KE - Krajské finále 6. apríl

21.03.2017

Výsledky semifinále

VÝSLEDKY KRAJSKÉHO FINÁLE


Výsledky sú zoradené systémom:

AJ - NJ- RJ - ŠJ - FJ - TJ - SFF; I. II. a III. kategória; P-P, Dráma; PT, VT

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a gratulujeme k umiestneniam!


ENGLISH


I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

1. miesto: Savovová Ivana - ZŠ Okružná, Michalovce

2. miesto:

 • Kmecová Kamila - ZŠ nám. L. Novomeského, Košice
 • Šentko Oskar - ZŠ Okružná, Michalovce

3. miesto: Gamráč Matej - ZŠ Okružná, Michalovce

I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +

1. miesto: Nguyen Olívia - Súkr. spojená škola Starozagorská, Košice

I. AJ POÉZIA & PRÓZA VT

1. miesto: Šályová Zuzana - SZŠ Palackého, Košice

2. miesto: Tomanková Alexandra - SZŠ Palackého, Košice

II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

1. miesto: Piatková Alexandra - ZŠ Staničná, Košice

2. miesto: 

 • Nguyen Dominika - Gymnázium Alejová, Košice
 • Žilla Leo - ZŠ Belehradská, Košice

3. miesto: Pándy Žofia Rebeka - Gymnízium Kráľovský Chlmec 

II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +

1. miesto: Mansbridge Toma - ZŠ Krosnianska, Košice

2. miesto: Capuličová Sofia - SZŠ STarozagorská, Košice

3. miesto: Barlová Kristína - Gymnázium sv. E. Steinovej, Košice 

II. AJ POÉZIA & PRÓZA VT

2. miesto:

 • Huličová Hana - ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Budimír
 • Paslavský Ján - ZŠ J. A. Komenského, Michalovce
 • Praženicová Michaela - Športové gymnázium, Košice

III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

1. miesto: Lȍinczová Gréta - Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava

2. miesto:

 • Kovaľ Marián - GTA Košice
 • Michaláková Natália - Gymnázium Kráľovský Chlmec

III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +

1. miesto: Veľasová Emma - Gymnázium sv. E. Steinovej, Košice

2. miesto: Honetzyová Martina - Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava

3. miesto: Šmilňáková Zuzana - Gymnázium sv. E. Steinovej, Košice

III. AJ POÉZIA & PRÓZA VT

2. miesto:

 • Pritiskáč Martin - CSOŠ Sv. Jozafáta, Trebišov
 • Sepeši Samuel - Gymnázium Sobrance


DRÁMA


I. AJ DRÁMA PT

1. miesto: How to Believe - ZŠ Staničníá, Košice

2. miesto: The Wizard of Oz - ZŠ Staničná, Košice

3. miesto: Raspberries - ZŠ Okružná, Košice

I. AJ DRÁMA VT

1. miesto: The Stone of Eternal Youth - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

2. miesto: The Life of Wizard - SZŠ Palackého, Košice

II. AJ DRÁMA PT 

1. miesto: The End of the Rainbow - ZŠ s MŠ Rakvec nad Ondavou

2. miesto: I Want my Mother Back - CŽS sv. Michala, Michalovce

II. AJ DRÁMA VT

1. miesto: Chceck Mate - CSŠ Komenského, Spišské Vlachy

2. miesto: The Good and the Evil - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

III. AJ DRAMA PT

1. miesto: Macbeth - GTA, Košice

2. miesto: Francisco´s Café - Gymnázium Alejová, Košice

III. AJ DRÁMA VT 

1. miesto: Wayback - Cirk. gymnázium Š. Mišíka, Spišská Nová Ves

III. AJ DRAMA VT +

1. miesto: The Colours - Gymnázium sv. E. Steinovej, Košice


DEUTSCH


I. NJ POÉZIA & PRÓZA PT

2. miesto: Suško Richard - ZŠ T. J. Mousssona, Michalovce

II. NJ POÉZIA & PRÓZA PT

1. miesto: Handra Patrik - Gymnázium kpt. Nálepku, Sobrance

2. miesto: Andrišov Boris - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

3. miesto:

