※ KVET 2020: krajské finále BA, NR a TT ※

16.04.2020

VÝSLEDKY

Diplomy boli rozoslané: TT 30. 4.; NR 1. 5. a 3. 5.; BA 8. 5.

Výsledky sú zoradené abecedne podľa krajov: BA, NR, TT

Gratulujeme Vám k umiestneniam!

V najbilžších dňoch budeme rozposielať avizovaé e-diplomy a ďalšie inštrukcie súťažiacim na prvých miestach. Oznam o rozoslaní bude opäť uverejnený na tejto stránke, ročník 2020 v časti "Priebeh".


BA KRAJ


ENGLISH

I. AJ P-P PT

1. miesto: Košík  Samuel Filip - ZŠ, Karloveská 61, Bratislava


I. AJ P-P PT+

1. miesto: Armitage Stella - Škola pre mimoriadne nadané deti, Bratislava

I. AJ P-P VT

1. miesto: Dubovská Tatiana - ZŠ, Karloveská 61, Bratislava 

II. AJ P-P PT

1. miesto: Iliopoulos Leonidas - Gymnázium F. G. Lorcu, Bratislava

2. miesto: Kiliánová Marína - Škola pre mimoriadne nadané deti, Bratislava

II. AJ P-P VT

1. miesto: Miškerníková Monika - ZŠ, Záhorská Ves

2. miesto: Malíková Anežka - Škola pre mimoriadne nadané deti, Bratislava

II. AJ P-P VT+

1. miesto: Benkovičová Barbora - Škola pre mim. nadané deti a gym, Bratislava

2. miesto: Benkovičová Adriana - Škola pre mim. nadané deti a gym., Bratislava

III. AJ P-P PT

1. miesto: Mikljanová Ivona - Stredná zdravot. škola, Záhradnícka 44, Bratislava

2. miesto: Obermayer Lukáš - Škola pre mim. nadané deti a gym., Bratislava

3. miesto: Kollárová Daniela - Stredná zdrav. škola, Záhradnícka 44, Bratislava

III. AJ P-P PT +

1. miesto: Hywel Alex - SOŠ MIT, Kadnárová 7, Bratislava

III. AJ P-P VT

1. miesto: Mikljanová Ivona - Stredná zdrav. škola, Záhradnícka 44, Bratislava


DEUTSCH

II. NJ P-P PT

1. miesto: Mesková Lucia - Škola pre mim. nadané deti a gym., Bratislava

II. NJ P-P PT +

1. miesto: Hoppe Dražen Derek - Škola pre mim. nadané deti a gym., Bratislava

II. NJ P-P VT

1. miesto: Suranová Dorota - Škola pre mim. nadané deti a gym., Bratislava

III. NJ P-P VT

1. miesto: Drnáková Emília - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava


РУССКИЙ ЯЗЫК

III. RJ P-P PT+

1. miesto: Ščerbák Viktor - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava

III. RJ P-P PT

1. miesto: Sedlár Matej - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava

III. RJ P-P VT

1. miesto: Galková Kristína - ŠNMDaG, Teplická 7, Bratislava

III. RJ P-P VT+

1. miesto: Masjuk Ivan - ŠMaNDG, Teplická 7, Bratislava


ESPAÑOL

II. ŠJ P-P PT

1. miesto: Mizeráková Natália - Gymnázium F. G. Lorcu, Bratislava

2. miesto: Rozičová Kristína - Gymnázium F. G. Lorcu, Bratislava

III. ŠJ P-P PT+

1. miesto: Sťahuliaková Dominika - Gymnázium F. G. Lorcu, Bratislava


FRANÇAIS

II. FJ P-P PT

1. miesto: Anetta Martin - ŠMNDaG, Teplická 7, Bartislava 


ŤUKNI VT

II. ENGLISH

1. miesto: Armitage Mia - Hidden Beauty

2. miesto: Devera Sophie - The Sea Monster of the Moonlight Lake

3. miesto: Hoppe Derek - The World of Electronics

III. ENGLISH

1. miesto: Struhárová Nina - What the Night Brings

2. miesto: Krajčík Juraj - The Men

III. DEUTSCH 

1. miesto: Kelešiová Eva - Menschenmaschine

2. miesto: Čermák Jerguš - Die Blicke die Zukunft

3. miesto: Čermáková Adela - Ein Tag


NR KRAJ


ENGLISH


I. AJ P-P PT

1. miesto: Teplanová Vanda, ZŠ, Mostná 3, Nové Zámky

2. miesto:

 • Csutora Andrej - ZŠ, Mostná 3, Nové Zámky
 • Milová Hana - ZŠ, Benková 34, Nitra

