BB - Krajské semifinále 9. marec 2017

21.01.2017

Oznamy o rozosielaní e-pozvánok sa uverejňujú v časti "Priebeh tu".

Harmonogramy sú orientačné a je potrebné počítať s odchylkami podľa reálnej situácie na súťaži.

Príchod a registrácia na semifinálové kolo:

 • Semifinále mená spoločné otvorenie a nie je potrebné, aby sa všetci súťažiaci dostavili na miesto konania hneď ráno. Pred poroty predstupujú postupne podľa menoslovov na mieste konania a vyzvania koordinátorov. Príchod postačuje 25 minút pred vašou súťažnou kategóriou.
 • Začiatok registrácie od 8:00 a priebežne po príchode.
 • Možnosti pre doplnkový program v BB: návšteva múzea, výstavy a pod. - tipy tu.

Súťažiaci v P-P sú radení podľa priezviska vzostupne. Súbory sú radené podľa názvu scénky.

Výsledky kola: cca 14:15


VÝSLEDKY SEMIFINÁLE

SÚŤAŽIACI POSTUPUJÚCI NA KRAJSKÉ FINÁLE


Výsledky sú zoradené nasledovne:

AJ - NJ - RJ - FJ - TJ; I. - II. - III. kategória; P&P - Dráma; PT - VT

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a doržanie pokynov v pozvánke a postupujúcim súťažiacim gratulujeme k postupu!

ENGLISH


I. AJ POÉZIA&PRÓZA PT

Fumero-Diaz Ariana - ZŠ J. A. Komenského, Revúca 


II. AJ POÉZIA&PRÓZA PT

Bendulová Nina - ZŠ J. A. Komenského, Revúca

Drevňák Michal - ZŠ s MŠ Jelšava

Sedlák Simon - ZŠ s MŠ Jelšava


DRÁMA


I. AJ DRÁMA PT

Benny and the Buiscuits - ZŠ s MŠ Jelšava


II. AJ DRÁMA PT

Ambition - ZŠ Hrnčiarska, Zvolen

Grandpa for Sale - ZŠ J. A. Komenského, Revúca


III. AJ DRÁMA PT

bez postupu


DEUTSCH


II. NJ POÉZIA&PRÓZA PT

Lepiešová Chiara Riana - SZŠ Gemerská cesta, Lučenec

Notová Lea - Katol. gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica


III. NJ POÉZIA&PRÓZA PT

Beličková Rebeka - Športové gymnázium, Banská Bystrica 


DRÁMA


II. NJ DRÁMA PT

Krokodilbauchbesichtigung (szene 1) - Športové gymnázium, Banská Bystrica


II. NJ DRÁMA VT

Nirwogend - Katol. gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica


III. NJ DRÁMA VT

Fuck you Goethe - Športové gymnázium. Banská Bystrica


РΥССКИЙ ЯЗЫК


III. RJ POÉZIA&PRÓZA PT+

Švarcbacherová Dominika - Športové gymnázium, Banská Bystrica


FRANÇAIS & ITALIANO


II. FJ POÉZIA&PRÓZA PT

Haulíková Barbora - ZŠ Hrnčiarska, Zvolen

II. TJ POÉZIA&PRÓZA PT

Jelínková Barbora - Katol. gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica


KRAJS´KÉ FINÁLE 


* * * * * * * * *

ROOM 1

8:30 - 9:35  

 • I. AJ D PT
 • I. AJ P-P PT;  II. AJ P-P PT

9:35 - 9:45  BREAK

9:45 - 10:35

 • II. FJ P-P PT
 • II. TJ P-P PT
 • II. NJ P-P PT;  III. NJ P-P PT
 • III. RJ P-P PT+

10:35 - 10:45 BREAK

10:45 - 12:05

 • II. AJ D PT
 • III. AJ D PT

12:05 - 12:15 BREAK

12:15 - 14:05

 • II. NJ D PT;  II. NJ D VT
 • III. NJ D VT

OD CCA 14:15 ZÁVEREČNÉ VÝSLEDKY


Výsledky môžu byť priebežne označené na vyvesených zoznamoch počas semifinále po prebehnutí jednotlivých kategórií/blokov.

Všetky výsledky budú uverejnené na tejto stránke (krajské semifinále BB) najneskôr cez víkend po prebehnutí semifinálových kôl.

Na semifinálových kolách sa určujú súťažiaci postupujúci na krajské finále. Poradie sa neurčuje.

Postupujúci súťažiaci obrdžia e-pozvánky na krajské finálové kolá. Oznam o rozoslaní týchto pozvánok bude uverejnený v časti "Priebeh".

Nepostupujúci súťažiaci môžu požiadať o zaslanie Certifikátu o účasti podľa pokynov, ktoré sú v e-pozvánke na semifinále.


Želáme vám šťastnú cestu na semifinále a nech sa vám súťažné príspevky vydaria!

Vidíme sa v BB ;)