 • Nguyen Dominika - Gymnázium Alejová, Košice
 • Čontoľalský Marek - Gymnázium Trebišovská, Košice

III. NJ POÉZIA & PRÓZA PT

1. miesto: Trebunová Simona - Hotelová akadémia, Spišská Nová Ves

2. miesto: Tomčo Kristián - Gymnázium Trebišovská, Košice

3. miesto: Kleinová Júlia - Spojená škola Kollárová, Sečovce

III. NJ POÉZIA & PRÓZA PT +

2. miesto: Hoffmanová Júlia - Gymnázium sv. E. Steinovej, Košice

III. NJ POÉZIA & PRÓZA VT

1. miesto: Sepeši Samuel - Gymnázium kpt. Nálepku, Sobrance


DRÁMA


III. NJ DRÁMA VT

1. miesto: Das unerwartete Interview - Konzervatórium J. Adamoviča, Košice

2. miesto: Männer im Krieg - Hotelová akadémia, Spišská Nová Ves


РΥССКИЙ ЯЗЫК


I. RJ POÉZIA & PRÓZA PT

1. miesto: Semjanová Soňa - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

2. miesto: Tižová Tamara - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

I. MŠ - RJ POÉZIA & PRÓZA PT

2. miesto: Němcová Tatiana - MŠ Budkovce

I. RJ POÉZIA & PRÓZA PT +

1. miesto: Kropáčová - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

II. RJ POÉZIA & PRÓZA PT 

1. miesto: Nebesníková Mária - ZŠ s MŠ Porúbka

2. miesto: Schumerová Kristína - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

3. miesto: Čornej Richard - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

4. miesto: Steinová Petra - ZŠ Družicová, Košice

II. RJ POÉZIA & PRÓZA PT +

1. miesto: Kolesárová Saskia - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

2. miesto: Němcová Eva - ZŠ J. A. Komenského, Michalovce

3. miesto: Khodorovský Kateryna - CZŠ sv. Michala, Michalovce

II. RJ POÉZIA & PRÓZA VT

2. miesto: Šmidová Erika - ZŠ s MŠ Úbrež

II. RJ POÉZIA & PRÓZA VT +

1. miesto: Němcová Eva - ZŠ J. A. Komenského, Michalovce

III. RJ POÉZIA & PRÓZA PT

1. miesto: Ihnatková Simona - Gymnázium, Sobrance

2. miesto: 

 • Takáč Viktor - Súkr. spojená škola Starozagorská, Košice
 • Fecko Michal - Gymnázium sv. E. Steinovej, Košice

III. RJ POÉZIA & PRÓZA PT +

1. miesto: Petruny Natália - Gymnázium Sobrance

III. RJ POÉZIA & PRÓZA VT 

1. miesto: Šaffová Ivana - SOŠOaS, Michalovce


DRÁMA


I. RJ DRÁMA PT

1. miesto: Teremok - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

II. RJ DRÁMA PT

1. miesto: Buratino - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

2. miesto: Rozprávka o repke - ZŠ Belehradská, Košice

II. RJ DRÁMA VT

1. miesto: Kohút a líška - ZŠ s MŠ Porúbka

2. miesto: Škola - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce


ESPAÑOL

II. ŠJ POÉZIA & PRÓZA PT

1. miesto: Švekušová Stanislava - Art Academy


ITALIANO

I. TJ POÉZIA & PRÓZA PT +

2. miesto: Pagano Federica - ZŠ Okružná, Michalovce

II. TJ POÉZIA & PRÓZA PT 

1. miesto: Fogliaro Marta Rita - ZŠ Pribinova, Trebišov


SFF

1. miesto: 

 • Petruny Natália - Gymnázium kpt. Nálepoku, Sobrance
 • Nguyen Tam anh - ZŠ J. A. Komenského, Michalovce


* * * * * * * * *

ORIENTAČNÝ HARMONOGRAM

Harmonogramy sú orientačné a je potrebné počítať s odchylkami podľa reálnej situácie na súťaži.

Príchod a registrácia na krajské finálové kolo:

 • Krajské finále má spoločné otvorenie, je verejné a súťažiaci predstupujú pred porotu priamo z publika podľa menoslovov na mieste konania a vyzvania koordinátora.
 • Registrácia: 7:50 - 8:20

Súťažiaci v P-P sú radení podľa priezviska vzostupne. Súbory sú radené podľa názvu scénky.

Výsledky kola: viď nižšie

6. apríl 2017 - Dom techniky, Južná tr. 2/A, Košice

ROOM 1: RJ + AJ DRÁMA

Registrácia: od 7:50 - 8:20

Otvorenie: 8:30

Priebeh:

8:40 - 10:20

 • I. RJ D PT
 • II. RJ D PT
 • II. RJ D VT

(spoločné vyhodnotenie RJ bude po prebehnutí aj RJ P-P od 13:10 na 1. poschodí)

10:20 - 10:30  BREAK  

10:30 - 12:05

 • I. AJ D PT
 • I. AJ D VT

12:05 - 12:20  BREAK

12:20 - 13:40

 • II. AJ D PT
 • II. AJ D VT

13:40 - 14:55

 • III. AJ D PT
 • III. AJ D VT
 • III. AJ D VT+

VYHODNOTENIE A VÝSLEDKY AJ DRAMA OD CCA 15:10


ROOM 2: CELÁ POÉZIA & PRÓZA + NJ DRÁMA

Registrácia: 7:50 - 8:25:

Otvorenie: spoločné v sále na 1. posch. o 8:30

Priebeh na prízemí:

8:40 - 9:40

 • I, AJ P-P PT;  I. AJ P-P PT+
 • I. AJ P-P VT
 • I. TJ P-P PT+
 • III. TJ P-P PT
 • II. ŠJ P-P PT
 • III. FJ P-P PT
 • SFF

9:40 - 9:45  BREAK

9:45 - 10:40 

 • II. AJ P-P PT;  II. AJ P-P PT+
 • II. AJ P-P VT 

10:40 - 10:50  BREAK

10:50 - 11:35  

 • III. AJ P-P PT;  III. AJ P-P PT+
 • III. AJ P-P VT

Vyhodnotenie, výsledky a odovzdanie diplomov pre AJ P-P, TJ + ŠJ + FJ + SFF bude od 11:45 - 12:30 na 1. poschodí

11:35 - 11:45  BREAK

11:45 - 13:05

 • I. RJ P-P PT;  I. RJ P-P PT+
 • II. RJ P-P PT;  II. RJ P-P PT+
 • II. RJ P-P VT;  II. RJ P-P VT+
 • III. RJ P-P PT;  III. RJ P-P PT+
 • III. RJ P-P VT

Vyhodnotenie, výsledky a odovzdanie diplomov CELÁ RJ: 13:10 - 13:45, 1. poschodie  

13:10 - 14:20

(druhá registrácia pre NJ možná od 12:15 - 12:40)

 • I. NJ P-P PT
 • II. NJ P-P PT
 • III. NJ P-P PT;  III. NJ P-P PT+
 • III. NJ P-P VT
 • III. NJ D VT

VYHODNOTENIE, VÝSLEDKY A ODOVZDANIE DIPLOMOV NJ: 14:20 - 14:45, prízemie Tesla

 

Výsledky budú uverejnené na tejto stránke (krajské finále KE) do 5 pracovných dní odo dňa konania sa krajského finále.

Na krajských finálových kolách sa určuje umiestnenie súťažiacich, pričom súťažiaci, ktorí sa umiestnia na prvom mieste vo svojej kategórii postupujú na celoslovenské finále.

Súťažiaci, ktorí postúpia na celoslovenské finále obrdžia e-pozvánky s pokynmi na potvrdenie účasti na SR finále. Oznam o rozoslaní týchto pozvánok bude uverejnený v časti "Priebeh".

Tešíme sa na vašu účasť a zaujímavé, veselé, hĺbavé, inšpiratívne, rozmanité súťažné príspevky!