BB - krajské semifinále 2. marec

08.01.2018

VÝSLEDKY SEMIFINÁLE

  Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

  Nižšie uvedeným súťažiacim gratulujeme k postupu na krajské finále.

  Postupujúci súťažiaci obdržia e-pozvánku na krajské finále. Oznam s termínom ich rozoslania bude uverejnený na ročníkovej stránke v časti "Priebeh".

  Nepostupujúci súťažiaci obrdžia e-certifikát o účasti. Rovnako ako aj všetci pripravujúci pedagógovia. Oznam o ich rozoslaní bude uverejnený na ročníkovej stránke v časti "Priebeh".


ROOM POÉZIA & PRÓZA

I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • Bečková Michaela - ZŠ Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
 • Liptáková Natália - ZŠ J. A. Komenského, Revúca
 • Zachar Michal - Súkr. ZŠ, Gemerská cesta 1, Lucenec

II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • Ďurišková Daniela - ZŠ, J. A. Komenského, Revúca
 • Mončalová Michaela - ZŠ s MŠ, Železničná 245, Jelšava
 • Sochorová Petra - ZŠ Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica

II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +

 • Megargee Tess Olívia - ZŠ Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
 • Rumbold Jaylin Page - ZŠ Narnia, Okružná 2, Banská  Bystrica

II. AJ POÉZIA & PRÓZA VT

 • Ličková Johana - ZŠ, Okružná 2, Banská Bystrica
III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • Mužilová Laura - Súkr. gymnázium, Gemerská cesta 1, Lučenec
 • Rovný Denis - Súkr. gymnázium, Gemerská cesta 1, Lučenec
II. NJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • Lepiéšová Chiara Liana - Súrk. gymnázium, Gemerská cesta 1, Lučenec
 • Marák Eduard - Súkr. gymnázium, Gemerská cesta 1, Lučenec
 • Vašušová Laura - Súkr. gymnázium, Gemerská cesta 1, Lučenec

III. NJ POÉZIA & PRÓZA PT 

 • Ernst Samuel - Súkr. gymnázium, Gemerská cesta 1, Lučenec


ROOM DRÁMA

II. NJ DRÁMA PT

 • Am Ende? - Katol. gymnázium Š. Moysesa, Hurbanova 9, Banská Bystrica

II. NJ DRÁMA VT

 • Wiedor zurück Hohn - Katol. gymnázium Š. Moysesa, Hurbanova 9, Banská Bystrica

III. NJ DRÁMA VT

 • Monsieur Claude und seine Töcher - Športové gymnázium, tr. SNP 54, Banská Bystrica

I. AJ DRÁMA PT

 • Where is my Hat? - ZŠ J. A. Komenského, Revúca

I. AJ DRÁMA VT

 • The Happy Prince - ZŠ Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
 • The Sandcastle Competition - ZŠ s MŠ, Železničná 245, Jelšava

II. AJ DRÁMA PT

 • Baba Yaga - ZŠ s MŠ, Železničná 245, Jelšava
 • The Canterville Ghost - ZŠ J. A. Komenského, Revúca
 • Crazy Tale - ZŠ F. Kazinczyho s VJM, Mierová 45, Tornaľa

II. AJ DRÁMA VT

 • The Little Prince - ZŠ Narnia, Okružná 2, Basnká Bystrica
 • Seeing Beyond with Maya - ZŠ, Hrnčiarska 1, Zvolen 

Krajské finále

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

ŠVK, Lazovná 9, Banská Bystrcia - 2. marec 2018

V budove sledujte plagátiky Kvetu alebo šípky s kvetom na stojančekoch na nôžke.

Kontaktné t. č. v deň konania sa kola pre prípad, že by ste nevedeli nájsť miesto konania: 0940- Na čísle sa neposkytujú výsledky, chat a pod., tie budú vyhlásené na mieste konania a uverejnené na tejto stránke.


ROOM POÉZIA & PRÓZA

Registrácia: od 8:30 hod. a priebežne počas kola cca 25 min. pred začiatkom vašej súťažnej kategórie; po vstupe do budovy ŠVK stále rovno.

Priebeh:

9:00 - 10:30

 • I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +
 • II. AJ POÉZIA & PRÓZA VT
 • III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • II. FJ POÉZIA & PRÓZA PT

BREAK 10:35 - 10:50

10:50 - 11:35

 • II. NJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • II. NJ POÉZIA & PRÓZA PT +
 • III. NJ POÉZIA & PRÓZA PT

Výsledky: o cca 11:45 vyhlásené v miestnosti, kde prebiehala P-P


ROOM DRÁMA

Registrácia: od 8:00 hod. a priebežne počas kola cca 25 min. pred začiatkom vašej súťažnej kategórie

Priebeh:

8:30 - 10:00

 • II. NJ DRÁMA PT
 • II. NJ DRÁMA VT
 • III. NJ DRÁMA VT

10:10 - 11:00

 • I. AJ DRÁMA PT
 • I. AJ DRÁMA VT

11:00 - 11:50

 • II. AJ DRÁMA PT

11:50 - 13:10

 • II. AJ DRÁMA VT

Výsledky: o cca 13:25 vyhlásené v miestnosti, kde prebiehala dráma