❈ Kráľovský kvet 2021: Postupové kolá ❈


Termín pre zaslanie súťažných nahrávok do Postupového kola: 31. marec 2021


POSTUP ZASLANIA NAHRÁVOK

1) Videonahrávky je potrebné zaslať výlučne vo forme youtube linky, napr. www.youtube.com/jkfnHllfdjsk priamo v tele e-mailu.

  • videonahrávku nazvite v nasledovnom tvare: KATEGÓRIA MENO SÚŤAŽIACEHO NÁZOV PRÍSPEVKU

vzor: II. SLJ KP VT Adam Kráľovič Vodná rieka 

2) Predpísané parametre videonahrávky

a/ V úvode videonahrávky:

  • uvedená súťažná kategória (napr. II. SLJ KP VT; III. AJ KP PT)
  • uvedené meno súťažiaceho (napr. Adam Kráľovič)
  • uvedený názov príspevku (napr. Vodná rieka)
  • uvedený názov školy (napr. ZŠ Kreatívna, Kvetná ul. 1, Mesto)

b/ Videonahrávky na YouTube musia byť dostupné do 31. mája 2021.

3) Zaslanie videonahrávky

  • v predmete e-mailu uveďte: skratku oblasti + KP 2021

vzor: ZÁPAD KP 2021; STRED KP 2021; VÝCHOD KP 2021

  • v tele e-mailu uveďte: súťažnú kategóriu, meno súťažiaceho, meno pedagóga a názov školy + youtube linku (skopírujte si vzor zo stránky do mailu a prepíšte ho s uvedením vašich údajov)

vzor: II. RJ KP PT, Adam Kráľovič, Mgr. Nataša Motivujúca, ZŠ Kreatívna, Mesto www.youtube.com/jkfnHllfdjsk

  • videonahrávky odošlite jedným rovnakým e-mailom na adresy: jazykove (at) gmail.com  + príslušná oblastná adresa, t. j.: 

BA, TT a NR kraj = ZÁPAD: jazykovenr (at) gmail.com 

BB, TN a ZA kraj = STRED: jazykovebb (at) gmail.com 

KE a PO kraj = VÝCHOD: jazykoveke (at) gmail.com 

  • súťažné nahrávky môže poslať aj priamo súťažiaci alebo jeho rodič, v takom prípade je potrebné uviesť ku adresátom (=Komu / To) jazykove @ gmail.com a oblastnému e-mailu (viď vyššie) aj e-mailovú adresu pedagóga / rodiča, ktorý súťažiaceho prihlásil
  • prijatie nahrávok je potvrdzované spätným e-mailom v priebehu do cca 3 pracovných dní

Príspevky zaslané v inom formáte ako je vyššie uvedený, nebudú zaradené do hodnotenia.

ĎALŠÍ KROK

Po prijatí videonahrávok tieto budú hodnotené porotami v rámci Postupového  kola. V tomto kole poroty udeľujú 1. až 4. miesta. Súťažiaci na 1. mieste postupujú na Celoslovenské finále. 

Výsledky Postupového kola budú uverejnené na tejto stránke do 30. apríla. Odkaz bude uverejnený aj v oznamoch v časti Priebeh na ročníkovej stránke.

Všetci súťažiaci, ktorí sa zúčastnia Postupového kola získavajú e-Diplom a e-publikáciu.

Postupujúci súťažiaci obdržia e-pozvánky na Celoslovenské finále.

Tešíme sa na vašu účasť!

Ďakujeme vśetkým záujemcom za prihlásenie sa na ročník 2024. Prijali sme prihlášky pre všetky jazyky AJ, RJ, NJ, ŠJ, FJ, TJ, SFF a v kategórii INSLOGERO pre UJ a MJ.