TN - krajské semifinále 9. marec

13.01.2018

VÝSLEDKY SEMIFINÁLE

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť. 

Nižšie uvedeným súťažiacim gratulujeme k postupu na krajské finále.


Postupujúci súťažiaci obdržia e-pozvánku na krajské finále. Oznam s termínom ich rozoslania bude uverejnený na ročníkovej stránke v časti "Priebeh".
Nepostupujúci súťažiaci obrdžia e-certifikát o účasti. Rovnako ako aj všetci pripravujúci pedagógovia. Oznam o ich rozoslaní bude uverejnený na ročníkovej stránke v časti "Priebeh".


I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • Cisar Richard - ZŠ Na dolinách, Trenčín
 • Kodrík Matej - ZŠ s MŠ, Udiča
 • Lipovská Jana - ZŠ, Opatovce nad Nitrou

II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • Bezáková Barbora - ZŠ, ul. kpt. Nálepku 855, Nové Mesto nad Váhom
 • Krupová Stella - ZŠ, kpt. Nálepku 855, Nové Mesto nad Váhom
 • Miláková Ľudmila - ZŠ s MŠ, Udiča

II. RJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • Herdová Tereza - ZŠ, Pribinova 9, Nováky

III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +

 • Hudáková Veronika - Gymnázium Myjava
 • Jurenková Patrcícia - Gymnázium Myjava
 • Sukupová Diana - Gymnázium Myjava

III. AJ POÉZIA & PRÓZA VT +

 • Krč Martin - Gymnázium Myjava

I. AJ DRÁMA PT

 • Snow White and the Seven Dwarfs - ZŠ s MŠ, Partizánska, Horná Streda

II. AJ MONODRÁMA PT

 • Babysitter - Alexandra Šuleková - ZŠ s MŠ H. Gavloviča, Pruské

II. AJ DRÁMA PT

 • Aeshop´ s Fables - ZŠ, ul. kpt. Nálepku 855, Nové Mesto nad Váhom
 • Beauty and the Beast - ZŠ Na Dolinách, Trenčín
 • Charlie and Lola: I will not ever never eat a tomato - ZŠ s MŠ H. Gavloviča, Pruské 


* * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Verejná knižnica M. Rešetku, Hasičská 1, Trenčín - 9. marec 2018

(2. poschodie)

Kontaktné t. č. v deň konania sa kola pre prípad, že by ste nevedeli nájsť miesto konania: 0940-- Na čísle sa neposkytujú výsledky, chat a pod., tie budú vyhlásené na mieste konania a uverejnené na tejto stránke.

Registrácia: od 8:20 hod. a priebežne počas kola cca 25 minút pred začiatkom vašej súťažnej kategórie

Priebeh:

9:00 - 10:00

 • I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

BREAK 10:00- 10:05

10:05 - 10:30

 • II. RJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +
 • III. AJ POÉZIA & PRÓZA VT +

BREAK 10:30- 10:45

10:45 - 12:25

 • I. AJ DRÁMA PT
 • II. AJ MONODRÁMA PT
 • II. AJ DRÁMA PT

Výsledky: od cca 12:35