KE - krajské finále - 10. apríl

10.04.2018

VÝSLEDKY KRAJ. FINÁLE

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a gratulujeme k umiestneniam.

Súťažiaci na prvých miestach postupujú na celoslovenské finále. Obdržia e-pozvánku, na ktorú je potrebné reagovať podľa inštrukcií v nej uvedených. Oznam s termínom rozoslania bude uverejnený na ročníkovej stránke v časti "Priebeh".


ROOM 1: AJ + ŠJ + TJ

I. AJ DRÁMA PT

 • 1. miesto: Alvin and the Chipmunks - ZŠ, Staničná 13, Košice
 • 2. miesto: The Ugly Duckling - ZŠ s MŠ, M. R. Štefánika, Budimír
 • 3. miesto: The Twelve Months - ZŠ, Polianska 1, Košice

I. AJ DRÁMA VT

   1. miesto: 

 • Four Sides of the World - ZŠ, Okružná 17, Michalovce
 • Matilda and her Other Self - ZŠ, Staničná 13, Košice
 • The Magic Ball - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

II. AJ DRÁMA PT

 • 1. miesto: When Fairytales Collide - ZŠ s MŠ, Rakovec nad Ondavou

III. AJ DRÁMA PT

 • 1. miesto: The Devil Wears Prada - GPH, Masaryková 1, Michalovce

I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • 1. miesto: Macinská Stella Zoe - ZŠ, Nám. L. Novomeského 2, Košice
 • 2. miesto: Kováčová Karolína - ZŠ, Nám. L. Novomeského 2, Košice
 • 3. miesto: Jáger Matúš - ZŠ, Nám. L. Novomeského 2, Košice
 • 4. miesto: Beck Zara Veronika - ZŠ, Staničná 13, Košice

I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +

 • 2. miesto: Manney Isabella Sofia - Súkr. spoj. škola, Starozagorská 8, Košice

I. AJ POÉZIA & PRÓZA VT

 • 1. miesto: Mansour Mariam - CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, Michalovce
 • 2. miesto: Kráľová Alžbeta - Súkr. ZŠ, Palackého 14, Košice 

II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • 1. miesto: Mitrová Tamara - ZŠ, Okružná 17, Michalovce
 • 2. miesto: Hamadejová Tamara - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce
 • 3. miesto: Savovová Ivana - ZŠ, Okružná 17, Michalovce

  4. miesto: 

 • Hajdušeková Ivana - Súkr. spojená škola, Starozagorská 8, Košice
 • Šenitko Oskar - ZŠ, Okružná 17, Michalovce

II. AJ POÉZIA & PRÓZA VT

 • 2. miesto: Šályová Zuzana - Súkr. ZŠ, Palackého 14, Košice
 • 3. miesto: Tomanková Alexandra - Súkr. ZŠ, Palackého 14, Košice

III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • 2. miesto: Lešová Viktória - Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce

III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +

 • 1. miesto: Bednárová Natália - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice

I. TJ POÉZIA & PRÓZA PT +

 • 2. miesto: Pagano Federica - ZŠ, Okružná 17, Michalovce

II. ŠJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • 1. miesto: Švekušová Sranislava - individuálne
 • 2. miesto: Marušinová Katarína - Súkr. spoj. škola, Starozagorská 8, Košice

II. ŠJ DRÁMA PT

 • 1. miesto: Ezop-Líška a kohút - Súkr. spoj. škola, Starozagorská 8, Košice


ROOM 2: NJ + RJ

I. NJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • 1. miesto: Antesová NIna - Súkr. ZŠ, Palackého 14, Košice
 • 2. miesto: Kromková Emma - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

II. NJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • 1. miesto: Andrišov Boris - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce
 • 2. miesto: Suško Richard - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce
 • 3. miesto: Dorčáková Ivana - Gymnázium, Trebišovská 12, Košice

III. NJ POÉZIA & PRÓZA PT

  1. miesto: 

