PO - krajské semifinále 6. marec

14.01.2018

VÝSLEDKY SEMIFINÁLE

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

Nižšie uvedeným súťažiacim gratulujeme k postupu na krajské finále.


Postupujúci súťažiaci obdržia e-pozvánku na krajské finále. Oznam s termínom ich rozoslania bude uverejnený na ročníkovej stránke v časti "Priebeh".
Nepostupujúci súťažiaci obrdžia e-certifikát o účasti. Rovnako ako aj všetci pripravujúci pedagógovia. Oznam o ich rozoslaní bude uverejnený na ročníkovej stránke v časti "Priebeh".

ROOM 1 - DRÁMA AJ

II. AJ DRÁMA PT

 • Mamma Mía! - Gymnázium J. A. Raymana, Prešov
 • Who´s the Winner? - ZŠ Lipany

I. AJ MONODRÁMA PT

 • bez postupu

II. AJ MONODRÁMA VT

 • My Dream - Kubáňová Andrea - ZŠ s MŠ, Dostojevského 2616, Poprad

II. AJ DRÁMA VT

 • Romeo and Juliet - CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča, Prešov
 • Snow White and the Seven Dwarfs - ZŠ s NŠ, Dostojevského 2616, Poprad  
 • The King´s Speech - Gymnázium, Kukučinova 1, Poprad 

III. AJ MONODRÁMA PT

 • The Tell Tale Heart - Matej Ševčík - Gymnázium, Kukučinova 1, Poprad

III. AJ DRÁMA PT

 • Hamlet - Gymnázium J. A. Raymana, Prešov
 • The Story of a Mother - Gymnázium, Kukučinova 1 , Poprad


ROOM 2 - POÉZIA & PRÓZA AJ + CELÁ ŠJ a FJ

I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • Ištaneková Miriam - ZŠ, Levočská 6, Stará Ľubovňa
 • Marhevková atarína - ZŠ s MŠ, Dostojevského 2616, Poprad
 • Mišenko Fiip - ZŠ s MŠ, Dlhé nad Cirochou 

I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +

 • Skrzynska Žaneta Paulína - ZŠ, Karpatská 11, Svidník

I. AJ POÉZIA & PRÓZA VT

 • Mikula Matúš - ZŠ s MŠ, Dostojevského 2616, Poprad

II. AJ POÉZIA & PRÓZA VT

 • Gáborová Vladimíra - individuálne
 • Jakubek Norberk - Smart School, Vranov nad Topľou
 • Šulej Jakub - ZŠ s MŠ, Dostojevského 2616, Poprad

II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • Breznoščák Šimon - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou
 • Ceheľská Jana - ZŠ, 17. novembra 31, Sabinov
 • Kučera Martin - ZŠ s MŠ, Dostojevského 2616, Poprad
 • Melníková Ľubica - ZŠ s MŠ, Dostojevského 2616, Poprad

III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • Kubisová Viktória - Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa
 • Mikčová Nora - Stredná odb. škola, A. Dubčeka 2, Vranov nad Topľou
 • Timaniková Natália - Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa

III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +

 • Zbrehová Paula - Gymnázium L. Stockela, Bardejov

III. AJ POÉZIA & PRÓZA VT

 • Zahradníková Sára - Gymnázium, Kukučinova 1, Poprad

III. AJ POÉZIA & PRÓZA VT +

 • Hrbatá Martina - Gymnázium, Konštantinova 2, Prešov

II. ŠJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • Husáková Daniela - ZŠ s MŠ, Dostojevského 2616, Poprad
 • Slebodníková Kristína - ZŠ s MŠ, Dostojevského 2616, Popradi

II. ŠJ MONODRÁMA PT

 • Kokoruďová Karina - Súkr. gymnázium, Rovná 15, Poprad 

III. FJ DRÁMA PT

 • Panique au palace - Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov


ROOM 3 - CELÁ NJ

I. NJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • Kostelník Mário - ZŠ, 17. novembra 31, Sabinov 

II. NJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • Kolesár Juraj - ZŠ, Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou
 • Kostelník Michal - ZŠ, 17. novembra 31, Sabinov
 • Trebuna Adam - ZŠ s MŠ, Dostojevského 2616, Poprad 

III. NJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • Janová Alexandra - Gymnázium, Dr. C. Daxnera 3, Vranov nad Topľou
 • Magda Lukáš - Gymnázium L. Stockela, Bardejov
 • Výrostko Filip - Gymnázium, Dr. C. Daxnera 3, Vranov nad Topľou

III. NJ POÉZIA & PRÓZA PT +

 • Brontvayová Emma - Spojená škola, D. Tatarku 7, Poprad

III. NJ POÉZIA & PRÓZA VT

 • Mizeráková Nina - Gymnázium J. A. Raymana, Prešov
 • Príhodová Terézia - Gymnázium J. A. Raymana, Prešov

II. NJ DRÁMA PT

 • bez postupu

II. NJ MONODRÁMA VT

 • Dornröschen - Jankura Andrej - ZŠ s MŠ, Dostojevského 2616, Poprad

II. NJ DRÁMA VT

 • Vom Hündchen und Kätzchen wie sie den Boden wischten - ZŠ s MŠ, Dostojevského 2616, Poprad

