❈ KVET 2021: SR finále ❈

29.04.2021

🌼 VÝSLEDKY KVET 🌼


Výsledky sú zoradené od kat. I. po III,; AJ>NJ>RJ>ŠJ>FJ>TJ>SFF>INSLOGERO; P-P > SUP >MD>IŽA>Dráma; PT>PT+>VT>VT+

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a blahoželáme k umiestneniam!

17. 6.: Diplomy s e-odmenami za SR finále boli rozoslané:
 • KE: 16. 6.
 • BB, TN, ZA: 16. a 17. 6.
 • BA, NR, TT: 16. a 17. 6.
 • PO: 17. 6.

🌼 ENGLISH

I. AJ P-P PT
1. miesto: Oravec Jakub - ZŠ, J. A. Komenského, Revúca
2. miesto:
 • Korčeková Jessica - ZŠ, Jilemnického 11  Dunajská Streda
 • Sučanská Katarína - ZŠ s MŠ, A. Felčana 4, Hlohovec

3. miesto: Pastír Šimon - ZŠ, Okružná 17, Michalovce

4. miesto:

 • Fedorová Natália - ZŠ s MŠ, Sedliská 93
 • Gergeľová Anna Mária - ZŠ, Benkova 34, Nitra
 • Košík Samuel Filip - ZŠ, Karloveská 61, Bratislava
 • Ledecká Lilly - ZŠ s MŠ, Opátovce nad Nitrou

I. AJ P-P PT+
1. miesto: 
 • Janošová Sofia - CZŠ sv. Michala, Michalovce
 • Treacy Elle - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce 

2. miesto: Sofia Rončáková - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec

I. AJ P-P VT

1. miesto:

 • Drnzík Lukáš - ZŠ, Benkova 34, Nitra
 • Hudaček Alex - Cirkevná spojená škola, Snina


II. AJ P-P PT
1. miesto:
 • Krajči Stela - Spojená škola, Nitrianske Pravno
 • Széplakyová Lucia - ZŠ G. Bethlena 41, Nové Zámky

2. miesto: 

 • Hamadejová Tamara - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce
 • Šimek Marek Samuel - Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín

3. miesto:

 • Melicherčíková Natália - ZŠ Narnia, Banská Bystrica
 • Pavlovič Samuel - ZŠ s MŠ A. Felčana, Hlohovec

4. miesto:

 • Dubovská Tatiana - ZŠ, Karloveská 61, Bratislava
 • Hricová Amy - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou

II. AJ P-P PT +

1. miesto: Štricová Danielle Elle - SZŠ BESST, Trnava

2. miesto: Treacy Mia - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce

3. miesto: Francis Nyssa Mae - ZŠ ČSA, Moldava nad Bodvou

II. AJ P-P VT 

1. miesto: Miškerníková Monika - ZŠ, Záhorská Ves

2. miesto: Balážová Alexandra - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec

3. miesto:

 • Bónová Emma - ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka, Dolný Hričov
 • Gerschdorf Adam - ZŠ s MŠ sv. Margity, Púchov
II. AJ P-P VT +

1. miesto: Sullens Natalia Rose - SZŠ BESST, Trnava


III. AJ P-P PT

1. miesto: 

 • Labovská Natália - Gymnázium, Golianova 68, Nitra
 • Mihalík Alex - Gymnázium M R. Štefánika 16, Nové Zámky

2. miesto: Kopcsay Benjamin - ŠMNDAG, Bratislava

3. miesto: 

 • Horňáková Martina - SOŠ OaP, Námestovo
 • Pásztorová Chantal - Gymnázium, Kráľovský Chlmec

III. AJ P-P PT+

1. miesto: Barlová Kristína - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice

2. miesto: Chmeliarová Katarína - Cirk. gymnázium sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa

3. miesto: 

 • Hywel Alex - SOŠ MIŠ, Bratislava
 • Polakovičová Simona - Gymnáziym, Golianova 68, Nitra

