PO - Krajské finále 7. apríl

22.03.2017

Výsledky semifinále

VÝSLEDKY KRAJSKÉHO FINÁLE


Výsledky sú zoradené nasledovne:

AJ - NJ - RJ - ŠJ - FJ; I. - II. - III. kategória; P&P - Dráma; PT - VT

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a gratulujeme k umiestneniam!


ENGLISH


I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

1. miesto: Fiala Karolina Alexandra - ZŠ Francisciho, Poprad 

2. miesto: Ištaneková Miriam - ZŠ Levočská, Stará Ľubovňa

3. miesto: Fecenková Krystínka Anna - ZŠ s MŠ Sedliská

4. miesto: 

 • Hudáček Alex - MŠ Kukučinova, Snina
 • Novotná Viktória - ZŠ Raslavice

I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +

1. miesto: Skrzynska Žaneta Paulína - ZŠ Svidník

II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

1. miesto: Jakubek Norbert - Smart School, Vranov nad Topľou 

2. miesto: Poláčeková Simona - ZŠ Mierová, Svit

3. miesto: Tkáčová Nina - ZŠ Čsl. armády, Prešov

4. miesto: Greňová Alžbeta - ZŠ Študentská, Snina

II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +

2. miesto: Petrášek Alexandra Eva - ZŠ s MŠ Ždiar

II. AJ POÉZIA & PRÓZA VT

1. miesto: Zahradníková Sára - Spojená škola, Poprad

2. miesto: Gáborová Vladimíra - ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina

3. miesto: Titková Sára - ZŠ Juh, Vranov nad Topľou

II. AJ POÉZIA & PRÓZA VT + 

2. miesto: Carter Kay Ema - ZŠ Gašpara Haina, Levoča

III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

1. miesto: Sirotňák Tomáš - Gymnázium J. A. Raymana, Prešov 

2. miesto: Mikčová Nora - SOŠ, Vranov nad Topľou

3. miesto: Fedorová Klára a Lacková Karmen - SPŠ Poprad

III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +

1. miesto: Zbrehová Paula - Gymnázium L. Stockela, Bardejov

2. miesto: Chmurovičová Patrícia - Gymnázium sv. j. Bosca, Bardejov

3. miesto: Palšová Marianna - Gymnázium sv. j. Bosca, Bardejov

III. AJ POÉZIA & PRÓZA VT 

1. miesto: Onofrej Dominik - Hotelová akadémia Baštová, Prešov

III. AJ POÉZIA & PRÓZA VT +

1. miesto: Saade Amir - Súkromné gymnázium, Poprad


DRÁMA


I. AJ DRÁMA PT

1. miesto: Sasha and the Pearl - ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné

2. miesto: The Cock and the Hen - ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné

3. miesto: The Adventures of Little Pearl - ZŠ Gašpara Haina, Levoča

II. AJ DRÁMA PT

1. miesto: The Happy Prince - Gymnázium Kukučinova, Poprad 

2. miesto:

 • Crazy Story - ZŠ s MŠ Dostojevského, Poprad
 • Pandora´s Box - ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné

II. AJ DRÁMA VT

1. miesto: The Silk Road - ZŠ s MŠ Francisciho, Poprad

2. miesto: 1 Day Maybe - ZŠ Komenského, Svidník

III. AJ DRÁMA PT

1. miesto: The Fisheman and his Soul - Stredná zdrav. škola, Poprad

2. miesto: Genesis Catastrophe - Gymnázium J. A. Raymana, Prešov

III. AJ DRÁMA VT +

1. miesto: GLS Talk Show - Gymnázium L. Stockela, Bardejov


DEUTSCH


II. NJ POÉZIA & PRÓZA PT

1. miesto: Lukáčová Karin - ZŠ s MŠ Dostojevského, Poprad

2. miesto:

 • Kolesár Juraj - ZŠ Bernoláková, Vranov nad Topľou
 • Špaková Alexandra - Spojená škola, Lendak

III. NJ POÉZIA & PRÓZA PT

1. miesto: Sisáková Kristína - Gymnázium Dr. C. Daxnera, Vranov nad Topľou

2. miesto: Cuprišinová Dominika - Gymnázium DH, Svidník

3. miesto: Vašková Mária - Gymnázium sv. J. Bosca, Bardejov 

III. NJ POÉZIA & PRÓZA PT +

1. miesto: Brontvayová Ema - Spojená škola, D. Tatarku, Poprad 

2. miesto: Bašová Božena - Spojená škola, D. Tatarku, Poprasd


DRÁMA


II. NJ DRÁMA PT

2. miesto: Ein Wolf lernt lesen - ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou

III. NJ DRÁMA PT

1. miesto: Aschenputtel - Gymnázium J. A. Raymana, Prešov

2. miesto: Der Kleine Prinz - Stredná zdrav. škola, Poprad


РΥССКИЙ ЯЗЫК


II. RJ POÉZIA & PRÓZA PT

1. miesto: Tkačuková Viktória - ZŠ s MŠ Stakčín

2. miesto: Jacjuk Nikola - ZŠ s MŠ Stakčín

3. miesto: Jančeková Kristína - ZŠ Mierová, Svit

III. RJ POÉZIA & PRÓZA PT

2. miesto: Pačutová Nikola - Gymnázium J. A. Raymana, Prešov

III. RJ POÉZIA & PRÓZA VT

2. miesto: Boháčová Sofia - Gymnázium Dr. C. Daxnera, Vranov nad Topľou


DRÁMA


II. RJ DRÁMA PT

1. miesto: Šťastný deň - ZŠ Bernoláková, Vranov nad Topľou


ESPAÑOL


II. ŠJ POÉZIA & PRÓZA PT

1. miesto: Kokoruďová Karina - Súkromné gymnázium, Poprad

III. ŠJ POÉZIA & PRÓZA PT

1. miesto: Stoličná Sarah - Gymnázium kukučinova, Poprad


FRANÇAIS


II. FJ POÉZIA & PRÓZA PT +

1. miesto: Calvet Elsa - individ. súťažiaca, nereprezentuje školu, Prešov

III. FJ POÉZIA & PRÓZA PT

1. miesto: Matejová Ivana - Gymnázium dv. J. Bosca, Bardejov 

2. miesto: Jarná Soňa - Gymnázium J. A. Raymana, Prešov


DRÁMA


II. FJ DRÁMA PT

1. miesto: Cendrillon ou presque... - Gymnázium J. A. Raymana, Prešov

III. FJ DRÁMA PT

1. miesto: Bande de Casse-pieds! - Hotelová akadémia Baštová, Prešov


* * * * * * * * *


ORIENTAČNÝ HARMONOGRAM

Harmonogramy s

RIENTAČNÝ HARMONOGRAM

Harmonogramy sú orientačné a je potrebné počítať s odchylkami podľa reálnej situácie na súťaži.

Príchod a registrácia na krajské finálové kolo:

 • Krajské finále má spoločné otvorenie, je verejné a súťažiaci predstupujú pred porotu priamo z publika podľa menoslovov na mieste konania a vyzvania koordinátora. Všetci súťažiaci musia byť prítomní na otvorení vo svojej ROOM. 
 • Registrácia: viď podľa ROOMS nižšie

Súťažiaci v P-P sú radení podľa priezviska vzostupne. Súbory sú radené podľa názvu scénky.

Výsledky kola: viď podľa ROOMS nižšie

7. apríl 2017 - CVČ ABC, Októbrová 30, Prešov (totožné so semifinále)


ROOM 1: AJ DRÁMA

Registrácia: od 8:20 - 8:55

Otvorenie: 9:00 - sála na prízemí

Priebeh:

9:10 - 9:45  I. AJ D PT

9:45 - 10:45  II. AJ D PT

10:45 - 10:55  BREAK

10:55 - 11:45  II. AJ D VT

11:45 - 12:45

 • III, AJ D VT+
 • III. AJ D PT

VYHODNOTENIE A VÝSLEDKY OD CCA 13:00


ROOM 2: AJ P-P + CELÁ RJ;  2. časť CELÁ NJ

Registrácia AJ P-P + CELÁ RJ: od 8:00 - 8:25

Otvorenie AJ P-P + CELÁ RJ: 8:30 1. poschodie

Priebeh AJ P-P + CELÁ RJ:

8:35 - 9:55 

 • I. AJ P-P PT;  I. AJ P-P PT+
 • II. AJ P-P PT;  II. AJ P-P PT+
 • II. AJ P-P VT;  II. AJ P-P VT+

9:55 - 10:05 BREAK

10:05 - 10:50

 • III. AJ P-P PT;  III. AJ P-P PT+
 • III. AJ P-P VT;  III. AJ P-P VT+

10:50 - 11:00  BREAK

11:00 - 11:30 

 • II. RJ P-P PT
 • III. RJ P-P PT
 • III. RJ P-P VT
 • II. RJ D PT

11:30 - 12:10 VYHODNOTENIE AJ + RJ, VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV A ODOVZDANIE DIPLOMOV V ROOM 3 - POSCHODIE 

Registrácia CELÁ NJ:  11:00 - 11:20

Otvorenie NJ: 11:35 1. poschodie

Priebeh NJ: 

11:40 - 13:20

 • II. NJ P-P PT
 • II. NJ D PT
 • III. NJ P-P PT;  III. NJ P-P PT+
 • III. NJ D PT

13: 20 - 13:50 VYHODNOTENIE NJ, VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV A ODOVZDANIE DIPLOMOV  


ROOM 3: CELÁ ŠJ + CELÁ FJ

Registrácia ŠJ + FJ: 11:30 - 11:50

Otvorenie ŠJ + FJ: 12:15 1. poschodie ROOM 3

Priebeh ŠJ + FJ:

12:20 - 13:15

 • II. ŠJ P-P PT
 • III. ŠJ P-P PT
 • II. FJ P-P PT+
 • II. FJ D PT
 • III. FJ P-P PT
 • III. FJ D PT

13:15 - 13:35 VYHODNOTENIE ŠJ + FJ, VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV A ODOVZDANIE DIPLOMOV


Výsledky budú uverejnené na tejto stránke (krajské finále PO) do 5 pracovných dní odo dňa konania sa krajského finále.

Na krajských finálových kolách sa určuje umiestnenie súťažiacich, pričom súťažiaci, ktorí sa umiestnia na prvom mieste vo svojej kategórii postupujú na celoslovenské finále.

Súťažiaci, ktorí postúpia na celoslovenské finále obrdžia e-pozvánky s pokynmi na potvrdenie účasti na SR finále. Oznam o rozoslaní týchto pozvánok bude uverejnený v časti "Priebeh".

Tešíme sa na vašu účasť a zaujímavé, veselé, hĺbavé, inšpiratívne, rozmanité súťažné príspevky!