KVET 2021: KF výsledky KE, PO

26.04.2021

2. 5.: Výsledky sú uverejnené.

Súťažiaci na 1. miestach obdržia pozvanie na SR finále v priebehu pár dní. Ostatným súťažiacim budeme tiež rozposielať spätnú väzbu, poprosíme však o trpezlivosť. Oznamy o rozoslaní budú uverejnené v časti "Priebeh". 

🌼

Zoradenie výsledkov: KE - PO; kategórie I. - II. - III.; jazyky AJ - RJ - NJ - ROJ - SFF; vetvy P-P - MD - Dráma.

Súťažiaci na prvých miestach postupujú na SR finále. Postupujúcim súťažiacim gratulujeme. Všetkým účastníkom aprílového krajského finále ďakujeme za účasť.


VÝSLEDKY KE KRAJ

I. AJ P-P PT

 • 1. miesto: Pastir Šimon - ZŠ, Okružná 17, Michalovce
 • 2. miesto: 
 • Horváthová Dominika - SSŠ, Starozagorská 8, Košice
 • Vranec Marek - ZŠ, Staničná 13, Košice
 • 3. miesto: Rúčková Hana - SZŠ Didacticus, Košice

I. AJ P-P PT +

 • 1. miesto: Janošová Sofia - CZŠ sv. Michala, Michalovce
 • 2. miesto: 
 • Bednarčíková Zoja - ZŠ, Hroncova 23, Košice
 • Francis Naia Juin - ZŠ, Českoslov. armády 15, Moldava nad Bodvou

II. AJ P-P PT

 • 1. miesto: 
 • Hamadejová Tamara - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce
 • Kuglová Veronika - Gymnázium, Alejová 1, Košice
 • 2. miesto: 
 • Bodnárová Lucia - ZŠ, Staničná 13, Košice
 • Figura Tomáš - ZŠ s MŠ sv. Marka Križina, Košice
 • 3. miesto: 
 • Babej Marek - Gymnázium, Kráľovský Chlmec
 • Pataky Adam - Gymnázium, Kráľovský Chlmec

II. AJ P-P PT +

 • 1. miesto: Francis Nyssa Mae - ZŠ, Českoslov. armády 15, Moldava nad Bodvou

II. AJ P-P VT

 • 2. miesto: Mansour Mariam - CZŠ sv. Michala, Michalovce

III. AJ P-P PT

 • 1. miesto: Pásztorová Chantal - Gymnázium, Kráľovský Chlmec
 • 2. miesto: Fazekašová Edina - Gymnázium, Kráľovský Chlmec
 • 3. miesto: Csizmadia Cyntia - Gymnázium, Kráľovský Chlmec

III. AJ P-P PT +

 • 1. miesto: Barlová Kristína - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice
 • 2. miesto: Bodnár Juliya - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice
 • 3. miesto: Varcholová Ivana - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice

III. AJ P-P VT

 • 1. miesto: Dremmel Peter - Obchodná akadémia, Michalovce

III. AJ P-P VT +

 • 1. miesto: Ivičiakovä Marianna - Evan. gymnázium J. A. Komenského, Košice

II. AJ IŽA PT

 • 1. miesto: Senaj Marek - CZŠ sv. Michala, Michalovce

III. AJ MD PT

 • 1. miesto: Pándy Rebeka Žofia - Gymnázium, Kráľovský Chlmec

I. AJ DRÁMA PT

 • 1. miesto: Annie - ZŠ, Staničná 13, Košice

II. AJ DRÁMA PT

 • 1. miesto: Ambition - CZŠ sv. Michala, Michalovce

DEUTSCH

I. NJ P-P PT

 • 1. miesto: Bodnár Kristián - ZŠ, Okružná 17, Michalovce
 • 2. miesto: Kobová Nina - ZŠ, T J. Moussona, Michalovce

II. NJ P-P PT

 • 1. miesto: Antesová Nina - SZŠ Didacticus, Košice
 • 2. miesto: Lenártová Viktória - ZŠ, Mierová 1, Strážske
 • 4. miesto: Gerberyová Martina - ZŠ, Okružná 17, Michalovce

III. NJ P-P PT

 • 1. miesto: Handra Patrik - Gymnázium, Sobrance

РУССКИЙ ЯЗЫК

I. RJ P-P PT

 • 1. miesto: Šuchtová Ella - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

I. RJ P-P PT +

 • 2. miesto: Semková Katarína - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce

