※ KVET 2020: Semifinále KE a PO  kraj

06.01.2020

ORIENTAČNÉ ČASOVÉ HARMONOGRAMY


Rozoslanie e-pozvánok:  PO kraj 31. 1. 2020; KE kraj 12. 2.

Príchod na semifinálové kolá je priebežný, najneskôr 25 minút pred začiatkom vašej súťažnej kategórie.

Poroty určujú postupujúcich na krajské finálové kolá.

Postupujúci súťažiaci obdržia e-pozvánku na krajské finále. Pre nepostupujúcich súťažiacich a pre seba si môžu pripravujúci pedagógovia vyžiadať eCertifikát o účasti cez členskú sekciu tu ihneď po absolvovaní semifinále.


※ KE KRAJ:  10. marec 


 • Registrácia súťažiacich: od 8:20
 • Priebeh semifinále: od 9:00
 • Výsledky: viď nižšie podľa miestnosti


MIESTNOSŤ R1: CELÁ I. AJ D a II. AJ D

9:00 - 10:00

 • I. AJ DRÁMA PT

10:05 - 11:15

 • I. AJ DRÁMA VT

PRESTÁVKA: 11.15 - 11:25

11:25 - 12:15

 • II. AJ DRÁMA PT

12:20 - 13:30

 • II. AJ DRÁMA VT

VÝSLEDKY: o cca 13:40


MIESTNOSŤ R2: CELÁ I. AJ P-P a II. AJ P-P; II. AJ MD 

9:00 - 10:20

 • I. AJ P-P PT

PRESTÁVKA: 10:20 - 10:30

10:30 - 11:00

 • I. AJ P-P PT+
 • I. AJ P-P VT

11:05 - 13:05

 • II. AJ P-P PT

PRESTÁVKA: 13:05 - 13:15

13:15 - 13:25

 • II. AJ P-P PT+

13:25 - 13:40

 •  II. AJ P-P VT

13:40 - 14:00

 • II. AJ MD PT

VÝSLEDKY: o cca 14:15


MIESTNOSŤ R3: CELÁ FJ, ŠJ, TJ; CELÁ III. AJ P-P a III. AJ D  

9:00 - 10:10

 • III. FJ P-P PT
 • II. ŠJ P-P PT
 • III. ŠJ P-P PT
 • II. ŠJ DRÁMA PT
 • I. TJ P-P PT+
 • II. TJ P-P PT
 • III. TJ DRÁMA VT

PRESTÁVKA: 10:10 - 10:20

10:20 - 11:30

 • III. AJ P-P PT; III. AJ P-P PT+
 • III. AJ P-P VT; III. AJ P-P VT+

PRESTÁVKA: 11:30 - 11:45

11:45 - 13:15

 • III. AJ DRÁMA PT

13:15 - 13:55

 • III. AJ DRÁMA VT
 • III. AJ DRÁMA VT+ 

VÝSLEDKY: o cca 14:10


MIESTNOSŤ R4: CELÁ NJ, SFF a RJ

9:00 - 9:30

 • I. NJ P-P PT

9:35 - 10:25

 • II. NJ P-P VT
 • II. NJ P-P PT

PRESTÁVKA: 10:25 - 10:35

10:35 - 11:15

 • III. NJ P-P PT

VÝSLEDKY NJ: o cca 11:25

11:30 - 11:40

 • I. SFF P-P PT
 • II. SFF P-P PT

11:40 - 12:00

 • I. RJ P-P PT; I. RJ P-P PT+

12:05 - 13:05

 • II. RJ P-P PT; II. RJ P-P PT+

PRESTÁVKA: 13:05 - 13:15

13:15 - 13:35

 • III. RJ P-P VT+
 • III. RJ P-P PT; III. RJ P-P PT+

13:35 - 13:55

 • II. RJ MD PT
 • II. RJ SUP VT

VÝSLEDKY RJ:  o cca 14:05


ŤUKNI: poviedky, prihlásené pre slovenčinu a angličtinu


KSK venuje pre KE kolá:

 • drobné odmeny pre súťažiacich v P-P/MD na krajskom finále

Krokodílik venuje pre KE kolá:

 • malé odmeny pre jedno 1. miesto v dráma kategórii na krajskom finále  

IALF venuje pre KE kolá:

 • jazykové minipublikácie pre deti pre 1. miesto v jednej drama kategórii na krajskom finále
 • drobné pozornosti pre súťažiacich v jednej dráma kategórii na krajskom finále
Katedra romanistiky
Katedra romanistiky
Katedra germanistiky
Katedra germanistiky

※ PO KRAJ:  9. marec


 • CVČ ABC, Októbrová 30, Prešov 
 • Registrácia súťažiacich: od 8:20
 • Priebeh semifinále: od 9:00
 • Výsledky: viď nižšie podľa miestnosti


MIESTNOSŤ R1: AJ SUP, AJ MD, AJ DRÁMA

9:00 - 10:00

 • II. AJ SUP VT
 • II. AJ MD PT

PRESTÁVKA: 10:00 - 10:10

10:10 - 11:30

 • I. AJ DRÁMA PT
 • II. AJ DRÁMA VT

PRESTÁVKA: 11:30 - 11:45

11:45 - 13:10

 • II. AJ DRÁMA PT
 • III. AJ DRÁMA VT +

VÝSLEDKY: o cca 13:15


MIESTNOSŤ R2: AJ P-P

9:00 - 9:35

 • I. AJ P-P PT
 • I. AJ P-P VT

PRESTÁVKA: 9:35 - 9:40

9:40 - 10:40

 • II. AJ P-P PT
 • II. AJ P-P VT

PRESTÁVKA: 10:40 - 10:45

10:45 - 10:55

 • III. AJ P-P PT
 • III. AJ P-P VT

VÝSLEDKY: o cca 11:00


MIESTNOSŤ R3: CELÁ NJ

9:00 - 10:00

 • I. NJ P-P PT
 • II. NJ P-P PT
 • III. NJ P-P PT
 • III. NJ P-P VT

PRESTÁVKA: 10:00 - 10:10

10:10 - 10:35

 • II. NJ MD PT
 • II. NJ MD VT

 • III. NJ DRÁMA VT

VÝSLEDKY: o cca 10:45


MIESTNOSŤ R4: CELÁ RJ

9:00 - 9:40

 • I. RJ P-P PT
 • II. RJ P-P PT
 • II. RJ P-P VT
 • III. RJ P-P PT
 • III. INSLOGERO UJ

VÝSLEDKY: o cca 9:50


ŤUKNI: poviedky, prihlásené pre angličtinu

 

Inštitút rusistiky PU venuje pre PO kolá:

 • jazykové publikácie pre súťažiacich v kategórii RJ na krajskom finále

1) Poviedky je nutné zaslať výlučne vo formáte WORD (koncovka .doc) alebo PDF ako prílohu k e--mailu, nie ako link, či odkaz na online dokument.