❈ ŤUKNI ❈

OKIENKO


Na tejto podstránke nájdete vyhodnotenia ŤUKNI - to, čo bolo pochválené a to, na čom je potrebné popracovať.


📝 ŤUKNI 2022 


POPRACOVAŤ
 

VŠEOBECNE

Preklepy: 

 • chýbajúce posledné písmená slov (obzrel sa a rozbeho sa >> rozbehol sa ...)
 • žiadna medzera za čiarkou (povedal,že >> povedal, že), medzi spojkami a slovami (apotom >> a potom; odišli zdomu >> z domu)


Ono je to tak, že preklepy majú neviditeľný plášť - človek, keď si po sebe číta text po napísaní, tak ich nevidí. Pomôckou je, prečítať si daný text o pár dní neskôr.


🇸🇰 SLOVENČINA 


 • najväčším kameňom úrazu sú čiarky
 • používanie výkričníka vo zvolacích vetách
 • muž. rod prvá osoba množného čísla (známy >> známi)
 • zabúdanie na úvodzovky na konci ("Nie, tak to neurobím. - vstal a ...)
  preklepy, hlavne mäkčene (z teľa >> z tela) 


🇬🇧 ENGLISH

 • past simple and past continuous
 • privlastňovacie zámená (his / its)
 • používanie členov
 • which a čiarka
 • as if - like
 • a lot of - lots of
 • otázka v nepriamej reči (I asked him what was he > what he was ...)
 • používanie čiarky po príslovkách v úvode vety (Suddenly ... )
 • originalite príbehov (napr. prerozprávanie obsahu Pána prsteňov alebo pc hry nie je vlastná tvorba - ALE aj to môže byť odrazový mostík na písanie príbehov)


🇧🇬РУССКИЙ ЯЗЫК

 • priama reč a jej zápis постановка знаков препинания при прямой речи
 • oбратите внимание на работу с местоимениями
 • логикa повествования
 • уместное использование частицы «ну» в тексте
 • правильность использования предлогов в тексте
 • правильность употребления видов глагола в тексте
 • уместное использование краткой и полной форм прилагательных в тексте


🇪🇸 ESPAÑOL

 • uso de tiempos
 • uso de preposiciones

<< na ŤUKNI 2022


📝 ŤUKNI 2022


👌POCHVALY👌


V porovnaní s predošlým ročníkom je viditeľné zlepšenie v:

 • plynulosti dejových línií
 • členení textu
 • bohatšej slovnej zásobe, čo sa týka synoným
     

<< ŤUKNI 2022


PÁR SLOV 
od pani predsedníčky poroty II. AJ 


Milé súťažiace, milí súťažiaci,

každým rokom to nám, porote, robíte ťažšie, Vaše príspevky sú z roka na rok prepracovanejšie, témy zaujímavejšie, jazyk vycibrenejší ...

V tejto kategórii sme mali možnosť tešiť sa z príbehov, v ktorých prevládali nádherné opisy, napínavé deje, dramatické zvraty, zmysluplné i vtipné dialógy.

Vidíme, že fantázia a predstavivosť našich mladých spisovateľov neopúšťa. Mňa najviac potešilo, že vaše príbehy sú plné citu a pozitívnych emócií - dôležité je pre vás priateľstvo, statočnosť, vytrvalosť, obetavosť, píšete o láske k zvieratkám, ale i o láske vašich domácich miláčikov k vám, o láske k rodičom, aj o úskaliach lásky medzi mladými ľuďmi.

Vo vašich príbehoch víťazí dobro a nádej a to je pre tento svet veľmi dôležité posolstvo.

Aj keď je vaša angličtina na pomerne vysokej úrovni, zopár chýb sa opakuje, dovolím si spomenúť aspoň: súslednosť časovú v nepriamej reči (He said he would come, namiesto *will come), the way sa viaže iba s časticou "to" bez príslovky *how, predložkové väzby, príslovky vs. prídavné mená a pod.

Netreba zabúdať, že menej je niekedy viac, príliš dlhé a komplikované vety sa môžu stať nezrozumiteľné, v dlhých a zauzlených príbehoch sa čitateľ môže stratiť, v dialógoch má byť jasné, kto hovorí, pri otvorenom závere je dôležité naznačiť aspoň zámer autora a pod.

Držíme palce, nenechajte sa odradiť, píšte ... Tešíme sa na pokračovanie ... 