III. AJ P-P VT

1. miesto: Mrázová Tamara - Gymnázium M  R. Štefánika 16, Nové Zámky

III. AJ P-P VT+

1. miesto: Ivičiaková Marianna - Evan. gymnázium J. A. Komenského, Košice


II. AJ SUP VT

1. miesto: Bóna Adrián - ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka, Dolný Hričov

II. AJ MD PT

1. miesto: Kollárová Diana - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce

 II. AJ MD VT

1. miesto: Takáčová Ema - Gymnázium V. Mihálika, Sereď

III. AJ MD PT

1. miesto:

 • Hlaváčová Eliška - Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom
 • Mochňák Adam - Gymnázium, Lipany

2. miesto: neudelené

3. miesto: Horvátová Marianna - Gymnázium Janka Kráľa, Zlaté Moravce

II. AJ IŽA PT

1. miesto: Senaj Marek - CZŠ sv. Michala, Michalovce

II. AJ IŽA VT

1. miesto: Kotulič Timur - ŠMNDAG, Bratislava

III. AJ IŽA PT

2. miesto: cena za tvorivú postrodukciu: Pándy Žofia Rebeka - Gymnázium, Kráľovský Chlmec


I. AJ DRÁMA PT

1. miesto: Annie - ZŠ, Staničná 13, Košice

2. miesto: What Day is it Today? - ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné

I. AJ DRÁMA VT

2. miesto: Clowns, ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky

II. AJ DRÁMA PT

1. miesto: Ambition - CZŠ sv. Michala, Michalovce

2. miesto: Don't Keep Quiet - ZŠ, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou

II. AJ DRÁMA VT

2. miesto: LOVE - ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky


🌼 DEUTSCH


I. NJ P-P PT

1. miesto: Kostelník Marko - ZŠ, ul 17. novembra 31, Sabinov

2. miesto: Bodnár Kristián - ZŠ, Okružná 17, Michalovce

3. miesto: Ivinová Dominika - Spojená škola, Nitrianske Pravmo


II. NJ P-P PT

1. miesto: Antesová Nina - SZŠ Didacticus,  Košice

2. miesto: Štricová Daniela Elle - SZŠ BESST, Trnava

3. miesto: Anetta Matin - ŠMNDAG, Bratislava

4. miesto:

 • Malatinová Laura - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad
 • Martišová Michaela - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec
 • Richterová Sára - Spojená škola, Nitrianske Pravno

II. NJ P-P PT +

1. miesto: Hoppe Dražen Derek - ŠMNDAG, Bratislava


III. NJ P-P PT

1. miesto: Horváth Esztr - Gymnázium P. Pázmáňa, Nové Zámky

2. miesto: neudelené

3. miesto: 

 • Handra Patrik - Gymnázium, Sobrance
 • Ragančíková Diana - Gymnázium C  Daxnera, Vranov nad Topľou

4. miesto:

 • Kiliánová Emma - ŠMNDAG, Bratislava
 • Muchová Kristína - Katol. gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica

III. NJ P-P VT

1. miesto: Horváth Eszter - Gymnázium P. Pázmáňa, Nové Zámky

2. miesto: Drnáková Emilia - ŠMNDAG, Bratislava


II. NJ MD PT

1. miesto: Galajdová Barbora - ZŠ s MŠ Dostojevského 25, Poprad

II. NJ MD VT

1. miesto: Šimšajová Zuzana - ZŠ s MŠ Dostojevského 25, Poprad

II. NJ DRÁMA PT

1. miesto: Die unicole party - Katol. gymnázium Š. Moysesa, Banaká Bystrica


🌼 РУССКИЙ ЯЗЫК


I. RJ P-P PT

1. miesto: Šuchtová Ella - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

2. miesto: Bokšajová Sarah - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou

I. RJ P-P PT+

1. miesto: Bahcivanji Milla - ZŠ, Levická 903, Vráble

II. RJ P-P PT 

1. miesto: Langová Antónia - SZŠ DSA, Mukačevská 1, Prešov

2. miesto:

