PO - Krajske semifinale 1. marec 2017

21.01.2017

VÝSLEDKY SEMIFINÁLE

SÚŤAŽIACI POSTUPUJÚCI NA KRAJSKÉ FINÁLE


Výsledky sú zoradené nasledovne: 

AJ - NJ - RJ - ŠJ - FJ;  I. - II. - III. kategória; P&P - Dráma; PT - VT

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a väčšine za dodržanie pokynov a postupujúcim súťažiacim gratulujeme k postupu!


ENGLISH


I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT 

Fecenková Kristínka Anna - ZŠ s MŠ Sedliská

Fiala Karolina Alexandra - ZŠ Francisciho, Poprad

Hudáček Alex - MŠ Kukučinova, Snina

Ištaneková Miriam - ZŠ Levočská, Stará Ľubovňa

Novotná Viktória - ZŠ Raslavice


I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +

Skrzznska Žaneta Paulína - ZŠ Svidník


II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

Dravecký Lukáš - ZŠ Juh, Vranov nad Topľou

Greňová Alžbeta - ZŠ Študentská, Snina

Jakubek Norbert - Smart School, Vranov nad Topľou

Poláčeková Simona - ZŠ Mierová, Svit

Šulej Jakub - ZŠ s MŠ Dostojevského, Poprad

Tkáčová Nina - ZŠ Čsl. armády, Prešov


II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +

Petrášek Alexandra Eva - ZŠ s MŠ Ždiar


II. AJ POÉZIA & PRÓZA VT

Gáborová Vladimíra - ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina

Titková Sára - ZŠ Juh, Vranov nad Topľou

Zahradníková Sára - Spojená škola, Poprad


II. AJ POÉZIA & PRÓZA VT +

Carter Kay Ema - ZŠ Gašpara Haina, Levoča


III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

Mikčová Nora - SOŠ, Vranov nad Topľou

Sirotňák Tomáš - Gymnázium J. A. Raymana, Prešov

Fedorová Klára a Lacková Karmen - SPŠ Poprad


III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +

Chmurovičová Patrícia - Gymnázium sv. j. Bosca, Bardejov

Palšová Marianna - Gymnázium sv. j. Bosca, Bardejov

Zbrehová Paula - Gymnázium L. Stockela, Bardejov


III. AJ POÉZIA & PRÓZA VT

Onofrej Dominik - Hotelová akadémia Baštová, Prešov


III. AJ POÉZIA & PRÓZA VT +

Saade Amir - Súkromné gymnázium, Poprad


DRÁMA


I. AJ DRÁMA PT

Sasha and the Pearl - ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné

The Adventures of Little Pearl - ZŠ Gašpara Haina, Levoča

The Cock and the Hen - ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné


II. AJ DRÁMA PT

Crazy Story - ZŠ s MŠ Dostojevského, Poprad

Pandora´s Box - ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné

The Happy Prince - Gymnázium Kukučinova, Poprad


II. AJ DRÁMA VT

The Silk Road - ZŠ s MŠ Francisciho, Poprad

1 Day Maybe - ZŠ Komenského, Svidník


III. AJ DRÁMA PT

Genesis Catastrophe - Gymnázium J. A. Raymana, Prešov 

The Fisheman and his Soul - Stredná zdrav. škola, Poprad


III. AJ DRÁMA VT +

GLS Talk Show - Gymnázium L. Stockela, BardejovDEUTSCH


II. NJ POÉZIA & PRÓZA PT

Kolesár Juraj - ZŠ Bernoláková, Vranov nad Topľou

Lukáčová Karin - ZŠ s MŠ Dostojevského, Poprad

Špaková Alexandra - Spojená škola, Lendak


II. NJ POÉZIA & PRÓZA PT 

Cuprišinová Dominika - Gymnázium DH, Svidník

Sisáková Kristína - Gymnázium Dr. C. Daxnera, Vranov nad Topľou

Vašková Mária - Gymnázium sv. J. Bosca, Bardejov 


III. NJ POÉZIA & PRÓZA PT +

Bašová Božena - Spojená škola, D. Tatarku, Poprasd

Brontvayová Ema - Spojená škola, D. Tatarku, Poprad


DRÁMA


II. NJ DRÁMA PT

Ein Wolf lernt lesen - ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou


III. NJ DRÁMA PT

Aschenputtel - Gymnázium J. A. Raymana, Prešov

Der Kleine Prinz - Stredná zdrav. škola, Poprad


РΥССКИЙ ЯЗЫК


II. RJ POÉZIA & PRÓZA PT

Jacjuk Nikola - ZŠ s MŠ Stakčín

Jančeková Kristína - ZŠ Mierová, Svit

Tkačuková Viktória - ZŠ s MŠ Stakčín


III. RJ POÉZIA & PRÓZA PT

Pačutová Nikola - Gymnázium J. A. Raymana, Prešov


III. RJ POÉZIA & PRÓZA VT

