BA - Krajské finále 7. apríl

05.03.2017

Výsledky semifinále

VÝSLEDKY KRAJSKÉHO FINÁLE


Výsledky sú zoradené nasledovne:

AJ - NJ - RJ - TJ; I. - II. - III. kategória; P&P - Dráma; PT - VT

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a gratulujeme k umiestneniam!


ENGLISH


I. AJ POÉZIA&PRÓZA PT

1. miesto: Krihová Kristína - ŠMNDAG, Bratislava

I. AJ POÉZIA&PRÓZA PT +

1. miesto: Levrinc Filip - ŠMNDAG, Bratislava

I. AJ POÉZIA&PRÓZA VT

1. miesto: Benco Jakub - ŠMNDAG, Bratislava

II. AJ POÉZIA&PRÓZA PT

1. miesto: Belišič Daniel - ZŠ kpt. J. Nálepku, Stupava

2. miesto: Suránová Tereza - ŠMNDAG, Bratislava

II. AJ POÉZIA&PRÓZA PT +

1. miesto: Šebo Michal - ZŠ Karloveská, Bratislava 

2. miesto:

  • Eliáš Adam František - ZŠ Košická, Bratislava
  • Eliáš Alexander Michael - ZŠ kpt. Nálepku, Stupoava

II. AJ POÉZIA&PRÓZA VT

2. miesto: Jurašová Dominika - ŠMNDAG, Bratislava

III. AJ POÉZIA&PRÓZA PT

1. miesto: Maselková Michaela - SOŠ MIŠ, Bratislava

III. AJ POÉZIA&PRÓZA VT

1. miesto: Šulovský Samuel - ŠMNDAG, Bratislava

2. miesto: Kelešiová Eva - ŠMNDAG, Bratislava

III. AJ POÉZIA&PRÓZA VT +

1. miesto: Šulek Sofia - ŠMNAG, Bratislava


DRÁMA

I. AJ DRÁMA PT

1. miesto: The Sad Princess - ZŠ Záhorácka, Malacky

II. AJ DRÁMA VT

1. miesto: The Flinstones and the Time Machine - ZŠ Záhorácka, Malacky

III. AJ DRÁMA PT

1. miesto: The Great Gatsby - Gymnázium Senecká, Pezinok


DEUTSCH


II. NJ POÉZIA&PRÓZA VT

1. miesto: Kozolka Miroslav - ŠMNDAG, Bratislava

III. NJ POÉZIA&PRÓZA PT

2. miesto: Biacovská Michaela - ŠMNDAG, Bratislava

III. NJ POÉZIA&PRÓZA VT

1. miesto: Bažíková Sophia - ŠMNDAG, Bratislava


РΥССКИЙ ЯЗЫК


II. RJ POÉZIA&PRÓZA VT

2. miesto: Galková Kristína - ŠMNDAG, Bratislava

III. RJ POÉZIA&PRÓZA VT

1. miesto: Hantabal Jakub - ŠMNDAG, Bratislava


ITALIANO


III. TJ POÉZIA&PRÓZA PT

1. miesto: Hudecová Darina - SOŠ MIŠ, Bratislava

* * * * * * * * *


ORIENTAČNÝ HARMONOGRAM

Harmonogramy sú orientačné a je potrebné počítať s odchylkami podľa reálnej situácie na súťaži.

Príchod a registrácia na krajské finálové kolo:

  • Krajské finále má spoločné otvorenie, je verejné a súťažiaci predstupujú pred porotu priamo z publika podľa menoslovov na mieste konania a vyzvania koordinátora. 
  • Registrácia: 8:20 - 8:55

Súťažiaci v P-P sú radení podľa priezviska vzostupne. Súbory sú radené podľa názvu scénky.

Výsledky kola: od cca  12:00


7. apríl 2017 - KRJL PDF UK, Šoltésovej 4, Bratislava (totožné so semifinále)

 

ROOM 1:

Registrácia: od 8:20 - 8:55

Otvorenie: 9:00

Priebeh:

9:05 - 9:18  I. AJ P-P PT; I. AJ P-P PT+; I. AJ P-P VT

9:18 - 9:50  II. AJ P-P PT; II. AJ P-P PT+; II. AJ P-P VT

9:50 - 10:10  II. NJ P-P PT; II. NJ P-P VT; III. NJ P-P PT; III. NJ P-P VT

10:10 - 10:25  

  • II. RJ P-P VT; III. RJ P-P VT
  • III. TJ P-P PT

10:25 - 10:35  BREAK

10:35 - 10:50  III. AJ P-P PT, III. AJ P-P VT; III. AJ P-P VT+

10:50 - 11:50  DRAMA

  • I. AJ D VT
  • II. AJ D VT
  • III. AJ D PT

OD CCA  12:00 VYHODNOTENIE A VÝSLEDKY

Výsledky budú uverejnené na tejto stránke (krajské finále BA) do 5 pracovných dní odo dňa konania sa krajského finále.

Na krajských finálových kolách sa určuje umiestnenie súťažiacich, pričom súťažiaci, ktorí sa umiestnia na prvom mieste vo svojej kategórii postupujú na celoslovenské finále.

Súťažiaci, ktorí postúpia na celoslovenské finále obrdžia e-pozvánky s pokynmi na potvrdenie účasti na SR finále. Oznam o rozoslaní týchto pozvánok bude uverejnený v časti "Priebeh". 

Tešíme sa na vašu účasť a zaujímavé, veselé, hĺbavé, inšpiratívne, rozmanité súťažné príspevky!