68, Nitra
 • Tothová Sarah Mária - Gymnázium, Sobrance

III. RJ P-P PT +

 • Gamolya Artem - ŠMNDaG, Bratislava
 • Kopa Nelia - SOŠOaS, Michalovce
 • Mendel Yana - SOŠOaS, Michalovce
 • Savko Anna - SOŠOaS, Michalovce


III. RJ P-P VT

 • Malíková Sophia Anežka - ŠMNDaG, Bratislava
III. RJ P-P VT +
 • Oleg Martyn - SOŠ obchodu a služieb, Michalovce


II. RJ MONODRÁMA VT

 • Palacková Daniela - ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky

II. RJ DRÁMA PT

 • Družeskyj razgovor - ZŠ, Družicová 4, Košice


❈ ŠPANIELČINA ❈


I. ŠJ P- P PT

 • Sukhanová Natália - ZŠ, Nám. L. Novomeského 2, Košice

II. ŠJ P-P PT 

 • Jakubíková Eliška - ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky
 • Lábadiová Lea - ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky
 • Marčáková Lucia - ZŠ, Nám. L. Novomeského 2, Košice
 • Tlčinová Laura - ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky

III. ŠJ P-P PT

 • Daren Olaf Ludvig - ŠMNDaG, Bratislava
 • Gallovič Filip - Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
 • Piterka Richard Miroslav - Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza
 • Stredáková Lívia - Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza
 • Vavro Šimon - Gymnázium Golianova 68, Nitra


III. ŠJ P-P VT

 • Mrázová Tamara - Gymnázium, Nové Zámky

III. ŠJ P-P VT + 

 • Popadič Alvarado Laura - - Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza

III. ŠJ DRÁMA PT

 • La vida de Diego - Gymnázium Šrobárova 1, Košice
   

❈ FRANCÚZŠTINA❈


II. FJ P-P PT

 • Kovalíček Daniel - Piaristická spojená škola F. Hanáka, Prievidza
 • Kráľová Lucia - Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza
 • Malkus Peter - ZŠ s MŠ P.V. Rovnianka, Dolný Hričov
 • Šinková Dorota - ZŠ, Vajanského 2844/47, Lučenec
 • Vargicová Ella Sofia - Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza
 • Vasiľová Alžbeta - ZŠ, Nám. L. Novomeského 2, Košice
 • Závadský Matúš - Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza


II. FJ P-P PT +

 • Demet Alice - ZŠ, Levická 903, Vráble


III. FJ P-P PT

 • Kuffová Anastázia - Gymnázium Šrobárová 1, Košice
 • Lužáková Clara - Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
 • Polák Milan - ŠpMNDaG, Bratislava
 • Suránová Dorota -  ŠpMNDaG, Bratislava

III. FJ P-P PT+

 • Kupcová Nela - Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra


III. FJ DRÁMA PT

 • Le Parc-en-ciel de Luc Boulanger - Piaristická spojená škola F. Hanáka, Prievidza

 

❈ TALIANČINA ❈


I. TJ P-P PT

 • Olejníková Lucia -  ZŠ. Nám. L. Novomeského 2, Košice

II. TJ P-P PT +

 • Sýkora Štefan - ZŠ, sv. Marka, Nitra

III. TJ P-P PT 

 • Gotzmannová Letizia - Gymnázium P. Horova, Michalovce


❈ SFF ❈


I. SFF P-P PT

 • Kander Lev - ZŠ, Jilemnického 11, Dunajská Streda

II. SFF P-P PT

 • Andrii Klochko - ZŠ, Družicová 4, Košice
 • Nguyen Tam Anh - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce


❈ INSLOGERO ❈


III. INSLOGERO SLJ P-P VT

 • Lovička Dávid - Spojená Škola, Slančíkovej 2 Nitra


II. UJ P-P PT +

 • Chubuk Illia - ZŠ, Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto

III. UJ P-P PT +

 • Kopa Nelia - SOŠOaS, Michalovce
 • Mysiv Oleksandra - Gymnázium P. Horova, Michalovce
 • Savko Anna - SOŠOaS, Michalovce
 • Yeshtokina Tamara - SOŠOaS, Michalovce


I. PL P-P PT +

bez postupu

I. VJ P-P PT +

bez postupu

👉 OKIENKO


🌼🌼🌼


11. 3.: Prijímanie súť. príspevkov je ukončené a už sú v rukách porôt na hodnotenie. 

10. 2.: Dnes sme rozposlali pozvánky na semifinále.
🌼🌼🌼 

 • Prihlásení súťažiaci obdržia e-pozvánku na semifinále v prvej polovici februára. 
 • Zaslanie súť. príspevkov: 1. - 10. marec
 • Výsledky: cca 31. marec
   

Na semifinálovom kole poroty určia súťažiacich postupujúcich na krajské finále.


🌼🌼🌼

 

Výsledky sú uverejnené v poradí od I. po III., od P&P, MD, SUP po Drámu v jednotlivých jazykoch SLJ & SFF > AJ > RJ > ŠJ > FJ > TJ > NJ > INSLOGERO UJ