 • Kubincová Lea - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec
 • Ružíková Miriam - ZŠ, G. Bethlena 41, Nové Zámky

3. miesto: 

 • Kalafusová Sofia - ZŠ, Mierová 1, Strážske
 • Kováčik Michal - Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín


II. RJ P-P PT+  

1. miesto: Medvegyeva Darija - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

2. miesto: Gamolya Artem - ŠMNDAG, Bratislava

3. miesto: Farkaš Oliver - ZŠ, G. Bethlena 41, Nové Zámky


III. RJ P-P PT  

1. miesto: Kozárová Zuzana - Gymnázium, Alejová 1, Košice

2. miesto: Sedlár Matej - ŠMNDAG, Bratislava

III. RJ P-P PT+

1. miesto:

 • Kharetskaya Anastasia - Gymnázium Pavla Horova, Michalovce
 • Šeparnev Fedor - ŠMNDAG, Bratislava

III. RJ P-P VT +

1. miesto: Ščerbák Viktor - ŠMNDAG, Bratislava


🌼 ESPAÑOL


I. ŠJ P-P PT+

1. miesto: Vindas Fernando Javier Cano - SSŠ, Starozagorská 8  Košice

II. ŠJ P-P PT

1. miesto: Ludvig Daren Olaf - ŠMNDAG, Bratislava

III. ŠJ P-P PT

1. miesto: Sitárová Sofia - Gymnázium, Golianova 68, Nitra


🌼 FRANÇAIS


I. FJ P-P PT+

1. miesto: Demet Alice - ZŠ  Levická 903  Vráble

II. FJ P-P PT

1. miesto: Malkusová Zuzana - ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka, Dolný Hričov

2. miesto: Hanzlíková Nina - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec


🌼 ITALIANO


II. TJ P-P PT

1. miesto: Hrašková Hanka - Katol. gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica


🌼 SFF


I. SFF P-P PT

1. miesto: Xia Luxi - ZŠ, Jilemnického 11, Dunajská Streda

II. SFF P-P PT

1. miesto: Nguyen Tam Anh - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce 🌼 INSLOGERO

II. INSLOGERO UJ P-P PT

1. miesto: Kirnagová Jana - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce


I. INSLOGERO ČIJ P-P PT 
1. miesto: Basanda Oliver - SSŠ, Starozagorská 8, Košice
I. INSLOGERO ČIJ P-P PT +
1. miesto: Xia Luxi - ZŠ, Jilemnického 11, Dunajská Streda


II. INSLOGERO MJ P-P PT

1. miesto: Hartlová Zara - SZŠ DSA, Mukačevská 1, Prešov


🌼

5. 6.: Prijímanie súťažných príspevkov pre SR finále je ukončené. Podklady na hodnotenie boli dodané porotám. Výsledky od 15  6.⁶


Viac fotiek nájdete vo Fotogalérii

👑 VÝSLEDKY KRÁĽOVSKÝ KVET 👑


18. 6.: Poukazy za 1. miesta boli rozoslané 17. a 18. 6.

17. 6.: Diplomy s e-  odmenami za Finálové kolo boli rozoslané 17. 6.


Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme! Budeme Vás onedlho kontaktovať.


II. SLJ KP VT

 • 1. miesto: Hamadejová Tamara - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce

I. AJ KP P

 • 1. miesto: Halická Lucia - ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné
 • 2. miesto: Myciová Ela - ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné
 • 3. miesto: Petko Jozef - ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné

II. AJ KP PT

 • 1. miesto: Poláková Patrícia - ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky
 • 2. miesto: Vrábliková Natália - SZŠ DSA Mukačevská 1, Prešov
 • 3. miesto: Hurná Katarína - SZŠ DSA Muákačevská 1, Prešov

III. AJ KP PT

 • 1. miesto: Mincová Karin - SOŠP, SNP 509/116, Turčianske Teplice
 • 2. miesto: Urbán Anna- Gymnázium - Gimnázium, Kráľovský Chlmec

III. AJ KP VT

 • 1. miesto: Nagyová Fanny - Gymnázium - Gimnázium, Kráľovský Chlmec
 • 3. miesto: Horváthová Vivien - Gymnázium - Gimnázium, Kráľovský Chlmec

I. RJ KP PT

 • 1. miesto: illéš Aurel - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou


📝 VÝSLEDKY ŤUKNI 📝


17. 6.: Balíčky s odmenami za 1. miesta v ŤUKNI boli poslané 15. 6.