I. AJ P-P PT+

1. miesto: Treacy Mia - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce

I. AJ P-P VT

1. miesto: Sýkorová Nina - ZŠ, Benkova 34, Nitra

2. miesto:

 • Drnzík Lukáš - ZŠ, Benkova 34, Nitra
 • Gajdošová Liana - ZŠ, Benkova 34, Nitra

II. AJ P-P PT

1. miesto: Čavčíková Anna - Gymnázium, Golianova 68, Nitra

2. miesto: Ružíková Miriam - ZŠ, G. Bethlena 41, Nové Zámky

3, miesto: 

 • Adamušková Natália - ZŠ, Benkova 34, Nitra

 • Illés Roderik - ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky

II. AJ P-P VT

1. miesto: 

 • Ficzová Henrieta - ZŠ, G. Bethlena 41, Nové Zámky
 • lIavská Ema -ZŠ, Benkova 34, Nitra

3. miesto: Valent Dávid - ZŠ, Benkova 34, Nitra

III. AJ P-P PT

1. miesto: Mihalík Alex - Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky

2. miesto: 

 • Csámpal Michal - SPŠSaE, Fraňa Kráľa 20, Nitra
 • Kureková Kristína - SSOŠOaS, SNP 5, Zlaté Moravce

III. AJ P-P PT+

1. miesto:

 • Penciaková Rebeka - Gymnázium, Golianová 68, Nitra
 • Polakovičová Simona - Gymnuázim, Golianová 68, Nitra

III. AJ P-P VT

1. miesto: Valovič Samuel - Gymnázium J. Krá ľa, SNP 3, Zlaté Moravce

2. miesto:

 • Kéry Šimon - Gymnázium J. Kráľa, SNP 3, Zlaté Moravce
 • Nguyen vietová Mai Ian - Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra

III. AJ P-P VT+

1. miesto: Badi Daniel - Gymnázium, Golianova 68, Nitra


II. AJ MONODRMAÁ PT

1. miesto: Kollárová Diana - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce

2. miesto: Kunová Linda - ZŠ, Sľažany

II. AJ MONODRÁMA VT

2. miesto: Dekanyiová Viktoria - ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky

III. AJ MONODRÁMA PT

1. miesto: Horváthová Marianna - Gymnázium J. Kráľa, SNP 3, Zlaté Moravce

II. AJ STAND UP VT

2. miesto: Buchová Petra - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce


I. AJ DRÁMA PT

1. miesto: Alice in Wonderland - ZŠ, Benkova 34, Nitra

2. miesto: Minny Pinny Makes a Difference - ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky

3. miesto: 

 • The Boy/Girl Who Cried Wolf - ZŠ, G. Bethlena 41, Nové Zámky
 • The Shoemaker and the Elves - ZŠ, Mostná 3, Nové Zámky

I. AJ DRÁMA VT

1. miesto: Message - ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky

2. miesto: Mice Wedding - Katolícka spoj. škola, Andovská 4, Nové Zámky

II. AJ DRÁMA PT

1. miesto: 

 • The Affairs at Meddler´s Top - ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky
 • Tom Saywer - ZŠ, Benkova 34, Nitra

2. miesto: Alice´s Adventures in Wonderland - Piar. spojená škola sv. J. Kalazanského, Nitra

II. AJ DRÁMA VT

1. miesto:

 • Snowwhite - Katolícka spojená škola, Andovská 4, Nové Zámky
 • Taste of Heaven - Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky

III. AJ DRÁMA VT

1. miesto: Why me? - Gymnázium, Golianová 68, Nitra

2. miesto: The Tale of Three Sons - Gymnázium J. Kráľa, SNP 3, Zlaté Moravce

III. AJ DRÁMA VT+ 

1. miesto: Where the Past Garbage Meets Its Future - Gymnázium, Golianová 68, Nitra


РУССКИЙ ЯЗЫК

I. RJ P-P PT

1. miesto: Kmeťová Kamila - ZŠ, Levická 903, Vráble

I. RJ P-P PT+

1. miesto: 

 • Novosad Max - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce
 • Farkaš Oliver - ZŠ, G. Bethlena 41, Nové Zámky

III. RJ P-P PT

1. miesto: Stopper Simon - Gymnázium J. Kráľa, SNP 3, Zlaté Moravce

III. RJ P-P PT+

1. miesto: Debnárová Elizabeta - Gymnázium J. Kráľa, SNP 3, Zlaté Moravce


DEUTSCH

II. NJ P-P PT

1. miesto: Zrasták Marko - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce

2. miesto: Fazekašová Evelyn - - ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky

