※ KVET 2020: celoslovenské finále ※

25.04.2020

17. 6.: Chcela by som poďakovať všetkým účastníkom Kvetu 2020 za to, že prijali výzvu, ktorú nám do cesty vhodila "korona", o to bol tento ročník náročnejší a presne pre také skvelé decká (veď viete v akom význame tento familiárny výraz myslím), pedagógov i rodičov sa snažíme súťaž realizovať. 

Ďalšie Ďakujem by som chcela vyjadriť aj takto verejne všetkým úžasným porotám za flexibilitu a zodpovedné hodnotenie súťažiacich, darcom cien a mojim dvom pravým rukám, ktoré sobota-nesobota, polnoc, či 5 ráno, kmitali o dvestošesť :) a ešte nás pár týždňov čaká...

Počas ročníka 2020 ma svojim štýlom prednesu zaujali konkrétne prednesy na niektorom kole a tým by som chcela udeliť ocenenie predaedníčky COK, menovite:

 • sl. Veronike Šimkaninovej za prednes na celoslovenskom finále
 • sl. Natálii Mizerákovej za interaktívny štýl prednesu na celoslovenskom finále
 • sl. Patrícii Šturdíkovej za zžitý prednes v štýle diva na celoslovenskom finále
 • sl. Emke Bonovej za uchu lahodiacu intonáciu
 • sl. Tamarke Hamadejovej, ktorá sa stala najúspešnejšou súťažiacou tohto ročníka - 3x medzi prvými tromi miestami
 • ml. p. Leovi Žillovi za prednes na krajskom finále
 • ml. p. Ivanovi Masjukovi za prednes na krajskom finále

... a Karemov "shark!" mi vždy spôsobil "infarkt", aj keď som vedela, že tam je ;); Jakubko Hrivňak mal košeľu s nádherným vzorom; z režiséra Why me? možno bude režisér detektívnych filmov; dokonca súťažil aj naozajstný kocúr v čižmách Dominik; Alexa ako na potvoru navštívila víla Zubôčka; Peťo Mihina má tuším rýchlejší jazyk ako ja, keď sa rozkecám ;), tak mlel po anglicky s porotou na semifinále; Vlaďka sa asi narodila s perom v rukách - teda pardón, myslela som s klávesnicou (ale... kto vie..., keď mi napíše, ako tvorí, opravím sa); v každom jednom vytvorenom dielku, či už v básni, príbehu, alebo v scénke vo VT som našla zaujímavú myšlienku, pri semifinálovom vystúpení Garbage..sa mi ako milovníčke prírody vykotúľala aj slza ...

Áno, pozrela som si úplne všetky vaše príspevky, pozrela som sa na tú "korona" verziu z tej stránky, že po dlhšom čase sa mi vás podarí vidieť všetkých a televízny program, ktorý ste mi (nám - dovolím si tvrdiť to aj minimálne za mojich "drahých inventárnych" kolegov/gyne z porôt) svojimi vystúpeniami pripravili, bol fantastický a zmysluplný. 

Ešte chvíĺu, do prázdnin, pls sledujte oznamy v časti Priebeh, kvôli diplomom a cenám.

A potom Hurá leto! 

Želám vám všetkým krásné prázdniny, nezabudnuteľné zážitky a inšpirácie!

Anka, predsedníčka COK

16. 6.: Výsledky z nemčiny sú uverejnené.

16. 6.: Uvádzame slová poroty III. AJ P-P+AJ MD+AJ SUP:

Porota udeľuje titul Najlepší styling k prednesu sl. Patrícii Šturdíkovej, ktorej zmysel pre detail a štýlový verbálny prejav v krásnej prirodzene znejúcej angličtine zanechal v nás pretrvávajúci umelecký zážitok. Ďakujeme a blahoželáme! Zároveň ďakujeme všetkým súťažiacim celonárodného finále Jazykového kvetu 2020. Rady sme si pozreli vaše prezentácie, ktorým nechýbalo nadšenie, radosť z prednesu i láska k angličtine. Ceníme si váš čas a úsilie, ktoré ste vložili do prípravy a tešíme sa na opätovné stretnutie.

