❈ KVET 2021: SR finále ❈

29.04.2021

12  5.: Pozvánky na SR finále boli rozoslané pre všetky kraje.

🌼

Na celoslovenské finále (SR finále) postupujú súťažiaci, ktorí sa na krajských finále (KF) umiestnili na prvých miestach.

Informácie ku SR finále obdržia súťažiaci e-mailom. Oznam o rozoslaní bude uverejnený na tejto podstránke a tiež v časti "Priebeh" na ročníkovej stránke.

KRO KRU
KRO KRU
Katedra rusistiky
Katedra rusistiky
KAA, KRO
KAA, KRO
PREŠOV
PREŠOV

KONFUCIOV INŠTITÚT PRI UK