3. miesto: Tomeková Ema - ZŠ, Zbehy 661

II. NJ DRÁMA VT

1. miesto: Die Kriminacht - ZŠ, Hradná 22, Nové Zámky


ESPAÑOL

III. ŠJ P-P PT

1. miesto: Novotová Natália - Gymnázium, Golianova 68, Nitra


FRANÇAIS

I. FJ P-P PT+

1. miesto: Alice Demet - ZŠ, Levická 903, Vráble

II. FJ P-P PT

1. miesto: Halúzová Henrieta - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce

II. FJ DRÁMA VT

1. miesto: Épisode - ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky


ŤUKNI VT


I. ENGLISH

1. miesto: Drnzík Adam - Worm Squirm - ZŠ, Benkova 34, Nitra

II. ENGLISH

1. miesto: Ballová Daniela - Hush - Katolícka spoj. škola, Andovská 4, Nové Zámky

2. miesto: Nagy Tomáš - Dream - Katolícka spoj. škola, Andovská 4, Nové Zámky

3. miesto: Horváthová Veronika - Ding Dong - KSS, Andovská 4, Nové Zámky


TT KRAJ


SLOVAK FOR FOREIGNERS

I. SFF P-P PT

1. miesto: Xia Zile - ZŠ, Jilemnického 11, Dunajská Streda


ENGLISH

I. AJ P-P PT

1. miesto: Mihina Peter - ZŠ, J. A. Komenského, Sereď

I. AJ P-P PT+

1. miesto: Štricová Daniella Elle - SZŠ BESST, Trnava

2. miesto: Pudiš Richard - SZŠ BESST, Trnava

I. AJ P-P VT+

1. miesto: Sullens Natalia Rose - SZŠ BESST, Trnava

II. AJ P-P PT

1. miesto: Pavlovič Samuel - ZŠ s MŠ, A. Felčana 4, Hlohovec

2. miesto: Tomanová Andrea - ZŠ s MŠ, Banka

3. miesto: Takáčová Ema - Gymnázium Vojtecha Mihálika, Sereď

II. AJ P-P PT +

1. miesto: Ondreičková Veronika - SZŠ BESST, Trnava

2. miresto: Bečníková Nina - SZŠ BESST, Trnava

II. AJ P-P VT

2. miesto: Lacko Daniel - ZŠ s MŚ, Banka

3. miesto: Stadtrucker Peter - ZŠ, Jilemnického 11, Dunajská Streda

II. AJ P-P VT+

     1. miesto: Pudiš Tobiáš - SZŠ BESST, Trnava 

III. AJ P-P PT

1. miesto: 

 • Csóková Annamária - Obchodná akadémia, Veľký Meder
 • Šturdíková Patrícia - SOŠP bl. Laury, Trnava

2. miesto: Pekarová Nikoletta - SOŠP bl. Laury, Trnava

III. AJ P-P PT +

1. miesto: Buková Barbora - SBG BESST, Trnava


I. AJ DRÁMA PT

1. miesto: My Big Day - Cool School, Senica

II. AJ DRÁMA PT

1. miesto: The Little Johny - ZŠ s MŠ, Banka


DEUTSCH

II. NJ P-P PT

1. miesto: Aleš Gabriel - Gymnázium Vojtecha Mihálika, Sereď

※※※※※※

Výzvy avizované v inštrukciách: rozoslané 15. 4.

Rozoslanie inštrukcií BA, NR, TT: 6. apríl

3. 4. 2020:

KRAJSKÉ FINÁLE V BA, NR A TT KRAJI SA NEBUDE KONAŤ PREZENČNOU FORMOU, KEĎŽE POTVORA EŠTE OTRAVUJE, BUDE ALTERNATÍVNOU FORMOU, KU KTOREJ VŠETKÝM SÚŤAŽIACIM, KTORÍ POSTÚPILI ZO SEMIFINÁLE ROZPOŠLEME ONEDLHO INŠTRUKCIE. DATUM ROZPOSLANIA UVEREJNÍME TU A AJ V ČASTI "PRIEBEH".

RIAĎTE SA PROSÍM VÝHRADNE INŠTRUKCIAMI, KTORÉ PRÍDU VÁM (KVÔLI FORMÁM SEMIFINÁLE).

※※※※※※


Rozoslanie e-pozvánok: BA, NR, TT kraj - 15. 3. 

Otvorenie krajských finále: spoločné o 9:00 

Poroty udeľujú miesta 1. až 4.. Súťažiaci na prvých miestach postupujú na celoslovenské kolo. Všetci súťažiaci krajského finále dostávajú diplomy.


※ BA KRAJ: 17. apríl


Predbežné informácie ku krajskému finále v BA kraji. Akékoľvek zmeny a info v závislosti od vývoja situácie budeme aktualizovať tu.


