❈ Jazykový kvet 2017 ❈

PRIEBEH KVETU


E-book z Kvetu 2017 - viď vpravo

* * *

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým súťažiacim, ich mentorom, pedagógom a rodičom za účasť na ročníku 2017.
Zároveň ďakujeme za spoluprácu všetkým porotcom, partnerom, ambasádorom, darcom cien a študentom za pomoc.
Ďakujeme p. rektorovi UCM za jeho účasť a príhovor na otvorení celoslovenského kola a tiež p. prorektorovi pre rozvoj univerzity za účasť. 

* * *

Veci, ktoré zostali ako neprevzaté sú u ambasádorov: BA-KRJL, TT-CVČ Kalokagatia, ZA-Krajská knižnica; BB-ŠVK; PO-CVČ ABC; KE-VAV, Dom Techniky

* * *

Výsledky celoslovenského finále 

* * *  

Súťažiacim želáme šťastnú cestu na SR finále a tešíme sa na ich vystúpenia! Vidíme sa v TT :)

* * * 

Potvrdzovanie účasti na celoslovenskom finále je ukončené a menoslov zaevidovaných súťažiacich je uzatvorený. 

POTVRDENÍ A ZAEVIDOVANÍ SÚŤAŹIACI SÚ OZNAČENÍ "+" PRED POR. Č. V MENNOM ZOZNAME NA PODSTRÁNKE PRE SR FINÁLE.

* * *

Certifikáty o účasti pre pedagógov boli rozoslané: BA, BB, TN, ZA 16. 4.; PO 29. 4.; NR 4. 5.; TT 5. 5.; KE 7. - 9. 5.

* * * 

Pozvánky na celoslovenské finále boli rozoslané 20. 04. - účasť je potrebné potvrdiť podľa pokynov v e-pozvánke, potvrdené účasti sú označené "+" pred por. číslami v menoslove súťažiacich.

* * *

Výsledky krajských finále

BA  BB  KE  NR  PO  TN  TT  ZA  

Straty a nálezy:

ZA: kabát, svetrík a lodičky si môžu majitelia vyzdvihnúť v Krajskej knižnici - Brit. centrum

* * *

Rozoslanie e-pozvánok na krajské finále:

22. 3.: BA | BB | TT

23. 3.: NR | ZA  

28. 3.: KE | PO TN 

* * * 

Orientačné harmonogramy pre krajské finálové kolá:

KE  ZA  BA  BB  NR  PO  TN  TT 

* * *  

Výsledky semifinále

KE  PO  TT  BA  ZA  TN  BB  NR

Semifinálové straty a nálezy

BB: dievčenská čelenka s mašličkou - majiteľka si ju môže vyzdvihnúť v ŠVK u p. Kopčanovej - oddel. infoUSA

NR: digitálne náramkové hodinky - majiteľ kontaktujte jazykove(at)gmail.com

* * * 

Zastúpenie jazykov v krajoch:

BA: AJ, NJ, RJ, ŠJ, TJ

BB: AJ, NJ, RJ, FJ, TJ

KE: AJ, NJ, RJ, ŠJ, FJ, TJ, SFF

NR: AJ, NJ, RJ, ŠJ, FJ

PO: AJ, NJ, RJ, ŠJ, FJ

TN: AJ, NJ, RJ, FJ, TJ

TT: AJ, NJ, RJ, FJ

ZA: AJ, NJ, RJ, ŠJ, FJ, SFF

* * *

Začali sme rozosielať e-pozvánky na semifinále. Boli rozoslané nasledovne:

27. 01.: ZA KRAJ; BA KRAJ  

29. 01.: PO KRAJ

30. 01.: TN KRAJ 

31. 01.: BB KRAJ;  TT KRAJ

02. 02.: KE KRAJ

23. 02.: NR KRAJ

* * *  

Orientačné harmonogramy pre semifinálové kolá: 

BA  BB  KE  NR  PO  TN  TT  ZA

* * *

Prihlasovanie je ukončené.

Priebežný stav podľa doteraz doručených prihlášok:

 1. poradie podľa jazykov: AJ, NJ, RJ, ŠPJ, FJ, TJ, SFF
 2. poradie podľa typu tvorby: PT, VT 
 3. poradie podľa vetiev: P-P, D, MD 

 • Prihlasovanie  je predĺžené pre odstávku banky do 8. 12. tu

* * * 

Prebieha registrácia na seminár ku Kvetu 2017: prihlásenie možné už len na seminár v Nitre

 • Prvé pzvánky pre NR boli rozoslané 1. 11. ÚSPEŠNE PREBEHOL
 • Prvé pozvánky na seminár boli rozoslané: KE: 7. 10. | ZA: 10. 10. SEMINÁRE V KE A ZA ÚSPEŠNE PREBEHLI

TERMÍNY - JESEŇ 2016

20. 10.: Seminár v KE - PREBEHOL
21. 10.: Seminár v ZA - PREBEHOL
11. 11.: Seminár v NR - PREBEHOL

21. 11.-8. 12.: Prihlasovanie - PREBEHLO

TERMÍNY - JAR 2017

KRAJSKÉ SEMIFINÁLE - PREZENČNÉ: PREBEHLO

 • BA: 3. 3. KRJL PF UK, Bratislava
 • BB: 9. 3. ŠVK, Ban. Bystrica
 • KE: 28. 2. Kultur Park, Košice
 • NR: 10. 3. KC Zobor, Nitra
 • PO: 1. 3. CVČ ABC, Prešov
 • TN: 8. 3.  VKMR, Trenčín
 • TT: 2. 3. CVČ Kalokagatia, TT
 • ZA: 7. 3. Krajská knižnica, ZA

KRAJSKÉ FINÁLE - PREZENČNÉ:

PREBEHLO

 • KE: 6. 4. Dom techniky, Košice
 • ZA: 6. 4. Krajská knižnica, Žilina
 • Ostatné kraje: 7. 4.  
 • BA: PF UK; BB: ŠVK; NR: KC Zobor; PO: CVČ ABC; TT: CVČ Kalokagatia; TN: SUŠ     

21. 4.: Uzávierka pre zaslanie VT  PREBEHLA

SR FINÁLE - PREZENČNÉ:

 • 19. 5.: UCM, Bučianska 4, Trnava  PREBEHLO

E-BOOK KVET 2017

ŠKOLSKÉ, OKRESNÉ KOLO

* nepovinné, kde chcú, si zorganizujú, zaregistrovať kolo

POSTUP ZASLANIA VT

* pokyny pre účastníkov vo vetve Vlastná tvorba 

PRAVIDLÁ (OP) KVETU

* pravidlá pre všetkých  

PRIHLASIŤ SA

* aktívne od 21. 11. 2016 

ROČNÍKY KVETU

* prehľad ročníkov + foto

Organizátori, spoluorganizátori a partneri