KVET 2021: webinár odpovede na otázky

27.10.2020

V týchto dňoch sa realizuje webinár ku Kvetu a účastníci majú možnosť klásť otázky. Možno budú na osvieženie památe alebo ozrejmenie si užitočné aj pre ostatných.


Môžem jedneho a toho istého súťažiaceho prihlásiť na Klasický aj Kráľovský kvet?

- Áno, samozrejme nie však s rovnakým príspevkom (pri VT).

🌼

Sú info ku súťazí len na tejto stránke? Kto mi poskytne info?

- Informácie, inštrukcie a oznamy uverejňujeme len na tejto stránke jazykovykvet.sk. Všeobecné uverejňujeme aj na jazykovevzdelavanie.sk.

Info Vám poskytneme na centrálnom e-maili, môžete použiť kontaktný formulár.  

Na "sociálnych" sieťach nie sme. 

🌼

Dá sa prihlásiť na Kráľovský kvet aj s nemčinou?

- Áno, v kategórii vlastná tvorba.

🌼

Môžem prihlásiť súťažiaceho do prevzatej tvorby v slovenčine a zároveň vlastnej tvorby v angličtine na Kráľovský kvet?

- Áno, môžete.

🌼

Je možné prihlásiť sa do INSLOGERO aj s maďarčinou?

- Áno. Skratka jazykovej kategórie potom je INSLOGERO - MJ.

🌼

Keď chcem prihlásiť súťažiaceho do monodrámy, môžem ho prihlásiť do dvoch jazykov?

- Áno, môžete.

🌼

Je k dispozícii klavír na mieste konania v Prešove?

- Nie. Skúste alternatívu.

🌼

Ak prihláaim súťaziacich do ŤUKNI, môžem ešte prihlásiť súťažiacich aj do Kráľovského kvetu? Ak áno, koľkých?

- Áno, môžete. Limit za jednu školu sú 3 súťažiaci na finálnu kategóriu, finálna kategória je napr. I. AJ P-P PT, al. II. ŠJ MD VT, al. II. SLJ ŤUK VT, al. III. KRÁĽ RJ P- P PT, atď.

🌼

Môžem prihlásiť súťažiaceho do kat. Stand up vo francúzštine?

- Áno. Do kat. Stand up je možné prihlásiť sa v AJ, NJ, RJ, ŠJ, FJ, TJ. !!!! Stand up má len kat. vlastná tvorba (VT).

🌼

Môže mať súťažiaci pri prednese v Kráľovskom kvete oblečený kroj?

- Oblečenie súťažiacich je plne v ich rukách. Môže podčiarknuť myšlienku prednesu.

🌼

Pri ŤUKNI je uzávierka pre zaslanie poviedok prihlásených autorov do Postupového kola 31. marec. Je to vrátane? Koĺko poviedok môže poslať jeden súťažiaci?

- Áno, je to vrátane.

- Jeden autor môže poslať do Postupového kola jednu poviedku / jazyk. Ak máte veľmi tvorivé deti / mládež, tak si zrealizujte školské kolo, tam môže mať jeden autor aj viac poviedok.

🌼

Na Kráľovskom kvete sú výhry na celoslovenskom kole?

- Áno, Kráľovský kvet má na celoslovenskom kole výhry. Prioritný pre účssť na Kvete by však mal byť záujem a elán pre jazyky.

🌼

Môže si súťažiaci vziať ako podklad pre monodrámu klasické dielo a prerobiť ho na modernú verziu?

- Áno, môže.

🌼

Ak má súťažiaci doma lepšie technické vybavenie, môže sa pre Kráľovský kvet nahrať doma a poslať sám nahrávku?

- Áno, môže sa nahrať tam, kde má lepšie podmienky.

- Áno, môže poslať nahrávku, v tom prípade je však potrebné uviesť to do poznámky v prihláške na súťaž, že nahrávku pošle priamo súťažiaci z takej a takej e-mailovej adresy, pričom e-mail s nahrávkou je potrebné zaslať naraz na adresy podľa instrukcií v e-pozvánke na kolo a zároveň na adresu svojho pedagóga.

🌼

Môže ku poviedke autor nakresliť ilustráciu?

- Áno, môže. Použite však mebší formát, aby poviedka prešla v prílohe e-mailu. Prípadne, ak tak rád/rada kreslí, môžete ho/ju prihlásiť do Slovíčka v malíčku.

🌼

Môže si suťažiaci napísať stand up o kovíre?

- Téma pri VT nie je stanovená. Stand up je komický formát, ak to vie tak uchopiť, radi si pozrieme, my sa radi smejeme.

🌼

Ak máme v scénke technika na zvukove kulisy, máme ho započítať?

- Nie medzi "hercov". Je však potrebné ho uviesť do poznámky v prihláške.

🌼

Ak súťážiaci súťaží v Kráľovskom kvete v angličtine, môže mať v nahrávke doplnené titulky, preklad prednesu v slovenčine?

- Áno, môže, nemali by ho však zakrývať a malo by ísť o vlastný preklad, resp. "ručný" preklad, nie autopreklad s výslednou hotentótčtinou ;) ...

🌼

Môžem na podnet žiačky druháčky jej napísať básničku ja ako pripravujúci pedagóg, zároveň rodič?

- Áno, v I. vekovej kategórii sa predpokladá, že autorom VT je pripravujúci pedagóg, pretože tam ešte nie je taká znalosť jazyka pre tvorenie (okrem bilingválnych).

🌼

Ak sa súťažiacej zapáčilo dielo z Kráľovského kvetu v slovenčine, môže s jeho anglickou verziou súťažit na Klasik kveťe?

- Nie, s dielami uvedenými na výber pri Kráľovskom kvete nie je možné súťažiť v žiadnej jazykovej verzii na Klasik kvete.

🌼

Je predpísané, o čom má byť VT na Kráľovskom kvete?

- Nie. Súťaziaci môžu tvoriť podľa toho, čo im múza prináša.

🌼

Treba napísanú poviedku v ŤUKNI aj predniesť na krajskom kole, alebo "len" napísať a poslať?

- ŤUKNI je poviedková tvorba, čiže písanie poviedok bez prednesu. Autora poviedky prihlasujete do 25. 11.. Potom do 31. 3. posielate poviedku do Postupového krajského kola podľa inštrukcií uvedených na stránke (vo webinári je to ukázané od 15:48 minúty).

🌼

V kategóriI ŤUKNI SLJ (slovenčina) sa môžu zúčastniť aj žiaci slovenskej národnosti, alebo len žiaci inej národnosti zo SR a cudzinci?

- ŤUKNI SLJ sa môžu zúčastniť všetky slovenské deti - deti slovenskej národnosti, aj deti inej národnosti, ktoré sa učia slovenčinu. Pri hodnotení sa to rozlišuje.

Upresnenie skratiek:

~ keď je uvedené SLJ (slovenčina), ide o jazykovú kategóriu určenú pre deti slovenskej národnosti a deti inej národnosti, ktoré sa učia slovenčinu

~ keď je uvedené SFF (Slovak for Foreigners) ide o jazykovú kategóriu určenú pre deti inej národnosti a cudzincov, ktorí sa učia slovenčinu

🌼

Do akej miery môže učiteľ pomôcť žiakom pri písaní na prvom stupni, špeciálne v prvom ročníku?

- Zásah učiteľa by mal byť max. do 25%. Nápad, príbeh poviedky má byť dieťaťa, učiteľ pomáha len s vysvetlením ako poviedka vyzerá, keď ju napíšeme (že to nie je guča textu na jednej kope :) ... ) a samozrejme pri drobcoch, ktorí sa ešte len spriateľujú s písmenkami im učiteľ pomôže s nimi. Forma a rozsah pomoci sa uvádza do poznámky v prihláške.

🌼

Je v ŤUKNI stanovená aj minimálna dĺžka poviedok?

- Minimálna dĺžka je 1 NS (1 normostrana = 1800 znakov).

🌼

Ak sa žiak zúčastní niektorej cudzojazyčnej kategórie je zohľadnené, či má rodiča native speakera?

- Áno, taketo deti je potrebné prihlásiť do bilingválnej kategórie (v prihláške je to uvedené ako políčko "Bilibgvalizmus: + áno bilingvalna kateg.").

🌼

Chcela by som sa opýtať či prihlásený žiak/ka sa môže zúčastniť Kráľovského jazykového kvetu s odporúčaným prednesom a súčasne súťažiť aj v inej kategórii s iným textom. Alebo súťažiť v dvoch kategúriách napr. anglický jazyk a tiež aj srbský, čínsky.

- Áno, jeden a ten istý žiak/čka môže súťažiť v každej kategórii, do ktorej je prihlásený/á, t. j. s dielom uvedeným na výber pre PT v Kráľovskom kvete a zároveň s iným textom v klasickom Kvete.

- Áno, jeden a ten istý súťažiaci môže súťažiť v rôznych jazykových kategóriách, napr. v angličtine aj v srbčine.

🌼

Je nejaký rozdiel v prednese VT Kvet a VT Kráľovský kvet v anglic. jaz. okrem toho, že Kráľovský kvet je v online forme?

- Rozdiely:

Klasický KVET 2021  sa plánuje v prezenčnej forme, ktorá len v prípade všeob. situácie môže byť zmenená na online formu, Kráľovský kvet je čisto online, nemá prezenčnú formu.

Klasický má 3 kolá (semifinále, kraj. finále, SR finále), Kráľovský má 2 kolá (Postupové krajské, SR finále). Majú rozdielne vložné.

Majú rozdielne termíny kôl, tie sú uverejnené samostatne na ročníkovej stránke 2021 v časti TERMÍNY.

Ceny na Kráľovskom na SR finále sú dané a je presne limitovaný počet súťažiacich, ktorých je možné prijať.

Webinár pokračovanie od  7:15 min.  

🌼

Výsledky sú uverejnené v poradí od I. po III., od P&P, MD, SUP po Drámu v jednotlivých jazykoch SLJ & SFF > AJ > RJ > ŠJ > FJ > TJ > NJ > INSLOGERO UJ

Ďakujeme vśetkým záujemcom za prihlásenie sa na ročník 2024. Prijali sme prihlášky pre všetky jazyky AJ, RJ, NJ, ŠJ, FJ, TJ, SFF a v kategórii INSLOGERO pre UJ a MJ.