TT - krajské finále - 13. apríl

13.04.2018

VÝSLEDKY KRAJ. FINÁLE

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a gratulujeme k umiestneniam.

Súťažiaci na prvých miestach postupujú na celoslovenské finále. Obdržia e-pozvánku, na ktorú je potrebné reagovať podľa inštrukcií v nej uvedených. Oznam s termínom rozoslania bude uverejnený na ročníkovej stránke v časti "Priebeh".


I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • 1. miesto: Potász Zsófia - ZŠ Jilemnického 204/11, Dunajská Streda

I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +

 • 1. miesto: Bizub Vanessa Vivien - ZŠ Jilemnického 204/11, Dunajská Streda

I. SFF POÉZIA & PRÓZA PT

 • 1. miesto: Xia Zile - ZŠ Jilemnického 204/11, Dunajská Streda

I. AJ DRÁMA VT

 • 1. miesto: Fairyland - JŠ Cool School, Hurbanova 518, Senica

II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • 1. miesto: Hladká Nina - ZŠ s MŠ, Vančurova 38, Trnava

  2. miesto: 

 • Elbaz Khaled Fouad Zeinelabdin - ZŠ Juraja Fándlyho, Sereď
 • Ujváryová Nina - ZŠ s MŠ, Vančurova 38, Trnava
 • 3. miesto: Tóth Timotej Ivan - ZŠ, Jilemnického 204/11, Dunajská Streda

II. AJ POÉZIA & PRÓZA VT 

 • 1. miesto. Véghová Nathaly - ZŠ Jilemnického ul 204/11, Dunajská Streda
 • 2. miesto: Puhová Katarína - ZŠ Jilemnického ul 204/11, Dunajská Streda

II. AJ DRÁMA - MONODRÁMA PT

 • 1. miesto: Schmitt Lukáš - ZŠ s MŠ, Bananská 45, Banka

II. AJ DRÁMA VT

 • 1. miesto: The Power of Love - ZŠ s MŠ, Bananská 45, Banka

III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • 1. miesto: Žuk-Olszewska Agata - PaSA bl. Laury, Trnava

III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT+

 • 1. miesto: Boďa Kristián - Obchodná akadémia, Trnava

III. AJ DRÁMA VT

 • 1. miesto: Story Time - SSOŠ Via Humana, Skalica

III. FJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • 1. miesto: Pravdová Terézia - Gymnázium Angeli Merici, Trnava

II. NJ POÉZIA & PRÓZA P-P PT

 • 1. miesto: Plachetková Lívia - ZŠ a MŠ, Trnava
 • 2. miesto: Krejčiová Kristína - ZŠ, Borský Mikuláš

II. NJ POÉZIA & PRÓZA PT +

 • 1. miesto: Brušková Sabína - Obchodná akadémia, Trnava

III. NJ POÉZIA & PRÓZA VT+

 • 1. miesto: Viskupičová Veronika - Obchodná akadémia, Trnava


CVČ Kalokagatia, Strelecká 1, Trnava 


ORIENTAČNÝ HARMONOGRAM

Registrácia súťažiacich: od 8:20 hod.

Otvorenie kola: 9:00

Priebeh kola:

9:05 - 9:45

 • I. AJ P-P PT; PT+
 • I. SFF P-P PT
 • I. AJ DRÁMA VT

BREAK: 9:45 - 9:50

POKRAČOVANIE: 9:50 - 10:25

 • II. AJ P-P PT
 • II. AJ P-P VT

POKRAČOVANIE: 10:25 - 11:05

 • II. AJ DRÁMA - MONODRÁMA PT
 • II. AJ DRÁMA VT

BREAK: 11:05 - 11:15

POKRAČOVANIE 11:15 - 11:45

 • III. AJ P-P PT
 • III. AJ P-P PT+
 • III. AJ DRÁMA VT

BREAK: 11:45 - 11:50

POKRAČOVANIE: 11:50 - 12:20 

 • III. FJ P-P PT
 • II. NJ P-P PT
 • III. NJ P-P PT+
 • III. NJ P-P VT+

Výsledky: od cca 12:40


KGE FF UCM

KAA FF UCM