TT - Krajské finále 7. apríl

20.03.2017

Výsledky semifinále

VÝSLEDKY KRAJSKÉHO FINÁLE 


Výsledky sú zoradené nasledovne:

AJ - NJ - RJ - FJ; I. - II. - III. kategória; P&P - Dráma; PT - VT

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a gratulujeme k umiestneniam!


ENGLISH


I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +

1. miesto: Onreičková Veronika - SZŠ Limbova, Trnava

2. miesto: Póšová Laura - SZŠ Limbova, Trnava

3. miesto: Hájik Oliver - SZŠ Limbova, Trnava 

I. AJ POÉZIA & PRÓZA VT

1. miesto: Reisz Rea - ZŠ Jilemnického, Dunajská Streda

II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

1. miesto: Kašíková Sofia - ZŠ J. A. Komenského, Sereď

2. miesto: Geryk Tomáš - ZŠ s MŠ Vančurová, Trnava 

3. miesto: Čárska Michaela - ZŠ s MŠ Banka

4. miesto: Ugorová Pavlína - ZŠ s MŠ Vančurová, Trnava 

II. AJ POÉZIA & PRÓZA VT +

1. miesto: Lelkeš Peter - SZŠ Limbova, Trnava

III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

1. miesto: Žitňanská Lívia - Gymnázium PdC, Piešťany

2. miesto: Šipková Adriana - PASA bl. Laury, Trnava 


DRÁMA


II. AJ DRÁMA PT

1. miesto: Vinda Vajpr - ZŠ s MŠ Banka

II. AJ DRÁMA VT

1. miesto: It´s not Cool Enough - ZŠ s MŠ Banka

III. AJ DRÁMA VT

1. miesto: The Importance of Being Milan - SSOŠ Via Humana, Skalica


DEUTSCH


I. NJ POÉZIA & PRÓZA PT

1. miesto: Gabriel Aleš - ZŠ J. A. Komenského, Sereď

II. NJ POÉZIA & PRÓZA PT

1. miesto: Gajarský Šimon - J. A. Komenského, Sereď

2. miesto: Hušková Alexandra - ZŠ s MŠ Vančurová, Trnava

II. NJ POÉZIA & PRÓZA PT +

1. miesto: Minariková Laura Sophie - Gymnázium PdC, Piešťany


РΥССКИЙ ЯЗЫК


III. RJ POÉZIA & PRÓZA PT

1. miesto. Žitňanská Lívia - Gymnázium PdC, Piešťany

2. miesto: Čechvalová Žaneta - Gymnázium PdC, Piešťany

3. miesto: Masárová Soňa - Gymnázium PdC, Piešťany


FRANÇAIS


II. FJ POÉZIA & PRÓZA PT

1. miesto: Horváth Adam - Gymnázium PdC, Piešťany


* * * * * * * * *

ORIENTAČNÝ HARMONOGRAM

Harmonogramy sú orientačné a je potrebné počítať s odchylkami podľa reálnej situácie na súťaži.

Príchod a registrácia na krajské finálové kolo:

 • Krajské finále má spoločné otvorenie, je verejné a súťažiaci predstupujú pred porotu priamo z publika podľa menoslovov na mieste konania a vyzvania koordinátora.
 • Registrácia: 8:20 - 8:55

Súťažiaci v P-P sú radení podľa priezviska vzostupne. Súbory sú radené podľa názvu scénky.

Výsledky kola: viď nižšie

7. apríl 2017 - CVČ Kalokagatia, Strelecká 1, Trnava (totožné so semifinále)

ROOM 1:

Registrácia: od 8:20 - 8:55

Otvorenie: 9:00

Priebeh:

9:10 - 9:55

 • I. AJ P-P PT;   I. AJ P-P PT+
 • I. AJ P-P VT
 • I. NJ P-P PT
 • II. AJ P-P PT
 • II. AJ P-P VT+

9:55 - 10:05  BREAK

10:05 - 10:50

 • II. FJ P-P PT
 • II. NJ P-P PT;  II. NJ P-P PT+
 • III. RJ P-P PT
 • III. AJ P-P PT

10:50 - 11.00 BREAK

11:00 - 11:50

 • II. AJ D PT
 • II. AJ D VT
 • III. AJ D VT

VYHODNOTENIE A VÝSLEDKY OD CCA 12:10

Výsledky budú uverejnené na tejto stránke (krajské finále TT) do 5 pracovných dní odo dňa konania sa krajského finále.

Na krajských finálových kolách sa určuje umiestnenie súťažiacich, pričom súťažiaci, ktorí sa umiestnia na prvom mieste vo svojej kategórii postupujú na celoslovenské finále.

Súťažiaci, ktorí postúpia na celoslovenské finále obrdžia e-pozvánky s pokynmi na potvrdenie účasti na SR finále. Oznam o rozoslaní týchto pozvánok bude uverejnený v časti "Priebeh".

Tešíme sa na vašu účasť a zaujímavé, veselé, hĺbavé, inšpiratívne, rozmanité súťažné príspevky!