 • Helmeciová Katarína - Gymnázium sv, E. Steinovej, Košice
 • Tomčo Kristián - Gymnázium, Trebišovská 12, Košice
 • 3. miesto: Kleinová Júlia - Gymnázium, Kollárova 17, Sečovce

I. NJ DRÁMA PT

 • 1. miesto: Hans im Glück - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce


I. SFF POÉZIA & PRÓZA PT

 • 1. miesto: Nguyen Anh Thanh - ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce

I. RJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • 1. miesto: Majorová Nella - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

I. RJ POÉZIA & PRÓZA PT +

 • 1. miesto: Medvegyeva Darija - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

II. RJ POÉZIA & PRÓZA PT

  1. miesto:

 • Juhásová Kristína - ZŠ, Družicova 4, Košice
 • Schumerová Kristína - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce
 • 2. miesto: Steinová Petra - ZŠ, Družicova 4, Košice

II. RJ POÉZIA & PRÓZA PT +

 • 1. miesto: Kolesárová Saskia - ZŠ T, J. Moussona, Michalovce
 • 2. miesto: Riabokon Andrii - ZŠ, T. J. Moussona, Michalovce

III. RJ POÉZIA & PRÓZA PT

  1. miesto: 

 • Fecko Michal - Gymnázium sv. E. Steinovej, Košice
 • Greňová Alžbeta - Gymnázium sv. E. Steinovej, Košice
 • 2. miesto: Pasuľková Soňa - GPH, Masaryková 1, Michalovce

III. RJ POÉZIA & PRÓZA PT +

 • 1. miesto: Nemcová Eva - GPH, Masaryková 1, Michalovce

III. RJ POÉZIA & PRÓZA VT +

 • 1. miesto: Nemcová Eva - GPH, Masaryková 1, Michalovce

II. RJ DRÁMA PT

 • 1. miesto: O princeznej, ktorá sa zle učila - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce
 • 3. miesto: Zoluška - ZŠ s MŠ, M. R. Štefánika, Budimír

II. RJ DRÁMA VT

 • 1. miesto: Skazki po novomu - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce


Dom techniky, Južná tr. 2/A, Košice - 1. posch.

(sledujte označenia na stojančekoch, príp. sa môžete spýtať aj na recepcii)


ORIENTAČNÉ HARMONOGRAMY

ROOM 1:  AJ + TJ + ŠJ

Registrácia súťažiacich: od 8:20 hod.

Otvorenie kola: 9:00

Priebeh kola:

9:10 - 10:10

 • I. AJ P-P PT
 • I. AJ P-P PT+
 • I. AJ P-P VT
 • II. AJ P-P PT
 • II. AJ P-P VT
 • III. AJ P-P PT
 • III. AJ P-P PT+

BREAK: 10:10 - 10:20

10:20 - 11:05

 • I. AJ DRÁMA PT

11:10 - 12:25

 • I. AJ DRÁMAVT

12:30 - 13:00

 • I. TJ P-P PT+
 • II. ŠJ P-P PT
 • II. ŠJ DRÁMA PT

13:05 - 13:45

 • II. AJ DRÁMA PT
 • III. AJ DRÁMA PT

Výsledky: od cca 14:00


ROOM 2: NJ + SFF + RJ

Registrácia súťažiacich: od 8:20 hod. pred ROOM 1

Otvorenie kola: 9:00 v ROOM 1

Priebeh kola:

9:10 - 10:05

 • I. NJ P-P PT
 • II. NJ P-P PT
 • III. NJ P-P PT
 • I. NJ DRÁMA PT

Výsledky NJ: od cca 10:15

10:45 - 11:50

 • I. SFF P-P PT
 • I. RJ P-P PT
 • I. RJ P-P PT+
 • II. RJ P-P PT
 • II. RJ P-P PT+
 • III. RJ P-P PT
 • III. RJ P-P PT+
 • III. RJ P-P VT+

BREAK: 11:50 - 12:00

12:00 - 13:05

 • II. RJ DRÁMA PT
 • II. RJ DRÁMA VT

Výsledky RJ: od cca 13:20