2. 6.: Dnes sme rozposlali diplomy všetkým finalistom.


Všetkým autorom ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme!


II. SLJ ŤUK VT

 • 1. miesto: Viktória Šteinová, Reyana: legenda oceánu - ZŠ, Hroncova 23, Košice
 • 2. miesto: Gáborová Vladimíra, Karol - individ., Snina
 • 3. miesto: Hamadejová Tamara, Ako mi rodina nechcela napísať príbeh - ZŠ, J. A. Komenského, Michalovce

I. AJ ŤUK VT

 • 1. miesto: Červený Lukáš, Who Will Save Us From Hunter - Katol. spojená škola, Nové Zámky

II. AJ ŤUK VT

 • 1. miesto: Šályová Zuzana, Sometimes - SZŠ Didacticus, Košice
 • 2. miesto: Matyšáková Barbora, Lost Soul - Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany
 • 3. miesto: 
 • Dlhoš Damian, Valley - ŠMNDaG, Bratislava
 • Krupová Tatiana, A Family Pet - ZŠ, Benkova 34, Nitra

II. AJ ŤUK VT +

 • 2. miesto: Vilmošová Laura, Vanda's Wandering - Evan. gymnázium J. A. Komenského, Košice

III. AJ ŤUK VT

 • 1. miesto: 
 • Matejová Mária, Silence - ŠMNDaG, Bratislava
 • Struhárová Nina - Memory Lane - ŠMNDaG, Bratislava
 • 2. miesto: Mikljanová Ivona, To the Hustle Culture -  SZŠ, Záhradnícka 44, Bratislava

III. AJ ŤUK VT +

 • 1. miesto: Siváková Paulína, The Power of Unconscious - Ev. gymnázium J. A. Komenského, Košice

II. NJ ŤUK VT

 • 1. miesto: Kotulič Timur, Verfall des Königreiches in den Bergen - ŠMNDaG, Bratislava

III. NJ ŤUK VT

 • 1. miesto: Čermák Jerguš, Der Schall - ŠMNDaG, Bratislava
 • 2. miesto: Petrášová Katarína A. M., Der Traum des Mondes - ŠMNDaG, Bratislava

III. RJ ŤUK VT

 • 1. miesto: Galková Kristína, Очно и заочно - ŠMNDaG, Bratislava

II. ŠJ ŤUK VT

 • 2. miesto: Dlhoš Damian, Valle - ŠMNDaG, Bratislava


12  5.: Pozvánky na SR finále boli rozoslané pre všetky kraje.

🌼

Na celoslovenské finále (SR finále) postupujú súťažiaci, ktorí sa na krajských finále (KF) umiestnili na prvých miestach.

Informácie ku SR finále obdržia súťažiaci e-mailom. Oznam o rozoslaní bude uverejnený na tejto podstránke a tiež v časti "Priebeh" na ročníkovej stránke.

KRO KRU
KRO KRU
Katedra rusistiky
Katedra rusistiky
KAA, KRO
KAA, KRO
PREŠOV
PREŠOV

KONFUCIOV INŠTITÚT PRI UK

Výsledky sú uverejnené v poradí od I. po III., od P&P, MD, SUP po Drámu v jednotlivých jazykoch SLJ & SFF > AJ > RJ > ŠJ > FJ > TJ > NJ > INSLOGERO UJ

Ďakujeme vśetkým záujemcom za prihlásenie sa na ročník 2024. Prijali sme prihlášky pre všetky jazyky AJ, RJ, NJ, ŠJ, FJ, TJ, SFF a v kategórii INSLOGERO pre UJ a MJ.