15. 6.: A s nočnym mesiačikom uverejňujeme vysledky celej I. AJ P-P a I. AJ DRÁMA. Porota ďakuje súťažiacim za krásny umelecký zážitok, rozhodovanie nebolo ľahké, niekde zohral úlohu jeden bod ... Všetci súťažiaci sa snažili a bolo to vidieť, nech len pokračujú, želáme veľa šťastia! Ďakujeme aj pani učiteľkám a p. učiteľom, ktoré/í sa im venovali ... a tiež rodičom za podporu (často aj technickú)...

15. 6.: Po dráme vieme už aj výsledky celej II. AJ P-P, v ktorej porota vyjadrila pochvalu nad úrovňou príspevkov a citujeme "Študenti sú i nám porotcom inšpiráciou."

15. 6.: Ďalšia "várka" výsledkov z angličtiny je uverejnená, konkrétne II. AJ D VT, III. AJ D VT, VT+. V kategórii II. mala celá porota hneď úplne rovnakú a jednoznačnú zhodu pre prvé miesto za komplexné spracovanie scénky po všetkých stránkach.  

14. 6.: Práve "prifrčalo" rozhodnutie ďalšej poroty a tak si môžete pozrieť výsledky celej III. AJ P-P, AJ MD a AJ SUP.

14. 6.: "Ruská + UJ" porota diskutovala a nakoniec tu už máme definitívne výsledky všetkých RJ kategórií aj UJ.

Mimoriadnu pochvalu udelila porota sl. Petre Psotovej, Ivanovi Masjukovi a Viktorovi Ščerbákovi. Sl. Vladimíre Gáborovej udelila porota pochvalu za literárny talent a Martinovi Červeňákovi za hudobný talent.

Všetkým účastníkom porota ďakuje za kultúrny zážitok.

13. 6.: A po menšej porotcovskej "debate" o 2. a 3. mieste sú na svete výsledky II. AJ D PT.

13. 6.: Španina, franina, taliančina bez "bitky poroty" sú uverejnené.

12. 6.: A máme tu prvé výsledky - z čínštiny a SFF.

10. 6.: Všetky poroty už obdržali podklady na hodnotenie. Je práve jahodová sezóna, tak si môžeme dať  popri čakaní na výsledky súťaž v jedení jahôd: Koľko jahôd zjete, kým prídu prvé výsledky? Ak chcete, pošlite nám potom fotky.  

Usporiadanie výsledkov: AJ  NJ  RJ  ŠJ  FJ  TJ  SFF  INSLOGERO

V každom jazyku idú vekové kategórie od I. a najskôr je uvedená vetva P-P, potom MD, SUP a nakoniec DRÁMA. 


🌺 ENGLISH 🌺


I. AJ P-P PT

 • 1. miesto: Mihina Peter - ZŠ, J. A. Komenského 8, Sereď
 • 2. miesto: Gegaj Leon - Súkr. spojená škola, Starozagorská 8, Košice
 • 3. miesto:
 • Bónová Emma - ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka, Dolný Hričov
 • Zaglhoul Karem - ZŠ, Kubranská 80, Trenčín
 • 4. miesto:
 • Hromada Dominik Marcel - ZŠ s MŠ, Sedliská
 • Košík Samuel Filip - ZŠ, Karloveská 61, Bratislava 
 • Nociarová Margaréta - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec
 • Teplanová Vanda - ZŠ, Mostná 3, Nové Zámky

I. AJ P-P PT +

 • 1. miesto: Armitage Stella - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava
 • 2. miesto: Treacy Mia - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce
 • 3. miesto: Štricová Daniella Elle - SZŠ BESST, Limbová 3, Trnava
 • 4. miesto: Grega Benjamin Jonathan - ZŠ, Nám. L. Novomeského 2, Košice