Bohášová Sofia - Gymnázium Dr. C. Daxnera, Vranov nad Topľou


DRÁMA


II. RJ DRÁMA PT

Šťastný deň - ZŠ Bernoláková, Vranov nad TopľouESPAÑOL


II. ŠJ POÉZIA & PRÓZA PT

Kokoruďová Karina - Súkromné gymnázium, Poprad


III. ŠJ POÉZIA & PRÓZA PT

Stoličná Sarah - Gymnázium kukučinova, PopradFRANÇAIS


II. FJ POÉZIA & PRÓZA PT +

Calvet Elsa - indiv. súťažiaca, nereprezentuje školu, Prešov


III. FJ POÉZIA & PRÓZA PT

Jarná Soňa - Gymnázium J. A. Raymana, Prešov

Matejová Ivana - Gymnázium dv. J. Bosca, Bardejov


DRÁMA


II. FJ DRÁMA PT

Cendrillon ou presque... - Gymnázium J. A. Raymana, Prešov


III. FJ DRÁMA PT

Bande de Casse-pieds! - Hotelová akadémia Baštová, Prešov 

 

* * * * * * * * *


ORIENTAČNÝ HARMONOGRAM


Harmonogramy sú orientačné a je potrebné počítať s odchylkami podľa reálnej situácie na súťaži.

Príchod a registrácia na semifinálové kolo

 • Semifinále mená spoločné otvorenie a nie je potrebné, aby sa všetci súťažiaci dostavili na miesto konania hneď ráno. Pred poroty predstupujú postupne podľa menoslovov na mieste konania a vyzvania koordinátorov. Príchod postačuje 25 minút pred vašou súťažnou kategóriou. 
 • Začiatok registrácie od 8:00 a priebežne po príchode.
 • Z kapacitných dôvodov nie je možné, aby sa súťažiaci zdržiavali v priestoroch cvč po celú dobu konania sa semifinále. Po predvedení príspevku je možné absolvovať doplnkový program - návšteva múzea, výstavy a pod. - tipy tu 

Súťažiaci v P-P sú radení podľa priezviska vzostupne. Súbory sú radené podľa názvu scénky.

Výsledky kola: viď nižšie podľa jednotlivých súťažných miestností


CVČ ABC, Októbrova 30, Prešov

Parkovanie je možné pred budovou a v okolí budovy. 

Kvet sa koná v celej budove a preto je potrebné dodržiavať pokyny na oznamoch a pokyny koordinátorov.

Potraviny sa nachádzajú pár minút od CVČ. 


ROOM 1 - AJ DRAMA (prízemie):

8:30 - 9:15  I. AJ D PT

9:20 - 11:50 (in break 10 min.)  II. AJ D PT

11:55 - 13:00  II. AJ D VT

13: 00 - 13:15  BREAK

13:15 - 14:35  III. AJ D PT; III. AJ D PT+; III. AJ D VT

OD CCA 14:45  VÝSLEDKY


ROOM 2 - I. AJ + II. AJ POÉZIA & PRÓZA (poschodie):

9:00 - 10:00  I.AJ P-P PT; I. AJ P-P PT+

10:00 - 10:10  BREAK

10:10 - 12:30 (in break 10 min.)  II. AJ P-P PT

12:30 - 12:45 BREAK

12:45 - 13:25  II. AJ P-P PT+; II. AJ P-P VT; II. AJ P-P VT+

OD CCA 13:35  VÝSLEDKY 


ROOM 3 MIX - RJ + ŠJ + FJ + III. AJ P-P (poschodie):

9:00 - 10:15 

 • II. RJ P-P PT
 • III. RJ P-P PT;  III. RJ P-P PT+;  III. RJ P-P VT
 • II. RJ D PT

10:15 - 10:30  BREAK

10:30 - 11:40  

 • II. ŠJ P-P PT; III. ŠJ P-P PT 
 • II. FJ P-P PT+
 • II. FJ D PT
 • III. FJ P-P PT
 • III. FJ D PT

11:40 - 11:50  BREAK

11:50 - 13:20   III. AJ P-P PT;  III. P-P PT+;  III.AJ P-P VT;  III. AJ P-P VT+

OD CCA 13:35 VÝSLEDKY


ROOM 4 - NJ POÉZIA & PRÓZA + NJ DRÁMA (poschodie):

9:00 - 9:40 II. NJ P-P PT

9:45 - 10:30 II. NJ D PT

10:30 - 10:40 BREAK

10:40 - 11:30 III. NJ P.-P PT; III. NJ P-P PT+

11:35 - 12:20 III. NJ D PT

OD CCA 12:30 VÝSLEDKY


Výsledky môžu byť priebežne označené na vyvesených zoznamoch počas semifinále po prebehnutí jednotlivých kategórií/blokov.

Všetky výsledky budú uverejnené na tejto stránke (krajské semifinále PO) najneskôr cez víkend po prebehnutí semifinálových kôl.

Na semifinálových kolách sa určujú súťažiaci postupujúci na krajské finále. Poradie sa neurčuje.

Postupujúci súťažiaci obrdžia e-pozvánky na krajské finálové kolá. Oznam o rozoslaní týchto pozvánok bude uverejnený v časti "Priebeh".

Nepostupujúci súťažiaci môžu požiadať o zaslanie Certifikátu o účasti podľa pokynov, ktoré sú v e-pozvánke na semifinále.


Želáme vám šťastnú cestu na semifinále a nech sa vám súťažné príspevky vydaria!

Vidíme sa v PO ;)