TN - Krajské finále 7. apríl

23.03.2017

  Výsledky semifinále

  VÝSLEDKY KRAJSKÉHO FINÁLE

  Výsledky sú zoradené nasledovne:

  AJ - NJ - RJ - FJ - TJ; I. - II. - III. kategória; P&P - Dráma; PT - VT

  Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a gratulujeme k umiestneniam!


  ENGLISH


  I. AJ POÉZIA&PRÓZA PT

  1. miesto: Vlčková Michaela - ZŠ P. J. Šafárika, Prievidza

  2. miesto: Alexy Filip - ZŠ Na dolinách, Trenčín

  3. miesto: Hojč Matej - ZŠ P. J. Šafárika, Prievidza

  4. miesto: Krupová Stella - ZŠ Kpt. Nálepku, Nové Mesto nad Váhom

  I. AJ POÉZIA&PRÓZA PT +

  1. miesto: Frogley Nicholas - ZŠ s MŠ, Dubnica nad Váhom

  II. AJ POÉZIA&PRÓZA PT

  1. miesto: Krpeľanová Lýdia - ZŠ Nitrianske Pravno

  2. miesto: Marková Mária - Gymnázium Jablonská, Myjava

  3. miesto: Pastieriková Eliška - ZŠ s MŠ R. Hečku, Dolná Súča

  4. miesto: Zbiňovcová Nina - ZŠ Nitrianske Pravno

  III. AJ POÉZIA&PRÓZA PT

  1. miesto: Sukupová Nina - Gymnázium Jablonská, Myjava

  2. miesto: Jurenková Patrícia - Gymnázium Jablonská, Myjava 

  III. AJ POÉZIA&PRÓZA VT +

  1. miesto: Krč Martin - Gymnáziun Jablonská, Myjava

  2. miesto: Szábóová Lenka - Gymnázium Jablonská, Myjava


  DRÁMA


  I. AJ DRÁMA PT

  1. miesto: The Frog Prince - ZŠ s MŠ Partizánska, Horná Streda

  II. AJ DRÁMA PT

  1. miesto: The Three Little Pigs - ZŠ s MŠ Na dolinách, Trenčín

  2. miesto: The Fox and the Stork - ZŠ Kpt. Nálepku, Nové Mesto nad Váhom

  II. AJ MONODRÁMA VT

  2. miesto: The Teddy - Bartošová Aneta - ZŠ Na dolinách, Trenčín

  III. AJ DRÁMA VT +

  1. miesto: Search for Beauty - Gymnázium Jablonská, Myjava


  DEUTSCH


  II. NJ POÉZIA&PRÓZA PT

  1. miesto. Zbiňovcová Nina - Spojená škola, Nitrianske Pravno

  2. miesto. Krpeľanová Lýdia - Spojená škola, Nitrianske Pravno

  3. miesto: Krajčí Lea - Spojená škola, Nitrianske Pravno 


РΥССКИЙ ЯЗЫК


  II. RJ POÉZIA&PRÓZA PT

  2. miesto: Herdová Tereza - ZŠ Pribinova, Nováky

  II. RJ POÉZIA&PRÓZA PT +

  1. miesto: Marková Mária - Gymnázium Jablonská, Myjava

  III. RJ POÉZIA&PRÓZA PT

  1. miesto: Pančiak Ivan - Gymnázium Jablonská, Myjava

  2. miesto. Romančíková Adriana - Gymnázium Jablonská, Myjava

  3. miesto: Saková Viktória - Gymnázium Jablonská, Myjaqva


  FRANÇAIS


  III. FJ DRÁMA PT

  2. miesto: Dragon a trois tetes - Piar. spojená škola F. Hanáka, Prievidza


  ITALIANO


  II. TJ POÉZIA&PRÓZA PT

  1. miesto: Detková Dominika - Piar. spojená škola F. Hanáka, Prievidza

  2. miesto: Kovaličeková Terézia - Piar. spojená škola F. Hanáka, Prievidza


  * * * * * * * * *

  ORIENTAČNÝ HARMONOGRAM

  Harmonogramy sú orientačné a je potrebné počítať s odchylkami podľa reálnej situácie na súťaži.

  Príchod a registrácia na krajské finálové kolo:

  • Krajské finále má spoločné otvorenie, je verejné a súťažiaci predstupujú pred porotu priamo z publika podľa menoslovov na mieste konania a vyzvania koordinátora.
  • Registrácia: 8:20 - 8:55

  Súťažiaci v P-P sú radení podľa priezviska vzostupne. Súbory sú radené podľa názvu scénky.

  Výsledky kola: viď nižšie

  7. apríl 2017 - Stredná umel. škola - spoloč. miestnosť, Staničná 8, Trenčín

  Miesto konania je cca 26 minút peši od autobusovej / železničnej stanice. Pri použití MHD je potrebné ísť č. 6 a vystúpiť na zástavke Zlatovská nákupné stredisko.

  ROOM 1: 

  Registrácia: od 8:20 - 8:55

  Otvorenie: 9:00

  Priebeh:

  9:10 - 9:50 

  • I. AJ P-P PT;  I. AJ P-P PT+
  • I. AJ D PT

  9:50 - 9:55  BREAK

  9:55 - 10:20

 • II. NJ P-P PT
 • II. TJ P-P PT

10:20 - 10:40

 • II. AJ P-P PT

10:40 - 10:50  BREAK

10:50 - 11:25

 • II. AJ D PT
 • II. AJ MD VT

11:25 - 11:50

 • II. RJ P-P PT
 • III. RJ P-P PT

11:50 - 12:05

 • III. AJ P-P PT+
 • III. AJ P-P VT+

12:05 - 12:10  BREAK

12:10 - 12:50

 • III. FJ D PT
 • III. AJ D VT+

VYHODNOTENIE A VÝSLEDKY OD CCA 13:10

Výsledky budú uverejnené na tejto stránke (krajské finále TN) do 5 pracovných dní odo dňa konania sa krajského finále.

Na krajských finálových kolách sa určuje umiestnenie súťažiacich, pričom súťažiaci, ktorí sa umiestnia na prvom mieste vo svojej kategórii postupujú na celoslovenské finále.

Súťažiaci, ktorí postúpia na celoslovenské finále obrdžia e-pozvánky s pokynmi na potvrdenie účasti na SR finále. Oznam o rozoslaní týchto pozvánok bude uverejnený v časti "Priebeh".

Tešíme sa na vašu účasť a zaujímavé, veselé, hĺbavé, inšpiratívne, rozmanité súťažné príspevky!