Vaši porotcovia


<< na ŤUKNI 2022

POCHVALA pre RJ kategóriu

 

Хорошая работа с эмоциональной составляющей персонаж.

Понравилась работа с созданием атмосферы.

Xорошо получилось
показать размышляющего героя. Особую атмосферу привнесла сказочность. История получилась динамичной и волшебной.

Отличная работа со стилистически окрашенной лексикой, а также устойчивыми сочетаниями русского языка. 

В произведениях поднимаются вопросы, над которыми, безусловно, хочется поразмышлять.

 

 << na ŤUKNI 2022

KOMPLIMENT pre kat. III. AJ ZÁPAD

Tento ročník sme mali v AJ ako posilu jednu novú pani porotkyňu a ako nováčik, s ktorým však súhlasíme aj my "inventárni porotcovia" sa vyjadrila takto:
"All of them were excellent. My compliments to the authors!"
Táto kategória bola pri prihlasovaní uzatvorená pred termínom (pre prekročenie počtu autorov, ktorých vieme prijať pre jednotlivé kategórie) a bola "najzabijáckejšia :)" na rozhodnutie. 
Niekto by povedal, že nám tu vyrastajú noví Hemingwayovia v opise vnútorného prežívania z "tragickosti sveta", noví Tolstojovia v pompéznosti opisov, pri ktorých sa ocitnete vtiahnutí priamo na miesto deja, Poeovia vo vyvolávaní zimomraviek, po ktorých rozmýšľate, či si idete pre vodu do vedľajšej miestnosti, Čapekovia s metamorfózou medzi fantastickým videním sveta a skľučujúcou realitou s náznakom nádeje ...
Ja však mám iný názor.
Rastú nám tu Márie s filozofickým nadhľadom na svet a prežívanie vnútorného uvedomovania si jedinečnosti človeka ako jednotlivca i ako súčasti "zrniacej obrazovky", ktoré nútia zamýšľať sa nad komplexnosťou aj dezilúziou, nerealitou v realite a realitou v nerealite.

Rastú nám tu Jurajovia, ktorí jedinečnou ľahkosťou prúdenia slov vtiahnu čitateľa do príbehu takým spôsobom, že prestane vnimať čas, vyvolá záujem nielen pasívne prijímať dej,  ale pocítiť aj iskru inšpirácie na vlastné dobrodružstvo.
Rastú nám tu Zoje, ktoré obrazným využitím mýtických prvkov ukazujú človeku 21. storočia pravdu o životnej ceste, ktorá je i nie je jedna, tak ako je i nie je jeden človek.
Rastú nám tu Petrovia, ktorí nám hovoria o tom, že strata vedie k hľadaniu a nehľadanie k nájdeniu, že pravá sila nespočíva vo svaloch, ale v prekonaných ranách a stratách, ktoré sa hoja dlhšie i ťažšie ako porezaný palec. Keď slza nie je prejavom slabosti, ale hojenia a čistenia sa duše, pretože len zahojená duša dáva silu odopúštať, dávať a prináša uvedomenie, že keď človek kráča, či beží, je to v smere chodidiel.
Rastú nám tu ... 

A ideme do finále :)!
Predsedníčka poroty 


<< na ŤUKNI 2022

 

ŠPANIELSKE BATOĽA 
Španielska kategória patrí k "menšinovým", je to také naše batoľa. Tento rok nám trochu narástlo a naznačilo, že aj v španielčine sú tvorivé duše, ktoré čiťateľa prenesú na zaujímavé miesta. Viditeľný je pokrok pioniera voči predošlému ročníku (pionier môže byť priekopník, prvý osadník, príslušník skupiny starogréckych maliarov váz, motocykel - nehodiace sa si škrtnite)
ŠJ porotkyne
 

<< na ŤUKNI 2022

POCHVALA pre NJ kategóriu

V tomto roku sa kategória nemeckého jazyka rozrástla o pár mladých kreatívnych tvorcov. Opäť nechýbala sebareflexia a pohľad do vnútra svojho Ja. Oproti tomuto väčšinového pocitu stáli klasické, fabulové (vymyslené, rozprávkové) texty, občas aj s napínavou zápletkou a vyvrcholením.
V tomto ročníku by som vyzdvihla samotnú prácu s jazykom, ktorá sa oproti tým minulým výrazne zlepšila.

Predsedníčka NJ poroty

<< na ŤUKNI 2022

V školskom roku 2023/24 sa v KVETE KLASIK otvárajú nasledujúce vetvy a kategórie:

Vetvy: