KE - krajské semifinále 7. marec

14.01.2018

VÝSLEDKY SEMIFINÁLE

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

Nižšie uvedeným súťažiacim gratulujeme k postupu na krajské finále.


Postupujúci súťažiaci obdržia e-pozvánku na krajské finále. Oznam s termínom ich rozoslania bude uverejnený na ročníkovej stránke v časti "Priebeh".
Nepostupujúci súťažiaci obrdžia e-certifikát o účasti. Rovnako ako aj všetci pripravujúci pedagógovia. Oznam o ich rozoslaní bude uverejnený na ročníkovej stránke v časti "Priebeh".

ROOM 1: DRÁMA AJ

I. AJ DRÁMA PT

 • Alvin and the Chipmunks - ZŠ, Staničná 13, Košice
 • The Twelve Months - ZŠ, Polianska 1, Košice
 • The Ugly Duckling - ZŠ s MŠ, M. R. Štefánika, Budimír

I. AJ DRÁMA VT

 • Four Sides of the World - ZŠ, Okružná 17, Michalovce
 • Matilda and her Other Self - ZŠ, Staničná 13, Košice 
 • The Magic Ball - ZŠ T. J. Moussona,  Michalovce

II. AJ DRÁMA PT

 • When Fairytales Collide - ZŠ s MŠ, Rakovec nad Ondavou

III. AJ DRÁMA PT

 • The Devil Wears Prada - GPH, Masaryková 1, Michalovce


ROOM 2: POÉZIA & PRÓZA AJ

I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • Beck Zara Veronika - ZŠ, Staničná 13, Košice
 • Jáger Matúš - ZŠ, Nám. L. Novomeského 2, Košice
 • Kováčová Karolína - ZŠ, Nám. L. Novomeského 2, Košice
 • Macinská Stella Zoe - ZŠ, Nám. L. Novomeského 2, Košice

I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +

 • Manney Isabella Sofia - Súkr. spoj. škola, Starozagorská 8, Košice

I. AJ POÉZIA & PRÓZA VT

 • Čeklovská Nina - ZŠ, J. A. Komesnkého 1, Michalovce
 • Kráľová Alžbeta - Súkr. ZŠ, Palackého 14, Košice
 • Mansour Mariam - CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, Michalovce 

II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • Hajdušeková Ivana - Súkr. spojená škola, Starozagorská 8, Košice
 • Hamadejová Tamara - ZŠ, J. A. Komesnkého 1, Michalovce
 • Mitrová Tamara - ZŠ, Okružná 17, Michalovce
 • Savovová Ivana - ZŠ, Okružná 17, Michalovce
 • Šenitko Oskar - ZŠ, Okružná 17, Michalovce  

II. AJ POÉZIA & PRÓZA VT

 • Šályová Zuzana - Súkr. ZŠ, Palackého 14, Košice
 • Tomanková Alexandra - Súkr. ZŠ, Palackého 14, Košice 

III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • Lešová Viktória - Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce

III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +

 • Bednárová Natália - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice 


ROOM 3: CELÁ NJ + TJ + ŠJ

I. NJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • Antesová NIna - Súkr. ZŠ, Palackého 14, Košice
 • Kromková Emma - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

II. NJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • Andrišov Boris - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce
 • Dorčáková Ivana - Gymnázium, Trebišovská 12, Košice
 • Suško Richard - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce 

III. NJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • Helmeciová Katarína - Gymnázium sv, E. Steinovej, Košice
 • Kleinová Júlia - Gymnázium, Kollárova 17, Sečovce
 • Tomčo Kristián - Gymnázium, Trebišovská 12, Košice 

I. NJ DRÁMA PT

 • Hans im Glück - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce 

I. TJ POÉZIA & PRÓZA PT +

 • Pagano Federica - ZŠ, Okružná 17, Michalovce

II. ŠJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • Marušinová Katarína - Súkr. spoj. škola, Starozagorská 8, Košice
 • Švekušová Sranislava - individuálne 

II. ŠJ DRÁMA PT

Ezop-Líška a kohút - Súkr. spoj. škola, Starozagorská 8, Košice


ROOM 4: SFF + CELÁ RJ

I. SFF POÉZIA & PRÓZA PT

 • Nguyen Anh Thanh - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce

I. RJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • Majorová Nella - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

I. RJ POÉZIA & PRÓZA PT +

 • Medvegyeva Darija - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

II. RJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • Juhásová Kristína - ZŠ, Družicova 4, Košice
 • Schumerová Kristína - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce 
 • Steinová Petra - ZŠ, Družicova 4, Košice

II. RJ POÉZIA & PRÓZA PT +

 • Kolesárová Saskia - ZŠ T, J. Moussona, Michalovce
 • Kcharetskaya Anastasiya - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce
 • Riabokon Andrii - ZŠ, T. J. Moussona, Michalovce 

III. RJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • Fecko Michal - Gymnázium sv. E. Steinovej, Košice
 • Greňová Alžbeta - Gymnázium sv. E. Steinovej, Košice
 • Pasuľková Soňa - GPH, Masaryková 1, Michalovce

III. RJ POÉZIA & PRÓZA PT +

 • Kincel Patrik - Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce
 • Nemcová Eva - GPH, Masaryková 1, Michalovce

III. RJ POÉZIA & PRÓZA VT +

 • Nemcová Eva - GPH, Masaryková 1, Michalovce

II. RJ DRÁMA PT

 • O princeznej, ktorá sa zle učila - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce
 • Zoluška - ZŠ s MŠ, M. R. Štefánika, Budimír

II. RJ DRÁMA VT

 • Skazki po novomu - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

KuturPark - Kukučinova 2, Košice - 7. marec 2018

Budova Bravo - pri vstupe do areálu z Kukučinovej ul. prejdete po pravej ruke okolo SteelParku, Kniznici a v tretej budove sa koná Kvet. Pre navigáciu v budove sa môžete informovať na recepcii a sledujte označenia šípkami s kvietkom  na schodisku alebo nad výťahmi.

Kontaktné t. č. v deň konania sa kola pre prípad, že by ste nevedeli nájsť miesto konania: Na čísle sa neposkytujú výsledky, chat a pod., tie budú vyhlásené na mieste konania a uverejnené na tejto stránke.

Poradie harmonogramov: 

ROOM 1: Dráma AJ; ROOM 2: P-P AJ; ROOM 3: celá N + TJ + ŠJ; ROOM 4: SFF + celá RJ


ROOM 1: DRÁMA AJ

Registrácia: od 8:20 hod. a priebežne počas kola cca 25 minút pred začiatkom vašej súťažnej kategórie; súbory budú vyvolávané v koridore a v príslušnej šatni

Priebeh:

9:00 - 10:20

 • I. AJ DRÁMA PT

BREAK 10:20 - 10:30

10:30 - 12:20

 • I. AJ DRÁMA VT

BREAK 12:20 - 12:35

12:35 - 13:55

 • II. AJ DRÁMA PT
 • III. AJ DRÁMA PT
 • III. AJ DRÁMA VT
 • III. AJ DRÁMA VT +

Výsledky: od cca 14:10 vyhlásené v rovnakej miestnosti


ROOM 2: POÉZIA & PRÓZA AJ

Registrácia: od 8:20 hod. a priebežne počas kola cca 25 minút pred začiatkom vašej súťažnej kategórie; súťažiaci budú vyvolávaní v koridore a v príslušnej šatni

Priebeh:

9:00 - 10:20

 • I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +
 • I. AJ POÉZIA & PRÓZA VT

BREAK 10:20 - 10:30

10:30 - 12:30

 • II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • II. AJ POÉZIA & PRÓZA VT

BREAK 12:30 - 12:45

12:45 - 13:15

 • III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +

Výsledky: od cca 13:30 vyhlásené v rovnakej miestnosti


ROOM 3: CELÁ NJ + TJ + ŠJ

Registrácia: od 8:20 hod. a priebežne počas kola cca 25 minút pred začiatkom vašej súťažnej kategórie; súˇťažiaci budú vyvolávaní v koridore a v príslušnej šatni

Priebeh:

9:00 - 9:40

 • I. NJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • II. NJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • II. NJ POÉZIA & PRÓZA PT +

BREAK 9:40 - 9:50

9:50 - 10:15

 • III. NJ POÉZIA & PRÓZA PT

BREAK 10:15 - 10:20

10:20 - 10:40

 • I. NJ DRÁMA PT

Výsledky: od cca 10:50 vyhlásené v rovnakej miestnosti

11:00 - 12:05

 • I. TJ POÉZIA & PRÓZA PT +
 • II. ŠJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • III. ŠJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • II. ŠJ DRÁMA PT

Výsledky TJ + ŠJ: od cca 12:10 vyhlásené v rovnakej miestnosti


ROOM 4: SFF + CELÁ RJ

Registrácia: od 8:20 hod. a priebežne počas kola cca 25 minút pred začiatkom vašej súťažnej kategórie; súťažiaci budú vyvolávaní v koridore a v príslušnej šatni

Priebeh:

9:00 - 9:15

 • I. SFF POÉZIA & PRÓZA PT
 • I. RJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • I. RJ POÉZIA & PRÓZA PT +

BREAK 9:15 - 9:20

9:20 - 10:30

 • II. RJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • II. RJ POÉZIA & PRÓZA PT +

BREAK 10:30 - 10:40

10:40 - 11:20

 • III. RJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • III. RJ POÉZIA & PRÓZA PT +
 • III. RJ POÉZIA & PRÓZA VT
 • III. RJ POÉZIA & PRÓZA VT +

BREAK 11:20 - 11:35

11:35 - 12:55

 • II. RJ DRÁMA PT
 • II. RJ DRÁMA VT

Výsledky: od cca 13:05 vyhlásené v rovnakej miestnosti