Kráľovský jazykový kvet - Royal Language Flower 

Kráľovký kvet je verzia Jazykového kvetu, ktorá však prebieha trochu inak a má aj iné pravidlá.


PRAVIDLÁ KRÁĽOVSKÉHO KVETU 2021


I. KATEGÓRIE, VETVY, JAZYKY

I. A: Vekové kategórie

 • I. a) MŠ 
 • I. b) prvý stupeň ZŠ

 • II. druhý stupeň ZŠ alebo príslušné ročníky osemročných škôl

 • III. SŠ alebo príslušné ročníky osemročných škôl

 I. B: jazyky, vetvy a typy tvorby

Prednes poézie (KP)

 • Vlastná tvorba (VT): slovenčina (SLJ), angličtina (AJ), ruština (RJ), španielčina (ŠJ), nemčina (NJ), francúzština (FJ), taliančina (TJ)
 • Prevzatá tvorba (PT): pri prevzatej tvorbe sú jazykové kategórie SLJ, AJ, RJ a všetci súťažiaci si vyberajú úryvok z jedného diela zo zoznamu diel pre zvolený jazyk, zoznam diel je uverejnený vpravo, resp. v mobiloch je to zobrazené pod Pravidlami.

 • Trvanie prednesu: max. 5 minút

Označovanie finálnej kategórie v prihláške, VZOR:

I. a) SLJ KP PT; I. b) SLJ KP VT; II. AJ KP PT; II. RJ KP PT; II. AJ KP VT; III. SLJ KP VT; III. AJ KP VT 


II. STUPNE A POSTUPOVÝ KĽÚČ

Kráľovský kvet má nasledujúce kolá:

II. A: Školské kolo - nepovinné

Školské kolo realizuje škola vo vlastnej réžii. Podmienkou je zaevidovanie školského kola Kráľovského kvetu a účastníkom tohto kola škola musí všetkým zabezpečiť farebné certifikáty o účasti s logom školského kola, ktoré obdrží pri zaevidovaní školského kola.

Školské kolo Kráľovského kvetu môže škola zorganizovať prezenčnou alebo online formou.

Zaevidovať si školské kolo Kráľovského kvetu môžete tu.

Postupový kľúč:

Víťazi na prvých miestach na školskom kole postupujú na krajské Postupové kolo, t. j. škola ich prihlasuje na krajské Postupové kolo..

II. B: Krajské Postupové kolá  

Postupové kolá sa konajú online - termíny pozri v časti VII. Termíny nižšie - pre tri oblasti a to:

 • Východoslovenská oblasť (PO a KE kraj)
 • Stredoslovenská oblasť (BB, ZA a TN kraj)

 • Západoslovenská oblasť (NR, BA, TT kraj)

Postupový kľúč:

Na Postupovom kole poroty udeľujú miesta 1. až 3., všetci ostatní majú 4. miesto. Nemusia byť udelené všetky miesta.

Súťažiaci na prvých miestach postupujú na Celoslovenské finále.

II. C: Celoslovenské finálové kolo (celoslovenské finále)

Celoslovenské finále sa koná online - termíny pozri v časti VII. Termíny nižšie.

Postupový kľúč:

Poroty udeľujú 1. až 3. miesto, pričom nemusia byť udelené všetky miesta.

Traja najlepší súťažiaci z celého celoslovenského finále, t. j. zo všetkých kategórií postupujú do Prekvapenia.


III. LIMITY A PRIEBEH KŔAĽOVSKÉHO KVETU

III. A: Limity

Počet účastníkov, ktorých je možné prijať je limitovaný. Uzavretie kategórie oznámi organizátor na stránke alebo po doručení prihlášky e-mailom.

III. B: Priebeh

Kráľovský kvet prebieha celý online formou zasielania nahrávok na you tube linke.

Prihlásení súťažiaci obdržia pred každým kolom e-pozvánku s  inštrukciami pre dané kolo.

Názov "kráľovský" je podľa podmienky, ktorú je potrebné splniť a to, že prednes súťažiaci realizuje v sede na kráľovsky vyzerajúcej stoličke alebo kresle, či tróne.


IV. ZODPOVEDNOSŤ 

a) Zodpovednosť za súťažiacich počas priebehu súťaže je plne a výhradne v kompetencii vysielajúcej organizácie t. j. školy a pripravujúceho pedagóga alebo rodiča.

b) Náklady na účasť na súťaži znáša vysielajúca organizácia (škola, rodič, sponzor).


V. DIPLOMY A CENY

Všetci účastníci krajského Postupového kola získavajú elektronické  farebné diplomy vrátane práv na vytlačenie a elektronickú publikáciu.

Všetci účastníci Celoslovenského finále získavajú elektronické farebné diplomy vrátane práv na vytlačenie a elektronickú publikáciu. Víťazi na prvých troch miestach získavajú darčekové poukazy (podľa miesta na nákup v knihkupectve, hračkárstve, klenotách a odevoch).


VI. PRIHLASOVANIE A VLOŽNÉ

VI. A: Postup prihlasovania

Pred prihlásením sa je potrebné mať absolvovaný seminár alebo webinár. Platné sú aj semináre/webináre, ktoré ste absolvovali pre klasický Jazykový kvet od r. 2017.

Ak sa prihlasujete na KVET po prvýkrát, môžete sa prihlásiť na webinár tu.

Ak už máte seminár/webinár absolvovaný, môžete sa na Kráľovský jazykový kvet prihlásiť tu. Ak ste člen, môžete absolvovať webinár na osvieženie info za symbolické euro. 

VI. B: Vložné   

a) ČLENOVIA:

 • 8 EUR / 1 súťažiaci v jednej finálnej kategórii

b) AK NIE STE ČLEN

 • 12 EUR / 1 súťažiaci v jednej finálnej kategórii

V prípade neúčasti sa vložné nevracia. Náhradní je možný.


VII. TERMÍNY

Webinár: prihlasovanie do 19. 10. 2020; realizácia 21.-28. 10. 2020 zrealizované

Uzávierka prihlasovania na Kráľovský jazykový kvet 2021: 

 • 25. november 2020

Krajské Postupové kolá:  

 • uzávierka pre zaslanie nahrávok: 31. marec 2021
 • výsledky Postupového kola: do 30. apríla 2021

Celoslovenské finále: 

 • uzávierka pre zaslanie nahrávok: 30. máj 2021
 • výsledky: cca 15. jún 2021


PRIHLÁSIŤ SA NA KRÁĽOVSKÝ JAZYKOVÝ KVET


PREDNES PREVZATÁ TVORBA - BÁSNE NA VÝBER 

Slovenčina (SLJ)
Angličtina (AJ)

Ruština (RJ)

S uvedenými dielami nie je možné zúčastniť sa klasického Jazykového kvetu.

Výsledky sú uverejnené v poradí od I. po III., od P&P, MD, SUP po Drámu v jednotlivých jazykoch SLJ & SFF > AJ > RJ > ŠJ > FJ > TJ > NJ > INSLOGERO UJ

Ďakujeme vśetkým záujemcom za prihlásenie sa na ročník 2024. Prijali sme prihlášky pre všetky jazyky AJ, RJ, NJ, ŠJ, FJ, TJ, SFF a v kategórii INSLOGERO pre UJ a MJ.