 • PdF UK, Šoltésovej 4, Š60 a Š62, Bratislava
 • Registrácia súťažiacich: od 8:20
 • Otvorenie kola: 9:00
 • Výsledky: viď nižšie podľa miestnosti


MIESTNOSŤ R1: ŠJ, FJ, AJ, NJ, RJ

9:00 - 9:15

 • II. ŠJ P-P PT; III. ŠJ P-P PT+
 • II. FJ P-P PT

9:20 - 10:30

 • I. AJ P-P PT; I. AJ P-P PT+; I. AJ P-P VT
 • II. AJ P-P PT; II. AJ P-P VT; II. AJ P-P VT+

 • III. AJ P-P PT; III. AJ P-P PT+; III. AJ P-P VT

PRESTÁVKA 10:30 - 10:40

10:40 - 10:55

 •  II. NJ P-P PT; II. NJ P-P PT+; II. NJ P-P VT
 • III. NJ P-P VT

11:00 - 11:20

 • III. RJ P-P PT; III. RJ P-P PT+
 • III. RJ P-P VT; III. RJ P-P VT+

VÝSLEDKY. o cca 11:30

 

※ NR KRAJ: 24. apríl 


Predbežné informácie ku krajskému finále v NR kraji. Akékoľvek zmeny a info v závislosti od vývoja situácie budeme aktualizovať tu.


 • KC Zobor, Svätourbanská 31, Nitra
 • Registrácia súťažiacich: od 8:20
 • Otvorenie kola: 9:00 sála na prízemí
 • Výsledky: viď nižšie podľa miestnosti


MIESTNOSŤ R1 (sála): CELÁ DRÁMA

9:15 - 10:55

 • I. AJ DRÁMA PT

PRESTÁVKA 10:55 - 11:00

11:00 - 11:40

 • I. AJ DRÁMA VT

PRESTÁVKA 11:40 - 11:55

11:55 - 13:50

 • II. FJ DRÁMA VT
 • II. AJ DRÁMA PT

 • II. AJ DRÁMA VT

PRESTÁVKA 13:50 - 14:00

14:00 - 15:10

 • II. NJ DRÁMA VT
 • III. AJ DRÁMA VT

 • II. AJ DRMAÁ VT+

VÝSLEDKY: o cca 15:25


MIESTNOSŤ R2 (poschodie)

9:15 - 9:45

 • I. FJ P-P PT; II. FJ P-P PT
 • III. ŠJ P- P PT
 • I. RJ P-P PT; I RJ P-P PT+
 • III. RJ P-P PT; III. RJ P-P  PT+

9:45 - 10:10

 •  I. AJ P-P PT; I. AJ P-P PT+
 • I. AJ P-P VT

10:15 - 10:55

 • II. NJ P-P PT
 • II. AJ P-P PT

PRESTÁVKA 10:55 - 11:05

11:05 - 12:00

 • II. AJ P-P VT
 • III. AJ P-P PT; III. AJ P-P PT+

 • III. AJ P-P VT; III. AJ P-P VT+

PRESTÁVKA 12:00 - 12:10

12:10 - 12:40

 • III. AJ MD PT
 • II. AJ MD PT; II. AJ MD VT
 • II. AJ STAND UP VT

VÝSLEDKY: o cca 13:00

※ T T KRAJ: 16. apríl 


Predbežné informácie ku krajskému finále v TT kraji. Akékoľvek zmeny a info v závislosti od vývoja situácie budeme aktualizovať tu.


 • CVČ, V jame 3, Trnava, vchod je od Žihadielka
 • Registrácia súťažiacich: od 8:20
 • Otvorenie kola: 9:00
 • Výsledky: viď nižšie podľa miestnosti


MIESTNOSŤ R1: AJ; SFF; NJ; AJ 

9:00 - 9:45

 • I. AJ P-P PT; I. AJ P-P PT+
 • I. AJ P-P VT+
 • I. SFF P-P PT
 • I. AJ DRÁMA PT

PRESTÁVKA 9:45 - 9:50

9:50 - 10:40

 • II. NJ P-P PT
 • II. AJ P-P PT; II. AJ P-P PT+

 • II. AJ P-P VT

PRESTÁVKA 10:40 - 10:50

10:50 - 11:40

 • III. AJ P-P PT; III. AJ P-P PT+
 • II. AJ DRÁMA PT

VÝSLEDKY: o cca 11:55

Ďakujeme vśetkým záujemcom za prihlásenie sa na ročník 2024. Prijali sme prihlášky pre všetky jazyky AJ, RJ, NJ, ŠJ, FJ, TJ, SFF a v kategórii INSLOGERO pre UJ a MJ.