※ KVET 2020: krajské finále KE a PO ※

15.03.2020

Rozoslanie inštrukcií:  PO 6.apríl; KE:


3. 4. 2020: 

KRAJSKÉ FINÁLE V KOŠICKOM A PREŠOVSKOM KRAJI SA NEBUDE KONAŤ PREZENČNOU FORMOU, KEĎŽE POTVORA EŠTE OTRAVUJE, BUDE ALTERNATÍVNOU FORMOU, KU KTOREJ VŠETKÝM SÚŤAŽIACIM, KTORÍ POSTÚPILI ZO SEMIFINÁLE ROZPOŠLEME ONEDLHO INŠTRUKCIE. DATUM ROZPOSLANIA UVEREJNÍME TU A AJ V ČASTI "PRIEBEH".

RIAĎTE SA PROSÍM VÝHRADNE INŠTRUKCIAMI, KTORÉ PRÍDU VÁM (KVÔLI FORMÁM SEMIFINÁLE).


     


Rozoslanie e-pozvánok: PO kraj 17. 3:;  KE kraj obdrží s inštrukciami viď vyššie

Otvorenie krajských finále: spoločné o 9:00

Poroty udeľujú miesta 1. až 4.. Súťažiaci na prvých miestach postupujú na celoslovenské kolo. Všetci súťažiaci krajského finále dostávajú diplomy.


※ PO KRAJ: 20. apríl  


Predbežné informácie ku krajskému finále v PO kraji. Akékoľvek zmeny a info v závislosti od vývoja situácie budeme aktualizovať tu.


 • CVČ ABC, Októbrová 30, Prešov 
 • Registrácia súťažiacich: od 8:20
 • Otvorenie kola: 9:00 v sále na prízemí (R1)
 • Výsledky: viď nižšie podľa miestnosti

MIESTNOSŤ R1 (sála, prízemie): AJ SUP, MD a DRÁMA

9:15 - 9:50

 • II. AJ STAND UP VT
 • II. AJ STAND UP PT

 • II. AJ MD PT

PRESTÁVKA 9:50 - 9:55

9:55 - 11:00

 • I. AJ DRÁMA PT
 • II AJ DRÁMA VT

PRESTÁVKA 11:00 - 11:10

11:10 - 12:30

 • II. AJ DRÁMA PT
 • III. AJ DRÁMA VT+

VÝSLEDKY: o cca 12:50


MIESTNOSŤ R2 (poschodie): NJ, RJ a AJ P-P

9:20 - 10:05

 • I. NJ P-P PT
 • II. NJ P-P PT
 • III. NJ P-P PT
 • III. NJ P-P VT

PRESTÁVKA 10:05 - 10:10

10:10 - 10:35

 • II. NJ MD PT
 • II. NJ MD VT

 • III. NJ DRÁMA VT

PRESTÁVKA 10:35 - 10:45

10:45 - 11:15

 • I. RJ P-P PT
 • II. RJ P-P PT

 • II. RJ P-P VT

 • III. RJ P-P PT

PRESTÁVKA 11:15 - 11:25

11:25 - 12:30

 • I. AJ P-P PT
 • I. AJ P-P VT

 • II. AJ P-P PT; II. AJ P-P PT+

 • II. AJ P-P VT

VÝSLEDKY: o cca 12:45

※ KE KRAJ: 21. apríl


Aktuálizácia 3. 4. 2020: VIĎ OZNAM V ÚVODE VYŠŚIE


Predbežné informácie ku krajskému finále v PO kraji. Akékoľvek zmeny a info v závislosti od vývoja situácie budeme aktualizovať tu.


 • Dom techniky, Južná 2/A, Košice 
 • Registrácia súťažiacich: od 8:20
 • Otvorenie kola: 9:00 
 • Výsledky: viď nižšie podľa miestnosti


1) Poviedky je nutné zaslať výlučne vo formáte WORD (koncovka .doc) alebo PDF ako prílohu k e--mailu, nie ako link, či odkaz na online dokument.