I. AJ P-P VT+

 • 1. miesto: Sullens Natalia Rose - SZŠ BESST, Limbová 3, Trnava

I. AJ P-P VT

 • 2. miesto: Hudaček Alex - Cirkevná spojená škola, Švermova 10, Snina
 • 3. miesto:
 • Dubovská Tatiana - ZŠ, Karloveská 61, Bratislava
 • Sýkorová Nina - ZŠ, Benkova 34, Nitra


II. AJ P-P PT 

 • 1. miesto: Šimkaninová Veronika - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad
 • 2. miesto: Hamadejová Tamara - ZŠ, J. A Komenského 1, Michalovce
 • 3. miesto: Žilla Leo - ZŠ, Belehradská 21, Košice
 • 4. miesto: 
 • Čavčíková Anna - Gymnázium, Golianova 68, Nitra
 • Gombárová Nina - ZŠ, Školská 29, Veľký Šariš
 • Iliopoulos Leonidas - Gymnázium F. G. Lorcu, Bratislava
 • Kiráľová Kristína - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec
 • Mikuš Jakub - ZŠ, Kubranská 80, Trenčín 
 • Pavlovič Samuel - ZŠ s MŠ, A. Felčana 4, Hlohovec
 • Rožníková Ema - ZŠ, Nade Hejnej 4, Martin

II. AJ P-P PT +

 • 1. miesto: Meggers Maxmilián Edward - Súkr. spojená škola, Starozagoská 8, Košice
 • 2. miesto:
 • Čonková Sofia - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou
 • Ondreičková Veronika - SZŠ Besst, Limbová 3, Trnava

II. AJ P-P VT 

 • 1. miesto: Ilavská Ema - ZŠ, Benkova 34, Nitra
 • 2. miesto: Hamadejová Tamara - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce
 • 3. miesto: Juchová Anabel - ZŠ, Vajanského 47, Lučeneč
 • 4. miesto:
 • Ficzová Henrieta - ZŠ, G. Bethlena 41, Nové Zámky 
 • Gáborová Vladimíra - ZŠ, Hviezdoslavova 20, Snina
 • Miškerníková Monika - ZŠ, Hlavná 31, Záhorská Nová Ves

II. AJ P-P VT +

 • 1. miesto: Benkovičová Barbora Grace - - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava
 • 2. miesto: Pudiš Tobiáš - SZŠ BESST, Limbová 3, Trnava


III. AJ P-P PT

 • 1. miesto: Šturdíková Patrícia - SPgŠ bl. Laury, Trnava
 • 2. miesto: Csóková Annamária - Obchodná akadémia, Veľký Meder
 • 3. miesto: 
 • Mihalík Alex - Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky
 • Mikljanová Ivona - Stredná zdavotnícka škola, Záhrradnícka 44, Bratislava
 • 4. miesto:       
 • Horňáková Martina - SOŠPaS, Hattalova 33, Námestovo
 • Maněnová Zdenka - Škola umelec. priemyslu, Staničná 8, Trenčín

III. AJ P-P  PT +

 • 1. miesto: Polakovičová Smona - Gymnázium, Golianova 68, Nitra
 • 2. miesto: Penciaková Rebeka - Gymnázium, Golianova 68, Nitra
 • 3. miesto: Hywel Alex - SOŠ MIŠ, Kadnárova 7, Bratislava

III. AJ P-P VT

 • 1. miesto: Mikljanová Ivona - Stredná zdravotnícka škola, Záhranícka 44, Bratislava


🌼 MD & SUP 🌼


I. AJ MD PT

 • 2. miesto: Lipovská Jana - ZŚ, Opátovce nad Nitrou

II. AJ MD PT

 • 1. miesto: Senaj Marek - CZŠ sv. Michala, Michalovce
 • 2. miesto: Kollárová Diana - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce

