❈ KVET 2021: SR finále ❈

29.04.2021

🌼 VÝSLEDKY KVET 🌼


Výsledky sú zoradené od kat. I. po III,; AJ>NJ>RJ>ŠJ>FJ>TJ>SFF>INSLOGERO; P-P > SUP >MD>IŽA>Dráma; PT>PT+>VT>VT+

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a blahoželáme k umiestneniam!

17. 6.: Diplomy s e-odmenami za SR finále boli rozoslané:
 • KE: 16. 6.
 • BB, TN, ZA: 16. a 17. 6.
 • BA, NR, TT: 16. a 17. 6.
 • PO: 17. 6.

🌼 ENGLISH

I. AJ P-P PT
1. miesto: Oravec Jakub - ZŠ, J. A. Komenského, Revúca
2. miesto:
 • Korčeková Jessica - ZŠ, Jilemnického 11  Dunajská Streda
 • Sučanská Katarína - ZŠ s MŠ, A. Felčana 4, Hlohovec

3. miesto: Pastír Šimon - ZŠ, Okružná 17, Michalovce

4. miesto:

 • Fedorová Natália - ZŠ s MŠ, Sedliská 93
 • Gergeľová Anna Mária - ZŠ, Benkova 34, Nitra
 • Košík Samuel Filip - ZŠ, Karloveská 61, Bratislava
 • Ledecká Lilly - ZŠ s MŠ, Opátovce nad Nitrou

I. AJ P-P PT+
1. miesto: 
 • Janošová Sofia - CZŠ sv. Michala, Michalovce
 • Treacy Elle - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce 

2. miesto: Sofia Rončáková - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec

I. AJ P-P VT

1. miesto:

 • Drnzík Lukáš - ZŠ, Benkova 34, Nitra
 • Hudaček Alex - Cirkevná spojená škola, Snina


II. AJ P-P PT
1. miesto:
 • Krajči Stela - Spojená škola, Nitrianske Pravno
 • Széplakyová Lucia - ZŠ G. Bethlena 41, Nové Zámky

2. miesto: 

 • Hamadejová Tamara - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce
 • Šimek Marek Samuel - Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín

3. miesto:

 • Melicherčíková Natália - ZŠ Narnia, Banská Bystrica
 • Pavlovič Samuel - ZŠ s MŠ A. Felčana, Hlohovec

4. miesto:

 • Dubovská Tatiana - ZŠ, Karloveská 61, Bratislava
 • Hricová Amy - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou

II. AJ P-P PT +

1. miesto: Štricová Danielle Elle - SZŠ BESST, Trnava

2. miesto: Treacy Mia - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce

3. miesto: Francis Nyssa Mae - ZŠ ČSA, Moldava nad Bodvou

II. AJ P-P VT 

1. miesto: Miškerníková Monika - ZŠ, Záhorská Ves

2. miesto: Balážová Alexandra - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec

3. miesto:

 • Bónová Emma - ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka, Dolný Hričov
 • Gerschdorf Adam - ZŠ s MŠ sv. Margity, Púchov
II. AJ P-P VT +

1. miesto: Sullens Natalia Rose - SZŠ BESST, Trnava


III. AJ P-P PT

1. miesto: 

 • Labovská Natália - Gymnázium, Golianova 68, Nitra
 • Mihalík Alex - Gymnázium M R. Štefánika 16, Nové Zámky

2. miesto: Kopcsay Benjamin - ŠMNDAG, Bratislava

3. miesto: 

 • Horňáková Martina - SOŠ OaP, Námestovo
 • Pásztorová Chantal - Gymnázium, Kráľovský Chlmec

III. AJ P-P PT+

1. miesto: Barlová Kristína - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice

2. miesto: Chmeliarová Katarína - Cirk. gymnázium sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa

3. miesto: 

 • Hywel Alex - SOŠ MIŠ, Bratislava
 • Polakovičová Simona - Gymnáziym, Golianova 68, Nitra

