Krajské finálové kolá 2018


  • Krajské finále má spoločné otvorenie, je verejné a súťažiaci predstupujú pred porotu priamo z publika podľa menoslovov na mieste konania a vyzvania od koordinátora/ov.
  • Súťažiaci v P-P sú radení podľa priezviska vzostupne. Súbory sú radené podľa názvu scénky.
  • Výsledky budú vyhlásené priamo na miestach konania a uverejnené na tejto stránke (príslušný kraj) do 7 pracovných dní odo dňa konania sa príslušného krajského finále.
  • Na krajských finálových kolách sa udeľujú miesta, pričom súťažiaci, ktorí sa umiestnia na prvom mieste vo svojej kategórii postupujú na celoslovenské finále. 
  • Súťažiaci, ktorí postúpia na celoslovenské finále obrdžia e-pozvánky s pokynmi na potvrdenie účasti na SR finále. Oznam o rozoslaní týchto pozvánok bude uverejnený na ročníkovej stránke v časti "Priebeh".