❈ KVET 2021: KF výsledky BA, NR, TT ❈

26.04.2021

2. 5.: Výsledky sú uverejnené.

Súťažiaci na 1. miestach obdržia pozvanie na SR finále v priebehu pár dní. Ostatným súťažiacim budeme tiež rozposielať spätnú väzbu, poprosíme však o trpezlivosť. Oznamy o rozoslaní budú uverejnené v časti "Priebeh".

🌼

Zoradenie výsledkov: BA - NR - ZA; kategórie I. - II. - III.; jazyky AJ - RJ - NJ - ROJ - SFF; vetvy P-P - MD - Dráma.

Súťažiaci na prvých miestach postupujú na SR finále. Postupujúcim súťažiacim gratulujeme. Všetkým účastníkom aprílového krajského finále ďakujeme za účasť.


VÝSLEDKY BA KRAJ

I. AJ P-P PT

 • 1. miesto: Košík Samuel Filip - ZŠ, Karloveská 61, Bratislava
 • 2. miesto: Filka Ksenia - ZŠ, Karloveská 61, Bratislava
 • 3. miesto: Mikulka Nikolas - ZŠ, Záhorská Ves

II. AJ P-P PT

 • 1. miesto: Dubovská Tatiana - ZŠ, Karloveská 61, Bratislava
 • 2. miesto: Kováčik Jakub Mark - ZŠ, Karloveská 61, Bratislava
 • 3.miesto: Blahová Barbora - ZŠ, Karloveská 61, Bratislava

II. AJ P-P PT +

 • 1. miesto: Armitage Lívia - ŠMNDaG, Bratislava

II. AJ P-P VT

 • 1. miesto: Miškerníková Monika - ZŠ, Záhorská Ves
 • 2.miesto: Mesková Lucia - ŠMNDaG, Bratislava

II. AJ IŽA VT

 • 1. miesto: Kotulič Timur - SMNDaG, Bratislava

III. AJ P-P PT

 • 1. miesto: Kopcsay Benjamin - ŠMNDaG, Bratislava
 • 2. miesto: Suránová Tereza - ŠMNDaG, Bratislava

III. AJ P-P PT +

 • 1. miesto: Hywel Alex - SOŠ MIT, Bratislava

DEUTSCH

II. NJ P-P PT

 • 1- miesto: Anetta Martin - ŠMNDaG, Bratislava
 • 2. miesto: Kopičáková Petra - ŠMNDaG, Bratislava
 • 3. miesto: Kapolková Alžbeta - ŠMNDaG, Bratislava

II. NJ P-P PT +

 • 1. miesto: Hoppe Dražen Derek - ŠMNDaG, Bratislava

III. NJ P-P PT

 • 1. miesto: Kiliánová Emma - ŠMNDaG, Bratislava

III. NJ P-P VT

 • 1. miesto: Drnáková Emília - ŠMNDaG, Bratislava
 • 2. miesto: Čermáková Adela - ŠMNDaG, Bratislava

РУССКИЙ ЯЗЫК

II. RJ P-P PT +

 • 1. miesto: Gamolya Artem - ŠMNDaG, Bratislava

III. RJ P-P PT

 • 1. miesto: Sedlár Matej - ŠMNDaG, Bratislava

III. RJ P-P PT +

 • 1. miesto: Šeparnev Fedor - ŠMNDaG, Bratislava

III. RJ P-P VT +

 • 1. miesto: Ščerbak Viktor - ŠMNDaG, Bratislava

ESPAÑOL

II. ŠJ P-P PT

 • 1. miesto: Ludvig Daren Olaf - ŠMNDaG, Bratislava


VÝSLEDKY NR KRAJ

I. AJ P-P PT

 • 1. miesto: Gergeľová Mária Anna - ZŠ, Benkova 34, Nitra
 • 2. miesto: Nagyová Nina - ZŠ, Levická 903, Vráble
 • 3. miesto: Dragúň Adrián - Katolícka spojená škola, Nové Zámky

I. AJ P-P PT +

 • 1. miesto: Treacy Elle - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce
 • 2. miesto: Benček Armando Junior - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce

I. AJ P-P VT

 • 1. miesto: Drnzík Lukáš - ZŠ, Benkova 34, Nitra

II. AJ P-P PT

 • 1. miesto: Széplakyová Lucia - ZŠ, G. Bethlena 41, Nové Zámky
 • 2. miesto: Zuzulová Nina - ZŠ, Levická 903, Vráble
 • 3. miesto:
 • Lovrovič Petra - ZŠ, Levická 903, Vráble
 • Pogran Patrik - ZŠ Ľudovíta Štúra, Šaľa

II. AJ P-P PT +

 • 1. miesto: Treacy Mia - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce

II. AJ P-P VT

 • 2. miesto: Karadi Marius - Katol. spojená škola, Nové Zámky

III. AJ P-P PT

 • 1. miesto:
 • Labovská Natália - Gymnázium, Golianova 68, Nitra
 • Mihalík Alex - Gymnázium, Nové Zámky
 • 2. miesto: Kureková Kristína - SOŠOaS, Zlaté Moravce