III. NJ DRÁMA VT

 • Das Richtige sagen - SZŠ, Levočská 5, Poprad


ROOM 4 - CELÁ RJ

II. RJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • Hupcej Peter - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou
 • Štiberová Eva - ZŠ, Lúčna 26, Vranov nad Topľou

II. RJ POÉZIA & PRÓZA PT +

 • Smakula Anastasia - CSŠ, Švermova 10, Snina 

II. RJ POÉZIA & PRÓZA VT

 • Gáborová Vladimíra - individuálne

III. RJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • Danková Júlia - Gymnázium, Dr. C. Daxnera 3, Vranov nad Topľou
 • Hrustičová Magdaléna - Gymnázium J. A. Raymana, Prešov
 • Navrátilová Vendula - Gymnázium J. A. Raymana, Prešov 

III. RJ POÉZIA & PRÓZA PT +

 • Danylyshyna Anastasiia - SPŠ, Partizánska 23, Snina

II. RJ DRÁMA VT

 • Nezvyčajné stretnutie -ZŠ, Bernolákova 1061, Vrnov nad Topľou 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CVČ ABC, Októbrova 30, Prešov - 6. marec 2018

Kontaktné t. č. v deň konania sa kola pre prípad, že by ste nevedeli nájsť miesto konania:  Na čísle sa neposkytujú výsledky, chat a pod., tie budú vyhlásené na mieste konania a uverejnené na tejto stránke.

Poradie harmonogramov: 

ROOM 1: Dráma AJ; ROOM 2: P-P AJ + celá ŠJ a FJ; ROOM 3: celá Nj; ROOM 4 : celá RJ 


ROOM 1 - DRÁMA AJ 

(sála na prízemí)

Registrácia: vo vstupe na prízemí od 8:20 hod. a priebežne počas kola cca 25 minút pred začiatkom vašej súťažnej kategórie; súbory budú vyvolávané v hale pred sálou

Priebeh:

9:00 - 10:20

 • II. AJ DRÁMA PT

10:20 - 10:30

 • I. AJ DRÁMA PT

BREAK 10:30 - 10:40

10:40 - 11:15

 • I. AJ MONODRÁMA PT
 • II. AJ MONODRÁMA VT

11:15 - 12:15

 • II. AJ DRÁMA VT

BREAK 12:15 - 12:25

12:25 - 13:40

 • III. AJ MONODRÁMA PT
 • III. AJ DRÁMA PT

Výsledky: od cca 13:50 vyhlásené v sále


ROOM 2 - POÉZIA & PRÓZA AJ + CELÁ ŠJ a FJ

(poschodie - rovno cez halu a hore schodmi)

Registrácia: vo vstupe od 8:20 hod. a priebežne počas kola cca 25 min. pred začiatkom vašej súťažnej kategórie; súťažiaci budú vyvolávaní v hale na prízemí a pred súťažnou miestnosťou môže čakať naraz max. 9 súťažiacich

Priebeh:

9:00 - 9:35

 • I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +
 • I. AJ POÉZIA & PRÓZA VT

BREAK 9:35 - 9:40

9:40 - 11:00

 • II. AJ POÉZIA & PRÓZA VT
 • II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

BREAK 11:00 - 11:15

11:15 - 12:10

 • III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +
 • III. AJ POÉZIA & PRÓZA VT
 • III. AJ POÉZIA & PRÓZA VT +

BREAK 12:10 - 12:25

12:25 - 12:50

 • II. ŠJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • II. ŠJ MONODRÁMA PT

12:50 - 13:10

 • III. FJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • III. FJ DRÁMA PT

Výsledky: od cca 13:20 vyhlásené v rovnakej miestnosti = Room 2


ROOM 3 - CELÁ NJ

(poschodie - rovno cez halu a hore schodmi)

Registrácia: vo vstupe od 8:20 hod. a priebežne počas kola cca 25 min. pred začiatkom vašej súťažnej kategórie; súťažiaci budú vyvolávaní v hale na prízemí a pred súťažnou miestnosťou môže čakať naraz max. 9 súťažiacich

Priebeh:

9:00 - 10:00

 • I. NJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • II. NJ POÉZIA & PRÓZA PT

BREAK 10:00 - 10:10

10:10 - 11:05

 • III. NJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • III. NJ POÉZIA & PRÓZA PT +

BREAK 11:05 - 11:15

11:15 - 12:25

 • II. NJ DRÁMA PT
 • II. NJ MONODRÁMA VT
 • II. NJ DRÁMA VT
 • III. NJ DRÁMA VT

Výsledky: od cca 12:35


ROOM 4 - CELÁ RJ

(poschodie - po vstupe vpravo hore schodmi)

Registrácia: vo vstupe od 10:50 hod. a priebežne cca 25 min. pred začiatkom vašej súťažnej kategórie; súťažiaci budú vyvolávaní v hale na prízemí a pred súťažnou miestnosťou môže čakať naraz max. 6 súťažiacich

Priebeh:

11:15 - 11:45

 • II. RJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • II. RJ POÉZIA & PRÓZA PT +
 • II. RJ POÉZIA & PRÓZA VT

BREAK 11:45 - 11:50

11:50 - 12:30

 • III. RJ POÉZIA & PRÓZA PT
 • III. RJ POÉZIA & PRÓZA PT +

BREAK 12:30 - 12:35

12:35 - 13:05

 • II. RJ DRÁMA VT
 • III. RJ DRÁMA PT

Výsledky: od cca 13:15