※ KVET 2020: obrázky z krajských kôl ※

18.03.2020

Zopár obrázkov z krajsých kôl.

A zopár NAJ z toho, čo prebehlo...:

  • NAJsilnejšie jazyky v BA kraji: ruština, angličtina
  • NAJemotívnejší prednes v TT kraji: v angličtine

  • NAJsilnejšie posolstvo v NR kraji: scénka v angličtine

  • NAJprecítenejší prednes v PO kraji: v ruštine

  • NAJkrajšia scéna v KE kraji: moderná adaptácia klasiky

  • NAJšikovnejšia herečka v TN kraji: v angličtine 

  • NAJjednoduchšie v BB kraji: rozhodovanie o výsledkoch

  • NAJ"brutálnejišie ;D" na rozhodovanie pre poroty boli počas tohtoročných krajských kôl kategórie: III. NJ P-P; II. AJ P--P, II. RJ P-P


Galérie sa posúvajú samy alebo si ich môžete posúvať svojim tempom klikaním na šípky a na dotykových mobiloch prstom.

V školskom roku 2023/24 sa v KVETE KLASIK otvárajú nasledujúce vetvy a kategórie:

Vetvy: