Jazykový kvet 2018 - semifinálové kolá

Výsledky semifinálových kôl sú uverejnené na podstránkach nižšie podľa krajov. 

E-pozvánky na semifinálové kolá už boli rozoslané pre všetky kraje - dátumy rozoslania podľa krajov boli uverejnené ihneď po rozoslaní v časti "Priebeh" na ročnkovej stránke 2018.

Semifinále nemá oficiálne spoločné otvorenie a súťažiaci predstupujú pred poroty postupne jednotlivo podľa zoznamu na mieste konania a výzvy od koordinátorov.

Na semifinále sa dostavte cca 25 minút pred vašou súťažnou kategóriou - viď orientačné harmonogramy podľa jednotlivých krajov nižšie.

Po príchode na miesto konania sa zapíšte na registrácii.

Uvedené harmonogramy sú orientačné a je potrebné počítať s prípadnými odchylkami podľa reálnej situácie na mieste konania (20-30 minút). 

Na semifinále poroty určujú súťažiacich, ktorí postupujú na krajské finálové kolá. Miesta sa neudeľujú.

Výsledky semifinálových kôl budú vyhlásené priamo na miestach konania v deň konania a následne uverejnené na tejto stránke pod príslušnými krajmi nižšie do 7 pracovných dní od daného kola.

Postupujúci súťažiaci obdržia e-pozvánky na krajské finále. Oznam o ich rozoslaní bude uverejnený na ročníkovej stránke v časti "Priebeh".

Nepostupujúci súťažiaci a pripravujúci pedagógovia obrdžia po účasti na semifinále e-certifikát o účasti. Oznam o ich rozoslaní bude uverejnený na ročníkovej stránke v časti "Priebeh".