III. AJ P-P VT

1. miesto: Mrázová Tamara - Gymnázium M  R. Štefánika 16, Nové Zámky

III. AJ P-P VT+

1. miesto: Ivičiaková Marianna - Evan. gymnázium J. A. Komenského, Košice


II. AJ SUP VT

1. miesto: Bóna Adrián - ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka, Dolný Hričov

II. AJ MD PT

1. miesto: Kollárová Diana - ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce

 II. AJ MD VT

1. miesto: Takáčová Ema - Gymnázium V. Mihálika, Sereď

III. AJ MD PT

1. miesto:

 • Hlaváčová Eliška - Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom
 • Mochňák Adam - Gymnázium, Lipany

2. miesto: neudelené

3. miesto: Horvátová Marianna - Gymnázium Janka Kráľa, Zlaté Moravce

II. AJ IŽA PT

1. miesto: Senaj Marek - CZŠ sv. Michala, Michalovce

II. AJ IŽA VT

1. miesto: Kotulič Timur - ŠMNDAG, Bratislava

III. AJ IŽA PT

2. miesto: cena za tvorivú postrodukciu: Pándy Žofia Rebeka - Gymnázium, Kráľovský Chlmec


I. AJ DRÁMA PT

1. miesto: Annie - ZŠ, Staničná 13, Košice

2. miesto: What Day is it Today? - ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné

I. AJ DRÁMA VT

2. miesto: Clowns, ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky

II. AJ DRÁMA PT

1. miesto: Ambition - CZŠ sv. Michala, Michalovce

2. miesto: Don't Keep Quiet - ZŠ, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou

II. AJ DRÁMA VT

2. miesto: LOVE - ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky


🌼 DEUTSCH


I. NJ P-P PT

1. miesto: Kostelník Marko - ZŠ, ul 17. novembra 31, Sabinov

2. miesto: Bodnár Kristián - ZŠ, Okružná 17, Michalovce

3. miesto: Ivinová Dominika - Spojená škola, Nitrianske Pravmo


II. NJ P-P PT

1. miesto: Antesová Nina - SZŠ Didacticus,  Košice

2. miesto: Štricová Daniela Elle - SZŠ BESST, Trnava

3. miesto: Anetta Matin - ŠMNDAG, Bratislava

4. miesto:

 • Malatinová Laura - ZŠ s MŠ, Dostojevského 25, Poprad
 • Martišová Michaela - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec
 • Richterová Sára - Spojená škola, Nitrianske Pravno

II. NJ P-P PT +

1. miesto: Hoppe Dražen Derek - ŠMNDAG, Bratislava


III. NJ P-P PT

1. miesto: Horváth Esztr - Gymnázium P. Pázmáňa, Nové Zámky

2. miesto: neudelené

3. miesto: 

 • Handra Patrik - Gymnázium, Sobrance
 • Ragančíková Diana - Gymnázium C  Daxnera, Vranov nad Topľou

4. miesto:

 • Kiliánová Emma - ŠMNDAG, Bratislava
 • Muchová Kristína - Katol. gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica

III. NJ P-P VT

1. miesto: Horváth Eszter - Gymnázium P. Pázmáňa, Nové Zámky

2. miesto: Drnáková Emilia - ŠMNDAG, Bratislava


II. NJ MD PT

1. miesto: Galajdová Barbora - ZŠ s MŠ Dostojevského 25, Poprad

II. NJ MD VT

1. miesto: Šimšajová Zuzana - ZŠ s MŠ Dostojevského 25, Poprad

II. NJ DRÁMA PT

1. miesto: Die unicole party - Katol. gymnázium Š. Moysesa, Banaká Bystrica


🌼 РУССКИЙ ЯЗЫК


I. RJ P-P PT

1. miesto: Šuchtová Ella - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

2. miesto: Bokšajová Sarah - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou

I. RJ P-P PT+

1. miesto: Bahcivanji Milla - ZŠ, Levická 903, Vráble

II. RJ P-P PT 

1. miesto: Langová Antónia - SZŠ DSA, Mukačevská 1, Prešov

2. miesto:

