BA - krajské finále - 13. apríl

13.04.2018

VÝSLEDKY KRAJ. FINÁLE

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a gratulujeme k umiestneniam.

Súťažiaci na prvých mKVET 2018iestach postupujú na celoslovenské finále. Obdržia e-pozvánku, na ktorú je potrebné reagovať podľa inštrukcií v nej uvedených. Oznam s termínom rozoslania bude uverejnený na ročníkovej stránke v časti "Priebeh".


I. AJ P-P PT

 • 1. miesto: Wirgha Samuel - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava
 • 2. miesto: Dojčár Jakub - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava
 • 3. miesto: Kiseľová Martina - ZŠ, Hlavná 31, Záhorská Ves

I. AJ P-P PT+

 • 1. miesto: Levrinc Filip - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava

I. AJ DRÁMA PT

 • 1. miesto: Sleeping Beauty - ZŠ Záhorácka 95, Malacky

II. AJ P-P PT

 • 1. miesto: Miškerniková Monika - ZŠ, Hlavná 31, Záhorská Ves
 • 2. miesto: Benkovičová Adriana Elizabeth - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava
 • 3. miesto: Ravingerová Lucia - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava

II. AJ P-P PT+

 • 1. miesto: Armitage Livia Vivien - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava

II. AJ P-P VT

 • 1. miesto: Suránová Tereza

  2. miesto: 

 • Benčo Jakub - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava
 • Devera Sophie - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava

III. AJ P-P PT

 • 2. miesto: Brix Tilia - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava

   3. miesto: 

 • Martinková Andrea - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava
 • Ščurka Gabriel - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava

III. AJ P-P VT

 • 1. miesto: Šulovský Samuel - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava
 • 2. miesto: Kelešiová Eva - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava
 • 3. miesto: Petrášová Katarína - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava

III. ŠJ P-P PT

 • 1. miesto: Procházková Linda - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava

III. FJ P-P PT

 • 1. miesto: Orešková Olívia - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava

III. FJ P-P VT

 • 1. miesto: Šulovský Samuel - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava

II. RJ P-P PT

 • 2. miesto: Gbelský Lukáš - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava

II. RJ P-P VT

 • 1. miesto: Galková Kristína - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava

III. RJ P-P PT

 • 1. miesto: Masjuk Ivan - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava

III. RJ P-P VT

 • 1. miesto: Hantabál Jakub - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava

II. NJ P-P PT

 • 2. miesto: Matejová Mária -

II. NJ P-P VT

 • 2. miesto: Kiliánová Emma - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava
 • 1. miesto: Taner Akbuluto - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava

III. NJ P-P PT

 • 1. miesto: Kelešiová Eva - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava

III. NJ P-P VT

 • 1. miesto: Bažíková Sophia - ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava

III. NJ DRÁMA VT+

 • 1. miesto: Leben des Menschen - Gymnázium Bilíkova, Bilíkova 24, Bratislava


KRJL PdF UK, Šoltésovej 4, č. 147, Bratislava


ORIENTAČNÝ HARMONOGRAM

Registrácia súťažiacich: od 8:20 hod.

Otvorenie kola: 9:00

Priebeh kola:

9:05 - 10:10

 • I. AJ P-P PT; PT+
 • I. AJ DRÁMA PT
 • II. AJ P-P PT, PT+
 • II. AJ P-P VT

BREAK: 10:10 - 10:25

POKRAČOVANIE: 10:25 - 10:55

 • III. AJ P-P PT
 • III. AJ P-P VT

POKRAČOVANIE: 11:00 - 11:15

 • II. RJ P-P PT
 • II. RJ P-P VT
 • III. RJ P-P PT
 • III. RJ P-P VT

POKRAČOVANIE 11:15 - 11:35

 • II. NJ P-P PT
 • II. NJ P-P VT
 • III. NJ P-P PT
 • III. NJ P-P VT

POKRAČOVANIE: 11:35 - 12:00

 • III. NJ DRÁMA VT+

POKRAČOVANIE: 12:00 - 12:15

 • III. ŠJ P- P PT
 • III. FJ P-P PT
 • III. FJ P-P VT

Výsledky: od cca 12:35