※ KVET 2020: obrázky z krajských kôl ※

18.03.2020

Zopár obrázkov z krajsých kôl.

A zopár NAJ z toho, čo prebehlo...:

  • NAJsilnejšie jazyky v BA kraji: ruština, angličtina
  • NAJemotívnejší prednes v TT kraji: v angličtine

  • NAJsilnejšie posolstvo v NR kraji: scénka v angličtine

  • NAJprecítenejší prednes v PO kraji: v ruštine

  • NAJkrajšia scéna v KE kraji: moderná adaptácia klasiky

  • NAJšikovnejšia herečka v TN kraji: v angličtine 

  • NAJjednoduchšie v BB kraji: rozhodovanie o výsledkoch

  • NAJ"brutálnejišie ;D" na rozhodovanie pre poroty boli počas tohtoročných krajských kôl kategórie: III. NJ P-P; II. AJ P--P, II. RJ P-P


Galérie sa posúvajú samy alebo si ich môžete posúvať svojim tempom klikaním na šípky a na dotykových mobiloch prstom.

Výsledky sú uverejnené v poradí od I. po III., od P&P, MD, SUP po Drámu v jednotlivých jazykoch SLJ & SFF > AJ > RJ > ŠJ > FJ > TJ > NJ > INSLOGERO UJ

Ďakujeme vśetkým záujemcom za prihlásenie sa na ročník 2024. Prijali sme prihlášky pre všetky jazyky AJ, RJ, NJ, ŠJ, FJ, TJ, SFF a v kategórii INSLOGERO pre UJ a MJ.