 • Kubincová Lea - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec
 • Ružíková Miriam - ZŠ, G. Bethlena 41, Nové Zámky

3. miesto: 

 • Kalafusová Sofia - ZŠ, Mierová 1, Strážske
 • Kováčik Michal - Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín


II. RJ P-P PT+  

1. miesto: Medvegyeva Darija - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

2. miesto: Gamolya Artem - ŠMNDAG, Bratislava

3. miesto: Farkaš Oliver - ZŠ, G. Bethlena 41, Nové Zámky


III. RJ P-P PT  

1. miesto: Kozárová Zuzana - Gymnázium, Alejová 1, Košice

2. miesto: Sedlár Matej - ŠMNDAG, Bratislava

III. RJ P-P PT+

1. miesto:

 • Kharetskaya Anastasia - Gymnázium Pavla Horova, Michalovce
 • Šeparnev Fedor - ŠMNDAG, Bratislava

III. RJ P-P VT +

1. miesto: Ščerbák Viktor - ŠMNDAG, Bratislava


🌼 ESPAÑOL


I. ŠJ P-P PT+

1. miesto: Vindas Fernando Javier Cano - SSŠ, Starozagorská 8  Košice

II. ŠJ P-P PT

1. miesto: Ludvig Daren Olaf - ŠMNDAG, Bratislava

III. ŠJ P-P PT

1. miesto: Sitárová Sofia - Gymnázium, Golianova 68, Nitra


🌼 FRANÇAIS


I. FJ P-P PT+

1. miesto: Demet Alice - ZŠ  Levická 903  Vráble

II. FJ P-P PT

1. miesto: Malkusová Zuzana - ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka, Dolný Hričov

2. miesto: Hanzlíková Nina - ZŠ, Vajanského 47, Lučenec


🌼 ITALIANO


II. TJ P-P PT

1. miesto: Hrašková Hanka - Katol. gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica


🌼 SFF


I. SFF P-P PT

1. miesto: Xia Luxi - ZŠ, Jilemnického 11, Dunajská Streda

II. SFF P-P PT

1. miesto: Nguyen Tam Anh - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce 🌼 INSLOGERO

II. INSLOGERO UJ P-P PT

1. miesto: Kirnagová Jana - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce


I. INSLOGERO ČIJ P-P PT 
1. miesto: Basanda Oliver - SSŠ, Starozagorská 8, Košice
I. INSLOGERO ČIJ P-P PT +
1. miesto: Xia Luxi - ZŠ, Jilemnického 11, Dunajská Streda


II. INSLOGERO MJ P-P PT

1. miesto: Hartlová Zara - SZŠ DSA, Mukačevská 1, Prešov


🌼

5. 6.: Prijímanie súťažných príspevkov pre SR finále je ukončené. Podklady na hodnotenie boli dodané porotám. Výsledky od 15  6.⁶


Viac fotiek nájdete vo Fotogalérii

👑 VÝSLEDKY KRÁĽOVSKÝ KVET 👑


18. 6.: Poukazy za 1. miesta boli rozoslané 17. a 18. 6.

17. 6.: Diplomy s e-  odmenami za Finálové kolo boli rozoslané 17. 6.


Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme! Budeme Vás onedlho kontaktovať.


II. SLJ KP VT

 • 1. miesto: Hamadejová Tamara - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce

I. AJ KP P

 • 1. miesto: Halická Lucia - ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné
 • 2. miesto: Myciová Ela - ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné
 • 3. miesto: Petko Jozef - ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné

II. AJ KP PT

 • 1. miesto: Poláková Patrícia - ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky
 • 2. miesto: Vrábliková Natália - SZŠ DSA Mukačevská 1, Prešov
 • 3. miesto: Hurná Katarína - SZŠ DSA Muákačevská 1, Prešov