III. AJ MD PT

 • 2. miesto: Horvátová Marianna - Gymnázium Janka Kráľa, Zlaté Moravce


II. AJ SUP PT

 • 2. miesto: Repaský Lukáš - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad

II. AJ SUP VT

 • 1. miesto: Bóna Adrián - ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka, Dolný Hričov
 • 2. miesto: Kučera Jakub - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad

III. AJ SUP VT+

 • 1. miesto: Plančár Sebastián - Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov


🌼 DRÁMA 🌼


I. AJ DRÁMA PT

 • 1. miesto: Alice in Wonderland - ZŠ, Benkova 34, Nitra
 • 2. miesto: My Big Day - Cool School, Senica

I. AJ DRÁMA VT

 • 1. miesto: Message - ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky
 • 2. miesto: The Wizards - ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou


II. AJ DRÁMA PT

 • 1. miesto: The Affairs at Meddler's Top - ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky
 • 2. miesto: 

               Sick Snowhite - ZŠ, Mlynská 7, Stropkov

               Tom Sawyer - ZŠ, Benkova 34, Nitra

 • 3. miesto: Why Don't They Care What Happens to the Earth? - ZŠ s MŠ, Rakovec nad Ondavou
 • 4. miesto: One Wish - ZŠ sv. A. Svorada a Benedikta, Skalité

II. AJ DRÁMA VT

 • 1. miesto: Long Live Willie and his Love - ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou 
 • 2. miesto: Anglo-Saxons - ZŠ s MŠ, Školská 28, Chninianska Nová Ves
 • 3. miesto: Snow White - ZŠ, Andovská 4, Nové Zámky
 • 4. miesto:
 • Pandora's Box - ZŠ s MŠ, Jelšava
 • Taste of Heaven - Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky


III. AJ DRÁMA VT

 • 1. miesto: Why me? - Gymnázium, Golianova 68, Nitra

III. AJ DRÁMA VT +

 • 1. miesto: Deeds not Words - Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov
 • 2. miesto: Where the Past Garbage Meet its Future - Gymnázium, Golianova 68, Nitra🌺 DEUTSCH 🌺


I. NJ P-P PT

 • 1. miesto: Bodnár Kristián - ZŠ, Okružná 17, Michalovce
 • 2. miesto: Kostelník Marko - ZŠ, ul. 17. novembra 31, Sabinov

II. NJ P-P PT

 • 1. miesto: Aleš Gabriel - Gymnázium Vojtecha Mihálika, Sereď
 • 2. miesto: Šimšajová Zuzana - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad
 • 3. miesto: Simčíková Katarína - Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
 • 4. miesto: 
 • Mesková Lucia  -ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava
 • Tomič Mirjana - Stredná športová škola, Tr. SNP 54, Banská Bystrica
 • Zrasták Marko - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce 

II. NJ P-P PT +

 • 1. miesto: Hoppe Dražen Derek - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava

II. NJ P-P VT

 • 1. miesto: Suranová Dorota - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava


III. NJ P-P PT

 • 1. miesto: Janová Alexandra - Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
 • 2. miesto: Handra Patrik - Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
 • 3. miesto: Fintorová Ľubica - Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín

 III. NJ P-P VT

 • 1. miesto: Mizeráková Nina - Gymnázum J. A. Raymana, Prešov
 • 2. miesto: Drnáková Emília - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava


II. NJ MD PT

 • 1. miesto: Slivková Timea - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad

II. NJ MD VT

 • 1. miesto: Beľujská Kristína - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad


II. NJ DRÁMA  VT

 • 1. miesto: Die Kriminacht - ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky


III. NJ DRÁMA VT

Gjarkovci - Gymnázium J. A. Raymana, Prešov - ocenenie za tvorivosť a originálne spracovanie