III. AJ P-P PT +

 • 1. miesto: Polakovičová Simona - Gymnázum 68, Nitra
 • 2. miesto: Fazekašová Evelyn -Gymnazium, Golianova 68, Nitra
 • 3. miesto: Drábeková Ema - Gymnázium, Golianova 68, Nitra

III. AJ P-P VT

 • 1. miesto: Mrázová Tamara - Gymnázium, Nové Zámky
 • 2. miesto: Hlavička Oliver - SOŠOaP, Zlaté Moravce, titul Puma SeFi

II. AJ MD PT

 • 1. miesto: Kollárová Diana - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce

III. AJ MD PT

 • 1. miesto: Horvátová Marianna - Gymnázum Janka Kráľa, Zlaté Moravce

I. AJ DRÁMA VT

 • 1. miesto: Clowns - ZŠ, Devínska 12 Nové Zámky

II. AJ DRÁMA PT

 • 1. miesto: Don't Keep Quiet - ZŠ, Hlavné nám. 14, Dvory nad Žitavou

II. AJ DRÁMA VT

 • 1. miesto: LOVE - ZŠ, Devinska 12, Nové Zámky

DEUTSCH

III. NJ P-P PT

 • 1. miesto: Horváth Eszter - Gymnázium P. Pazmáňa, Nové Zámky

III. NJ P-P PT +

 • 2. miesto: Barthová Paula - Gymnázium, Golianova 68, Nitra

III. NJ P-P VT

 • 1. miesto: Horváth Eszter - Gymnázium P. Pazmáňa, Nové Zámky

РУССКИЙ ЯЗЫК

I. RJ P-P PT

 • 2. miesto: Kmeťová Kamila - ZŠ, Levická 903, Vráble

I. RJ P-P PT +

 • 1. miesto: Bahcivanji Milla - ZŠ, Levická 903, Vráble

II. RJ P-P PT

 • 1. miesto: Ružíková Miriam - ZŠ, G. Bethlena 41, Nové Zámky
 • 2. miesto: Drgoňová Alexandra - ZŠ, Sľažany
 • 3. miesto: Madarászová Sabina - ZŠ, G. Bethlena 41, Nové Zámky

II. RJ P-P PT +

 • 1. miesto: Farkaš Oliver - ZŠ, G. Bethlena 41, Nové Zámky
 • 2. miesto: Novosád Maxim - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce

FRANÇAIS

I. FJ P-P PT +

 • 1. miesto: Demet Alice - ZŠ, Levická 903, Vráble

ESPAÑOL

III. ŠJ P-P PT

 • 1. miesto: Sitárová Sofia - Gymnázium, Golianova 68, Nitra

III. ŠJ P-P PT +

 • 2. miesto: Bárcziová Laura - Gymnázium P. Pazmáňa, Nové Zámky


VÝSLEDKY TT KRAJ

I. AJ P-P PT

 • 1. miesto: 
 • Korčeková Jessica - ZŠ, Jilemnického 11, Dunajská Streda
 • Sučanská Katarína - ZŠ s MŠ, A. Felcána, Hlohovec

I. AJ P-P PT +

 • 2. miesto: Bielková Nela - SZŠ BESST, Trnava

II. AJ P-P PT

 • 1. miesto: Pavlovič Samuel - ZŠ s MŠ, A. Felcána, Hlohovec

II. AJ P-P PT +

 • 1. miesto: Štricová Daniela Elle - SZŠ BESST, Trnava
 • 2. miesto: Ondreičková Veronika - SZŠ BESST, Trnava

II. AJ P-P VT +

 • 1. miesto: Sullens Natalia Rose - SZŠ BESST, Trnava

II. AJ MD VT

 • 1. miesto: Takáčová Ema - Gymnázium V. Mihálika, Sereď

DEUTSCH

II. NJ P-P PT

 • 1. miesto: Štricová Daniela Elle - SZŠ BESST, Trnava
 • 2. miesto: Gabriel Aleš - Gymnázium V. Mihálika, Sereď

SFF

I. SFF P-P PT

 • 1. miesto: Xia Luxi - ZŠ, Jilemnického 11, Dunajská Streda


Výsledky sú uverejnené v poradí od I. po III., od P&P, MD, SUP po Drámu v jednotlivých jazykoch SLJ & SFF > AJ > RJ > ŠJ > FJ > TJ > NJ > INSLOGERO UJ

Ďakujeme vśetkým záujemcom za prihlásenie sa na ročník 2024. Prijali sme prihlášky pre všetky jazyky AJ, RJ, NJ, ŠJ, FJ, TJ, SFF a v kategórii INSLOGERO pre UJ a MJ.