TN - krajské finále - 12. apríl

12.04.2018

VÝSLEDKY KRAJ. FINÁLE

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a gratulujeme k umiestneniam.

Súťažiaci na prvých miestach postupujú na celoslovenské finále. Obdržia e-pozvánku, na ktorú je potrebné reagovať podľa inštrukcií v nej uvedených. Oznam s termínom rozoslania bude uverejnený na ročníkovej stránke v časti "Priebeh".


I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • 1. miesto: Cisar Richard - ZŠ Na dolinách, Trenčín
 • 2. miesto: Lipovská Jana - ZŠ, Opatovce nad Nitrou
 • 3. miesto: Kodrík Matej - ZŠ s MŠ, Udiča

II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • 1. miesto: Bezáková Barbora - ZŠ, ul. kpt. Nálepku 855, Nové Mesto nad Váhom
 • 2. miesto': Miláková Ľudmila - ZŠ s MŠ, Udiča
 • 3. miesto: Krupová Stella - ZŠ, kpt. Nálepku 855, Nové Mesto nad Váhom

II. RJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • 2. miesto: Herdová Tereza - ZŠ, Pribinova 9, Nováky

III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +

 • 1. miesto. 
 • Hudáková Veronika - Gymnázium, Myjava
 • Jurenková Patrcícia - Gymnázium, Myjava
 • 2. miesto: Sukupová Diana - Gymnázium, Myjava

III. AJ POÉZIA & PRÓZA VT +

 • 1. miesto: Krč Martin - Gymnázium, Myjava

I. AJ DRÁMA PT

 • 1. miesto: Snow White and the Seven Dwarfs - ZŠ s MŠ, Partizánska, Horná Streda

II. AJ MONODRÁMA PT

 • 1. miesto: Babysitter - Alexandra Šuleková - ZŠ s MŠ H. Gavloviča, Pruské

II. AJ DRÁMA PT

 • 1. miesto: 
 • Aehop´ s Fables - ZŠ, ul. kpt. Nálepku 855, Nové Mesto nad Váhom
 • Beauty and the Beast - ZŠ Na Dolinách, Trenčín
 • 2. miesto: Charlie and Lola: I will not ever never eat a tomato - ZŠ s MŠ H. Gavloviča, Pruské


VKMR, Hasičská 1, Trenčín - 2. posch.


ORIENTAČNÝ HARMONOGRAM

Registrácia súťažiacich: od 8:20 hod.

Otvorenie kola: 9:00

Priebeh kola:

9:05 - 9:30

 • I. AJ P-P PT
 • II. AJ P-P PT
POKRAČOVANIE: 9:30 - 9:55
 • II. RJ P-P PT
 • III. AJ P-P PT+
 • III. AJ P-P VT+

BREAK: 9:55 - 10:05

POKRAČOVANIE: 10:05 - 11:45

 • I. AJ DRÁMA PT
 • II. AJ MONODRÁMA PT
 • II. AJ DRÁMA PT

Výsledky: od cca 12:05