※ KVET 2020: krajské finále BA, NR a TT ※

14.03.2020

Rozoslanie inštrukcií BA, NR, TT: 6. apríl

3. 4. 2020:

KRAJSKÉ FINÁLE V BA, NR A TT KRAJI SA NEBUDE KONAŤ PREZENČNOU FORMOU, KEĎŽE POTVORA EŠTE OTRAVUJE, BUDE ALTERNATÍVNOU FORMOU, KU KTOREJ VŠETKÝM SÚŤAŽIACIM, KTORÍ POSTÚPILI ZO SEMIFINÁLE ROZPOŠLEME ONEDLHO INŠTRUKCIE. DATUM ROZPOSLANIA UVEREJNÍME TU A AJ V ČASTI "PRIEBEH".

RIAĎTE SA PROSÍM VÝHRADNE INŠTRUKCIAMI, KTORÉ PRÍDU VÁM (KVÔLI FORMÁM SEMIFINÁLE).

※※※※※※


Rozoslanie e-pozvánok: BA, NR, TT kraj - 15. 3. 

Otvorenie krajských finále: spoločné o 9:00 

Poroty udeľujú miesta 1. až 4.. Súťažiaci na prvých miestach postupujú na celoslovenské kolo. Všetci súťažiaci krajského finále dostávajú diplomy.


※ BA KRAJ: 17. apríl


Predbežné informácie ku krajskému finále v BA kraji. Akékoľvek zmeny a info v závislosti od vývoja situácie budeme aktualizovať tu.


 • PdF UK, Šoltésovej 4, Š60 a Š62, Bratislava
 • Registrácia súťažiacich: od 8:20
 • Otvorenie kola: 9:00
 • Výsledky: viď nižšie podľa miestnosti


MIESTNOSŤ R1: ŠJ, FJ, AJ, NJ, RJ

9:00 - 9:15

 • II. ŠJ P-P PT; III. ŠJ P-P PT+
 • II. FJ P-P PT

9:20 - 10:30

 • I. AJ P-P PT; I. AJ P-P PT+; I. AJ P-P VT
 • II. AJ P-P PT; II. AJ P-P VT; II. AJ P-P VT+

 • III. AJ P-P PT; III. AJ P-P PT+; III. AJ P-P VT

PRESTÁVKA 10:30 - 10:40

10:40 - 10:55

 •  II. NJ P-P PT; II. NJ P-P PT+; II. NJ P-P VT
 • III. NJ P-P VT

11:00 - 11:20

 • III. RJ P-P PT; III. RJ P-P PT+
 • III. RJ P-P VT; III. RJ P-P VT+

VÝSLEDKY. o cca 11:30

 

※ NR KRAJ: 24. apríl 


Predbežné informácie ku krajskému finále v NR kraji. Akékoľvek zmeny a info v závislosti od vývoja situácie budeme aktualizovať tu.


 • KC Zobor, Svätourbanská 31, Nitra
 • Registrácia súťažiacich: od 8:20
 • Otvorenie kola: 9:00 sála na prízemí
 • Výsledky: viď nižšie podľa miestnosti


MIESTNOSŤ R1 (sála): CELÁ DRÁMA

9:15 - 10:55

 • I. AJ DRÁMA PT

PRESTÁVKA 10:55 - 11:00

11:00 - 11:40

 • I. AJ DRÁMA VT

PRESTÁVKA 11:40 - 11:55

11:55 - 13:50

 • II. FJ DRÁMA VT
 • II. AJ DRÁMA PT

 • II. AJ DRÁMA VT

PRESTÁVKA 13:50 - 14:00

14:00 - 15:10

 • II. NJ DRÁMA VT
 • III. AJ DRÁMA VT

 • II. AJ DRMAÁ VT+

VÝSLEDKY: o cca 15:25


MIESTNOSŤ R2 (poschodie)

9:15 - 9:45

 • I. FJ P-P PT; II. FJ P-P PT
 • III. ŠJ P- P PT
 • I. RJ P-P PT; I RJ P-P PT+
 • III. RJ P-P PT; III. RJ P-P  PT+

9:45 - 10:10

 •  I. AJ P-P PT; I. AJ P-P PT+
 • I. AJ P-P VT

10:15 - 10:55

 • II. NJ P-P PT
 • II. AJ P-P PT

PRESTÁVKA 10:55 - 11:05

11:05 - 12:00

 • II. AJ P-P VT
 • III. AJ P-P PT; III. AJ P-P PT+

 • III. AJ P-P VT; III. AJ P-P VT+

PRESTÁVKA 12:00 - 12:10

12:10 - 12:40

 • III. AJ MD PT
 • II. AJ MD PT; II. AJ MD VT
 • II. AJ STAND UP VT

VÝSLEDKY: o cca 13:00

※ T T KRAJ: 16. apríl 


Predbežné informácie ku krajskému finále v TT kraji. Akékoľvek zmeny a info v závislosti od vývoja situácie budeme aktualizovať tu.


 • CVČ, V jame 3, Trnava, vchod je od Žihadielka
 • Registrácia súťažiacich: od 8:20
 • Otvorenie kola: 9:00
 • Výsledky: viď nižšie podľa miestnosti


MIESTNOSŤ R1: AJ; SFF; NJ; AJ 

9:00 - 9:45

 • I. AJ P-P PT; I. AJ P-P PT+
 • I. AJ P-P VT+
 • I. SFF P-P PT
 • I. AJ DRÁMA PT

PRESTÁVKA 9:45 - 9:50

9:50 - 10:40

 • II. NJ P-P PT
 • II. AJ P-P PT; II. AJ P-P PT+

 • II. AJ P-P VT

PRESTÁVKA 10:40 - 10:50

10:50 - 11:40

 • III. AJ P-P PT; III. AJ P-P PT+
 • II. AJ DRÁMA PT

VÝSLEDKY: o cca 11:55

1) Poviedky je nutné zaslať výlučne vo formáte WORD (koncovka .doc) alebo PDF ako prílohu k e--mailu, nie ako link, či odkaz na online dokument.