ZA - krajské finále - 11. apríl

11.04.2018

VÝSLEDKY KRAJ. FINÁLE

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a gratulujeme k umiestneniam.

Súťažiaci na prvých miestach postupujú na celoslovenské finále. Obdržia e-pozvánku, na ktorú je potrebné reagovať podľa inštrukcií v nej uvedených. Oznam s termínom rozoslania bude uverejnený na ročníkovej stránke v časti "Priebeh".


ROOM 1 - DRÁMA AJ, NJ, FJ, TJ + POÉZIA&PRÓZA FJ

II. AJ DRÁMA PT

 • 1. miesto: Anne of Green Gables - Gymnázium, Liptovský hrádok

  2. miesto:

 • Alice in Wonderland - Gymnázium, Bytča
 • The Music Line - ZŠ sv. A. Svorada a Benedikta, Skalité

II. AJ MONODRÁMA VT

 • 1. miesto: Look Get in the Way - Hatiarová Dominika - Gymnázium, Liptovský Hrádok

II. AJ DRÁMA VT

 • 1. miesto: To U - ZŠ s MŠ, Hurbanova 27, Martin

III. AJ DRÁMA VT

 • 1. miesto: A Very Merry Mistaking - Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina

II. FJ POÉZIA & PRÓZA PT

   2. miesto: 

 • Koniarová Emma - Gymnázium, Hlinská 29, Žilina
 • Králiková Katarína - Gymnázium, Hlinska 29, Žilina

III. FJ POÉZIA & PRÓZA VT

 • 1. miesto: Gavalcová Kristína - Gymnázium, Hlinská 29, Žilina

III. FJ DRÁMA PT

 • 2. miesto: Knock - Gymnázium, Hlinská 29, Žilina

III. TJ DRÁMA PT

 • 1. miesto: Un sogno americano - Gymnázium, Hlinská 29, Žilina

II. NJ DRÁMA PT

 • 2. miesto: Die Bremer Stadtmusikanten - ZŠ s MŠ P. V. Rovniaka, Dolný Hričov

II. NJ DRÁMA VT

 • 1. miesto: Die Elterntauschzentrale - Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina

III. NJ DRÁMA PT

 • 3. miesto: Urlaub auf der Toilette - Stredná zdrav. škola, Žilina


ROOM 2 - POÉZIA & PRÓZA AJ, RJ, NJ 

I. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • 1. miesto: Bóna Adrián - ZŠ s MŠ P. V. Rovniaka, Dolný Hričov

II. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • 1. miesto: Dorková Rebeka - SZŠ BellAmos, Východná, Martin
 • 2. miesto: Máčajová Sophi - ZŠ, Jahodnícka 1, Martin
 • 4. miesto:
 • Bugánová Ema - ZŠ, Nábrežná 17, Kysucké Nové Mesto
 • Larišová Patrícia - ZŠ, M. R Štefánika 2007, Čadca

II. AJ POÉZIA & PRÓZA VT

 • 1. miesto: Gemeľová Adriána - ZŠ s MŠ, Lokca

  2. miesto:

 • Hartelová Martina - Gymnázium sv. Františka z Assisi, ŽIlina
 • Sládková Simona - ZŠ s MŠ P. V. Rovniaka, Dolný Hričov

III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • 1. miesto: Tumová Michaela - Gymnázium, Hlinská 29, Žilina

  2. miesto: 

 • Ďurčanská Michaela - Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina
 • Ražaiová Zuzana - Gymnázium, Hlinská 29, Žilina

III. AJ POÉZIA & PRÓZA PT +

 • 2. miesto: 
 • Dibdiaková Michaela - Gymnázium, P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín
 • Pariš Dávid - Gymnázium, P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín

III. AJ POÉZIA & PRÓZA VT

 • 1. miesto: Matejčík Lucim - Gymnázium, Hlinska 29, Žilina

  2. miesto: 

 • Čičmanec Jonáš - Gymnázium, Hlinska 29, Žilina
 • Parižová Michaela - Gymnázium M. Hattalu, Trstená

II. RJ POÉZIA & PRÓZA PT

  1. miesto: 

 • Do Martin - ZŠ, Nábrežná 17, Kysucké Nové Mesto
 • Hvolkova Ivana - ZŠ, Nábrežná 17, Kysucké Nové Mesto
 • 2. miesto: Vlckova Sona - ZŠ, Nábrežná 17, Kysucké Nové Mesto

III. RJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • 1. miesto: Huljak Metod - Gymnázium sv, Františka z Assisi, Žilina
 • 2. miesto: Zelníková Barbora - Gymnázium, Hlinska 29, Žilina

II. NJ POÉZIA & PRÓZA PT

  1. miesto: 

 • Molnárová Nela - Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina
 • Brand Jakub - Gymnázium, Varšavská cesta 1, ŽIlina
 • 2. miesto: Staníková Aneta - ZŠ, Nábrežná 17, Kysucké Nové Mesto.

III. NJ POÉZIA & PRÓZA PT

 • 1. miesto: Zahcar Marek - GBZA, T. Ružičku 3, Žilina


Krajská knižnica Žilina, A. Bernoláka 47 - 2. posch.


ORIENTAČNÉ HARMONOGRAMY


ROOM 1: CELÁ DRÁMA + FJ 

Registrácia súťažiacich: od 8:20 hod.

Otvorenie kola: 9:00

Priebeh kola:

9:10 - 10:20

 • II. AJ DRÁMA PT

BREAKK: 10:20 - 10:25

POKRAČOVANIE: 10:25 - 11:15

 • II. AJ MONODRÁMA VT
 • II. AJ DRÁMA VT
 • III. AJ DRÁMA VT

BREAK: 11:15 - 11:25

POKRAČOVANIE: 11:25 - 12:25

 • II. NJ DRÁMA PT
 • II. NJ DRÁMA VT
 • III. NJ DRÁMA PT

BREAK: 12:25 - 12:30

POKRAČOVANIE: 12:30 - 13:40

 • II. FJ P-P PT
 • III. FJ P-P PT
 • III. FJ DRÁMA PT
 • III. TJ DRÁMA PT

Výsledky: od cca 13:55 


ROOM 2: POÉZIA&PRÓZA AJ + RJ + NJ

Registrácia súťažiacich: od 8:20 hod.

Otvorenie kola: 9:00 v ROOM 1

Priebeh kola:

9:10 - 10:10

 • I. AJ P- P PT
 • II. AJ P-P PT
 • II. AJ P-P VT
 • III. AJ P-P PT
 • III. AJ P-P PT+
 • III. AJ P-P VT

BREAKK: 10:10 - 10:20

POKRAČOVANIE: 10:20 - 10:45

 • II. RJ P-P PT
 • III. RJ P-P PT

BREAK: 10:45 - 10:50

POKRAČOVANIE: 10:50 - 11:10

 • II. NJ P-P PT
 • III. NJ P-P PT

Výsledky: od cca 11:30