ZA - Krajské finále 6. apríl 

23.03.2017

VÝSLEDKY KRAJSKÉHO FINÁLE


Výsledky sú zoradené nasledovne:

AJ - NJ - RJ - FJ - SFF; I. - II. - III. kategória; P&P - Dráma; PT - VT

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a gratulujeme k umiestneniam!


ENGLISH


I. AJ POÉZIA&PRÓZA PT

1. miesto: Bóna Adrián - ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka, Dolný Hričov

2. miesto:

 • Kopasková Aneta - ZŠ s MŠ Čierne
 • Lučanová Adriana - ZŠ s MŠ Čierne

I. AJ POÉZIA&PRÓZA PT +

1. miesto: Kvido Macháň - SZŠ Oravská cesta, Žilina

II. AJ POÉZIA&PRÓZA PT

1. miesto: Dorková Rebeka - SZŠ BellAmos, Martin

2. miesto: 

 • Horvátová Teraza - Gymnázium Varšavská, Žilina
 • Tomaškinová Nina - Gymnázium J. Lettricha, Martin

3. miesto: Bočová Ema - Evan. spojená škola, Martin 

4. miesto: 

 • Gulán Michal - Evan. spojená škola, Martin
 • Sládková Simona - ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka, Dolný Hričov

II. AJ POÉZIA&PRÓZA PT +

1. miesto: Baranec Maxim - SZŠ Oravská cesta, Žilina

2. miesto: Isteníková Nina - SZŠ Oravská cesta, ŽIlina

II. AJ POÉZIA&PRÓZA VT

2. miesto: Dorková Rebeka - SZŠ BellAmos, Martin

4. miesto:

 • Gemeľová Adriana - ZŠ s MŠ Lokca
 • Rusko Pavol - Evan. spojená škola, Martin

II. AJ POÉZIA&PRÓZA VT +

1. miesto: Dawelbeitová Ema - SZŠ BellAmos, Martin

III. AJ POÉZIA&PRÓZA PT

1. miesto: Ďurčanská Michaela - Gymnázium sv. Františka, ŽIlina

2. miesto: Stoklásková Eliška - Gymnázium Hlinská, Žilina

3. miesto: Plichta Dávid - OA, Dolný Kubín

4. miesto: Poprocká Romana - Gymnázium Hlinská, Žilina

III. AJ POÉZIA&PRÓZA PT +

1. miesto: Kvaššay Michal - Biling. gymnázium M. Hodžu, Sučany 

2. miesto: Hlubinová Petra - OA, Čadca

III. AJ POÉZIA&PRÓZA VT +

1. miesto: Čičmanec Jonáš - Gymnázium Hlinská, ŽIlina

2. miesto: Poprocká Romana - Gymnázium Hlinská, Žilina

3. miesto: Cingelová Michaela - Gymnázium Hlinská, Žilina


DRÁMA


II. AJ DRÁMA PT

1. miesto: Music Maybe - Gymnázium, Liptovský Hrádok 

2. miesto: Christmas Carol - ZŠ M. R. Martákovej, Liptovský Mikuláš

II. AJ DRÁMA VT

1. miesto: Business is Business - ZŠ s MŠ Hurbanova, Martin

2. miesto: The Sophomores in Actions or the Big Project Affair - Gymnázium sv. Františka, Žilina

III. AJ DRÁMA PT

1. miesto: Blinded by the Knight - Gymnázium Liptovský Hrádok

2. miesto: Cinderella - Gymnázium Hlinská, Žilina

III. AJ DRÁMA VT

1. miesto: Life is Life - Gymnázium sv. Františka, ŽIlina 

2. miesto: Freedom - Gymnázium Varšavská, Žilina


DEUTSCH


II. NJ POÉZIA&PRÓZA PT

1. miesto: Zachar Marek - ZŠ s MŠ Rovnianka, Dolný Hričov

2. miesto: Branda Jakub - Gymnázium Varšavská, Žilina

3. miesto: Dawelbeitová Ema - SZŠ BellAmos, Martin

III. NJ POÉZIA&PRÓZA PT

2. miesto: Klieštiková Mária - Gymnázium sv, Františka, Žilina

4. miesto: 

 • Joneková Agáta - Gymnáziumm sv. Františka, Žilina
 • Vojtasová Kristína - OA, Dolný Kubín


DRÁMA


II. NJ DRÁMA PT

1. miesto: Das Nibelungenlied - Gymnázium Varšavská, Žilina

III. NJ DRÁMA PT

2. miesto: Aschenputte - Stredná zdrav. škola, Žilina


РΥССКИЙ ЯЗЫК


II. RJ POÉZIA&PRÓZA PT

2. miesto: 

 • Kubalová Alena - Gymnázium J. Lettricha, Martin
 • Vlčková Soňa - ZŠ Nábrežná, Kysucké Nové Mesto

III. RJ POÉZIA&PRÓZA PT

1. miesto: Huljak Metod - Gymnázium sv. Františka, Žilina

2. miesto: Kováčiková Petra - Biling. gymnázium M. Hodžu, Sučany


FRANÇAIS


II. FJ POÉZIA&PRÓZA PT

1. miesto: Müllerová Sofia - Gymnázium J. Lettricha, Martin

2. miesto: Pollino Anna - SZŠ Oravská cesta, Žilina

II. FJ POÉZIA&PRÓZA VT

1. miesto: Hyeonsu Seo - SZŠ Oravská cesta, Žilina

III. FJ POÉZIA&PRÓZA PT

1. miesto: Rumanová Lucia - Gymnázium J. Lettricha, Martin 

2. miesto: Machárová Karin - Gymnázium sv. Františka, Žilina

3. miesto: Dávidík Michal - Gymnázium sv. Františka, Žilina

III. FJ POÉZIA&PRÓZA VT

1. miesto: Sindy Seo Yerim - Gymnázium Hlinská, Žilina

2. miesto: Gavalcová Kristína - Gymnázium Hlinská, Žilina


SFF

1. miesto: Maria Valentina Forero Sierra - Gymnázium Varšavská, Žilina


* * * * * * * * *

Výsledky semifinále


ORIENTAČNÉ HARMONOGRAMY


Harmonogramy sú orientačné a je potrebné počítať s odchylkami podľa reálnej situácie na súťaži.

Príchod a registrácia na krajské finálové kolo:

 • Krajské finále má spoločné otvorenie, je verejné a súťažiaci predstupujú pred porotu priamo z publika podľa menoslovov na mieste konania a vyzvania koordinátora.
 • Registrácia: 8:20 - 8:55

Súťažiaci v P-P sú radení podľa priezviska vzostupne. Súbory sú radené podľa názvu scénky.

Výsledky kola: viď nižšie

6. apríl 2017 - Krajská knižnica Žilina, A. Bernoláka 47, Žilina (totožné so semifinále)


ROOM 1: DRÁMA

Registrácia: od 8:20 - 8:55

Otvorenie: 9:00

Priebeh:

9:10 - 9:40 

 • II. NJ D PT
 • III. NJ D PT

9:40 - 9:45  BREAK

9:45 - 10:35  II. AJ D PT

10:35 - 11:25  II. AJ D VT

11:25 - 11:35  BREAK

11:35 - 13:10

 • III. AJ D PT
 • III. AJ D VT

VYHODNOTENIE A VÝSLEDKY OD CCA 13:40


ROOM 2: POÉZIA & PRÓZA

Registrácia: 8:20 - 8:55

Otvorenie: 9:00 spoločné otvorenie v ROOM 1

Priebeh:

9:10 - 9:22 

 •  I. AJ P-P PT; I. AJ P-P PT+

9:25 - 10:25

 • II. AJ P-P PT; II. AJ P-P PT+
 • II. AJ P-P VT;  II. AJ P-P VT+

10:25 - 10:35  BREAK

10:35 - 10:55  

 • II. RJ P-P PT
 • III. RJ P-P PT

10:55 - 11:00 BREAK

11:00 - 11:50

 • III. AJ P-P PT; III. AJ P-P PT+
 • III. AJ P-P VT

11:50 - 12:00 BREAK

12:00 - 12:30

 • II. NJ P-P PT
 • III. NJ P-P PT
 • SFF

12:30 - 12:35  BREAK

12:35 - 13:15

 • II. FJ P-P PT
 • II. FJ P-P VT
 • III. FJ P-P PT
 • III. FJ P-P VT

VYHODNOTENIE A VÝSLEDKY OD CCA 13:40


Výsledky budú uverejnené na tejto stránke (krajské finále ZA) do 5 pracovných dní odo dňa konania sa krajského finále.

Na krajských finálových kolách sa určuje umiestnenie súťažiacich, pričom súťažiaci, ktorí sa umiestnia na prvom mieste vo svojej kategórii postupujú na celoslovenské finále.

Súťažiaci, ktorí postúpia na celoslovenské finále obrdžia e-pozvánky s pokynmi na potvrdenie účasti na SR finále. Oznam o rozoslaní týchto pozvánok bude uverejnený v časti "Priebeh". 

Tešíme sa na vašu účasť a zaujímavé, veselé, hĺbavé, inšpiratívne, rozmanité súťažné príspevky!