II. RJ P-P PT

 • 1. miesto: Kalafusová Sofia - ZŠ, Mierová 1, Strážske
 • 2. miesto: Mižurová Michaela - individuálne
 • 3. miesto: Lalkovičová Zuzana - ZŠ, Mierová 1, Strážske

II. RJ P-P PT +

 • 1. miesto: Medvegyeva Darija - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

III. RJ P-P PT

 • 1. miesto: Kozárová Zuzana - Gymnázium, Alejová 1, Košice
 • 2. miesto: 
 • Mantičová Ivana - Gymnázium sv. Edity Steunovej, Košice
 • Rusinková Tatiana - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice

III. RJ P-P PT +

 • 1. miesto: Kharetskaya Anastasiya - Gymnázium Pavla Horova, Michalovce
 • 2. miesto: Kholodenko Katja - Gymnázium, Kráľovský Chlmec

ESPAÑOL

I. ŠJ P-P PT +

 • 1. miesto: Cano Vidas Ferrnando - SZŠ, Starozagorská 8, Košice

SFF

II. SFF P-P PT

 • 1. miesto: Nguyen Tam Anh - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce


VYSLEDKY PO KRAJ

I. AJ P-P PT

 • 1. miesto: Fedorová Natália - ZŠ s MŠ, Sedliská
 • 2. miesto: Procházková Katarína - ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné
 • 3. miesto: Apeltauerová Mária - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou

I. AJ P-P VT

 • 1. miesto: Hudaček Alex - Cirkevná spojená škola, Snina

II. AJ P-P PT

 • 1. miesto:  Hricová Amy - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou
 • 2. miesto:
 • Kováčová Laura - ZŠ Komenského, Svit
 • Novická Natália - ZŠ, ul. 17. novembra, Sabinov
 • 3. miesto:
 • Kyseľová Kristína - ZŠ, ul. 17. novembra, Sabinov
 • Malíková Amália - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou

II. AJ P-P VT

 • 2. miesto: Alexachin Timur - Gymnázium, Lipany

III. AJ P-P PT

 • 1. miesto: Diňa Dominik - Gymnázium, Lipany

III. AJ P-P PT +

 • 1. miesto: Chmeliarová Katarína - Cirk. gymnázium sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa

III. AJ MD PT

 • 1. miestto: Mochňák Adam - Gymnázium, Lipany

I. AJ DRÁMA PT

 • 1. miesto: What Day is it Today? - ZŠ, Dargovských hrdinov, Humenné

II. AJ DRÁMA VT

 • 1. miesto: Honeywood - Gymnázium, Lipany

DEUTSCH

I. NJ P-P PT

 • 1. miesto: Kostelník Marko - ZŠ, ul. 17 Novembra, Sabinov
 • 3. miesto: Hriceňák Rastislav - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad

II. NJ P-P PT

 • 1. miesto: Malatinová Laura - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad
 • 3. miesto: 
 • Michalide:sová Martina - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad
 • Mlynárová Šarlota - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad
 • 4. miesto: 
 • Mikula Matúš - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad
 • Kaprálová Alexandra - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad

II. NJ P-P PT +

 • 2. miesto: Novák Sebastián - SZŠ DSA, Mukačevská 1, Prešov

III. NJ P-P PT

 • 1. miesto: Ragančíková Diana - Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou

II. NJ MD PT

 • 1. miesto: Galajdová Barbora - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad

II. NJ MD VT

 • 1. miesto: Šimšajová Zuzana - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad
 • 2. miesto: Beľujská Kristína - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad

РУССКИЙ ЯЗЫК

I. RJ P-P PT

 • 1. miesto: Bokšajová Sarah - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou

II. RJ P-P PT

 • 1. miesto: Langová Antónia - SZŠ DSA, Mukačevská 1, Prešov
 • 2. miesto: Cinová Dominika - SZŠ DSA, Mukačevská 1, Prešov


Výsledky sú uverejnené v poradí od I. po III., od P&P, MD, SUP po Drámu v jednotlivých jazykoch SLJ & SFF > AJ > RJ > ŠJ > FJ > TJ > NJ > INSLOGERO UJ

Ďakujeme vśetkým záujemcom za prihlásenie sa na ročník 2024. Prijali sme prihlášky pre všetky jazyky AJ, RJ, NJ, ŠJ, FJ, TJ, SFF a v kategórii INSLOGERO pre UJ a MJ.