🌺 РУССКИЙ ЯЗЫК 🌺


I. RJ P-P PT

 • 1. miesto: Bokšajová Sárah - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou
 • 2. miesto: Kmeťová Kamila - ZŠ, Levická 903, Vráble

I. RJ P-P PT+

 • 1. miesto: Medvegieva Daria - ZŠ, T. J. Moussona, Michalovce
 • 2. miesto: Farkaš Oliver - ZŠ G. Bethlena 41, Nové Zámky
 • 3. miesto: Novosád Max - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce


II. RJ P-P PT

 • 1. miesto: Psotová Petra - Gymnázium, Alejová 1, Košice
 • 2. miesto: 
 • Antoži Ladislav - Gymnázium, Alejová 1, Košice
 • Lutkevich Darya - ZŠ s MŚ, Dostojevského 25, Poprad
 • 3. miesto: Kováčik Michal - Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín

II. RJ P-P PT+

 • 1. miesto: Kolesárová Saskia - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

II. RJ P-P VT

 • 2. miesto: Gáborová Vladimíra - ZŠ, Hviezdoslavova 20, Snina


III. RJ P-P PT

 • 1. miesto: Stopper Simon - Gymázium Janka Kráľa, Zlaté Moravce
 • 2. miesto: Červeňák Martni - Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa
 • 3. miesto: Sedlár Matej - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava 

III. RJ P-P PT+

 • 1. miesto: Ščerbák Viktor - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava
 • 2. miesto: Nemcova Eva - Gymnázium Pavla Horova, Michalovce
 • 3. miesto: Debnárová Elizabeta - Gymnázium Janka Kráľa, Zlaté Moravce

III. RJ P-P VT

 • 2. miesto: Galková Kristína - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava

III. RJ P-P VT +

 • 1. miesto: Masjuk Ivan - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava
 • 2. miesto: Nemcová Eva - Gymnázium Pavla Horova, Michalovce


II. RJ MD PT

 • 1. miesto: Jaššová Sofia - ZŠ, Belehradská 21, Košice

II. RJ SUP VT

 • 1. miesto: Žipajová Sára - ZŠ, Belehradská 21, Košice


🌺 ESPAÑOL, FRANÇAIS, ITALIANO 🌺


II. ŠJ P-P PT

 • 1. miesto: Mizeráková Natália - Gymnázium F. G. Lorcu, Bratislava

III. ŠJ P-P PT

 • 1. miesto: Novotová Natália - Gymnázium, Golianova 68, Nitra

III. ŠJ P-P PT+

 • 2. miesto: Sťahuliaková Dominika - Gymnázium F. G. Lorcu, Bratislava


I. FJ P-P PT+

 • 1. miesto: Demet Alice - ZŠ, Levická 903, Vráble

II. FJ P-P PT

 • 1. miesto: Malkusová Zuzana - ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka, Dolný Hričov
 • 2. miesto: Anetta Martin - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava
 • 3. miesto: Halúzová Henrieta - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce

II. FJ DRÁMA VT

 • 2. miesto: épisode - ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky

I. TJ P-P PT+

 • 1. miesto: Pagano Federica - ZŠ, Okružná 17, Michalovce

II. TJ P-P PT

 • 1. miesto: Hrašková Hanka - Katol. gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica


🌺 SFF & INSLOGERO 🌺


I. SFF P-P PT

 • 1. miesto: Xia Zile - ZŠ, Jilemnického ul, Dunajská Streda
 • špeciálne miesto: Tran Kim Hoa - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce

II. SFF P-P PT

 • 1. miesto: Tam Anh Nguyen - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce


I. ČIJ P-P PT

 • 1. miesto: Xia Zile - ZŠ, Jilemnického ul, Dunajská Streda
 • 2. miesto: Xia Luxi - ZŠ, Jilemnického ul, Dunajská Streda


II. UJ P-P VT

 • 1. miesto: Kirnagová Janka - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce


II. VJ P-P PT

 • 1. miesto:;Tam Anh Nguyen - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce


9. 6.: Dnes poprichádzali ešte predposledné príspevky. Šesť porôt už má k dispozícii podklady pre hodnotenie. Dvom porotám ešte neboli poskytnuté, pretože ešte čakame posledné príspevky k 10. 6..