III. AJ KP PT

 • 1. miesto: Mincová Karin - SOŠP, SNP 509/116, Turčianske Teplice
 • 2. miesto: Urbán Anna- Gymnázium - Gimnázium, Kráľovský Chlmec

III. AJ KP VT

 • 1. miesto: Nagyová Fanny - Gymnázium - Gimnázium, Kráľovský Chlmec
 • 3. miesto: Horváthová Vivien - Gymnázium - Gimnázium, Kráľovský Chlmec

I. RJ KP PT

 • 1. miesto: illéš Aurel - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou


📝 VÝSLEDKY ŤUKNI 📝


17. 6.: Balíčky s odmenami za 1. miesta v ŤUKNI boli poslané 15. 6.

2. 6.: Dnes sme rozposlali diplomy všetkým finalistom.


Všetkým autorom ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme!


II. SLJ ŤUK VT

 • 1. miesto: Viktória Šteinová, Reyana: legenda oceánu - ZŠ, Hroncova 23, Košice
 • 2. miesto: Gáborová Vladimíra, Karol - individ., Snina
 • 3. miesto: Hamadejová Tamara, Ako mi rodina nechcela napísať príbeh - ZŠ, J. A. Komenského, Michalovce

I. AJ ŤUK VT

 • 1. miesto: Červený Lukáš, Who Will Save Us From Hunter - Katol. spojená škola, Nové Zámky

II. AJ ŤUK VT

 • 1. miesto: Šályová Zuzana, Sometimes - SZŠ Didacticus, Košice
 • 2. miesto: Matyšáková Barbora, Lost Soul - Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany
 • 3. miesto: 
 • Dlhoš Damian, Valley - ŠMNDaG, Bratislava
 • Krupová Tatiana, A Family Pet - ZŠ, Benkova 34, Nitra

II. AJ ŤUK VT +

 • 2. miesto: Vilmošová Laura, Vanda's Wandering - Evan. gymnázium J. A. Komenského, Košice

III. AJ ŤUK VT

 • 1. miesto: 
 • Matejová Mária, Silence - ŠMNDaG, Bratislava
 • Struhárová Nina - Memory Lane - ŠMNDaG, Bratislava
 • 2. miesto: Mikljanová Ivona, To the Hustle Culture -  SZŠ, Záhradnícka 44, Bratislava

III. AJ ŤUK VT +

 • 1. miesto: Siváková Paulína, The Power of Unconscious - Ev. gymnázium J. A. Komenského, Košice

II. NJ ŤUK VT

 • 1. miesto: Kotulič Timur, Verfall des Königreiches in den Bergen - ŠMNDaG, Bratislava

III. NJ ŤUK VT

 • 1. miesto: Čermák Jerguš, Der Schall - ŠMNDaG, Bratislava
 • 2. miesto: Petrášová Katarína A. M., Der Traum des Mondes - ŠMNDaG, Bratislava

III. RJ ŤUK VT

 • 1. miesto: Galková Kristína, Очно и заочно - ŠMNDaG, Bratislava

II. ŠJ ŤUK VT

 • 2. miesto: Dlhoš Damian, Valle - ŠMNDaG, Bratislava


12  5.: Pozvánky na SR finále boli rozoslané pre všetky kraje.

🌼

Na celoslovenské finále (SR finále) postupujú súťažiaci, ktorí sa na krajských finále (KF) umiestnili na prvých miestach.

Informácie ku SR finále obdržia súťažiaci e-mailom. Oznam o rozoslaní bude uverejnený na tejto podstránke a tiež v časti "Priebeh" na ročníkovej stránke.

KRO KRU
KRO KRU
Katedra rusistiky
Katedra rusistiky
KAA, KRO
KAA, KRO
PREŠOV
PREŠOV

KONFUCIOV INŠTITÚT PRI UK

Ďakujeme vśetkým záujemcom za prihlásenie sa na ročník 2024. Prijali sme prihlášky pre všetky jazyky AJ, RJ, NJ, ŠJ, FJ, TJ, SFF a v kategórii INSLOGERO pre UJ a MJ.