"Korona" forma nám umožnila zostaviť poroty zložené z porotcov zo západného, stredného a východného Slovenska.

Prvé výsledky očakávame 15. 6.. Budú uverejňované na tejto podstránke s "kvetinkovými 🌺" názvami kategórii, ktoré - ako vidíte - už pripravujeme.


VÝSLEDKY ŤUKNI


I. SLOVENČINA 
 • 1. miesto: Šteinová Viktória - Watson a ja: Veľké mačacie dobrodružstvo - ZŠ, Hroncova 23, Košice
 • 2. miesto: Peniaková Johanka Mária - Plyšoví hrdinovia - ZŠ, Hroncova 23, Košice

 • 3. miesto: Pisárová Ema - Láska k HIP HOPU - ZŠ, Hroncova 23, Košice

II. SLOVENČINA

 • 1. miesto: Hamadejová Tamara - Zázračná rybka - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce
 • 2. miesto: Kočišová Nina - Cesta za pravdou - ZŠ, Mládežnícka 3, Košice - Šaca


I. ENGLISH

 • 1. miesto: Drnzík Adam - Worm Squirm - ZŠ, Benkova 34, Nitra

II. ENGLISH

 • 1. miesto: Armitage Mia - Hidden Beauty - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava
 • 2. miesto: Hirková Petra - Born Three Times - ZŠ, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou

 • 3. miesto: Ballová Daniela - Hush - Katolícka spojená škola, Andovská 4, Nové Zámky a Tompošová Timea Erika - The Outsiders - ZŠ, Komenského 4, Svit 

II. ENGLISH +

 • 1. miesto: Maxwell Eleonor Emma - The Shift - SSŠ, Starozagorská 8, Košice

III. ENGLISH

 • 1. miesto: Struhárová Nina - What the Night Brings - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava
 • 2. miesto: Krajčík Juraj - The Men - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava 

III. DEUTSCH 

 • 1. miesto: Kelešiová Eva - Menschenmaschine - ŠMNADaG, Teplická 7, Bratislava
 • 2. miesto: Čermák Jerguš - Die Blicke die Zukunft - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava

 • 3. miesto: Čermáková Adela - Ein Tag - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava


Autorom gratulujeme k umiestneniu!

🌺🌺🌺

15. 5.: Všetkým celoslovenským finalistom už odišli pozvánky.

12. 5.: Od dnešného dňa sme začali rozposielať e-pozvánky na celoslovenské finále. Posielame ich aj s pár slovami pre konkrétneho súťažiaceho, preto to bude trvať do konca týždňa.

Riaďte sa prosím inštrukciami, ktoré prídu priamo Vám.Tešíme sa na Vašu účasť!

🌺🌺🌺

Celoslovenským finalistom sme 6. mája rozposlali e-mail s informáciou ku SR kolu, na ktorý potrebujeme reakciu. Skontrolujte si prosím poštu.

Na celoslovenské kolo postujú súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach na krajských finále.

Konfuciov inštitút pri Uk 

Katedra rusistiky
Katedra rusistiky
Katedra romanistiky
Katedra romanistiky

Výsledky sú uverejnené v poradí od I. po III., od P&P, MD, SUP po Drámu v jednotlivých jazykoch SLJ & SFF > AJ > RJ > ŠJ > FJ > TJ > NJ > INSLOGERO UJ

Ďakujeme vśetkým záujemcom za prihlásenie sa na ročník 2024. Prijali sme prihlášky pre všetky jazyky AJ, RJ, NJ, ŠJ, FJ, TJ, SFF a v kategórii INSLOGERO pre UJ a MJ.